logo
Witamy Gościa! Aby wykorzystać wszystkie możliwości proszę Zaloguj albo Rejestruj.

Zgłoszenie

Icon
Error

4 strony123>»
Opcje
Idź do ostatniego postu Idź do pierwszego nieprzeczytanego
Offline W.Rozwoju Miasta  
#1 Wysłane : 2 grudnia 2013 14:02:13
W.Rozwoju Miasta

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Rowerowe Katowice, Moderatorzy - Rozwój miasta, Moderatorzy - Inwestycje, Moderatorzy - Infrastruktura
Przyłączony: 2013-11-07
Posty: 45

Podziękowano: 5 raz (y) w 4 postu (ów)
Miasto Katowice zaprasza do zapoznania się z zamierzeniem inwestycyjnym w ramach zadania pn. „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Brynów Pętla”.

W ramach zadania planowane jest stworzenie Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych.

Miasto Katowice mając na celu promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu planuje stworzenie Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych, który został zaprogramowany jako rozwiązanie kompleksowe składające się z 7 węzłów usytuowanych w różnych częściach miasta, spełniających funkcje przesiadkowe: autobus – tramwaj; komunikacja indywidualna - tramwaj; komunikacja indywidualna – autobus – pociąg, integracja komunikacji lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Docelowo z systemu będą korzystać zarówno mieszkańcy miasta jak i subregionu centralnego. Realizacja kompleksowego systemu węzłów przesiadkowych przyczyni się do poprawy funkcjonowania systemu transportu, wzrostu udziału w podróżach niskoemisyjnych środków transportu publicznego oraz poprawy jakości środowiska w całym subregionie centralnym.
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Brynów Pętla” będzie zapewniał możliwości przesiadkowe z autobusów na tramwaj oraz z komunikacji indywidualnej na tramwaj w systemie Park&Ride, w zakresie dojazdów do Centrum Katowic z południowej części miasta i subregionu.

Planowana lokalizacja jednego z węzłów: Katowice, dzielnica Piotrowice Ochojec, w rejonie węzła drogowego ulicy Kościuszki (połączenie z przebudowywaną DK 81) z ulicami Kłodnicką i Rzepakową.
Lokalizację planowanego węzła przedstawia załącznik nr 1.

Planowany zakres inwestycji: realizacja infrastruktury dla uzyskania funkcji przesiadkowych obejmująca:
1. Budowę infrastruktury autobusowej dotyczącą realizacji dróg dojazdowych, manewrowych oraz miejsc postojowych;
2. Przebudowę infrastruktury tramwajowej (torowiska wraz z siecią trakcyjną);
3. Budowę strefy obsługi podróżnych obejmującą:
[ul]
[li]- zadaszone perony przystankowe autobusowe i tramwajowe w systemie „drzwi – drzwi”,
[/li]
[li]- poczekalnię z funkcjami towarzyszącymi – toalety, mała gastronomia, prasa,
[/li]
[li]- ciągi piesze i rowerowe oraz parkingi dla rowerów.[/li]
[/ul]
4. Budowę strefy obsługi operatorów transportu publicznego, w tym punkt dyspozytorski i pomieszczenie socjalne dla kierujących;
5. Budowę wielopoziomowego parkingu kubaturowego zlokalizowanego w rejonie węzła ulic: Kościuszki, Jankego, Rzepakowej i Kościuszki, o zakładanej pojemności ok. 800 miejsc postojowych dla funkcji Park & Ride, z kładką dla pieszych na połączeniu z przystankami tramwajowymi i autobusowymi;
6. Budowę jednopoziomowego parkingu naziemnego zlokalizowanego wzdłuż ul. Rzepakowej, na odcinku od ul. Jankego do ul. Żytniej, o zakładanej pojemności ok. 60 miejsc postojowych dla funkcji Park & Ride;
7. Przebudowę i budowę niezbędnej infrastruktury drogowej dla włączenia węzła w istniejący układ drogowy w zakresie:
[ul]
[li]- przebudowy przyległych odcinków ulic Rzepakowej, Kościuszki i Jankego, dla dostosowania do lokalizacji parkingu kubaturowego, włączenia zjazdów do parkingów i zjazdów na węzeł dla autobusów,
[/li]
[li]- budowę ciągów pieszych i rowerowych dla połączenia z infrastrukturą węzła,
[/li]
[li]- budowę i przebudowę sygnalizacji świetlnych dla zapewnienia bezpieczeństwa pieszych na połączeniu pieszym parkingów z przystankami tramwajowymi i autobusowymi oraz autobusów dojeżdżających wyjeżdżających z węzła.[/li]
[/ul]
8. Zagospodarowanie terenu obejmujące min.: zieleń urządzoną, małą architekturę, elementy dekoracyjne i reklamowe;
9. Sieci i instalacje niezbędne do funkcjonowania obiektów w zakresie inwestycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu zainwestowania, systemem monitoringu wizyjnego.

Przewidywany termin realizacji inwestycji dla podanej lokalizacji:
[ul]
[li]- Lata 2013 – 2015 – opracowanie dokumentacji projektowej oraz Studium Wykonalności;
[/li]
[li]- Lata 2016 – 2017 – realizacja inwestycji.[/li]
[/ul]

Na Państwa pytania i uwagi czekamy do dnia 16 grudnia 2013 r.

Edytowane przez moderatora 2 grudnia 2013 14:29:42  | Powód: Nie podano

Załączniki:
WzeBrynwkonsultacje.jpg 14,407 KB, pobrane 287 czas (s).
Offline PrzajaKatowicy  
#2 Wysłane : 4 grudnia 2013 19:07:08
PrzajaKatowicy

Ranga: Fresh Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2013-11-28
Posty: 9

Czy po przebudowie "pętli brynowskiej" więcej linii autobusowych zostanie skróconych do węzła przesiadkowego? Mam nadzieję, że takt poszczególnych linii zostanie powiększony.
Offline W. Rozwoju Miasta  
#3 Wysłane : 10 grudnia 2013 17:02:48
W. Transportu

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Kategoria wewnętrzna, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Inwestycje, Moderatorzy - Rowerowe Katowice, Moderatorzy - Transport publiczny, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Infrastruktura, Moderatorzy - Inwestycje, Moderatorzy - Infrastruktura
Przyłączony: 2012-11-02
Posty: 202

Podziękowano: 15 raz (y) w 14 postu (ów)
Potwierdzamy, iż po przebudowie Pętli Brynowskiej większa liczba linii autobusowych zostanie skrócona do węzła przesiadkowego, w celu kontynuacji podróży przez pasażerów komunikacją tramwajową. Zakłada się zwiększenie częstotliwości kursowania poszczególnych linii autobusowych w koordynacji z komunikacją tramwajową.
Offline Piotr  
#4 Wysłane : 14 grudnia 2013 14:37:07
Piotr

Ranga: Senior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2013-04-17
Posty: 72

Dziękuję: 11 razy
Podziękowano: 16 raz (y) w 11 postu (ów)
Moje uwagi:

1. Przy przebudowie torowiska na pętli tramwajowej należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej przepustowości pętli - powinno być kilka równoległych torów, żeby tramwaje różnych linii nie blokowały się nawzajem. Można również wziąć po uwagę większą niż obecnie częstotliwość tramwajów, o czym napisałem w punkcie 2.
2. Cieszę się, że część linii autobusowych zostanie skrócona do pętli. Częstotliwość kursowania tych linii powinna wzrosnąć, a pozostałe linie autobusowe powinny jeździć przez ul. Brynowską/Mikołowską. Oprócz tego dobrze by było zwiększyć częstotliwość kursowania linii tramwajowych, aby w czasie przesiadki nie trzeba było czekać na tramwaj dłużej niż kilka minut.
3. O ile się nie mylę, przedłużenie linii tramwajowej do dalszych południowych dzielnic Katowic nie jest na razie oficjalnie planowane, ale wg mnie konieczne i węzeł należy tak zaprojektować, aby umożliwić taką inwestycję w przyszłości.
4. Jezdnie dla autobusów powinny być maksymalnie oddzielone od ruchu samochodowego (np. aut korzystających z parkingu), aby samochody nie utrudniały ruchu autobusów.
5. W Koncepcji Tras Rowerowych w Katowicach, w omawianej okolicy krzyżują się trasy rowerowe: wzdłuż ul. Kościuszki oraz ul. Kłodnickiej. Przy budowie węzła należy włączyć te trasy w jego infrastrukturę rowerową, poprzez uwzględnienie ich przebiegu i zbudowanie odpowiednich połączeń rowerowych na terenie węzła.
6. zakazać stosowania reklam wielkoformatowych na terenie węzła.
7. infrastruktura rowerowa w miarę możliwości powinna być oddzielona od ciągów pieszych.
8. parkingi rowerowe (lub jeden duży parking na kilkadziesiąt rowerów) powinny posiadać monitoring.
9. zrezygnować z sygnalizacji świetlnych przy przejściach pieszych przez tory tramwajowe lub jezdnie autobusowe, lub ew. zastosować czerwone światło dla pieszych tylko w momencie nadjeżdżania tramwaju/autobusu, a przez pozostały czas wyświetlać migające żółte światło ostrzegające. Tradycyjna sygnalizacja świetlna wydłuża czas przejścia z punktu A do B, co może zniechęcić pasażerów do korzystania z węzła, oraz powoduje przechodzenie pieszych na świetle czerwonym, co zwiększa niebezpieczeństwo.
10. zapewnić pieszym możliwie najkrótszą drogę pomiędzy najważniejszymi punktami węzła (np. parking samochodowy - perony przystankowe, perony przystankowe - poczekalnia, perony przystankowe - parkingi rowerowe); unikać kładek dla pieszych - przejścia dla pieszych powinny być w poziomie jezdni.
11. zapewnić czytelny i spójny system informacji pasażerskiej (najlepiej wspólny dla wszystkich planowanych węzłów).
12. zapewnić pełne zadaszenie, pokrywające cały teren, w którym pasażerowie oczekują na pojazd oraz przechodzą z jednego typu pojazdu do drugiego (autobus-tramwaj).
13. zapewnić kilka stanowisk typu Kiss & Ride, w miarę blisko peronów przystankowych.

Pozdrawiam.
Stowarzyszenie Rowerowe Katowice
facebook.com/rowerowekatowice
Offline NaszaPrzestrzen.pl  
#5 Wysłane : 16 grudnia 2013 09:06:12
NaszaPrzestrzen.pl

Ranga: Expert Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-07-31
Posty: 86

Uwagi dotyczące wszystkich zintegrowanych węzłów przesiadkowych:

1. Rozbudowanie węzłów o system stacji roweru miejskiego - do każdego węzła powinno być przyporządkowanych 8-10 stacji rowerów miejskich, zlokalizowanych w miejscach, generujących największy ruch w danym obszarze.

2. Stacje roweru miejskiego powinny być połączone infrastrukturą rowerową (np. drogi rowerowe, pasy rowerowe, ścieżki pieszo-rowerowe, strefy uspokojonego ruchu) z danym węzłem przesiadkowym lub dwoma, jeśli stacja znajdowałaby się na pograniczu dwóch węzłów (odległość do 3-4 km. od węzła).

Uzasadnienie:

1. Obecnie zaproponowana koncepcja węzłów przesiadkowych nie uwzględnia transportu rowerowego. Według zamieszczonych informacji inwestycja ma ograniczać się tylko do wskazanej działki. Oznacza to, że opisywane funkcje obiektu w zakresie infrastruktury rowerowej będą wykonane tylko w obrębie tej działki. Będą więc one miały raczej charakter fasadowy, gdyż do węzła nie będzie możliwy bezpieczny i komfortowy dojazd rowerem ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury towarzyszącej. Przypomina to sytuację, w której uwzględniono by przystanek tramwajowy w ramach węzła, ale nie doprowadzono do niego szyn. Transport rowerowy nie jest więc traktowany w projekcie, jako równorzędny środek komunikacji miejskiej.

2. Inwestycja jest przygotowana do sfinansowania w ramach RPO Śląskie 2014-2020 w ramach priorytetu "2.4.4. Priorytet inwestycyjny 4.5 promowanie strategii niskoemisyjnych dla obszarów miejskich – niskoemisyjny transport miejski" (wersja robocza z października 2013). W dokumencie znajdujemy m.in. następujące zapisy: "Planowanymi rezultatami wsparcia budowy, przebudowy liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowanych centrów przesiadkowych, dróg rowerowych, parkingów Park&Ride i Bike&Ride) [...] będą: zaoszczędzona energia pierwotna (w środkach transportu i infrastrukturze publicznej), czystsze powietrze w miastach (w wyniku ograniczenia emisji ze środków transportu), zmniejszone niedobory w zakresie efektywności transportu publicznego (tramwajowego, autobusowego) oraz poprawa atrakcyjności komunikacji publicznej względem indywidualnych środków transportu. Ponadto, wynikiem realizacji w/w typów projektów będzie zwiększenie dostępności przestrzennej obszarów miejskich". Zgłaszane uwagi wpisują się zatem w ten priorytet i umożliwiają sfinansowane inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Transport rowerowy jest bowiem najbardziej efektywnym energetycznie środkiem transportu publicznego. Miasto Katowice powinno podjąć również działania gwarantujące obecność odpowiednich zapisów w wersji końcowej RPO Śląskie 2014-2020.

Uwagi zgłoszone w imieniu Zarządu Fundacji Napraw Sobie Miasto.
Offline W. Rozwoju Miasta  
#6 Wysłane : 19 grudnia 2013 14:27:54
W. Transportu

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Kategoria wewnętrzna, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Inwestycje, Moderatorzy - Rowerowe Katowice, Moderatorzy - Transport publiczny, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Infrastruktura, Moderatorzy - Inwestycje, Moderatorzy - Infrastruktura
Przyłączony: 2012-11-02
Posty: 202

Podziękowano: 15 raz (y) w 14 postu (ów)
Dziękujemy za wszystkie zgłoszone uwagi. Zostaną one szczegółowo przeanalizowane na etapie tworzenia wytycznych do dokumentacji projektowej.
Offline mar'  
#7 Wysłane : 23 kwietnia 2015 15:25:11
mar'

Ranga: Gold Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2014-06-23
Posty: 168

Dziękuję: 31 razy
Podziękowano: 30 raz (y) w 24 postu (ów)
Dzień dobry,

kiedy zostanie zamieszczony plan sytuacyjny wykonany w ramach zadania pn: „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Brynów”?
thanks 1 użytkownik podziękował mar' za ten post.
BRV na 2015-04-27
Offline W. Inwestycji  
#8 Wysłane : 13 maja 2015 13:48:08
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 492

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
Poniżej zamieszczamy uzgodnioną koncepcję oraz wizualizacje wykonane w ramach zadania pn: „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Brynów Pętla”.
Załączniki:
Rys.02_plan sytuacyjny-2015.pdf 866 KB, pobrane 355 czas (s).
brynow_001.jpg 437 KB, pobrane 290 czas (s).
brynow_002.jpg 577 KB, pobrane 284 czas (s).
brynow_003.jpg 510 KB, pobrane 255 czas (s).
Offline TomP  
#9 Wysłane : 13 maja 2015 14:40:26
TomP

Ranga: Senior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2015-03-06
Posty: 67
Lokalizacja: Katowice

Dziękuję: 8 razy
Podziękowano: 16 raz (y) w 11 postu (ów)
Będę wdzięczny za zwrócenie uwagi na kilka moich sugestii (zgodnie z numeracją na rysunku):

1. czy miasto mogłoby zaokrąglić ścieżkę dla rowerów. Cały świat projektuje łuki, a Katowice rysują trasy rowerowej od ekierki). Wystarczy odsunąć trochę ścieżkę rowerową od skrajni jezdni (w tym miejscu trawniczek) i zrobić łuk. Zrobienie rowerem skrętu o 90 stopni na tak wąskiej ścieżce (do tego dwukierunkowej) jest niebezpieczne.
2. Aż prosi się oddzielić ruch rowerowy od pieszego choćby 30 cm pasem zieleni z żywopłocikiem z niskiego bukszpanu. Piesi nie będą wchodzić pod koła rowerów. Rowerzyści nie będą jechać chodnikiem. Proszę wziąć pod uwagę, że to okolice centrum przesiadkowego i natężenie ruchu może być niemałe. Warto zadbać od początku od przemyślany sposób kierowania ruchem wszystkich użytkowników.
3. brak wymalowanego przejścia dla pieszych
4. za krawężnikiem kończącym zatoki postojowe należy zrobić 50 cm trawnika, żeby wystające maski samochodów na blokowały przejazdu ścieżką rowerową - częsty błąd popełniany przez projektantów w Katowicach, a uciążliwy tak dla rowerzystów jak i dla pieszych, gdzie powiedzmy z 1,5 metra chodnika robi się tak naprawdę <1 m.
Brynow
thanks 1 użytkownik podziękował TomP za ten post.
BRV na 2015-05-13
Offline BRV  
#10 Wysłane : 13 maja 2015 15:27:34
BRV

Ranga: Gold Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2012-01-31
Posty: 174

Dziękuję: 116 razy
Podziękowano: 30 raz (y) w 26 postu (ów)
Napisał: TomP Idź do cytowanego postu.
Będę wdzięczny za zwrócenie uwagi na kilka moich sugestii (zgodnie z numeracją na rysunku):

1. czy miasto mogłoby zaokrąglić ścieżkę dla rowerów. Cały świat projektuje łuki, a Katowice rysują trasy rowerowej od ekierki). Wystarczy odsunąć trochę ścieżkę rowerową od skrajni jezdni (w tym miejscu trawniczek) i zrobić łuk. Zrobienie rowerem skrętu o 90 stopni na tak wąskiej ścieżce (do tego dwukierunkowej) jest niebezpieczne.
2. Aż prosi się oddzielić ruch rowerowy od pieszego choćby 30 cm pasem zieleni z żywopłocikiem z niskiego bukszpanu. Piesi nie będą wchodzić pod koła rowerów. Rowerzyści nie będą jechać chodnikiem. Proszę wziąć pod uwagę, że to okolice centrum przesiadkowego i natężenie ruchu może być niemałe. Warto zadbać od początku od przemyślany sposób kierowania ruchem wszystkich użytkowników.
3. brak wymalowanego przejścia dla pieszych
4. za krawężnikiem kończącym zatoki postojowe należy zrobić 50 cm trawnika, żeby wystające maski samochodów na blokowały przejazdu ścieżką rowerową - częsty błąd popełniany przez projektantów w Katowicach, a uciążliwy tak dla rowerzystów jak i dla pieszych, gdzie powiedzmy z 1,5 metra chodnika robi się tak naprawdę <1 m.


Cele uwagi. Szczególnie ważne jest to, o czym TomP pisze w pkt numer 4 - samochody niemalże zawsze dojeżdżają do momentu aż koła oprą się o krawężnik. To powoduje, że piesi mają czasem nawet kilkadziesiąc cm chodnika mniej.

thanks 1 użytkownik podziękował BRV za ten post.
Michał Bulsa na 2015-05-18
Offline BRV  
#11 Wysłane : 13 maja 2015 16:56:28
BRV

Ranga: Gold Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2012-01-31
Posty: 174

Dziękuję: 116 razy
Podziękowano: 30 raz (y) w 26 postu (ów)
Cieszy mnie to, że drogi rowerowe mają mieć nawierzchnię bitumiczną, a nie z kostki.
Dobrze, że jest to wyraźnie zaznaczone już na tym etapie planowania inwestycji.

Chciałbym zwrócić uwagę na pewną ważną sprawę - jak osoby zostawiające samochody na parkingu wielopoziomowym mają dostać się na przystanki tramwajowe?
Nie widzę w okolicy planowanego budynku żadnego przejścia dla pieszych...


Moje sugestie. Wzdłuż projektowanego parkingu wielopoziomowego powinien znaleźć się chodnik dla pieszych (na rysunku schematycznie zaznaczony czerwoną kreską). Konieczne jest także dodanie przejść dla pieszych, które oznaczyłem na rysunku schematycznie dwiema równoległymi kreskami.
Jeśli problemem w wytyczeniu przejść dla pieszych jest szerokość ulicy to zalecałbym miejscowe zwężenie drogi do 2 pasów ruchu i wytyczenie w tym miejscu przejścia dla pieszych.

Załączniki:
wezel_brynow.jpg 280 KB, pobrane 169 czas (s).
Offline mar'  
#12 Wysłane : 18 maja 2015 11:10:07
mar'

Ranga: Gold Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2014-06-23
Posty: 168

Dziękuję: 31 razy
Podziękowano: 30 raz (y) w 24 postu (ów)
Dzień dobry, dziękuje za zamieszczenie koncepcji węzła Brynów Pętla.

Uwagi:
1. Wiata rowerowa przegradza drogę rowerową, takie rozwiązanie znacząco utrudni jazdę na rowerze. Wiata powinna znajdować się obok drogi rowerowej.
2. Chodniki znajdują się na dłuższych odcinkach z dwóch stron drogi rowerowej, takie rozwiązanie spowoduję przekraczanie drogi rowerowej przez pieszych w dowolnych miejscach. Ruch pieszych po drodze rowerowej powinien zostać ograniczony poprzez odpowiednie rozmieszczenie zieleńców i wyznaczenie przejść dla pieszych.
3. Po południowej stronie brakuje chodnika dla pieszych, jego brak będzie skutkował niepotrzebnym dwukrotnym przekraczaniem jezdni przez pieszych.

Proponowane zmiany w obrębie węzła Brynów Pętla:
UserPostedImage
http://i.imgur.com/nshR3dm.png


4. W koncepcji brakuje też wyznaczonego dojścia i wejścia (dla pieszych) do parkingu wielopoziomowego (propozycja - http://i.imgur.com/2FWqeOO.png). Jakie rozwiązanie przewiduje UM?
Załączniki:
mar' dołączony następujący obraz (y):
Proponowane_dojscie_do_parkingu_wielopoziomowego.png
Offline W. Inwestycji  
#13 Wysłane : 20 maja 2015 11:50:10
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 492

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
Przeanalizujemy zgłoszone powyżej uwagi.
thanks 1 użytkownik podziękował W. Inwestycji za ten post.
Michał Bulsa na 2015-05-20
Offline W. Inwestycji  
#14 Wysłane : 21 maja 2015 14:02:46
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 492

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
Napisał: TomP Idź do cytowanego postu.
3. brak wymalowanego przejścia dla pieszych

Bardzo proszę doprecyzować: jakie przejście dla pieszych - lokalizacja.
Offline TomP  
#15 Wysłane : 21 maja 2015 14:16:05
TomP

Ranga: Senior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2015-03-06
Posty: 67
Lokalizacja: Katowice

Dziękuję: 8 razy
Podziękowano: 16 raz (y) w 11 postu (ów)
Napisał: W. Inwestycji Idź do cytowanego postu.
Napisał: TomP Idź do cytowanego postu.
3. brak wymalowanego przejścia dla pieszych

Bardzo proszę doprecyzować: jakie przejście dla pieszych - lokalizacja.


We wskazanym miejscu (3) chodnik przecina ścieżkę rowerową (albo ścieżka chodnik - zależy jak patrzyć). Wskazane byłoby na ścieżce rowerowej namalować pasy.
Offline W. Inwestycji  
#16 Wysłane : 26 czerwca 2015 12:51:13
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 492

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
Napisał: TomP Idź do cytowanego postu.
Będę wdzięczny za zwrócenie uwagi na kilka moich sugestii (zgodnie z numeracją na rysunku):

1. czy miasto mogłoby zaokrąglić ścieżkę dla rowerów. Cały świat projektuje łuki, a Katowice rysują trasy rowerowej od ekierki). Wystarczy odsunąć trochę ścieżkę rowerową od skrajni jezdni (w tym miejscu trawniczek) i zrobić łuk. Zrobienie rowerem skrętu o 90 stopni na tak wąskiej ścieżce (do tego dwukierunkowej) jest niebezpieczne.
2. Aż prosi się oddzielić ruch rowerowy od pieszego choćby 30 cm pasem zieleni z żywopłocikiem z niskiego bukszpanu. Piesi nie będą wchodzić pod koła rowerów. Rowerzyści nie będą jechać chodnikiem. Proszę wziąć pod uwagę, że to okolice centrum przesiadkowego i natężenie ruchu może być niemałe. Warto zadbać od początku od przemyślany sposób kierowania ruchem wszystkich użytkowników.
3. brak wymalowanego przejścia dla pieszych
4. za krawężnikiem kończącym zatoki postojowe należy zrobić 50 cm trawnika, żeby wystające maski samochodów na blokowały przejazdu ścieżką rowerową - częsty błąd popełniany przez projektantów w Katowicach, a uciążliwy tak dla rowerzystów jak i dla pieszych, gdzie powiedzmy z 1,5 metra chodnika robi się tak naprawdę <1 m.
Brynow

ad 1. Wniosek zaakceptowany w miarę możliwości projektowych.
ad 2. Wniosek zaakceptowany jeżeli możliwości terenowe na to pozwolą. W przypadku braku dostępności terenu rozważymy możliwość innego rodzaju optycznego wyróżnienia strefy ruchu rowerowego.
ad 3. Uwaga dotyczy rozwiązania szczegółowego, które powinno być uwzględnione przez projektanta na kolejnych etapach opracowania dokumentacji technicznej.
ad 4. Brak akceptacji.
Offline W. Inwestycji  
#17 Wysłane : 26 czerwca 2015 13:02:15
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 492

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
Napisał: BRV Idź do cytowanego postu.
Cieszy mnie to, że drogi rowerowe mają mieć nawierzchnię bitumiczną, a nie z kostki.
Dobrze, że jest to wyraźnie zaznaczone już na tym etapie planowania inwestycji.

Chciałbym zwrócić uwagę na pewną ważną sprawę - jak osoby zostawiające samochody na parkingu wielopoziomowym mają dostać się na przystanki tramwajowe?
Nie widzę w okolicy planowanego budynku żadnego przejścia dla pieszych...


Moje sugestie. Wzdłuż projektowanego parkingu wielopoziomowego powinien znaleźć się chodnik dla pieszych (na rysunku schematycznie zaznaczony czerwoną kreską). Konieczne jest także dodanie przejść dla pieszych, które oznaczyłem na rysunku schematycznie dwiema równoległymi kreskami.
Jeśli problemem w wytyczeniu przejść dla pieszych jest szerokość ulicy to zalecałbym miejscowe zwężenie drogi do 2 pasów ruchu i wytyczenie w tym miejscu przejścia dla pieszych.

Przejście dla pieszych przez ulicę Jankego na skrzyżowaniu z ul. Rzepakową zostanie uwzględnione.
Offline W. Inwestycji  
#18 Wysłane : 26 czerwca 2015 13:15:23
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 492

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
Napisał: mar' Idź do cytowanego postu.
Dzień dobry, dziękuje za zamieszczenie koncepcji węzła Brynów Pętla.

Uwagi:
1. Wiata rowerowa przegradza drogę rowerową, takie rozwiązanie znacząco utrudni jazdę na rowerze. Wiata powinna znajdować się obok drogi rowerowej.
2. Chodniki znajdują się na dłuższych odcinkach z dwóch stron drogi rowerowej, takie rozwiązanie spowoduję przekraczanie drogi rowerowej przez pieszych w dowolnych miejscach. Ruch pieszych po drodze rowerowej powinien zostać ograniczony poprzez odpowiednie rozmieszczenie zieleńców i wyznaczenie przejść dla pieszych.
3. Po południowej stronie brakuje chodnika dla pieszych, jego brak będzie skutkował niepotrzebnym dwukrotnym przekraczaniem jezdni przez pieszych.

Proponowane zmiany w obrębie węzła Brynów Pętla:
UserPostedImage
http://i.imgur.com/nshR3dm.png


4. W koncepcji brakuje też wyznaczonego dojścia i wejścia (dla pieszych) do parkingu wielopoziomowego (propozycja - http://i.imgur.com/2FWqeOO.png). Jakie rozwiązanie przewiduje UM?

ad. 1 Potwierdzamy zasadność zgłoszonej uwagi.
ad. 2 Uzasadnione jest skanalizowanie przekroczenia ciągów rowerowych i tramwajowych przez pieszych.
ad. 3 Brak akceptacji. Sprawa dotyczy wyłącznie przekraczania jednokierunkowej drogi manewrowej na parkingu.
ad. 4 Przejście dla pieszych przez ulicę Jankego na skrzyżowaniu z ul. Rzepakową zostanie uwzględnione.
thanks 1 użytkownik podziękował W. Inwestycji za ten post.
mar' na 2015-07-13
Offline mar'  
#19 Wysłane : 13 lipca 2015 06:55:52
mar'

Ranga: Gold Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2014-06-23
Posty: 168

Dziękuję: 31 razy
Podziękowano: 30 raz (y) w 24 postu (ów)
Napisał: W. Inwestycji Idź do cytowanego postu.
ad. 1 Potwierdzamy zasadność zgłoszonej uwagi.
ad. 2 Uzasadnione jest skanalizowanie przekroczenia ciągów rowerowych i tramwajowych przez pieszych.
ad. 4 Przejście dla pieszych przez ulicę Jankego na skrzyżowaniu z ul. Rzepakową zostanie uwzględnione.

Dzień dobry, dziękuje za odpowiedź.

Czy zostanie stworzony nowy plan sytuacyjny uwzględniający zaakceptowane propozycje?


Offline W. Inwestycji  
#20 Wysłane : 30 lipca 2015 13:42:02
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 492

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
Informujemy, że na etapie projektowania biuro projektowe wprowadzi wszystkie możliwe zmiany do planu zagospodarowania terenu.
Użytkownicy przeglądający ten temat
Guest
4 strony123>»
Skok do forum  
Nie możesz tworzyć nowych tematów w tym forum.
Nie możesz odpowiadać na tematy w tym forum.
Nie możesz usuwać swoich postów w tym forum.
Nie możesz edytować swoich postów w tym forum.
Nie możesz tworzyć ankiet w tym forum.
Nie możesz głosować w ankietach w tym forum.