logo
Witamy Gościa! Aby wykorzystać wszystkie możliwości proszę Zaloguj albo Rejestruj.

Zgłoszenie

Icon
Error

Opcje
Idź do ostatniego postu Idź do pierwszego nieprzeczytanego
Offline Piotr  
#1 Wysłane : 10 grudnia 2014 19:45:11
Piotr

Ranga: Senior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2013-04-17
Posty: 72

Dziękuję: 11 razy
Podziękowano: 16 raz (y) w 11 postu (ów)
Proszę o informację, na jakim etapie są oraz kiedy zostaną zakończone prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego o numerach 162p i 170p, czyli odpowiednio MPZP dla północnej części Śródmieścia oraz dla Załęża.
Stowarzyszenie Rowerowe Katowice
facebook.com/rowerowekatowice
Offline Biuro Prasowe  
#2 Wysłane : 29 grudnia 2014 09:31:16
W. Komunikacji Społecznej

Ranga: Administrator

Grupy: WRM, WKUL, WST, BCK, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Bezpieczeństwo, WKŚ, Moderatorzy - Kategoria wewnętrzna, KZGM, WZK, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Sprawy obywatelskie, WBD, Moderatorzy - Ankiety, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Inwestycje, WPS, Moderatorzy - Rowerowe Katowice, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne, Moderatorzy - Promocja Katowic, Moderatorzy - Bezpieczeństwo, Moderatorzy - Witamy na forum, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Kultura, Moderatorzy - Zanim napiszesz, przeczytaj!, ZZM, Moderatorzy - Zdrowie i Ochrona Środowiska, WPS II, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Działalność Gospodarcza, Moderatorzy - Polityka Społeczna, WIN, Moderatorzy - Propozycje tematów, Moderatorzy - Kultura, WB, Moderatorzy - Transport publiczny, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Sport i Turystyka, Moderatorzy - Edukacja, WOIS, SM, Moderatorzy - Rozwój miasta, BRM, WZNP, WE, WP, WGM, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Infrastruktura, Moderatorzy - Inwestycje, UMK moderator, Registered, BP, MZUiM, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Edukacja, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Zdrowie i ochrona środowiska, Moderatorzy - Infrastruktura, WSO, Moderatorzy - Sport i turystyka, MOSiR, Moderatorzy - Sprawy Obywatelskie, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Polityka Społeczna, Administrators
Przyłączony: 2012-08-03
Posty: 417

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 31 raz (y) w 28 postu (ów)
Dzień dobry, poniżej odpowiedź z Wydziału Planowania Przestrzennego:

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic część północna)jest obecnie w fazie prac koncepcyjnych. Zakończenie prac nad w/w projektem planu, zgodnie z aktualnymi umownymi terminami z Wykonawcą projektu planu, przewidywane jest w połowie 2016 r.
Natomiast w odniesieniu do etapu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna w Katowicach (część Załęża)informuję, że projekt jest na etapie uzgodnień. Zgodnie z umową z Wykonawcą, zakończenie prac nad planem przewidziane jest w połowie 2015 r.

W/w terminy zakończenia prac nad projektami planów zależne są od przebiegu procedury formalno-prawnej, określonej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i mogą ulec zmianie.
Offline BRV  
#3 Wysłane : 13 kwietnia 2015 17:17:54
BRV

Ranga: Gold Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2012-01-31
Posty: 174

Dziękuję: 116 razy
Podziękowano: 30 raz (y) w 26 postu (ów)
Witam, czy można prosić o informacje dotyczące zapisów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, jaki obowiązuje na tym obszarze:

http://mapserver.um.kato...idth=1133&height=554
(tereny w okolicach ulic Dziewieciu z Wujka, Ligockiej, Zgody, Stromej itd.)

W serwisie SIP miasta Katowice jest informacja o tym, że na tym terenie MPZP obowiązuje, ale nie można (chyba?) sprawdzić jakie dokładnie zapisy ma ten plan.
Czy można prosić o jakieś bardziej szczegółowe informacje na ten temat?
Offline Biuro Prasowe  
#4 Wysłane : 20 kwietnia 2015 14:07:30
W. Komunikacji Społecznej

Ranga: Administrator

Grupy: WRM, WKUL, WST, BCK, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Bezpieczeństwo, WKŚ, Moderatorzy - Kategoria wewnętrzna, KZGM, WZK, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Sprawy obywatelskie, WBD, Moderatorzy - Ankiety, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Inwestycje, WPS, Moderatorzy - Rowerowe Katowice, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne, Moderatorzy - Promocja Katowic, Moderatorzy - Bezpieczeństwo, Moderatorzy - Witamy na forum, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Kultura, Moderatorzy - Zanim napiszesz, przeczytaj!, ZZM, Moderatorzy - Zdrowie i Ochrona Środowiska, WPS II, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Działalność Gospodarcza, Moderatorzy - Polityka Społeczna, WIN, Moderatorzy - Propozycje tematów, Moderatorzy - Kultura, WB, Moderatorzy - Transport publiczny, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Sport i Turystyka, Moderatorzy - Edukacja, WOIS, SM, Moderatorzy - Rozwój miasta, BRM, WZNP, WE, WP, WGM, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Infrastruktura, Moderatorzy - Inwestycje, UMK moderator, Registered, BP, MZUiM, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Edukacja, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Zdrowie i ochrona środowiska, Moderatorzy - Infrastruktura, WSO, Moderatorzy - Sport i turystyka, MOSiR, Moderatorzy - Sprawy Obywatelskie, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Polityka Społeczna, Administrators
Przyłączony: 2012-08-03
Posty: 417

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 31 raz (y) w 28 postu (ów)
Dzień dobry,

w wyszukiwaniu zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na internetowych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Katowic przydatnym jest narzędzie identyfikacji(oznaczone na załączonym pliku). W pierwszym kroku należy wybrać narzędzie, a następnie wskazać miejsce identyfikacji (kliknąć w wybrany obszar). W dodatkowym okienku pojawi się nam informacja o obowiązującej uchwale Rady Miasta w spr. uchwalenia planu wraz z linkiem przekierowującym do treści samej uchwały na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Na wskazanym terenie obowiązują m.in. następujące plany:
nr 113 http://bip.um.katowice.p...031119&id=1315381886
nr 53 http://bip.um.katowice.p...031119&id=1252586084
nr 125 http://bip.um.katowice.p...031119&id=1375437339

W. Komunikacji Społecznej dołączony następujący obraz (y):
pomoc.jpg
thanks 1 użytkownik podziękował W. Komunikacji Społecznej za ten post.
BRV na 2015-05-04
Offline Michał Bulsa  
#5 Wysłane : 5 stycznia 2017 08:37:19
Michał Bulsa

Ranga: Platinum Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2013-12-26
Posty: 488

Dziękuję: 346 razy
Podziękowano: 45 raz (y) w 44 postu (ów)
W dokumencie "INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA KATOWICE DOTYCZĄCA POKRYCIA OBSZARU MIASTA KATOWICE MIEJSCOWYMI PLANAMI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO", przekazanym do Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice przy piśmie wiceprezydenta Waldemara Bojaruna B-IV.ZD-00003/17 z dn. 3 stycznia 2017 r., poinformowano, że: "W dalszej kolejności, przy uwzględnieniu postępu prac nad ww. projektami planów, przewidywane jest podjęcie prac planistycznych dla terenów w rejonie Al. Roździeńskiego i ul. Pod Młynem, stawów Borki, Morawa i Hubertus, południowej części ul. Bielskiej, ul. Chorzowskiej i ul. Grundmana, ul. Granicznej oraz ul. Leśnego Potoku".
W związku z tym proszę o informację, o jaki teren dokładnie chodzi (jakie działki) w odniesieniu do określenia "tereny w rejonie Al. Roździeńskiego i ul. Pod Młynem". Z góry dziękuję za odpowiedź.
Offline W. Budownictwa  
#6 Wysłane : 13 stycznia 2017 15:02:14
W. Budownictwa i Planowania Przestrzennego

Ranga: Moderator

Grupy: WB, Moderatorzy - Inwestycje, Moderatorzy - Infrastruktura
Przyłączony: 2011-04-08
Posty: 21

Podziękowano: 8 raz (y) w 7 postu (ów)
W odpowiedzi na post z dnia 05.01.2017r. poniżej zamieszczam odpowiedź otrzymaną z referatu Planowania Przestrzennego Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące przewidywanych prac planistycznych dla terenów w rejonie Al. Roździeńskiego i ul. Pod Młynem, uprzejmie informuję, że w „Informacji Prezydenta Miasta Katowice, dotyczącej pokrycia obszaru miasta Katowice miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego” wskazane zostały obszary, dla których przewidywane jest podjęcie prac planistycznych, w tym m. in. teren w rejonie Al. Roździeńskiego i ul. Pod Młynem.
Zgodnie z  art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przed podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego przeprowadzane są analizy, dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium. Ww. analizy opracowane zostaną również dla obszaru ograniczonego:
-od północy południową granicą obowiązującej zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice w obszarze dzielnicy Dąbrówka Mała w rejonie ulic: Milowickiej i Pod Młynem na cele magazynowo - logistyczne wraz z uporządkowaniem funkcji terenów (uchwała nr XIII/190/03 RM Katowic z dnia 01.09.2003 r.), a następnie granicą miasta Katowice aż do jej przecięcia z Al. Roździeńskiego,
-od południa Al. Roździeńskiego,
-od zachodu ul. Milowicką (na południe od przecięcia z ul. Pod Młynem), a następnie ul. Hallera (na odcinku pomiędzy ul. Milowicką i Al. Roździeńskiego).
W wyniku ww. analiz określone zostaną granice obszaru objętego planem miejscowym. Kształt granic przedstawiony zostanie w projekcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego dla przedmiotowego terenu, który przedłożony zostanie Radzie Miasta celem rozpatrzenia i uchwalenia.
thanks 1 użytkownik podziękował W. Budownictwa i Planowania Przestrzennego za ten post.
Michał Bulsa na 2017-01-13
Offline Michał Bulsa  
#7 Wysłane : 13 stycznia 2017 20:35:56
Michał Bulsa

Ranga: Platinum Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2013-12-26
Posty: 488

Dziękuję: 346 razy
Podziękowano: 45 raz (y) w 44 postu (ów)
Napisał: W. Budownictwa Idź do cytowanego postu.
W odpowiedzi na post z dnia 05.01.2017r. poniżej zamieszczam odpowiedź otrzymaną z referatu Planowania Przestrzennego Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące przewidywanych prac planistycznych dla terenów w rejonie Al. Roździeńskiego i ul. Pod Młynem, uprzejmie informuję, że w „Informacji Prezydenta Miasta Katowice, dotyczącej pokrycia obszaru miasta Katowice miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego” wskazane zostały obszary, dla których przewidywane jest podjęcie prac planistycznych, w tym m. in. teren w rejonie Al. Roździeńskiego i ul. Pod Młynem.
Zgodnie z  art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przed podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego przeprowadzane są analizy, dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium. Ww. analizy opracowane zostaną również dla obszaru ograniczonego:
-od północy południową granicą obowiązującej zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice w obszarze dzielnicy Dąbrówka Mała w rejonie ulic: Milowickiej i Pod Młynem na cele magazynowo - logistyczne wraz z uporządkowaniem funkcji terenów (uchwała nr XIII/190/03 RM Katowic z dnia 01.09.2003 r.), a następnie granicą miasta Katowice aż do jej przecięcia z Al. Roździeńskiego,
-od południa Al. Roździeńskiego,
-od zachodu ul. Milowicką (na południe od przecięcia z ul. Pod Młynem), a następnie ul. Hallera (na odcinku pomiędzy ul. Milowicką i Al. Roździeńskiego).
W wyniku ww. analiz określone zostaną granice obszaru objętego planem miejscowym. Kształt granic przedstawiony zostanie w projekcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego dla przedmiotowego terenu, który przedłożony zostanie Radzie Miasta celem rozpatrzenia i uchwalenia.


Dziękuję za odpowiedź.
Użytkownicy przeglądający ten temat
Guest
Skok do forum  
Nie możesz tworzyć nowych tematów w tym forum.
Nie możesz odpowiadać na tematy w tym forum.
Nie możesz usuwać swoich postów w tym forum.
Nie możesz edytować swoich postów w tym forum.
Nie możesz tworzyć ankiet w tym forum.
Nie możesz głosować w ankietach w tym forum.