logo
Witamy Gościa! Aby wykorzystać wszystkie możliwości proszę Zaloguj albo Rejestruj.

Zgłoszenie

Icon
Error

5 strony123>»
Opcje
Idź do ostatniego postu Idź do pierwszego nieprzeczytanego
Offline W.Rozwoju Miasta  
#1 Wysłane : 2 grudnia 2013 14:19:08
W.Rozwoju Miasta

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Rowerowe Katowice, Moderatorzy - Rozwój miasta, Moderatorzy - Inwestycje, Moderatorzy - Infrastruktura
Przyłączony: 2013-11-07
Posty: 45

Podziękowano: 5 raz (y) w 4 postu (ów)
Miasto Katowice zaprasza do zapoznania się z zamierzeniem inwestycyjnym w ramach zadania pn. „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Sądowa”.

W ramach zadania planowane jest stworzenie Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych.

Miasto Katowice mając na celu promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu planuje stworzenie Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych, który został zaprogramowany jako rozwiązanie kompleksowe składające się z 7 węzłów usytuowanych w różnych częściach miasta, spełniających funkcje przesiadkowe: autobus – tramwaj; komunikacja indywidualna - tramwaj; komunikacja indywidualna – autobus – pociąg, integracja komunikacji lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Docelowo z systemu będą korzystać zarówno mieszkańcy miasta jak i subregionu centralnego. Realizacja kompleksowego systemu węzłów przesiadkowych przyczyni się do poprawy funkcjonowania systemu transportu, wzrostu udziału w podróżach niskoemisyjnych środków transportu publicznego oraz poprawy jakości środowiska w całym subregionie centralnym.
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Sądowa” będzie zapewniał integrację komunikacji autobusowej międzynarodowej, krajowej, regionalnej i miejskiej oraz możliwości przesiadkowe z komunikacją kolejową i tramwajową.

Planowana lokalizacja jednego z węzłów: Katowice, dzielnica Śródmieście, ul. Sądowa.
Lokalizację planowanego węzła przedstawia załącznik nr 1.

Planowany zakres inwestycji: realizacja infrastruktury dla uzyskania funkcji przesiadkowych z zastosowaniem rozwiązań uwzględniających funkcję węzła jako elementu Katowickiego Węzła Komunikacyjnego, integrującego transport kolejowy, autobusowy i tramwajowy obejmująca:
1. Budowę infrastruktury autobusowej dotyczącą realizacji dróg dojazdowych, manewrowych oraz miejsc postojowych;
2. Budowę strefy obsługi podróżnych obejmującą:
[ul]
[li]- zadaszony zintegrowany peron autobusowy wielostanowiskowy, dla obsługi podróżnych korzystających z komunikacji autobusowej: miejskiej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej oraz przesiadających się pomiędzy różnymi rodzajami komunikacji autobusowej, w powiązaniu z dojazdem do dworca PKP i komunikacji tramwajowej,
[/li]
[li]- poczekalnię z funkcjami towarzyszącymi – toalety, mała gastronomia, prasa,
[/li]
[li]- ciągi piesze i rowerowe oraz parkingi dla rowerów,
[/li]
[li]- wydzielony parking jednopoziomowy naziemny, zapewniający niezbędny dojazd komunikacji indywidualnej do węzła, [/li]
[/ul]
3. Budowę strefy obsługi operatorów transportu publicznego, w tym punkt dyspozytorski i pomieszczenie socjalne dla kierujących;
4. Przebudowę i budowę niezbędnej infrastruktury drogowej dla włączenia węzła w istniejący układ drogowy w zakresie:
[ul]
[li]- przebudowy przyległych odcinków ulic Sądowej, Goeppert-Mayer i Sobieskiego dla dostosowania układu drogowego do włączenia zjazdów na węzeł dla autobusów i na parking,
[/li]
[li]- budowy ciągów pieszych i rowerowych dla połączenia z infrastrukturą węzła,
[/li]
[li]- budowy i przebudowy sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulicy Goeppert-Mayer z ulicami Sądową i Sobieskiego, dla zapewnienia bezpieczeństwa i sprawności ruchu autobusów dojeżdżających i wyjeżdżających z węzła,
[/li]
[li]- budowy ciągów pieszych i rowerowych dla połączenia z infrastrukturą węzła,
[/li]
[li]- budowy i przebudowy sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulicy Goeppert-Mayer z ulicami Sądową i Sobieskiego, dla zapewnienia bezpieczeństwa i sprawności ruchu autobusów dojeżdżających i wyjeżdżających z węzła.[/li]
[/ul]
5. Zagospodarowanie terenu obejmujące min.: zieleń urządzoną, małą architekturę, elementy dekoracyjne i reklamowe;
6. Sieci i instalacje niezbędne do funkcjonowania obiektów w zakresie inwestycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu zainwestowania, systemem monitoringu wizyjnego.

Przewidywany termin realizacji inwestycji dla podanej lokalizacji:
[ul]
[li]- Lata 2013 – 2015 – opracowanie dokumentacji projektowej oraz Studium Wykonalności;
[/li]
[li]- Lata 2016 – 2017 – realizacja inwestycji.[/li]
[/ul]

Na Państwa pytania i uwagi czekamy do dnia 16 grudnia 2013 r.
Załączniki:
Offline PrzajaKatowicy  
#2 Wysłane : 4 grudnia 2013 19:03:28
PrzajaKatowicy

Ranga: Fresh Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2013-11-28
Posty: 9

W mojej opinii warto wziąć pod uwagę budowę linii tramwajowej w okolicach nowego dworca autobusowego. Linia mogłaby wejść w skład projektu torowiska wzdłuż ulicy Grundmanna jako jej przedłużenie. Dzięki temu można by reaktywować linię T23 na trasie: Zawodzie Pętla, Rynek, Dworzec PKP, Plac Wolności, węzeł Sądowa, SCC, Stadion Śląski. Rozwiązanie podane przeze mnie pozwoli na szybkie przemieszczenie się w kierunku Rynku, Spodka, Stadionu Śląskiego, Dworca PKP. Linia tramwajowa w tym rejonie wydaje się być konieczna ze względu na to, że na ww. węźle będzie również dworzec autobusów międzynarodowych. Dobre skomunikowanie z częściami miasta gdzie autobus nie może dotrzeć lub dojeżdża w niesatysfakcjonującym czasie jest istotnym czynnikiem w pozytywnym odbiorze miasta. Czy miasto bierze pod uwagę takie rozwiązanie?
Offline W. Rozwoju Miasta  
#3 Wysłane : 10 grudnia 2013 17:03:47
W. Transportu

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Kategoria wewnętrzna, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Inwestycje, Moderatorzy - Rowerowe Katowice, Moderatorzy - Transport publiczny, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Infrastruktura, Moderatorzy - Inwestycje, Moderatorzy - Infrastruktura
Przyłączony: 2012-11-02
Posty: 202

Podziękowano: 15 raz (y) w 14 postu (ów)
W ramach realizacji węzła nie planuje się poprowadzenia nowej linii tramwajowej. Miasto Katowice nie posiada wymaganych do takiej inwestycji terenów.
Rozpatrywana jest budowa odcinka linii tramwajowej wzdłuż ulicy Grundmanna od ulicy Gliwickiej do ulicy Chorzowskiej, ujętego w obowiązujących dokumentach planistycznych.

Edytowane przez moderatora 11 grudnia 2013 06:56:32  | Powód: Nie podano

Offline Ormi  
#4 Wysłane : 12 grudnia 2013 12:42:45
Ormi

Ranga: Expert Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2013-12-11
Posty: 159

Dziękuję: 29 razy
Podziękowano: 24 raz (y) w 19 postu (ów)
Permanentną słabością Węzła "Sądowa" będzie słabe skomunikowanie z południem Katowic z powodu ograniczonej wydolności jedynego węzła ulicznego przy wiadukcie "Mikołowska".
Tę niedogodność, niezależnie od przyszłej Trasy Grundmanna (kiedy?), mógłby rozwiązać prosty jednokierunkowy przejazd pod torami kolejowymi PKP, długości około 120 metrów, usytuowany mniej więcej w osi Sądowa-Wilimowskiego.
Służyłby on do ruchu z Kozielskiej w kierunku Kopernika, a przede wszystkim przez Adamskiego do autostrady A4 i południowej Mikołowskiej.
W tej sytuacji cały układ komunikacyjny w tej części miasta i oczywiście także Węzeł "Sądowa" musiałyby być przemyślane na nowo.
Para ulic Mikołowska i Adamskiego mogłyby pełnić podobną rolę jak położone bardziej na wschód ulice Francuska i Damrota.
Offline Ormi  
#5 Wysłane : 12 grudnia 2013 13:18:38
Ormi

Ranga: Expert Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2013-12-11
Posty: 159

Dziękuję: 29 razy
Podziękowano: 24 raz (y) w 19 postu (ów)
Jeszcze jedna sprawa dotycząca Węzła "Sądowa".
Dworzec PKP i Węzeł "Sądowa" czyli wielki Dworzec Autobusowy powinny się dobrze komunikować ze sobą.
Czy nie możnaby pomyśleć o specjalnym ciągu pieszym między nimi?
Wyobrażam sobie taki prosty niezależny ciag pieszy tuż koło torów kolejowych po wiadukcie "Mikołowska" nad ulicą Matejki.
Od strony Dworca PKP trzeba by było wykonać z zachodniego tunelu, jeszcze przed peronem 1, w miejscu obecnego pomieszczenia handlowego, schody w górę do tego ciągu pieszego.
Dobrze by bylo przy okazji zlikwidować kilka ruder kolejowych, które niepotrzebnie tkwią jeszcze przy torach.
Po tym ciągu pieszym mogłyby ewentuanie okazyjnie kursować wahadłowo jakieś małe pojazdy elektryczne dla pomocy co słabszym pasażerom.
Offline Piotr  
#6 Wysłane : 14 grudnia 2013 13:04:30
Piotr

Ranga: Senior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2013-04-17
Posty: 72

Dziękuję: 11 razy
Podziękowano: 16 raz (y) w 11 postu (ów)
Moje uwagi i propozycje:

1. Jak zostało wspomniane, węzeł będzie oferował również "powiązanie z dojazdem do dworca PKP i komunikacji tramwajowej", w związku z czym:
a) komunikacja piesza z dworcem PKP. Należy zapewnić możliwie krótki i wygodny ciąg pieszy z węzła do budynku dworca PKP. Jedyna rozsądna droga prowadzi przez ul. Sądową i Słowackiego do wejścia do dworca od strony zachodniej. W związku z tym chodnik w tym ciągu powinien być jak najszerszy, aby sprawnie obsłużyć potoki podróżnych, a sygnalizacja świetlna zamontowana tylko w niezbędnych miejscach, i nie zmuszająca pieszych do zbyt długiego oczekiwania na zielone światło (czerwone nie powinno świecić się dłużej niż minutę).
b) komunikacja tramwajowa. Z węzła będzie można przesiadać się również na linię tramwajową wzdłuż ul. Gliwickiej. Proponuję ul. Sobieskiego na odcinku od. ul. Sądowej do ul. Gliwickiej uczynić deptakiem, lub tzw. obszarem shared-space (http://tnij.org/9l80), aby zapewnić wygodny i szybki dostęp z węzła do komunikacji tramwajowej. Dodatkowo przystanek tramwajowy Sobieskiego powinien zostać przesunięty bliżej skrzyżowania ul. Gliwickiej i Sobieskiego.
2. Do inwestycji mogłaby zostać dodana planowana od lat budowa linii tramwajowej wzdłuż ul. Grundmanna (między DTŚ a ul. Gliwicką). Byłoby to dodatkowe powiązanie węzła z trasą tramwajową w kier. północno-zachodnich Katowic i Chorzowa. Unia Europejska będzie w nowej perspektywie budżetowej chętnie wspierać tego typu kompleksowe inwestycje w transport zbiorowy.
3. Przez ul. Goeppert-Mayer i Sądową wytyczona została trasa rowerowa w Koncepcji Tras Rowerowych w Katowicach. W związku z tym przy przebudowie tych ulic należy zapewnić wzdłuż nich drogę rowerową.
4. Zakazać stosowania reklam wielkoformatowych na terenie węzła.
5. infrastruktura rowerowa w miarę możliwości powinna być oddzielona od ciągów pieszych.
6. parkingi rowerowe (lub jeden duży parking na kilkadziesiąt rowerów) powinny posiadać monitoring.
7. zrezygnować z sygnalizacji świetlnych przy przejściach pieszych przez jezdnie dla autobusów lub ew. zastosować czerwone światło dla pieszych tylko w momencie nadjeżdżania tramwaju/autobusu, a przez pozostały czas wyświetlać migające żółte światło ostrzegające. Tradycyjna sygnalizacja świetlna wydłuża czas przejścia z punktu A do B, co może zniechęcić pasażerów do korzystania z węzła, oraz powoduje przechodzenie pieszych na świetle czerwonym, co zwiększa niebezpieczeństwo.
8. zapewnić pieszym możliwie najkrótszą drogę pomiędzy najważniejszymi punktami węzła (np. parking samochodowy - perony przystankowe, perony przystankowe - poczekalnia, perony przystankowe - parkingi rowerowe).
9. zapewnić czytelny i spójny system informacji pasażerskiej (najlepiej wspólny dla wszystkich planowanych węzłów), w tym drogowskazy kierujące do przystanku tramwajowego Sobieskiego oraz do Dworca PKP.
10. zapewnić pełne zadaszenie, pokrywające cały teren, w którym pasażerowie oczekują na pojazd oraz przechodzą z jednego typu autobusu do drugiego (np. regionalny-miejski).
11. zapewnić kilka stanowisk typu Kiss & Ride, w miarę blisko peronów przystankowych.


Oprócz tego mam pytanie - czy miasto będzie korzystało z koncepcji przygotowanej przez firmę Neinever (http://tnij.org/9mbm)? Jeśli tak, to kilka zastrzeżeń do owej koncepcji:

12. Brakuje prostego przejścia pieszego z terenu węzła na chodnik po północnej stronie ul. Sądowej/Słowackiego, co jest konieczne do osiągnięcia założenia z punktu 1 a). Przedstawiłem to mniej więcej czerwoną linią na obrazku pod linkiem: http://s12.postimg.org/3jtm8sa1p/sadowa.png
13. Brakuje zaznaczenia obecnie istniejących przejść dla pieszych w północno-zachodniej części węzła przez ul. Goeppert-Mayer oraz Sobieskiego. Mam nadzieję, że to tylko przeoczenie.


Pozdrawiam.
Stowarzyszenie Rowerowe Katowice
facebook.com/rowerowekatowice
Offline NaszaPrzestrzen.pl  
#7 Wysłane : 16 grudnia 2013 09:05:28
NaszaPrzestrzen.pl

Ranga: Expert Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-07-31
Posty: 86

Uwagi dotyczące wszystkich zintegrowanych węzłów przesiadkowych:

1. Rozbudowanie węzłów o system stacji roweru miejskiego - do każdego węzła powinno być przyporządkowanych 8-10 stacji rowerów miejskich, zlokalizowanych w miejscach, generujących największy ruch w danym obszarze.

2. Stacje roweru miejskiego powinny być połączone infrastrukturą rowerową (np. drogi rowerowe, pasy rowerowe, ścieżki pieszo-rowerowe, strefy uspokojonego ruchu) z danym węzłem przesiadkowym lub dwoma, jeśli stacja znajdowałaby się na pograniczu dwóch węzłów (odległość do 3-4 km. od węzła).

Uzasadnienie:

1. Obecnie zaproponowana koncepcja węzłów przesiadkowych nie uwzględnia transportu rowerowego. Według zamieszczonych informacji inwestycja ma ograniczać się tylko do wskazanej działki. Oznacza to, że opisywane funkcje obiektu w zakresie infrastruktury rowerowej będą wykonane tylko w obrębie tej działki. Będą więc one miały raczej charakter fasadowy, gdyż do węzła nie będzie możliwy bezpieczny i komfortowy dojazd rowerem ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury towarzyszącej. Przypomina to sytuację, w której uwzględniono by przystanek tramwajowy w ramach węzła, ale nie doprowadzono do niego szyn. Transport rowerowy nie jest więc traktowany w projekcie, jako równorzędny środek komunikacji miejskiej.

2. Inwestycja jest przygotowana do sfinansowania w ramach RPO Śląskie 2014-2020 w ramach priorytetu "2.4.4. Priorytet inwestycyjny 4.5 promowanie strategii niskoemisyjnych dla obszarów miejskich – niskoemisyjny transport miejski" (wersja robocza z października 2013). W dokumencie znajdujemy m.in. następujące zapisy: "Planowanymi rezultatami wsparcia budowy, przebudowy liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowanych centrów przesiadkowych, dróg rowerowych, parkingów Park&Ride i Bike&Ride) [...] będą: zaoszczędzona energia pierwotna (w środkach transportu i infrastrukturze publicznej), czystsze powietrze w miastach (w wyniku ograniczenia emisji ze środków transportu), zmniejszone niedobory w zakresie efektywności transportu publicznego (tramwajowego, autobusowego) oraz poprawa atrakcyjności komunikacji publicznej względem indywidualnych środków transportu. Ponadto, wynikiem realizacji w/w typów projektów będzie zwiększenie dostępności przestrzennej obszarów miejskich". Zgłaszane uwagi wpisują się zatem w ten priorytet i umożliwiają sfinansowane inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Transport rowerowy jest bowiem najbardziej efektywnym energetycznie środkiem transportu publicznego. Miasto Katowice powinno podjąć również działania gwarantujące obecność odpowiednich zapisów w wersji końcowej RPO Śląskie 2014-2020.

Uwagi zgłoszone w imieniu Zarządu Fundacji Napraw Sobie Miasto.
Offline girtler  
#8 Wysłane : 16 grudnia 2013 09:38:20
girtler

Ranga: Fresh Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2013-12-16
Posty: 1

Przy planowaniu tej inwestycji proszę wziąć także uwagę na bezpośrednią okolicę planowanego dworca. Chodzi mianowicie o budynki położone przy ulicy Sobieskiego o numerach 23 i 23a.
Są to rudery w których gnieżdżą się 4 rodziny w mieszkaniach ok. 20 m2., bez węzłów sanitarnych. Lokatorzy spalają w prymitywnych piecach m.in. śmieci,opakowania itd.
Te rudery należy wyburzyć a w ich miejsce urządzić zieleniec z małą architekturą. Jednocześnie należy uporządkować kilkudziesięciometrowy odcinek ul. Sobieskiego od Sądowej do skrzyżowania z ul.Gliwicką. Zlikwidować obskurne stare garaże, uporządkować teren wokół i zrobić miejsca parkingowe oraz chodnik przynajmniej po jednej stronie ulicy. Właśnie tędy cześć osób korzystających z nowego dworca będzie przechodziła do przystanku tramwajowego na ul. Gliwickiej. Pozostawienie tych ruder na wprost nowej i ważnej dla miasta inwestycji wywrze fatalne wrażenie na temat Katowic u wszystkich osób korzystających m.in. z międzynarodowego i krajowego dworca autobusowego. Ta okolica powinna stać się małą wizytówką Katowic a nie odstraszać , tak jak to ma miejsce obecnie
Offline Ormi  
#9 Wysłane : 16 grudnia 2013 22:44:25
Ormi

Ranga: Expert Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2013-12-11
Posty: 159

Dziękuję: 29 razy
Podziękowano: 24 raz (y) w 19 postu (ów)
Ostatni dzień zgłaszania uwag wiec niejako rzutem na taśmę jeszcze uzupełnienia do moich poprzednich postów.
Proponowany wcześniej przejazd pod torami kolejowymi rzeczywiście mógłby być relatywnie prosty i tani w wykonaniu.
Jego długość pod czynnymi torami mniej niż 100 metrów: wykonanie etapowe w 3-4 odcinkach, bez zakłócania normalnego ruchu kolejowego, jak to było z wymianą wiaduktów "Rialto" i "Mikołowska" w okresie lat 60/70. Żelbetowe przyczółki odległe o 7-8 metrów z prostym belkowaniem stalowym - spodem jednokierunkowy przejazd samochodowo-autobusowy, w świetle jakies 7-8x4 metry.
Od strony Kozielskiej na części terenu po rzeźni może byłoby racjonalne przewidzieć jakąś rezerwę dla Dworca na Sądowej?

Mam też nadzieję, że Węzeł "Sądowa" i jego otoczenie bedzie nie tylko funkcjonalny dla jego użytkowników, ale stanie się również prawdziwą wizytówką miasta, zapoczątkowując estetyczną poprawę zaniedbanych ciągle katowickich obrzeży kolejowych - jak dotąd pasażerowie kolejowi przejeżdżający przez Katowice mają nie za wiele elementów do zachwycania się naszym miastem.

Edit: Jeśli to możliwe, chciałbym jeszcze dodac takie uwagi:
1) Dworzec Autobusowy,dalekobieżny i międzynarodowy, logicznie by było umieścić na południe od ulicy Marii Goeppert Meyer, na terenie pokrytym jeszcze częsciowo przez wycofane z użytkowania tory kolejowe.
2)Miejski Dworzec Autobusowy byłoby wygodnie umieścić na pólnoc od od ulicy Marii Goeppert Meyer (teren targowiska i parkingu), w bezpośrednim skomunikowaniu z ulicami Sobieskiego i Sądową.
3) Mniejsza z tym jaki sąd mogę sprowokować o sobie, odważam się wyrazić taką z pozoru szaloną propozycję, by poprawić wygląd otoczenia Węzła "Sądowa" i w ogóle miasta:
Zlikwidować barakowatą siedzibę Straży Ochrony Kolei przy cmentarzu i przenieść ja gdzieś na tereny kolejowe między Raciborską i Parowozowniami, by powiększyć cmentarz przy Gliwickiej o Kolumbarium o pojemności na wiele nawet tysięcy urn zmarłych. Oczywiście Kolumbarium z niewątpliwymi wartościami architektonicznymi.

Edytowane przez użytkownika 20 grudnia 2013 12:05:05  | Powód: Nie podano

Offline W. Rozwoju Miasta  
#10 Wysłane : 19 grudnia 2013 14:23:54
W. Transportu

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Kategoria wewnętrzna, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Inwestycje, Moderatorzy - Rowerowe Katowice, Moderatorzy - Transport publiczny, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Infrastruktura, Moderatorzy - Inwestycje, Moderatorzy - Infrastruktura
Przyłączony: 2012-11-02
Posty: 202

Podziękowano: 15 raz (y) w 14 postu (ów)
Dziękujemy za wszystkie zgłoszone uwagi. Zostaną one szczegółowo przeanalizowane na etapie tworzenia wytycznych do dokumentacji projektowej.
Offline W. Rozwoju Miasta  
#11 Wysłane : 29 kwietnia 2014 08:48:06
W. Rozwoju Miasta

Ranga: Member

Grupy: Nieaktywni
Przyłączony: 2011-03-09
Posty: 50

Podziękowano: 1 raz (y) w 1 postu (ów)
Dla zadania inwestycyjnego pt.: „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Sądowa” nie jest przewidywana reazlizacja przejazdu pod torami kolejowymi PKP.
Offline W. Rozwoju Miasta  
#12 Wysłane : 29 kwietnia 2014 08:49:09
W. Rozwoju Miasta

Ranga: Member

Grupy: Nieaktywni
Przyłączony: 2011-03-09
Posty: 50

Podziękowano: 1 raz (y) w 1 postu (ów)
Specyfikacja techniczna opracowana na potrzeby wykonania dokumentacji projektowej dla węzła „Sądowa” uwzględnia: budowę ciągów pieszych i rowerowych dla połączenia z infrastrukturą węzła. Nie przewiduje się kursów pojazdów elektrycznych pomiędzy dworcami kolejowym i autobusowym.
Offline W. Rozwoju Miasta  
#13 Wysłane : 29 kwietnia 2014 08:50:38
W. Rozwoju Miasta

Ranga: Member

Grupy: Nieaktywni
Przyłączony: 2011-03-09
Posty: 50

Podziękowano: 1 raz (y) w 1 postu (ów)
1) W ramach realizacji węzła „Sądowa” zaplanowano budowę niezbędnych ciągów pieszych dla połączenia z infrastrukturą węzła. Na chwilę obecną nie przewiduje się przesunięcia przystanku tramwajowego Sobieskiego bliżej skrzyżowania ul. Gliwickiej i Sobieskiego.
2) W ramach omawianej inwestycji nie przewiduje się budowy odcinka linii tramwajowej wzdłuż ulicy Grundmanna od ulicy Gliwickiej do ulicy Chorzowskiej. Będzie to przedmiotem odrębnego zadania zgłoszonego przez Spółkę Tramwaje Śląskie.
3) Uwzględnia się poprowadzenie drogi rowerowej wzdłuż ul. Goeppert-Mayer na odcinku od ul. Opolskiej do włączenia na omawiany węzeł.
4) Założenia projektowe nie obejmują budowy reklam wielkoformatowych na terenie węzła.
5) Infrastruktura rowerowa zostanie zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem warunków terenowych.
6) Przewiduje się budowę parkingu dla rowerów z monitoringiem na terenie węzła.
7) Specyfikacja techniczna uwzględnia budowę i przebudowę sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulicy Goeppert-Mayer z ulicami Sądową i Sobieskiego, dla zapewnienia bezpieczeństwa i sprawności ruchu autobusów dojeżdżających i wyjeżdżających z węzła, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Gliwicka, Goeppert-Mayer, Grundmanna z uwzględnieniem przejazdu rowerowego przez ul. Gliwicką;
8) Zakłada się budowę strefy obsługi podróżnych uwzględniającej szybkie przemieszczanie się pomiędzy najważniejszymi punktami węzła.
9) Przewiduje się punkt informacji pasażerskiej oraz tablice Systemu dynamicznej informacji pasażerskiej SDIP.
10) Specyfikacja techniczna uwzględnia budowę zadaszonego zintegrowanego peronu autobusowego dla obsługi podróżnych korzystających z komunikacji autobusowej oraz przesiadających się pomiędzy różnymi rodzajami komunikacji
11) W ramach wydzielonego parkingu jednopoziomowego naziemnego uwzględniaono lokalizację miejsc krótkotrwałego postoju dla realizacji przesiadek.
12-13) Nie przewiduje się wykorzystania koncepcji przygotowanej przez firmę Neinever. Zaproponowane w koncepcji rozwiązania nie spełniają warunków dla uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach „Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem”.
Offline W. Rozwoju Miasta  
#14 Wysłane : 29 kwietnia 2014 08:51:42
W. Rozwoju Miasta

Ranga: Member

Grupy: Nieaktywni
Przyłączony: 2011-03-09
Posty: 50

Podziękowano: 1 raz (y) w 1 postu (ów)
Na chwilę obecną nie przewiduje się rozbudowy węzła „Sądowa” o system stacji roweru miejskiego. Wnioskowane przedsięwzięcie będzie rozpatrywane w ramach oddzielnego projektu. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych został zaprogramowany jako rozwiązanie kompleksowe składające się z węzłów usytuowanych w różnych częściach miasta, spełniających funkcje przesiadkowe: autobus – tramwaj; komunikacja indywidualna - tramwaj; komunikacja indywidualna – autobus – pociąg, integracja komunikacji lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej. W ramach węzłów planuje się wprowadzenie infrastruktury rowerowej tam gdzie będzie to możliwe z uwzględnieniem warunków terenowych oraz dla każdego obiektu zakłada się zlokalizowanie parkingów dla rowerów.
Offline W. Rozwoju Miasta  
#15 Wysłane : 29 kwietnia 2014 08:52:36
W. Rozwoju Miasta

Ranga: Member

Grupy: Nieaktywni
Przyłączony: 2011-03-09
Posty: 50

Podziękowano: 1 raz (y) w 1 postu (ów)
W ramach inwestycji nie przewiduje się wyburzania budynków położonych przy ulicy Sobieskiego. Ponadto urządzenie odcinka drogi ul. Sobieskiego dotyczyć będzie dostosowania omawianego układu drogowego do włączenia zjazdów na węzeł dla autobusów i na parking.
Offline W. Rozwoju Miasta  
#16 Wysłane : 29 kwietnia 2014 08:54:26
W. Rozwoju Miasta

Ranga: Member

Grupy: Nieaktywni
Przyłączony: 2011-03-09
Posty: 50

Podziękowano: 1 raz (y) w 1 postu (ów)
W ramach realizacji węzła nie przewiduje się budowy przejazdu pod torami kolejowymi PKP. Ponadto zamówienie obejmuje m. in. w pierwszej kolejności opracowanie wariantowej Koncepcji programowo-przestrzennej Węzła Przesiadkowego „Sądowa” (2 warianty dla rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych węzła). Powyższa koncepcja wariantowa zagospodarowania omawianej przestrzeni miejskiej podlegać będzie analizie przez Inwestora pod kątem m. in. funkcjonalności, prawidłowości i przyjęcia najlepszych rozwiązań dla spełnienia zakładanego celu dla realizacji przesiadek. Dopiero zatwierdzony wariant stanowić będzie podstawę do prowadzenia dalszych prac projektowych.
Offline W. Rozwoju Miasta  
#17 Wysłane : 29 kwietnia 2014 08:54:54
W. Rozwoju Miasta

Ranga: Member

Grupy: Nieaktywni
Przyłączony: 2011-03-09
Posty: 50

Podziękowano: 1 raz (y) w 1 postu (ów)
1) Proponowana przez Pana lokalizacja dworca autobusowego dalekobieżnego i międzynarodowego dotyczy terenów zamkniętych należących do PKP. Miasto nie ma możliwości pozyskania tego typu gruntów pod dworce autobusowe lub węzły przesiadkowe.
2) Zakres przedsięwzięcia został przedstawiony na załączonej przy pierwszym poście ortofotomapie i wyznaczony został z uwzględnieniem własności terenów Miasta.
W pierwszej kolejności opracowana zostanie Koncepcja programowo-przestrzennej Węzła Przesiadkowego „Sądowa” (2 warianty dla rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych węzła), w ramach której uwzględnione zostanie zagospodarowanie obszaru węzła w sposób umożliwiający uzyskanie zakładanej pełnej funkcji integracji komunikacji autobusowej międzynarodowej, krajowej, regionalnej i miejskiej oraz możliwości przesiadkowe z komunikacją kolejową i tramwajową.
3) Miasto Katowice nie może prowadzić działań inwestycyjnych na majątku nie będącym w jego zasobie.
Offline Bartosz Danowski  
#18 Wysłane : 30 kwietnia 2014 06:15:55
Bartosz Danowski

Ranga: Expert Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2013-06-27
Posty: 124

Dziękuję: 5 razy
Podziękowano: 19 raz (y) w 17 postu (ów)
Chciałbym podnieść problem ul. Sądowej która przed remontem pl. Wolności byłą główną przyczyną korkowania się Goeppert-Mayer i korków zarówno w stronę ul. Gliwickiej jak i Mikołowskiej. Wyłączenie z ruchu ul. Sądowej z powodu remontu pl. Wolności w genialny sposób udrożniło ruch na ul. Goeppert-Mayer.

W związku z powyższym planując zmiany w okolicy węzła "Sądowa" proponuję wykorzystać ul. Sądową jako drogę dojazdową do posesji i węzła - wjazd od Goeppert-Mayer i jeden kierunek w stronę pl. Wolności. Dzięki temu unikniemy sytuacji w której autobusy będą z premedytacją blokować ruch na skrzyżowaniu Goeppert-Mayer i Sądowej tak jak to miało miejsce w przeszłości i było wielokrotnie opisywane m.in. przez katowicki dodatek gazety wyborczej.
Offline BRV  
#19 Wysłane : 1 maja 2014 09:05:52
BRV

Ranga: Gold Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2012-01-31
Posty: 174

Dziękuję: 116 razy
Podziękowano: 30 raz (y) w 26 postu (ów)
Napisał: " Idź do cytowanego postu.
Chciałbym podnieść problem ul. Sądowej która przed remontem pl. Wolności byłą główną przyczyną korkowania się Goeppert-Mayer i korków zarówno w stronę ul. Gliwickiej jak i Mikołowskiej. Wyłączenie z ruchu ul. Sądowej z powodu remontu pl. Wolności w genialny sposób udrożniło ruch na ul. Goeppert-Mayer.

W związku z powyższym planując zmiany w okolicy węzła "Sądowa" proponuję wykorzystać ul. Sądową jako drogę dojazdową do posesji i węzła - wjazd od Goeppert-Mayer i jeden kierunek w stronę pl. Wolności. Dzięki temu unikniemy sytuacji w której autobusy będą z premedytacją blokować ruch na skrzyżowaniu Goeppert-Mayer i Sądowej tak jak to miało miejsce w przeszłości i było wielokrotnie opisywane m.in. przez katowicki dodatek gazety wyborczej.Lepszym pomysłem byłoby ewentualne ograniczenie ruchu na Sądowej (na odcinku plac Wolnosci - Goeppert-Mayer) tak, żeby z przejazu tam korzystać mogłby tylko autobusy miejskie.
Jeszcze lepszym pomysłem byłoby poszerzenie ulicy Sądowej (od skrzyżowania z Mikołowska, Matejki i Słowackiego) do wysokości węzła przesiadkowego tak jak było to proponowane w opracowaniach firmy Neinver przy okazji budowy dworca PKP i Galerii Katowickiej. Plany te zakładały powstanie busapasów (po jedenym w każdym kierunku). Dzięki temu autobusy nie stałby w korkach i dosyć szybko mogłby pokonać dystans między podziemnym dworcem, czy to wiaduktem nad ul. Mikołowską, a węzłem przesiadkowym. To niestety byłoby bardzo kosztowne, bo wiącałoby się z kilkoma wyburzeniami.

Obecna sytuacja (autobusy jadące od strony np. Bogucic na południe), w której pojazdy komunikajci miejskiej muszą objeżdżać znaczą część miasta, ponieważ nie mogą przejechać przez Sądową jest fatalna. Autobusy miejskie muszą na marne przejeżdzać długi dysans, tylko po to, aby móc włączyć się na swoją trasę przejazdu.
Jeżeli obecny stan zostałby zachowany byłaby to ogromna szkoda wyrzadzona pasażerom autobusów i przesiębiorstwom komunikacji (te bezsensowne objazdy po centrum to jednak spore koszta).


Swoją drogą pisanie " [...] dzięki temu unikniemy sytuacji w której autobusy będą z premedytacją blokować ruch na skrzyżowaniu Goeppert-Mayer i Sądowej" jest wg. mnie co najmniej nie na miejscu. Gwarantuje Panu, że zadnen kierowca pojazdu KM raczej nie blokuje ruchu z premedytacją, a problem, który wystepował na skrzyżowaniu to wina kierowców samochodów osobowych, którzy jakby nie mogą pojąć tego, że autobus miejski ma 12-18 metrów długości, duże promienie łuków skrętu, a co za tym idzie potrzebuje nieco wiecej miejsca, by manewrować na drodze. Nie raz byłem świadkiem, gdy na tym skrzyżowaniu kierowcy "osobówek" wjeżdżali na drogę na "późnym pomarańczonym" czy wręcz czerwonym świetle albo ustawiali się w odległościach 50 cm od autobusu, blokując tym samym ruch pojazdu i powodując, że prawidłowo jadący (toczący się) autobus rzeczywiście na jakiś czas utknął w miejscu, bo musiał czekać, aż inni kierowcy zrobią na drodze dostateczą ilość wolnego miejsca.
Poza tym to kierowcy osóbówek najczęściej nie stosowali się do linii zatrzymania przed sygnalizatorem, tylko podjeżdżali możliwie blisko skrzyżowania, co także znacząco utrudniało poruszanie się na drodze większym pojazdom takim jak właśnie wpominane przez nas autobusy miejskie.
Offline Bartosz Danowski  
#20 Wysłane : 5 maja 2014 05:05:54
Bartosz Danowski

Ranga: Expert Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2013-06-27
Posty: 124

Dziękuję: 5 razy
Podziękowano: 19 raz (y) w 17 postu (ów)
Napisał: " Idź do cytowanego postu.
Lepszym pomysłem byłoby ewentualne ograniczenie ruchu na Sądowej (na odcinku plac Wolnosci - Goeppert-Mayer) tak, żeby z przejazu tam korzystać mogłby tylko autobusy miejskie.


Tyle, że to właśnie autobusy i ich bezmyślni kierowcy generują tam korki ;/

Napisał: " Idź do cytowanego postu.

Swoją drogą pisanie " [...] dzięki temu unikniemy sytuacji w której autobusy będą z premedytacją blokować ruch na skrzyżowaniu Goeppert-Mayer i Sądowej" jest wg. mnie co najmniej nie na miejscu. Gwarantuje Panu, że zadnen kierowca pojazdu KM raczej nie blokuje ruchu z premedytacją, a problem, który wystepował na skrzyżowaniu to wina kierowców samochodów osobowych, którzy jakby nie mogą pojąć tego, że autobus miejski ma 12-18 metrów długości, duże promienie łuków skrętu, a co za tym idzie potrzebuje nieco wiecej miejsca, by manewrować na drodze. Nie raz byłem świadkiem, gdy na tym skrzyżowaniu kierowcy "osobówek" wjeżdżali na drogę na "późnym pomarańczonym" czy wręcz czerwonym świetle albo ustawiali się w odległościach 50 cm od autobusu, blokując tym samym ruch pojazdu i powodując, że prawidłowo jadący (toczący się) autobus rzeczywiście na jakiś czas utknął w miejscu, bo musiał czekać, aż inni kierowcy zrobią na drodze dostateczą ilość wolnego miejsca.
Poza tym to kierowcy osóbówek najczęściej nie stosowali się do linii zatrzymania przed sygnalizatorem, tylko podjeżdżali możliwie blisko skrzyżowania, co także znacząco utrudniało poruszanie się na drodze większym pojazdom takim jak właśnie wpominane przez nas autobusy miejskie.


A ja wiele razy widziałem sytuację odwrotną do opisanej przez Pana. To kierowcy autobusów pakują się na skrzyżowane mimo, że nie zmieści się tam już nawet osobówka. Nagminne jest też pokonywanie skrzyżowania czerwony świetle. Robią to z premedytacją i taka forma skrzyżowania jak obecnie będzie zawsze wąskim gardłem. Zresztą problem autobusów był wiele razy opisywany przez lokalne dodatki gazet. Podawano nawet numery busów. Jak sytuacja wróci do starego to po remoncie sam również mogę Panu zapewnić wiele zdjęć z takimi przypadkami...
Użytkownicy przeglądający ten temat
Guest
5 strony123>»
Skok do forum  
Nie możesz tworzyć nowych tematów w tym forum.
Nie możesz odpowiadać na tematy w tym forum.
Nie możesz usuwać swoich postów w tym forum.
Nie możesz edytować swoich postów w tym forum.
Nie możesz tworzyć ankiet w tym forum.
Nie możesz głosować w ankietach w tym forum.