logo
Witamy Gościa! Aby wykorzystać wszystkie możliwości proszę Zaloguj albo Rejestruj.

Zgłoszenie

Icon
Error

2 strony12>
Opcje
Idź do ostatniego postu Idź do pierwszego nieprzeczytanego
Offline Tojka  
#1 Wysłane : 6 maja 2013 07:07:28
Tojka

Ranga: Senior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2012-03-18
Posty: 63

Podziękowano: 2 raz (y) w 2 postu (ów)
Witam,
sprawa dotyczy zezwolenia na wycinkę nr 335/Z/2011 oraz 39/Z/2013 na terenie inwestycji ASP w Katowicach. Czy jest możliwe upublicznienie dokumentu na tym forum, czy też w celu zapoznania się z jego treścią, należy udać się do UM?

Na ww. terenie, oprócz drzew rosnących w pasie zabudowy, wycięto również 7 lub 8 kilkudziesięcioletnich modrzewi (40-50), rosnących daleko poza nim. Na planie otrzymanym od inwestora, owe modrzewie widnieją. Dodam, że drzewa były zdrowe, co udowodnić mogę wykonanymi przeze mnie zdjęciami przekroju pni, były również piękne i stanowiły miejsce, w którym zbierały się ogromne ilości ptaków (nawet dzięcioły!). To, że inwestor dokona nasadzeń po zakończeniu budowy, nie stanowi dla mieszkańców żadnego pocieszenia, gdyż na podobny efekt trzeba będzie czekać wiele, wiele lat.
Offline Dawid Ślusarczyk  
#2 Wysłane : 6 maja 2013 07:25:36
Dawid Ślusarczyk

Ranga: Platinum Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-03-29
Posty: 503
Polska
Lokalizacja: Dąbrówka Mała

Tojka

dziękuję za czujność - sam w ostatnim czasie zajmuję się tropieniem nieprzemyślanych i nielegalnych wycinek, wiem jak wiele wściekłości wzbudza niespójna polityka miasta w tym zakresie (dodam, że całkowicie sprzeczna z polityką nakreśloną przez wcześniejsze dokumenty strategiczne) - szczególnie po umyślnym i niepotrzebnym "zdewastowaniu" roślinności w strefie Rondo-Rynek.

Całość zagadnienia wycinania zieleni miejskiej, szczególnie na obszarze śródmieścia, będzie szeroko zaadresowana w opracowywanej właśnie nowej edycji Programu Ochrony Środowiska miasta Katowice - uwagi trafią do UM w ciągu najbliższych dni - zalecenia i wnioski zostały już zredagowane.

Jednocześnie wspieram w/w prośbę o cyfrowe udostępnienie wskazanych zezwoleń na wycinkę roślinności. Jeśli będzie Państwu wygodniej, stosowny wniosek mogę złożyć w sposób formalny.

Pozdrawiam!

Dawid Ślusarczyk
Inicjatywa Catalyst

Edytowane przez użytkownika 6 maja 2013 20:25:24  | Powód: Literówki

Offline Tojka  
#3 Wysłane : 6 maja 2013 09:25:31
Tojka

Ranga: Senior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2012-03-18
Posty: 63

Podziękowano: 2 raz (y) w 2 postu (ów)
Bardzo dziękuję za propozycję złożenia wniosku formalnego, byłoby wspaniale!

Pozdrawiam serdecznie!
Offline W. Kształtowania Środowiska  
#4 Wysłane : 8 maja 2013 11:52:14
W. Kształtowania Środowiska

Ranga: Moderator

Grupy: WKŚ, Moderatorzy - Zdrowie i Ochrona Środowiska, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Zdrowie i ochrona środowiska
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 245

Podziękowano: 30 raz (y) w 28 postu (ów)
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że usunięcie drzew rosnących w rejonie ulic Raciborskiej i Koszarowej w Katowicach nastąpiło na mocy wydanej przez Prezydenta Miasta Katowice decyzji nr 335/Z/2011 z dnia 10. 06. 2011 r. W decyzji nr 39/Z/2013 z dnia 30. 01. 2013 r., na wniosek właściciela terenu, prolongowano terminy usunięcia drzew oraz wykonania nasadzeń zastępczych, które określone zostały pierwotnie w ww. decyzji nr 335/Z/2011. Obie decyzje mogą zostać nieodpłatnie udostępnione w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice, przy ul. Francuskiej 70 w Katowicach, w pok. nr 410 (IV piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30. Decyzje te mogą zostac także udostępnione odpłatnie w trybie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ponadto informuję, że wszystkie ujęte w ww. decyzjach drzewa i krzewy kolidowały z realizacją inwestycji celu publicznego pn.: Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych. Inwestycja zrealizowana zostanie na terenie prywatnych działek należących do Akademii Sztuk Pięknych i Uniwersytetu Ekonomicznego.
Offline Tojka  
#5 Wysłane : 8 maja 2013 13:27:20
Tojka

Ranga: Senior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2012-03-18
Posty: 63

Podziękowano: 2 raz (y) w 2 postu (ów)
Napisał: " Idź do cytowanego postu.
Witam,
sprawa dotyczy zezwolenia na wycinkę nr 335/Z/2011 oraz 39/Z/2013 na terenie inwestycji ASP w Katowicach. Czy jest możliwe upublicznienie dokumentu na tym forum, czy też w celu zapoznania się z jego treścią, należy udać się do UM?

Na ww. terenie, oprócz drzew rosnących w pasie zabudowy, wycięto również 7 lub 8 kilkudziesięcioletnich modrzewi (40-50), rosnących daleko poza nim. Na planie otrzymanym od inwestora, owe modrzewie widnieją. Dodam, że drzewa były zdrowe, co udowodnić mogę wykonanymi przeze mnie zdjęciami przekroju pni, były również piękne i stanowiły miejsce, w którym zbierały się ogromne ilości ptaków (nawet dzięcioły!). To, że inwestor dokona nasadzeń po zakończeniu budowy, nie stanowi dla mieszkańców żadnego pocieszenia, gdyż na podobny efekt trzeba będzie czekać wiele, wiele lat.


Witam,
dziękuję za odpowiedź, aczkolwiek wszystkie zawarte w niej informacje były mi już znane. Rozumiem, że upublicznienie zgody nie może mieć miejsca, tak więc żyjąc w dobie cyfryzacji, udam się osobiście w stosowne miejsce w celu zapoznania się z treścią dokumentu, którego w mojej opinii obejmują przepisy o dostępie do informacji publicznej.
Pozdrawiam!
Offline Krzysztof Duda  
#6 Wysłane : 19 grudnia 2013 10:50:41
Krzysztof Duda

Ranga: Advanced Member

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-06-09
Posty: 34

Dzień dobry,

mam dwa pytania:

1. Kto zlecił wycinkę drzew na parkingu przy ul. Ściegiennego 51c - jeśli miasto, to dlaczego Rada Jednostki Pomocniczej nic nie wiedziała na ten temat?

2. Kto jest odpowiedzialny za uprzątnięcie ściętych drzew, które blokują miejsca parkingowe (których ze względu na budowę domu mieszkalnego i tak jest niewiele)?

Otrzymałem informacje od zarządcy budynku, że podobno jest to w gestii miasta, mieszkańcy proszą o uprzątnięcie parkingu przed świętami.

Pozdrawiam

Krzysztof Duda
Członek Rady Jednostki Pomocniczej nr 11 Wełnowiec-Józefowiec

http://welnowiec.katowice.eu
Offline Zakład Zieleni Miejskiej  
#7 Wysłane : 20 grudnia 2013 07:36:33
Zakład Zieleni Miejskiej

Ranga: Moderator

Grupy: ZZM, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Zdrowie i ochrona środowiska
Przyłączony: 2012-09-19
Posty: 309

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 164 raz (y) w 148 postu (ów)
Dzień dobry.
1. Na wniosek mieszkanki (która złamała nogę na chodniku zniszczonym przez korzenie topoli) Zakład Zieleni Miejskiej przeprowadził wizję w terenie w trakcie której stwierdzono, iż wycinki wymagają trzy drzewa gat. Topola euroamerykańska (zły stan fitosanitarny oraz uszkodzenie infrastruktury).
Złożono wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które wyznaczyło Miasto Chorzów jako organ zastępczy do rozpatrzenia wniosku w sprawie wycinki drzew. Po wizji w terenie wydano decyzję nr 212 z dnia 01.10.2013 roku zezwalającą na wycinkę 3 drzew z terminie do końca 2014 roku, oraz zobowiązującą Miasto Katowice do nasadzenia 3 drzew dowolnego gatunku na tych samych działkach w terminie do końca października 2015 roku. Stronami w postępowaniu są: Miasto Chorzów oraz Miasto Katowice, w tym przypadku Zakład Zieleni Miejskiej odpowiada za merytoryczne wykonanie zadania.
2. Zakład Zieleni Miejskiej zlecił wykonanie wycinki firmie zewnętrznej z terminem wykonania do końca bieżącego roku, jednak ze względu na okres świąteczny nakażemy wykonawcy zakończenie prac na tym terenie do 23.12.2013r.
Offline Marcin29  
#8 Wysłane : 27 lutego 2014 15:23:10
Marcin29

Ranga: Senior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-12-21
Posty: 49

Dlaczego zezwolono na wycięcie kasztanowców u zbiegu ul. Warszawskiej i Francuskiej? oraz jednego drzewa w tamtej okolicy od strony ul. Warszawskiej?
O ile wiem drzewa te były zdrowe i nie zagrażały bezpieczeństwu. Dlaczego więc oszpecono tamtą okolicę?
Offline W. Kształtowania Środowiska  
#9 Wysłane : 28 lutego 2014 14:09:02
W. Kształtowania Środowiska

Ranga: Moderator

Grupy: WKŚ, Moderatorzy - Zdrowie i Ochrona Środowiska, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Zdrowie i ochrona środowiska
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 245

Podziękowano: 30 raz (y) w 28 postu (ów)
Dzień dobry.

Odpowiadając na Pana post uprzejmie informuję, że na mocy Postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Katowicach z dnia 25.09.2013r. znak SKO/OŚ/428/2166/13451/13/AK/AW Prezydent Miasta Katowice został wyłączony
od wydania zezwolenia na usunięcie przedmiotowych drzew.
Wyznaczony przez SKO w K-cach do załatwienia sprawy Prezydent Miasta Sosonowca, uznał konieczność wycinki drzew w wydanej decyzji z dnia 18.11.2013r. (znak WŚR.II.6131.384.2013.AP). Z uzasadnieniem ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Sosnowca.

Pozdrawiam
Offline Piotr  
#10 Wysłane : 16 marca 2014 19:56:36
Piotr

Ranga: Senior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2013-04-17
Posty: 72

Dziękuję: 11 razy
Podziękowano: 16 raz (y) w 11 postu (ów)
Odnosząc się do powyższych postów, oto odpowiedź od Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Sosnowiec:

Cytat:
Odpowiadając na Pana maila z dnia 28.02.2014r dotyczącego usunięcia drzew na ul. Warszawskiej w Katowicach informuję, że w trakcie oględzin nieruchomości ustalono, że drzewa z gatunku topola nierodzima i kasztanowiec są w złym stanie fitosanitarnym, odchylone od pionu. Wyniesione nad powierzchnię terenu systemy korzeniowe uszkadzają nawierzchnię chodnika. Na terenie porośniętym przez drzewa usytuowane są sieci: elektryczna, gazowa i wod-kan. Ze względu na usytuowanie drzewa mogły stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa mienia i urządzeń technicznych.
Prezydent Miasta Sosnowca został wyznaczony do rozpatrzenia sprawy na podstawie postanowienia SKO. W uzasadnieniu Samorządowe Kolegium Odwoławcze powołało się na art. 24 ust. 3, art. 25 ust. 1, art. 26 ustawy z dnia 14.06.1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r, poz. 267)
Stowarzyszenie Rowerowe Katowice
facebook.com/rowerowekatowice
Offline Dawid Ślusarczyk  
#11 Wysłane : 18 marca 2014 09:41:44
Dawid Ślusarczyk

Ranga: Platinum Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-03-29
Posty: 503
Polska
Lokalizacja: Dąbrówka Mała

Może się mylę, ale takie uzasadnienie decyzji zdaje się pasować do dziesiątek tysięcy drzew na terenie Katowic a stan fitosanitarny trudno ocenić, jeśli drzewa zostały wycięte. Uzasadnienie dot. drzew na ul.Ligonia nie różniło się znacząco od w/w, a jednak na ul.Ligonia udało się zbudować chodnik oraz przebudować ulicę i to bez wycinania drzew.

Czy mamy rozumieć, że każde drzewo rosnące w otoczeniu jakiekolwike infrastruktury przesyłowej i odchylone od pionu o więcej niż kilka stopni jest potencjalnie zagrożone wycinką?

Jeśli tak, to czy miasto będzie domagało się dodatkowego odszkodowania od podmiotów górniczych za szkody wyrządzone w środowisku wskutek prowadzonej eksploatacji złóz kopalin i opadania terenu, skutkującego przechylaniem drzew? I co z drzewami, które zostały odchylone od pionu wskutek działania wiatrów stałych?

Odnoszę dziwne wrażenie, że prędko musimy doprecyzować jakie czynniki decydują o tym, czy drzewo jest w dobrym, czy też zlym stanie i czy powinno zostać wycięte.

Pozdrawiam,

Dawid Ślusarczyk
Offline Piotr  
#12 Wysłane : 19 marca 2014 10:45:07
Piotr

Ranga: Senior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2013-04-17
Posty: 72

Dziękuję: 11 razy
Podziękowano: 16 raz (y) w 11 postu (ów)
Ja ogólnie mam wrażenie, że bardzo łatwo podejmowane są decyzje o wycinaniu drzew przy okazji różnego rodzaju inwestycji itp, a nie wiadomo, czy w zamian sadzone są nowe w takiej samej ilości i w tej samej okolicy. Jestem ciekawy, czy są prowadzone statystyki ile drzew jest wycinanych a ile sadzonych nowych w całych Katowicach - czy Miasto posiada takie dane np. za 2013 r.?
Stowarzyszenie Rowerowe Katowice
facebook.com/rowerowekatowice
Offline W. Kształtowania Środowiska  
#13 Wysłane : 24 marca 2014 13:34:51
W. Kształtowania Środowiska

Ranga: Moderator

Grupy: WKŚ, Moderatorzy - Zdrowie i Ochrona Środowiska, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Zdrowie i ochrona środowiska
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 245

Podziękowano: 30 raz (y) w 28 postu (ów)
Dzień dobry.

Odpowiadając na Pana post uprzejmie informuję, iż wycinka drzew kolidujących z różnego rodzaju inwestycjami w obrębie miasta Katowice realizowana jest na podstawie zezwoleń na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub zezwoleń wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013r. poz. 627 z późn. zm.). W przypadku inwestycji miejskich zezwolenia jw. wydawane są przez organy niezależne od Prezydenta Miasta Katowice, które określają w decyzjach administracyjnych rozmiar i lokalizację ewentualnych nasadzeń rekompensujących. Nie zawsze możliwym jest wykonanie takich nasadzeń w miejscu skąd drzewa są usuwane. Wynika to ze specyfiki inwestycji oraz miejsca, w którym jest ona realizowana. W odniesieniu do inwestycji przeprowadzanych przez inne podmioty, w których właściwym do załatwienia sprawy wydania zezwolenia na usunięcie drzew jest Prezydent Miasta Katowice, regułą jest, iż w zamian za wycinane drzewa wnioskodawca obligowany jest decyzją administracyjną do wykonania nasadzeń rekompensujących lub zastępczych. Minimalny wymiar takich nasadzeń (zgodnie z art. 83 ust. 3 ww. ustawy) jest nie mniejszy niż liczba usuwanych drzew.
Nie zawsze takie nasadzenia są jednak realizowane w miejscu inwestycji (z przyczyn wymienionych jw.). W kwestii statystyk jak w pytaniu informuję, iż z racji stopnia skomplikowania procedur związanych w zezwoleniami na wycinkę drzew (decyzje wydawane przez rożne organy), dużą ilością podmiotów mogących występować z wnioskami (w imieniu Gminy mogą to być m.in. Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Katowicach, Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., pełnomocnicy Prezydenta Miasta Katowice) rzetelne ich prowadzenie jest praktycznie niemożliwe. Na dzień dzisiejszy Urząd Miasta Katowice takowych statystyk nie posiada.

Pozdrawiam
Offline Pablos  
#14 Wysłane : 28 kwietnia 2014 09:00:43
Pablos

Ranga: Expert Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2013-04-09
Posty: 112
Polska

Dziękuję: 18 razy
Podziękowano: 7 raz (y) w 6 postu (ów)
Dzień Dobry
Na terenie zaznaczonym na załączonym zdjęciu ( ul. Graniczna ) prawie wszystkie drzewa zostały oznaczone - pomarańczowe kropki na drzewach. Czy wobec tego są one zakwalifikowane do wycięcia. Czy jest to związane z jakąś inwestycją w tym rejonie?
Drzewa.jpg

Edytowane przez moderatora 28 kwietnia 2014 10:33:12  | Powód: Nie podano

Pablos dołączony następujący obraz (y):
Drzewa.jpg
Offline W. Kształtowania Środowiska  
#15 Wysłane : 29 kwietnia 2014 12:02:35
W. Kształtowania Środowiska

Ranga: Moderator

Grupy: WKŚ, Moderatorzy - Zdrowie i Ochrona Środowiska, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Zdrowie i ochrona środowiska
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 245

Podziękowano: 30 raz (y) w 28 postu (ów)
Dzień dobry,

Odpowiadając na powyższy post uprzejmie informuję, że po wstępnym rozpoznaniu sprawy w oparciu o przedstawiony materiał oraz na podstawie danych ujętych w programie kataster nieruchomości, który zawiera informacje dotyczące gruntów, oznaczenie KW oraz osoby właściciela lub władającego gruntem ustalono, że działka nr 4/44, k.m. 62 zlokalizowana przy ul. Granicznej w Katowicach – na której rosną przedmiotowe drzewa – stanowi własność Miasta Katowice i pozostaje w wieczystym użytkowaniu Firmy Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Głowackiego 10. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pielęgnacja drzew, ich utrzymanie we właściwym stanie lub usunięcie jest obowiązkiem właściciela/posiadacza nieruchomości. Ponadto informuję, że do Wydziału Kształtowania Środowiska – do dnia dzisiejszego – nie zwrócono się z wnioskiem o usunięcie przedmiotowych drzew rosnących na ww. działce.

Pozdrawiam
Offline Dawid Ślusarczyk  
#16 Wysłane : 30 kwietnia 2014 07:16:42
Dawid Ślusarczyk

Ranga: Platinum Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-03-29
Posty: 503
Polska
Lokalizacja: Dąbrówka Mała

Witam serdecznie!

słyszałem, że UM przygotował plany drzew do wycięcia w perspektywie najbliższych 2 lat.

Czy mógłbym prosić o udostępnienie tego wykazu?

Pozdrawiam!
Offline W. Kształtowania Środowiska  
#17 Wysłane : 30 kwietnia 2014 11:57:44
W. Kształtowania Środowiska

Ranga: Moderator

Grupy: WKŚ, Moderatorzy - Zdrowie i Ochrona Środowiska, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Zdrowie i ochrona środowiska
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 245

Podziękowano: 30 raz (y) w 28 postu (ów)
Dzień dobry,

Odpowiadając na Pana post uprzejmie informuję, że usunięcie drzew na terenach miejskich jest dokonywane przez Zakład Zieleni Miejskiej oraz Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.
Ponadto informuję, że Zakład Zieleni Miejskiej obecnie dopełnia formalności w sprawie otrzymania zezwoleń na wycinkę drzew kwalifikujących się do usunięcia z ww. terenów, z terminem wykonania do końca 2015r.
Natomiast Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, z uwagi na ograniczone środki finansowe, nie może obecnie określić zamierzeń na 2015r. Plany weryfikowane są pod koniec danego roku i uzależnione są m.in. od potrzeb oraz uzyskiwanych decyzji zezwalających lub nakazujących wycinkę.

Pozdrawiam
Offline Zakład Zieleni Miejskiej  
#18 Wysłane : 5 maja 2014 06:24:16
Zakład Zieleni Miejskiej

Ranga: Moderator

Grupy: ZZM, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Zdrowie i ochrona środowiska
Przyłączony: 2012-09-19
Posty: 309

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 164 raz (y) w 148 postu (ów)
Dzień dobry.
Skąd taka informacja dotycząca planowanych do wycięcia drzew w perspektywie najbliższych 2 lat?
Zakład Zieleni Miejskiej prowadzi owszem wycinkę ale najczęściej są to drzewa zagrażające wywałem: wypróchniałe, zamierające, z zaburzoną statyką itp., czasem są to względy pielęgnacyjne, rzadko koncepcyjne (przebudowa parku/skweru)
Jeśli chodzi o samą procedurę uzyskania zgody na wycinkę to faktycznie staramy się aby termin wykonania był co najmniej 2 - letni - z uwagi na fakt, iż zgoda na wycinkę często jest obwarowana dodatkowymi zapisami dotyczącymi terminu wykonania, także ze względów praktycznych (prace częściowo wykonujemy sami, częściowo zlecamy firmom zewnętrznym) - kwestia ułożenia harmonogramu robót, natomiast staramy się prowadzić wycinkę na bieżąco - szczególnie w przypadku najbardziej zagrażających drzew.
Zakład Zieleni Miejskiej uzyskuje zgodę na wycinkę za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego - zgoda wydawana jest przez gminę ościenną, więc sama procedura też trwa czasami 3-5 miesięcy.
Offline Pablos  
#19 Wysłane : 23 lipca 2014 22:11:13
Pablos

Ranga: Expert Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2013-04-09
Posty: 112
Polska

Dziękuję: 18 razy
Podziękowano: 7 raz (y) w 6 postu (ów)
Napisał: W. Kształtowania Środowiska Idź do cytowanego postu.
Dzień dobry,

Odpowiadając na powyższy post uprzejmie informuję, że po wstępnym rozpoznaniu sprawy w oparciu o przedstawiony materiał oraz na podstawie danych ujętych w programie kataster nieruchomości, który zawiera informacje dotyczące gruntów, oznaczenie KW oraz osoby właściciela lub władającego gruntem ustalono, że działka nr 4/44, k.m. 62 zlokalizowana przy ul. Granicznej w Katowicach – na której rosną przedmiotowe drzewa – stanowi własność Miasta Katowice i pozostaje w wieczystym użytkowaniu Firmy Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Głowackiego 10. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pielęgnacja drzew, ich utrzymanie we właściwym stanie lub usunięcie jest obowiązkiem właściciela/posiadacza nieruchomości. Ponadto informuję, że do Wydziału Kształtowania Środowiska – do dnia dzisiejszego – nie zwrócono się z wnioskiem o usunięcie przedmiotowych drzew rosnących na ww. działce.

Pozdrawiam


Witam
W chwili obecnej na przedmiotowym terenie trwa wycinka drzew. Czy jest to związane z inwestycją firmy Geo?

Offline W. Kształtowania Środowiska  
#20 Wysłane : 29 lipca 2014 10:17:04
W. Kształtowania Środowiska

Ranga: Moderator

Grupy: WKŚ, Moderatorzy - Zdrowie i Ochrona Środowiska, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Zdrowie i ochrona środowiska
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 245

Podziękowano: 30 raz (y) w 28 postu (ów)
Dzień dobry,

Odpowiadając na powyższy post dot. wycinki drzew rosnących na działce nr 4/44, k.m. 62 przy ul. Granicznej
w Katowicach uprzejmie informuję, że Firma Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy
ul. Głowackiego 10, przeprowadziła przegląd drzewostanu na ww. terenie i spośród drzew usuwa te, których wiek nie przekracza 10 lat. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) bez pozwolenia można usuwać drzewa, których wiek nie przekracza 10 lat oraz drzewa owocowe bez względu
na wiek, z wyłączeniem drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody.

Pozdrawiam

Edytowane przez użytkownika 29 lipca 2014 10:18:54  | Powód: Nie podano

Użytkownicy przeglądający ten temat
Guest
2 strony12>
Skok do forum  
Nie możesz tworzyć nowych tematów w tym forum.
Nie możesz odpowiadać na tematy w tym forum.
Nie możesz usuwać swoich postów w tym forum.
Nie możesz edytować swoich postów w tym forum.
Nie możesz tworzyć ankiet w tym forum.
Nie możesz głosować w ankietach w tym forum.