logo
Witamy Gościa! Aby wykorzystać wszystkie możliwości proszę Zaloguj albo Rejestruj.

Zgłoszenie

Icon
Error

Opcje
Idź do ostatniego postu Idź do pierwszego nieprzeczytanego
Offline Dawid Ślusarczyk  
#1 Wysłane : 19 kwietnia 2011 09:52:02
Dawid Ślusarczyk

Ranga: Platinum Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-03-29
Posty: 503
Polska
Lokalizacja: Dąbrówka Mała

Na jakim etapie są prace nad nową edycją Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Miasta Katowice? W maju ubiegłego roku podawano informację o planowym zakończeniu prac nad finalną wersją we wrześniu 2010r. Pod koniec sierpnia otrzymałem zapewnienie, że prace nad studium zakończą się na przełomie października i listopada. Póki co mamy już trzeci tydzień kwietnia 2011 i nadal niewiele wiadomo. Co jest źródłem powstałych opóźnień (dodam, że już w maju tłumaczono opóźnienia sporą liczbą zgłoszeń – ta liczba pozostała jednak niezmienną od marca 2010rkiedy to oficjalnie zakończono przyjmowanie uwag i wniosków), jak wygląda tempo prac i, przede wszystkim, kiedy finalna wersja Studium zostanie przedstawiona publicznie?Korzystając z okazji chciałbym też dowiedzieć się jakie prawa przysługują mieszkańcom w przypadku, gdy zapisy nowej edycji SUIKR w wyraźny sposób będą negatywnie wpływały na poziom i jakość życia w ich miejscu zamieszkania? Jakie procedury zostaną uruchomione, gdy grupa np. 3000 mieszkańców wyrazi wobec tych zapisów jawny sprzeciw?
Offline Dawid Ślusarczyk  
#2 Wysłane : 7 lipca 2011 15:27:47
Dawid Ślusarczyk

Ranga: Platinum Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-03-29
Posty: 503
Polska
Lokalizacja: Dąbrówka Mała

Pozwolę sobie upomnieć się o odpowiedź - naturanie, mógłbym skorzystać z klucza CC Sekap, ale jest to na tyle ważny temat, że nie powinien być traktowany jako "zapytanie dot. udzielenia informacji publicznej".
Offline W. Planowania Przestrzennego  
#3 Wysłane : 20 lipca 2011 08:12:00
W. Planowania Przestrzennego

Ranga: Fresh Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-05-31
Posty: 1

Zakończenie procesu rozpatrywania uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – II edycja przez Prezydenta Miasta nastąpiło dopiero w marcu br. Sposób rozpatrzenia wszystkich uwag wraz z uzasadnieniami został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice.
Prace nad wprowadzaniem zmian wynikających ze sposobu rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta Katowice uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – II edycja, wniesionych podczas wyłożenia do publicznego wglądu dobiegają obecnie końca. Zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą projektu Studium, termin zakończenia prac nad projektem ustalony został na wrzesień br.

W toku prac nad sporządzaniem projektu Studium przeprowadzona została strategiczna ocena oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 poz.1227 z późn. zmianami), w tym opracowana została prognoza oddziaływania na środowisko. Projekt studium uzyskał pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje możliwość zgłaszania wniosków :
- o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- do projektu miejscowego planu lub projektu studium na etapie przystąpienia do sporządzania w/w opracowań,
oraz uwag do opracowanego projektu miejscowego planu lub studium, na etapie wyłożenia do publicznego wglądu.
Offline Dawid Ślusarczyk  
#4 Wysłane : 11 stycznia 2012 18:54:34
Dawid Ślusarczyk

Ranga: Platinum Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-03-29
Posty: 503
Polska
Lokalizacja: Dąbrówka Mała

Dla przykładu - http://krakow.gazeta.pl/...__Metrem_do_centrum.html artykuł o pracach nad SUIKR w Krakowie.

Może dostrzegą Państwo różnice i w przyszłości podejdą do tematu tworzenia lub unowocześniania planów rozwojowych od nieco innej strony

Edytowane przez moderatora 10 września 2012 08:55:00  | Powód: Nie podano

Offline Dawid Ślusarczyk  
#5 Wysłane : 28 października 2012 18:24:30
Dawid Ślusarczyk

Ranga: Platinum Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-03-29
Posty: 503
Polska
Lokalizacja: Dąbrówka Mała

Mógłbym prosić o wyjaśnienie dlaczego dawno uchwalonego SUIKR-II wciąż nie ma w zasobach Biuletynu Informacji Publicznej?
Offline Biuro Prasowe  
#6 Wysłane : 5 listopada 2012 07:44:05
W. Komunikacji Społecznej

Ranga: Administrator

Grupy: WRM, WKUL, WST, BCK, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Bezpieczeństwo, WKŚ, Moderatorzy - Kategoria wewnętrzna, KZGM, WZK, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Sprawy obywatelskie, WBD, Moderatorzy - Ankiety, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Inwestycje, WPS, Moderatorzy - Rowerowe Katowice, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne, Moderatorzy - Promocja Katowic, Moderatorzy - Bezpieczeństwo, Moderatorzy - Witamy na forum, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Kultura, Moderatorzy - Zanim napiszesz, przeczytaj!, ZZM, Moderatorzy - Zdrowie i Ochrona Środowiska, WPS II, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Działalność Gospodarcza, Moderatorzy - Polityka Społeczna, WIN, Moderatorzy - Propozycje tematów, Moderatorzy - Kultura, WB, Moderatorzy - Transport publiczny, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Sport i Turystyka, Moderatorzy - Edukacja, WOIS, SM, Moderatorzy - Rozwój miasta, BRM, WZNP, WE, WP, WGM, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Infrastruktura, Moderatorzy - Inwestycje, UMK moderator, Registered, BP, MZUiM, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Edukacja, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Zdrowie i ochrona środowiska, Moderatorzy - Infrastruktura, WSO, Moderatorzy - Sport i turystyka, MOSiR, Moderatorzy - Sprawy Obywatelskie, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Polityka Społeczna, Administrators
Przyłączony: 2012-08-03
Posty: 416

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 31 raz (y) w 28 postu (ów)
Offline Dawid Ślusarczyk  
#7 Wysłane : 19 grudnia 2012 09:56:45
Dawid Ślusarczyk

Ranga: Platinum Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-03-29
Posty: 503
Polska
Lokalizacja: Dąbrówka Mała

Jaka (oczywiście orientacyjnie) część już uchwalonych MPZP oczekuje na "aktualizacje" na skutek przyjęcia SUIKR-II? Zakładam, że część wcześniej uchwalonych planów miejscowych niekoniecznie musi być spójna z zapisami nowego SUIKR-II.

Zależy mi na ustaleniu procrdury oraz postępowania UM w przypadkach, gdy obowiązujący (i np. uchwalony niedawno) plan miejscowy determinował konkretny kierunek zagospodarowania przestrzennego danego obszaru, jednocześnie mieszkańcy Katowic w trakcie "konsultacji" SUIKR-II zgłosili uwagi i zastrzeżenia co do propopnowanych jego zapisów.

Czy uwagi i sugestie mieszkańcow były automatycznie odrzucane w oparciu o uzasadnienie, że MPZP dla danego obszaru już istnieje a jakakolwiek rozbieżność między planem miejscowym a SUIKR-II będzie równoznaczna z (częściową lub całkowitą) dezaktualizacją MPZP.

Pozdrawiam!
Offline Biuro Prasowe  
#8 Wysłane : 28 grudnia 2012 13:29:01
W. Komunikacji Społecznej

Ranga: Administrator

Grupy: WRM, WKUL, WST, BCK, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Bezpieczeństwo, WKŚ, Moderatorzy - Kategoria wewnętrzna, KZGM, WZK, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Sprawy obywatelskie, WBD, Moderatorzy - Ankiety, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Inwestycje, WPS, Moderatorzy - Rowerowe Katowice, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne, Moderatorzy - Promocja Katowic, Moderatorzy - Bezpieczeństwo, Moderatorzy - Witamy na forum, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Kultura, Moderatorzy - Zanim napiszesz, przeczytaj!, ZZM, Moderatorzy - Zdrowie i Ochrona Środowiska, WPS II, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Działalność Gospodarcza, Moderatorzy - Polityka Społeczna, WIN, Moderatorzy - Propozycje tematów, Moderatorzy - Kultura, WB, Moderatorzy - Transport publiczny, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Sport i Turystyka, Moderatorzy - Edukacja, WOIS, SM, Moderatorzy - Rozwój miasta, BRM, WZNP, WE, WP, WGM, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Infrastruktura, Moderatorzy - Inwestycje, UMK moderator, Registered, BP, MZUiM, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Edukacja, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Zdrowie i ochrona środowiska, Moderatorzy - Infrastruktura, WSO, Moderatorzy - Sport i turystyka, MOSiR, Moderatorzy - Sprawy Obywatelskie, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Polityka Społeczna, Administrators
Przyłączony: 2012-08-03
Posty: 416

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 31 raz (y) w 28 postu (ów)
Poniżej odpowiedź z Wydziału Planowania Przestrzennego:

Projekt „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” – II edycja opracowany został w oparciu o aktualne (na czas jego sporządzania) uwarunkowania przestrzenno – funkcjonalne. W ramach badania uwarunkowań analizowane były także obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
W celu oceny aktualności planów miejscowych, co najmniej raz w kadencji Rady Miasta, dokonywana jest analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. Analiza uwzględnia w szczególności złożone wnioski o sporządzenie zmian planu. Na tej podstawie ustalana jest kolejność przystępowania do sporządzania aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Powyższe nie wyklucza (w przypadku dezaktualizacji ustaleń planu) przystąpienia do sporządzenia zmian planu na złożony wniosek - niezależnie od w/w okresowej oceny.
Offline Dawid Ślusarczyk  
#9 Wysłane : 29 stycznia 2013 23:09:10
Dawid Ślusarczyk

Ranga: Platinum Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-03-29
Posty: 503
Polska
Lokalizacja: Dąbrówka Mała

Witam,

Miałbym do Państwa 3 pytania:

1. Dlaczego (teraz, gdy taka szansa została zaprzepaszczona) SUIKR-II wciąż zawiera zapisy o możliwym poprowadzeniu linii tramwajowej śladem zlikwidowanej linii kolejowej w okolicy CH Dąbrówka, skoro na przeszkodzie tej inwestycji stoi brak wystarczająco rezerwy terenowej? Czyżby miasto planowało odkupić działkę i wyburzyć nowo powstały budynek albo drążyć tunel pod powstałym niespełna 2 lata temu obiektem?

2. Czy zapisy obowiązujących planów miejscowych, SUIKR-II oraz lokalnego "Programu ochrony środowiska przed hałasem" lub innych, ogólnomiejskich opracowań specjalistycznych są tożsame? Pytam, gdyż mam wrażenie, że te dokumenty są rozbieżne.

3. Nadal nie dostałem jednoznacznej odpowiedzi na poprzednie moje zapytanie - znaleźliśmy się w sytuacji, w której fatalnie skonsultowane MPZP mogą wskazywać iny kierunek rozwoju, niż przyjęte SUIKR-II, lub też SUIR-II było na siłe dostosowywane do obowiązujących MPZP. Osobną kwestią jest to, że gdyby jedno i drugie było należycie skonsultowane społecznie, prawdopodobnie ogromna część zapisów dziś obowiązującego SUIKR-II wyglądałaby zupełnie inaczej.

I tak, doskonale wiem że oraz jak SUIKR-II było konsultowane społecznie - problem właśnie w tym, że w oparciu o wadliwy i nieskuteczne procrdury konsultacji, przy braku stosownej akcji informacyjnej i z naruszeniem licznych zasad dialogu społecznego.


Przy okazji - czy możliwe byłoby "podzielenie" części graficznej SUIKR-II na części prezentujące poszczególne dzielnice (z wąskim pasem pokazującym także otoczenie dzielnic)?

Korzystanie z plików w tak dużych rozdzielczościach trudno nazwać łatwym lub wygodnym - nawet pracując na komputerach z więcej niż 4 GB pamięci operacyjnej (DDR3). Dla przeważającej większości mieszkańców Katowic przeglądanie SUIKR-II w obecnej formie jest przynajmniej mocno utrudnione - tymczasem tak istotne opracowania powinny być łatwo dostępne dla osób już z podstawową wiedzą z zakresu obsługi komputera oraz słabszym zapleczem sprzętowym.

Społeczeństwo obywatelskie w Katowicach potrzebuje rozwiązań, które nie zniechęcają.

Pozdrawiam!
Offline Biuro Prasowe  
#10 Wysłane : 8 lutego 2013 10:31:09
W. Komunikacji Społecznej

Ranga: Administrator

Grupy: WRM, WKUL, WST, BCK, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Bezpieczeństwo, WKŚ, Moderatorzy - Kategoria wewnętrzna, KZGM, WZK, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Sprawy obywatelskie, WBD, Moderatorzy - Ankiety, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Inwestycje, WPS, Moderatorzy - Rowerowe Katowice, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne, Moderatorzy - Promocja Katowic, Moderatorzy - Bezpieczeństwo, Moderatorzy - Witamy na forum, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Kultura, Moderatorzy - Zanim napiszesz, przeczytaj!, ZZM, Moderatorzy - Zdrowie i Ochrona Środowiska, WPS II, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Działalność Gospodarcza, Moderatorzy - Polityka Społeczna, WIN, Moderatorzy - Propozycje tematów, Moderatorzy - Kultura, WB, Moderatorzy - Transport publiczny, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Sport i Turystyka, Moderatorzy - Edukacja, WOIS, SM, Moderatorzy - Rozwój miasta, BRM, WZNP, WE, WP, WGM, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Infrastruktura, Moderatorzy - Inwestycje, UMK moderator, Registered, BP, MZUiM, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Edukacja, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Zdrowie i ochrona środowiska, Moderatorzy - Infrastruktura, WSO, Moderatorzy - Sport i turystyka, MOSiR, Moderatorzy - Sprawy Obywatelskie, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Polityka Społeczna, Administrators
Przyłączony: 2012-08-03
Posty: 416

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 31 raz (y) w 28 postu (ów)
Panie Dawidzie,

nad przygotowaniem odpowiedzi pracuje Wydział Planowania Przestrzennego.
Offline Biuro Prasowe  
#11 Wysłane : 5 marca 2013 14:01:35
W. Komunikacji Społecznej

Ranga: Administrator

Grupy: WRM, WKUL, WST, BCK, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Bezpieczeństwo, WKŚ, Moderatorzy - Kategoria wewnętrzna, KZGM, WZK, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Sprawy obywatelskie, WBD, Moderatorzy - Ankiety, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Inwestycje, WPS, Moderatorzy - Rowerowe Katowice, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne, Moderatorzy - Promocja Katowic, Moderatorzy - Bezpieczeństwo, Moderatorzy - Witamy na forum, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Kultura, Moderatorzy - Zanim napiszesz, przeczytaj!, ZZM, Moderatorzy - Zdrowie i Ochrona Środowiska, WPS II, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Działalność Gospodarcza, Moderatorzy - Polityka Społeczna, WIN, Moderatorzy - Propozycje tematów, Moderatorzy - Kultura, WB, Moderatorzy - Transport publiczny, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Sport i Turystyka, Moderatorzy - Edukacja, WOIS, SM, Moderatorzy - Rozwój miasta, BRM, WZNP, WE, WP, WGM, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Infrastruktura, Moderatorzy - Inwestycje, UMK moderator, Registered, BP, MZUiM, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Edukacja, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Zdrowie i ochrona środowiska, Moderatorzy - Infrastruktura, WSO, Moderatorzy - Sport i turystyka, MOSiR, Moderatorzy - Sprawy Obywatelskie, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Polityka Społeczna, Administrators
Przyłączony: 2012-08-03
Posty: 416

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 31 raz (y) w 28 postu (ów)
Odpowiedź z Wydziału Planowania Przestrzennego:

1.Zgodnie z ustaleniami SUIKR-II cześć II kierunki zagospodarowania przestrzennego – ustalenia studium – część tekstowa - § 3 pkt.3.4 „Zaproponowany rozwój sieci tramwajowej (zarówno w aspekcie przestrzennym jak i czasowym) może być modyfikowany w zależności od bieżących uwarunkowań i nowych koncepcji rozwoju, szczególnie w trakcie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Należy jednak brać pod uwagę potrzebę realizacji nowej trasy tramwajowej (zgodnie z niniejszym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) i w odpowiedni sposób zapewnić przestrzenne możliwości jej realizacji. Dopuszcza się modyfikację przebiegu planowanych linii, w tym odstąpienie od planowanych przebiegów”.

2.Nie można oczekiwać „tożsamości” pomiędzy dokumentami takimi jak SUIKR-II, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a programem ochrony środowiska przed hałasem lub innymi okołomiejskimi opracowaniami ponieważ są to dokumenty spełniające inne zadania. Natomiast dokumenty te powinny być ze sobą spójne. Na temat rozbieżności tych dokumentów nie można się wypowiadać nie znając konkretnego zapisu, który Autor pytania miał na myśli.

Uwaga „przy okazji”:

Uwaga wydaje się warta rozważenia, pomysł podzielenia SUIKR-II na części odpowiadające np. jednostkom pomocniczym zostanie przekazany do komórki odpowiedzialnej za udostępnianie materiałów planistycznych na BIP.

Edytowane przez moderatora 5 marca 2013 14:08:19  | Powód: Nie podano

Offline Biuro Prasowe  
#12 Wysłane : 5 marca 2013 14:11:45
W. Komunikacji Społecznej

Ranga: Administrator

Grupy: WRM, WKUL, WST, BCK, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Bezpieczeństwo, WKŚ, Moderatorzy - Kategoria wewnętrzna, KZGM, WZK, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Sprawy obywatelskie, WBD, Moderatorzy - Ankiety, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Inwestycje, WPS, Moderatorzy - Rowerowe Katowice, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne, Moderatorzy - Promocja Katowic, Moderatorzy - Bezpieczeństwo, Moderatorzy - Witamy na forum, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Kultura, Moderatorzy - Zanim napiszesz, przeczytaj!, ZZM, Moderatorzy - Zdrowie i Ochrona Środowiska, WPS II, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Działalność Gospodarcza, Moderatorzy - Polityka Społeczna, WIN, Moderatorzy - Propozycje tematów, Moderatorzy - Kultura, WB, Moderatorzy - Transport publiczny, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Sport i Turystyka, Moderatorzy - Edukacja, WOIS, SM, Moderatorzy - Rozwój miasta, BRM, WZNP, WE, WP, WGM, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Infrastruktura, Moderatorzy - Inwestycje, UMK moderator, Registered, BP, MZUiM, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Edukacja, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Zdrowie i ochrona środowiska, Moderatorzy - Infrastruktura, WSO, Moderatorzy - Sport i turystyka, MOSiR, Moderatorzy - Sprawy Obywatelskie, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Polityka Społeczna, Administrators
Przyłączony: 2012-08-03
Posty: 416

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 31 raz (y) w 28 postu (ów)
odnośnie zapytania nr 3

Cytat:
Nadal nie dostałem jednoznacznej odpowiedzi na poprzednie moje zapytanie


czy ma Pan na myśli to pytanie?

Cytat:
Jaka (oczywiście orientacyjnie) część już uchwalonych MPZP oczekuje na "aktualizacje" na skutek przyjęcia SUIKR-II?
Offline Dawid Ślusarczyk  
#13 Wysłane : 24 listopada 2013 01:01:15
Dawid Ślusarczyk

Ranga: Platinum Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-03-29
Posty: 503
Polska
Lokalizacja: Dąbrówka Mała

Tak, chodzi o to pytanie.
Offline Biuro Prasowe  
#14 Wysłane : 4 grudnia 2013 14:35:21
W. Komunikacji Społecznej

Ranga: Administrator

Grupy: WRM, WKUL, WST, BCK, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Bezpieczeństwo, WKŚ, Moderatorzy - Kategoria wewnętrzna, KZGM, WZK, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Sprawy obywatelskie, WBD, Moderatorzy - Ankiety, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Inwestycje, WPS, Moderatorzy - Rowerowe Katowice, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne, Moderatorzy - Promocja Katowic, Moderatorzy - Bezpieczeństwo, Moderatorzy - Witamy na forum, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Kultura, Moderatorzy - Zanim napiszesz, przeczytaj!, ZZM, Moderatorzy - Zdrowie i Ochrona Środowiska, WPS II, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Działalność Gospodarcza, Moderatorzy - Polityka Społeczna, WIN, Moderatorzy - Propozycje tematów, Moderatorzy - Kultura, WB, Moderatorzy - Transport publiczny, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Sport i Turystyka, Moderatorzy - Edukacja, WOIS, SM, Moderatorzy - Rozwój miasta, BRM, WZNP, WE, WP, WGM, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Infrastruktura, Moderatorzy - Inwestycje, UMK moderator, Registered, BP, MZUiM, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Edukacja, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Zdrowie i ochrona środowiska, Moderatorzy - Infrastruktura, WSO, Moderatorzy - Sport i turystyka, MOSiR, Moderatorzy - Sprawy Obywatelskie, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Polityka Społeczna, Administrators
Przyłączony: 2012-08-03
Posty: 416

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 31 raz (y) w 28 postu (ów)
Poniżej odpowiedź z Wydziału Planowania Przestrzennego:

Uchwalenie polityki przestrzennej zawartej w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” – II edycja nie powoduje natychmiastowego obowiązku aktualizacji już obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Oceny aktualności planów, w tym także w odniesieniu do aktualnej polityki określonej w studium dokonuje się raz w czasie kadencji Rady. Obecnie prace nad taką oceną są w toku i zostaną przedstawione Radzie Miasta w przyszłym roku. Natomiast w toku prac nad Studium wstrzymane zostały prace planistyczne nad sporządzeniem sześciu planów, które byłyby nieaktualne, gdyby zostały ukończone w oparciu o „stare” Studium.
Użytkownicy przeglądający ten temat
Guest
Skok do forum  
Nie możesz tworzyć nowych tematów w tym forum.
Nie możesz odpowiadać na tematy w tym forum.
Nie możesz usuwać swoich postów w tym forum.
Nie możesz edytować swoich postów w tym forum.
Nie możesz tworzyć ankiet w tym forum.
Nie możesz głosować w ankietach w tym forum.