logo
Witamy Gościa! Aby wykorzystać wszystkie możliwości proszę Zaloguj albo Rejestruj.

Zgłoszenie

Icon
Error

Opcje
Idź do ostatniego postu Idź do pierwszego nieprzeczytanego
Offline W. Komunikacji Społecznej  
#1 Wysłane : 7 września 2017 10:51:26
W. Komunikacji Społecznej

Ranga: Moderator

Grupy: Moderatorzy - Kategoria wewnętrzna, Moderatorzy - Ankiety, Moderatorzy - Propozycje tematów, BP
Przyłączony: 2011-03-14
Posty: 20

Podziękowano: 2 raz (y) w 2 postu (ów)
Zapraszamy mieszkańców miasta, przedstawicieli zarządców nieruchomości oraz przedsiębiorców do udziału w warsztatach poświęconym zasadom i warunkom sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice.

Warsztaty organizowane są w ramach trwających od lutego br. konsultacji społecznych, które zostały uruchomione zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice 14 lutego 2017 r.

W marcu, w trakcie I etapu konsultacji społecznych, zostało zrealizowane badanie ankietowe, w którym uczestniczyło aż 1347 respondentów. Wyniki badania posłużyły firmie PwC w pracy nad opracowaniem wstępnych zasad sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Obecnie przyszedł czas na dyskusję nad zebranymi propozycjami. Najlepszą sposobnością do włączenia się w dialog będzie udział w spotkaniu warsztatowym, które odbędzie się 18 września br. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Hotelu Angelo przy ul. Sokolskiej 24.

Ważne:

Chęć uczestnictwa w warsztatach należy zgłaszać do 14 września pod nr tel. (32) 25 93 654 lub pod adresem e-mailowym: konsultacje@katowice.eu. Z uwagi na fakt, że liczba miejsc jest ograniczona, decydująca jest kolejność zgłoszeń, dlatego już dzisiaj zachęcamy zainteresowanych mieszkańców do zgłoszenia swojego udziału.

Informacje o konsultacjach dostępne są tutaj

UserPostedImage
Offline mar'  
#2 Wysłane : 7 września 2017 15:56:19
mar'

Ranga: Gold Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2014-06-23
Posty: 168

Dziękuję: 31 razy
Podziękowano: 30 raz (y) w 24 postu (ów)
Dzień dobry,

1) Dlaczego w tak ważnej sprawie dla miasta warsztaty są organizowane w takim pośpiechu?
2) Z czego wynika tak krótki termin zgłaszania chęci uczestnictwa?
3) Ile przewidziano miejsc na warsztatach dla mieszkańców?
4) Dlaczego warsztaty zorganizowano w hotelu gdzie przestrzeń jest ograniczona, a nie w MCK?
Offline W. Komunikacji Społecznej  
#3 Wysłane : 12 września 2017 07:44:23
W. Komunikacji Społecznej

Ranga: Moderator

Grupy: Moderatorzy - Kategoria wewnętrzna, Moderatorzy - Ankiety, Moderatorzy - Propozycje tematów, BP
Przyłączony: 2011-03-14
Posty: 20

Podziękowano: 2 raz (y) w 2 postu (ów)
Dzień dobry,

pragniemy zaznaczyć, że już w połowie lutego br. plan konsultacji wraz z harmonogramem działań został podany do publicznej wiadomości. Zgodnie z planem zawartym w zarządzeniu Prezydenta Miasta ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice.(dokument dostępny pod linkiem)spotkanie warsztatowe miało odbyć się we wrześniu.

Pierwsze informacje o dacie i miejscu spotkania pojawiły się z początkiem września (czyli ok. dwóch tygodni przed organizacją wydarzenia) na stronie internetowej. W tym samym czasie zostały przygotowane plakaty informacyjne o warsztatach, które zostały przekazane wszystkim publicznym placówkom oświatowym (szkołom i przedszkolom), instytucjom miejskim (domom kultury i bibliotekom).

Ponadto do promocji wydarzenia skorzystaliśmy z oficjalnego profilu miasta na profilu facebook'owym oraz Twitterze. Informacja również została zawarta w w tzw. Biuletynie Informacyjnym Mieszkańca Katowic (newsletterze). Do mediów została wystosowana krótka notka.


Spotkanie warsztatowe, w przeciwieństwie do otwartego spotkania podsumowującego (a to ostatnie również zostanie zorganizowane)jest wydarzeniem o charakterze zamkniętym, a to wiąże się koniecznością ograniczenia liczby uczestników, stworzeniem scenariusza, obejmującego m.in. postawienie przed uczestnikami zadań, które wymagają rozwiązania w trakcie spotkania etc.

Warsztaty skierowane są do przedsiębiorców (w tym również przedstawicieli branży reklamowej), zarządców nieruchomości oraz mieszkańców. Spotkanie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców (zwłaszcza z wymienionej powyżej branży reklamowej). Lista uczestników z tej grupy jest już zamknięta, a kolejni zgłaszający są zapisywani na listę rezerwową.

Czekamy jednak na zgłoszenia ze strony mieszkańców i ta lista jest ciągle otwarta.

Maksymalna liczba uczestników to ok. 60 osób ( w tym 50% tej grupy powinni stanowić mieszkańcy).

W celu zachowania bezstronności warsztaty prowadzone są przez podmiot zewnętrzny, który również przejął zadanie związane z organizacją tego spotkania.
Z uwagi na zamknięty charakter spotkania nie jest wymagana (a wręcz nie jest potrzeba) duża przestrzeń.

W przypadku organizacji otwartego spotkania z mieszkańcami wybór miejsca najprawdopodobniej podanie na obiekt z dużą salą (np. gimnastyczną).

Zachęcamy mieszkańców do zgłoszenia swojego udziału w spotkaniu warsztatowym (e-mail: konsultacje@katowice.eu, tel. 32 2593654)

Wydział Komunikacji Społecznej


Offline W. Komunikacji Społecznej  
#4 Wysłane : 22 września 2017 14:02:39
W. Komunikacji Społecznej

Ranga: Administrator

Grupy: WRM, WKUL, WST, BCK, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Bezpieczeństwo, WKŚ, Moderatorzy - Kategoria wewnętrzna, KZGM, WZK, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Sprawy obywatelskie, WBD, Moderatorzy - Ankiety, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Inwestycje, WPS, Moderatorzy - Rowerowe Katowice, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne, Moderatorzy - Promocja Katowic, Moderatorzy - Bezpieczeństwo, Moderatorzy - Witamy na forum, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Kultura, Moderatorzy - Zanim napiszesz, przeczytaj!, ZZM, Moderatorzy - Zdrowie i Ochrona Środowiska, WPS II, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Działalność Gospodarcza, Moderatorzy - Polityka Społeczna, WIN, Moderatorzy - Propozycje tematów, Moderatorzy - Kultura, WB, Moderatorzy - Transport publiczny, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Sport i Turystyka, Moderatorzy - Edukacja, WOIS, SM, Moderatorzy - Rozwój miasta, BRM, WZNP, WE, WP, WGM, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Infrastruktura, Moderatorzy - Inwestycje, UMK moderator, Registered, BP, MZUiM, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Edukacja, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Zdrowie i ochrona środowiska, Moderatorzy - Infrastruktura, WSO, Moderatorzy - Sport i turystyka, MOSiR, Moderatorzy - Sprawy Obywatelskie, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Polityka Społeczna, Administrators
Przyłączony: 2012-08-03
Posty: 417

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 31 raz (y) w 28 postu (ów)
Szanowni Państwo, dziękujemy wszystkim uczestnikom poniedziałkowego spotkania konsultacyjnego za poświęcony czas i wszystkie zgłoszone uwagi. Zebrane opinie i komentarze zostaną ujęte w raporcie z konsultacji, który zostanie opublikowany po zamknięciu procesu.

W trakcie spotkania zostały przedstawione uczestnikom do zaopiniowania przygotowane przez firmę PwC na zlecenie urzędu propozycje rozwiązań dla miasta Katowice w zakresie ochrony krajobrazu. Propozycje te poprzedziła przeprowadzona praz PwC diagnoza obecnego stanu sytuowania w mieście reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury. Stanowią one element prac nad przyszłymi propozycjami regulacji, które można by było zastosować w naszym mieście. Celem tych regulacji ma być zapewnienie harmonijnego współistnienia wszystkich ww. elementów, tak by wpływały one pozytywnie na sposób ich odbioru, jakość przestrzeni w mieście oraz na ogólny wizerunek miasta.

Materiałem wyjściowym do opracowania projektu uchwały będą wiadomości pozyskiwane z niezależnych źródeł na poszczególnych etapach prac przygotowawczych tj. uzyskane w toku przeprowadzonego dialogu technicznego, opracowania wykonanego przez PwC, badania ankietowego, postulatów zgłaszanych przez uczestników spotkań w trakcie konsultacji społecznych, w razie potrzeby dodatkowych opracowań dziedzinowych.
Równocześnie informujemy, że opracowany na tej podstawie projekt uchwały będzie wyłożony do publicznego wglądu i szeroko konsultowany.

W trakcie poniedziałkowego spotkania ustalono, że zainteresowane osoby mogą dosyłać swoje propozycje rozwiązań w zakresie określenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice w okresie 2 tygodni. Czekamy na Państwa pomysły do 3 października pod adresem mailowym konsultacje@katowice.eu, opinie można też zamieszkać bezpośrednio w tym wątku na miejskim forum.

W załączeniu przekazujemy również wersję elektroniczną materiałów udostępnionych na spotkaniu. (uwzględniające korekty redakcyjne uznane przez wykonawcę za zasadne w trakcie spotkania).

Edytowane przez użytkownika 22 września 2017 15:00:11  | Powód: Nie podano

Załączniki:
grafiki.pdf 525 KB, pobrane 87 czas (s).
słowniczek.pdf 525 KB, pobrane 83 czas (s).
tabele z propozycjami.pdf 599 KB, pobrane 90 czas (s).
mapy.pdf 3,896 KB, pobrane 87 czas (s).
Offline W. Komunikacji Społecznej  
#5 Wysłane : 23 października 2017 13:52:24
W. Komunikacji Społecznej

Ranga: Administrator

Grupy: WRM, WKUL, WST, BCK, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Bezpieczeństwo, WKŚ, Moderatorzy - Kategoria wewnętrzna, KZGM, WZK, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Sprawy obywatelskie, WBD, Moderatorzy - Ankiety, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Inwestycje, WPS, Moderatorzy - Rowerowe Katowice, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne, Moderatorzy - Promocja Katowic, Moderatorzy - Bezpieczeństwo, Moderatorzy - Witamy na forum, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Kultura, Moderatorzy - Zanim napiszesz, przeczytaj!, ZZM, Moderatorzy - Zdrowie i Ochrona Środowiska, WPS II, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Działalność Gospodarcza, Moderatorzy - Polityka Społeczna, WIN, Moderatorzy - Propozycje tematów, Moderatorzy - Kultura, WB, Moderatorzy - Transport publiczny, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Sport i Turystyka, Moderatorzy - Edukacja, WOIS, SM, Moderatorzy - Rozwój miasta, BRM, WZNP, WE, WP, WGM, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Infrastruktura, Moderatorzy - Inwestycje, UMK moderator, Registered, BP, MZUiM, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Edukacja, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Zdrowie i ochrona środowiska, Moderatorzy - Infrastruktura, WSO, Moderatorzy - Sport i turystyka, MOSiR, Moderatorzy - Sprawy Obywatelskie, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Polityka Społeczna, Administrators
Przyłączony: 2012-08-03
Posty: 417

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 31 raz (y) w 28 postu (ów)
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem postępu prac nad przygotowaniem propozycji rozwiązań dla miasta Katowice w zakresie ochrony krajobrazu na spotkanie podsumowujące proces konsultacyjny dot. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice.

Spotkanie odbędzie się 30 października 2017 r. o godz. 17:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Sokolskiej 23.Po spotkaniu zostanie sporządzony raport końcowy z przeprowadzonych konsultacji, zawierający zestawienie wszystkich zebranych uwag i propozycji rozwiązań w zakresie ochrony krajobrazu. Raport ten następnie zostanie opublikowany wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta wobec zgłoszonych wniosków.
Użytkownicy przeglądający ten temat
Guest (3)
Skok do forum  
Nie możesz tworzyć nowych tematów w tym forum.
Nie możesz odpowiadać na tematy w tym forum.
Nie możesz usuwać swoich postów w tym forum.
Nie możesz edytować swoich postów w tym forum.
Nie możesz tworzyć ankiet w tym forum.
Nie możesz głosować w ankietach w tym forum.