logo
Witamy Gościa! Aby wykorzystać wszystkie możliwości proszę Zaloguj albo Rejestruj.

Zgłoszenie

Icon
Error

4 strony«<234
Opcje
Idź do ostatniego postu Idź do pierwszego nieprzeczytanego
Offline -dm-  
#61 Wysłane : 4 czerwca 2018 17:32:21
-dm-

Ranga: Member

Grupy: Registered
Przyłączony: 2017-09-21
Posty: 12
Polska
Lokalizacja: Tukyj

Dziękuję: 2 razy
Podziękowano: 1 raz (y) w 1 postu (ów)
Napisał: Wydział Inwestycji Idź do cytowanego postu.
Napisał: -dm- Idź do cytowanego postu.
Dzień dobry,

Uważam, że UM Katowice nie informuje mieszkańców o przebiegu projektu, dlatego mam kilka pytań:

1. Zgodnie z podpunktami "punktu III. Zakres zamówienia" Warunków Technicznych:

a/ - podpunkt 4) - na platformie mają się odbyć 14 dniowe konsultacje społeczne - kiedy to nastąpi i w jakim zakresie będzie konsultowany projekt.

b/ - podpunkt 6) - mają się odbyć konsultacje z mieszkańcami w formie warsztatowej - kiedy są one planowane i czego będą dotyczyć ?

c/ - podpunkt 6).1 - w terminie do 6 miesięcy od podpisania umowy (kiedy ten termin minął to można sobie łatwo policzyć) miał być przygotowany plan szczegółowy konsultacji - proszę o jego udostępnienie i opublikowanie na tej platformie

d/ - podpunkt 6).2 - mają być zorganizowane spotkania z mieszkańcami, o czym mieszkańcy powinni zostać odpowiednio poinformowani - kiedy i w jakim zakresie zostanie to zrealizowane

e/ - podpunkt 6).3 - gdzie jest strona internetowa, na której zamieszczane są AKTUALNE informacje o przebiegu projektu ?

2. dotyczy odpowiedzi na pytanie użytkownika J.Bryla cyt: "Informujemy, że na ukończeniu jest faza przedprojektowa. Na bieżąco są organizowane spotkania z mieszkańcami danego rejonu i konsultowane rozwiązania projektowe. Po zakończeniu przedmiotowego etapu Wykonawca przystąpi do realizacji dalszych czynności, zgodnie z umową.". Proszę o szczegółową odpowiedż na pytania:

a/ kiedy zakończona zostanie faza przedprojektowa ?

b/ kiedy i w jakim zakresie odbyły się do tej pory spotkania z mieszkańcami oraz gdzie była informacja o tych spotkaniach.

Pozdrawiam i liczę na wyczerpującą odpowiedź na wszystkie 7 pytań.
Damian Malcharek


Ad. 1. a/ Konsultacje odbędą się w określonym czasie, jednak nie wcześniej niż przed zatwierdzeniem technicznej koncepcji trasy wraz z terenem przyległym przez Urząd Miasta Katowice i spółkę Tramwaje Śląskie S.A. Będziemy informować mieszkańców o podjęciu tych działań ze stosownym wyprzedzeniem.

Ad. 1. b/ Konsultacje odbędą się w określonym czasie, jednak nie wcześniej niż przed zatwierdzeniem technicznej koncepcji trasy wraz z terenem przyległym przez Urząd Miasta Katowice i spółkę Tramwaje Śląskie S.A. Będziemy informować mieszkańców o podjęciu tych działań ze stosownym wyprzedzeniem by każdy zainteresowany mieszkaniec mógł się wypowiedzieć w tej kwestii. Element spotkań warsztatowych będzie polegał na zaangażowaniu uczestników w zaproponowanie własnych/dodatkowych rozwiązań dotyczących elementów i infrastruktury towarzyszącej inwestycji (np. przystanki, miejsca dla rowerów itp.) wraz z pisemnym uzasadnieniem. Zastosowana metoda pozwoli na możliwie precyzyjne rozpoznanie oczekiwań zaangażowanych stron wraz z poznaniem argumentacji, co może stanowić dodatkową wartość przy finalnym określeniu kształtu inwestycji i użyteczności dla mieszkańców.

Ad. 1. c/ Szczegółowy plan konsultacji Wykonawca przedstawi do ponownego uzgodnienia z uwagi na jego konieczność aktualizacji wynikającą z zatwierdzenia technicznej koncepcji trasy wraz z przyległym terenem przez Urząd Miasta Katowice i spółkę Tramwaje Śląskie S.A.

Ad. 1. d/ Konsultacje odbędą się w określonym czasie jednak nie wcześniej niż przed zatwierdzeniem technicznej koncepcji trasy wraz z przyległym terenem przez Urząd Miasta Katowice i spółkę Tramwaje Śląskie S.A.
Szczegółowy harmonogram po jego zatwierdzeniu zostanie udostępniony między innymi na stronie internetowej inwestycji.

Ad. 1. e/ Sstrona internetowa funkcjonuje pod adresem:
http://katowice.eu/tramwaj-odrodzenie/tramwaj
Obecnie firma SWECO pracuje nad przygotowaniem projektu zmian i uaktualnienia danych. W związku z prowadzonymi działaniami projektowymi oraz odbywającymi się spotkaniami z interesariuszami ostateczne zmiany nastąpią po uzgodnieniu koncepcji.

Ad. 2. a/ Na chwilę obecną w wyniku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie ogłaszania przetargu w dalszym ciągu trwają prace mające na celu zatwierdzenie technicznej koncepcji trasy wraz z terenem przyległym przez Urząd Miasta Katowice i spółkę Tramwaje Śląskie S.A. Szacunkowym terminem zakończenia prac przedprojektowych planowany jest na II kw. 2018 r.

Ad. 2. b/ Spotkania odbywały się sukcesywnie z interesariuszami danego rejonu inwestycji, po przesłaniu imiennych zaproszeń.Dzień dobry,

Od ostatniego mojego postu minęło sporo ponad 3 miesiące, a w sprawie inwestycji i informacji o niej nic się nie zmieniło. Ponawiam więc pytania, na które poprzednio Urząd Miasta odpowiedział bez żadnych konkretów oraz dodatkowo proszę o sprecyzowanie odpowiedzi:

Ad.1. a-d - na jakim etapie są prace i kiedy nastąpi zatwierdzenie technicznej koncepcji trasy wraz z terenem przyległym przez Urząd Miasta Katowice i spółkę Tramwaje Śląskie S.A. ?

Ad.1. e/ - strona internetowa dotycząca inwestycji ciągle jest nieaktualna - kiedy zostanie stworzona strona informująca o przebiegu projektu i inwestycji ?

Ad.2. a/ - proszę wymienić jakież to okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie ogłaszania przetargu, powodują opóźnienie fazy projektowej już o minimum pół roku w stosunku do etapów zawartych w SIWZ przetargu na wykonanie projektu?

Dodatkowe pytanie:
Czy Zamawiający zawarł z wykonawcą odpowiednie aneksy terminowe wykonania poszczególnych etapów projektu. Jeśli tak to dlaczego nie zostały one opublikowane w BIP? Jeśli nie to jakie kroki powziął Zamawiający wiedząc o opóźnieniach w stosunku do zapisów SIWZ a także w sprawie niewykonania niektórych zapisów SIWZ - np. przygotowania szczegółowego planu konsultacji w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy.

Z poważaniem
Damian Malcharek

Offline W. Inwestycji  
#62 Wysłane : 8 czerwca 2018 14:05:13
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 492

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
Ad.1. a-d - na jakim etapie są prace i kiedy nastąpi zatwierdzenie technicznej koncepcji trasy wraz z terenem przyległym przez Urząd Miasta Katowice i spółkę Tramwaje Śląskie S.A. ?

Odp.: Obecnie na ostatnim etapie jest przygotowanie pełnej dokumentacji dot. wniosku o decyzję środowiskową do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Przeprowadzono szereg analiz dla ponad aż 1 tys. działek, przez i w okolicach których będzie przebiegała planowana inwestycja.

W trakcie tych prac zdecydowano, że pomimo możliwości prawnych wynikających z regulacji tzw. spec ustawy drogowej, Urząd Miasta Katowice będzie prowadził rozmowy i zmierzał do konsensusu z właścicielami możliwie największej liczby nieruchomości.

W efekcie prowadzonych rozmów rozpatrywana jest ewentualna zmiana trasy w kilku miejscach (w tym w okolicach ul. Bażantów 22). Jednak ostateczne decyzje, które znajdą swoje wiążące odzwierciedlenie we wniosku do RDOŚ, jeszcze nie zapadły. Istotne jest podkreślenie, że żadna z ew. zmian nie zmieni głównych założeń i korzyści wynikających z realizacji inwestycji.


Ad.1. e/ - strona internetowa dotycząca inwestycji ciągle jest nieaktualna - kiedy zostanie stworzona strona informująca o przebiegu projektu i inwestycji ?

Odp.: Strona zostanie uaktualniona w ciągu 2 najbliższych tygodni.

Ad.2. a/ - proszę wymienić jakież to okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie ogłaszania przetargu, powodują opóźnienie fazy projektowej już o minimum pół roku w stosunku do etapów zawartych w SIWZ przetargu na wykonanie projektu?

Odp.: Tak jak wspominamy w odpowiedzi na pytanie nr 1, przedłużenie jest efektem decyzji, aby pomimo możliwości skorzystania z tzw. spec ustawy prowadzić rozmowy z mieszkańcami. Z jednej strony wydłużył się etap przygotowania dokumentacji, jednak z drugiej powinno to mieć pozytywny wpływ na liczbę uwag ze strony zainteresowanych (skutkujących wydłużeniem całego procesu), które pojawią się w trakcie konsultacji społecznych prowadzonych przez RDOŚ w ramach procedowania decyzji środowiskowej.

Dodatkowe pytanie:
Czy Zamawiający zawarł z wykonawcą odpowiednie aneksy terminowe wykonania poszczególnych etapów projektu. Jeśli tak to dlaczego nie zostały one opublikowane w BIP?

Jeśli nie to jakie kroki powziął Zamawiający wiedząc o opóźnieniach w stosunku do zapisów SIWZ a także w sprawie niewykonania niektórych zapisów SIWZ - np. przygotowania szczegółowego planu konsultacji w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy.

Odp.: Aneks terminowy został podpisany z Wykonawcą. Zgodnie z przepisami prawa nie przewiduje się zamieszczania przedmiotowego dokumentu na BIP. Natomiast nie zmienia to faktu, iż przedmiotowe konsultacje odbędą się zgodnie z deklaracjami. Obecnie oceniamy, że ich realizacja będzie możliwa w I poł. 2019r.

Edytowane przez użytkownika 8 czerwca 2018 14:16:47  | Powód: Nie podano

Offline mar'  
#63 Wysłane : 20 czerwca 2018 05:01:43
mar'

Ranga: Gold Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2014-06-23
Posty: 168

Dziękuję: 31 razy
Podziękowano: 30 raz (y) w 24 postu (ów)
Dzień dobry,
16 grudnia 2016 roku udzielono zamówienia na wykonanie usług w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do Pętli Kostuchna" (http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/Zamowienia/ogloszenie.aspx?ido=5104).
Zgodnie z SIWZ zamówienie należy wykonać w ciągu 22 m-cy od daty podpisania umowy.
Ten termin mija 16 października 2018. Do tej daty (zgodnie z SIWZ) mają odbyć się 14 dniowe konsultacje społeczne ogłoszone na platformie i minimum 10 spotkań z mieszkańcami w formie informacyjnej i warsztatowej.

1. Kiedy projekt będzie konsultowany na Platformie Konsultacji Społecznych UM Katowice?
2. Kiedy i gdzie odbędą się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami?
Offline W. Inwestycji  
#64 Wysłane : 22 czerwca 2018 07:44:47
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 492

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
Odpowiedź na przedmiotowe pytanie udzielono w dn. 08.06.2018r.
Offline sensowność  
#65 Wysłane : 21 października 2018 21:58:08
sensowność

Ranga: Senior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2016-06-17
Posty: 47
Andora

Kiedy odbędą się spotkania z mieszkańcami tzw. konsultacje społeczne ws. przebiegu drogi i tramwaju? Zgodnie z obietnicami pana Krupy na przełomie 2018/2019 tramwaj miał być oddany do użytku.
Offline W. Inwestycji  
#66 Wysłane : 19 lutego 2019 08:09:42
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 492

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
Napisał: sensowność Idź do cytowanego postu.
Kiedy odbędą się spotkania z mieszkańcami tzw. konsultacje społeczne ws. przebiegu drogi i tramwaju? Zgodnie z obietnicami pana Krupy na przełomie 2018/2019 tramwaj miał być oddany do użytku.

Informujemy, że konsultacje społeczne będą przeprowadzane w ramach procedury uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Poinformujemy Państwa o rozpoczęciu się konsultacji.
Ponadto informujemy, że zakończenie prac projektowych planowane jest na październik 2019 r.
Offline sensowność  
#67 Wysłane : 27 lutego 2019 19:46:06
sensowność

Ranga: Senior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2016-06-17
Posty: 47
Andora

Czy są prowadzone rozmowy pomiędzy Urzędem Miasta a Rejonową Dyrekcją Ochrony Środowiska, z których, że takowe konsultacje będą przeprowadzone?


Napisał: W. Inwestycji Idź do cytowanego postu.
Napisał: sensowność Idź do cytowanego postu.
Kiedy odbędą się spotkania z mieszkańcami tzw. konsultacje społeczne ws. przebiegu drogi i tramwaju? Zgodnie z obietnicami pana Krupy na przełomie 2018/2019 tramwaj miał być oddany do użytku.

Informujemy, że konsultacje społeczne będą przeprowadzane w ramach procedury uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Poinformujemy Państwa o rozpoczęciu się konsultacji.
Ponadto informujemy, że zakończenie prac projektowych planowane jest na październik 2019 r.


Offline W. Inwestycji  
#68 Wysłane : 15 marca 2019 11:06:54
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 492

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
Informujemy, że obecnie są przeprowadzane konsultacje społeczne w ramach uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od pętli Brynów do planowanej pętli Kostuchna”.

Poniżej podaje link do sprawy:
http://bip.katowice.rdos...-woos-4210-42-2016-kc-21
Offline sensowność  
#69 Wysłane : 19 marca 2019 20:56:01
sensowność

Ranga: Senior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2016-06-17
Posty: 47
Andora

Dlaczego używacie Państwo określenia konsultacje społeczne w stosunku do procedury prowadzonej przez RDOŚ? Obowiązujące prawo nie przewiduje prowadzenia konsultacji społeczny przez organ środowiskowy.
Offline mar'  
#70 Wysłane : 13 maja 2019 11:52:26
mar'

Ranga: Gold Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2014-06-23
Posty: 168

Dziękuję: 31 razy
Podziękowano: 30 raz (y) w 24 postu (ów)
Dzień dobry,
zgodnie z SWIZ udzielonego 16 grudnia 2016 roku zamówienia na wykonanie usług w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do Pętli Kostuchna" (http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/Zamowienia/ogloszenie.aspx?ido=5104) zakres dokumentacji dla obszaru zainwestowania obejmuje:
Cytat:
5. Udział w 14 dniowych konsultacjach społecznych, ogłoszonych na platformie wraz z przygotowaniem materiałów i odpowiedzi w pakietach (2 dni - 1 Pakiet).
6. Zorganizowanie konsultacji społecznych z mieszkańcami w formie informacyjnej i warsztatowej, w których zakłada się, że mieszkańcy będą aktywnie włączeni w proces planowania i projektowania w zakresie możliwie jak największej liczbie detali, istotnych z perspektywy codziennych użytkowników i sąsiadów inwestycji wraz z przygotowaniem materiałów m. in.: wizualizacji i prezentacji w tym udzielenie odpowiedzi na zapytania mieszkańców.
Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia do akceptacji Zamawiającego szczegółowego Planu konsultacji uwzględniającego co najmniej 10 spotkań w formie informacyjnej i warsztatowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za realizacje tego planu Konsultacji.
Wykonawca będzie także zobowiązany do każdorazowego odnoszenia się do uwag i propozycji sformułowanych przez mieszkańców.

Pytania:
1) Kiedy odbędą się 14 dniowe konsultacje społeczne na Platformie Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Katowice?
2) Czy Wykonawca przedłożył już do akceptacji Zamawiającego szczegółowy Planu konsultacji uwzględniającego co najmniej 10 spotkań w formie informacyjnej i warsztatowej?
Offline Wydział Komunikacji Społecznej  
#71 Wysłane : 16 maja 2019 12:12:53
Wydział Komunikacji Społecznej

Ranga: Moderator

Grupy: Registered
Przyłączony: 2017-12-20
Posty: 187

Podziękowano: 7 raz (y) w 6 postu (ów)
W odpowiedzi na pytanie uprzejmie informuję, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przystąpiła do przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko w oparciu o przepisy ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Konsultacje dokumentu wśród lokalnej społeczności – w tym mieszkańców Katowic - trwały do 1 kwietnia br. Mieszkańcy mogli zgłaszać swoje pytania i uwagi pisemnie lub elektronicznie (na adresy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach).
Offline mar'  
#72 Wysłane : 22 maja 2019 11:11:59
mar'

Ranga: Gold Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2014-06-23
Posty: 168

Dziękuję: 31 razy
Podziękowano: 30 raz (y) w 24 postu (ów)
Napisał: Wydział Komunikacji Społecznej Idź do cytowanego postu.
W odpowiedzi na pytanie uprzejmie informuję, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przystąpiła do przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko w oparciu o przepisy ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Konsultacje dokumentu wśród lokalnej społeczności – w tym mieszkańców Katowic - trwały do 1 kwietnia br. Mieszkańcy mogli zgłaszać swoje pytania i uwagi pisemnie lub elektronicznie (na adresy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach).

Dzień dobry,
regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska działa na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. "o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na śronowisko" (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zmian. - http://prawo.sejm.gov.pl...ls.xsp?id=WDU20180002081).

Zadane pytania dotyczyły natomiast konsultacji społecznych na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. "o samorządzie gminnym" (tekst jedn.: Dz. U. z 1990 r. poz. 95 ze zmian. - http://prawo.sejm.gov.pl...ls.xsp?id=WDU19900160095).

Powtarzam zadane pytania:
1. Kiedy odbędą się 14 dniowe konsultacje społeczne na Platformie Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Katowice?
2. Czy Wykonawca przedłożył już do akceptacji Zamawiającego szczegółowego Planu konsultacji uwzględniającego co najmniej 10 spotkań w formie informacyjnej i warsztatowej?

Dodatkowe pytania:
3. Czy zgoda Inwestora na niezrealizowanie przez Wykonawce części opłaconego zamówienie (konsultacje społeczne) zainteresuje Regionalną Izbę Obrachunkową?
4. Czy brak przeprowadzenia obowiązkowych konsultacji społecznych przez Wykonawce na zlecenie Inwestora nie zagrozi uzyskanemu dofinansowaniu inwestycji?
5. Dlaczego w SWIZ zamówienia wprowadzono zapisy o konsultacjach społecznych (14 dniowe na Platformie Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Katowice i 10 spotkań w formie informacyjnej i warsztatowej), a teraz się z nich rezygnuje?

Proszę o pięć osobnych odpowiedzi na pięć zadanych pytań.
Offline W. Inwestycji  
#73 Wysłane : 31 maja 2019 07:48:22
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 492

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
Napisał: mar' Idź do cytowanego postu.
Pytania:
1) Kiedy odbędą się 14 dniowe konsultacje społeczne na Platformie Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Katowice?
2) Czy Wykonawca przedłożył już do akceptacji Zamawiającego szczegółowy Planu konsultacji uwzględniającego co najmniej 10 spotkań w formie informacyjnej i warsztatowej?

Odpowiedź na pytanie nr 1
Termin konsultacji społecznych zostanie ustalony po otrzymaniu Decyzji środowiskowej procedowanej obecnie w RDOŚ.

Odpowiedź na pytanie nr 2
Szczegółowy plan konsultacji zostanie przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji po otrzymaniu Decyzji środowiskowej procedowanej obecnie w RDOŚ.
Offline mar'  
#74 Wysłane : 7 czerwca 2019 15:40:37
mar'

Ranga: Gold Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2014-06-23
Posty: 168

Dziękuję: 31 razy
Podziękowano: 30 raz (y) w 24 postu (ów)
Napisał: W. Inwestycji Idź do cytowanego postu.
Odpowiedź na pytanie nr 1
Termin konsultacji społecznych zostanie ustalony po otrzymaniu Decyzji środowiskowej procedowanej obecnie w RDOŚ.

Odpowiedź na pytanie nr 2
Szczegółowy plan konsultacji zostanie przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji po otrzymaniu Decyzji środowiskowej procedowanej obecnie w RDOŚ.
Dzień dobry, dziękuję za odpowiedzi.

Przy okazji, 13 maja wysłałem też pytania w wątku dotyczącym przebudowy ulicy Dworcowej (https://pks.katowice.eu/default.aspx?g=posts&t=8271), niestety do dnia dzisiejszego (mimo ich ponowienia) nie zostały one opublikowane, nie ma na nie też odpowiedzi.
Kiedy mogę się ich spodziewać? Czy mam je ponownie ponowić?
Offline sensowność  
#75 Wysłane : 16 czerwca 2019 22:38:04
sensowność

Ranga: Senior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2016-06-17
Posty: 47
Andora

Na kiedy jest planowane jest uzyskanie przez firmę Sweco decyzji środowiskowej?
Ponad trzy miesiące temu został upubliczniony Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, dla czego do dnia dzisiejszego nie została ona wydana?
Offline sensowność  
#76 Wysłane : 23 czerwca 2019 23:55:24
sensowność

Ranga: Senior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2016-06-17
Posty: 47
Andora

Od czasu "konsultacji społecznych" minęły niemalże trzy miesiące. Zgodnie z KPA decyzja winna myć wydana przez organ w przeciągu miesiąca.

Na kiedy jest przewidywane pozyskanie decyzji środowiskowej dla przedmiotowej inwestycji?
Na kiedy jest planowane uzyskanie ostatecznej decyzji pozwalającej na budowę?
Czy znacznie opóźnienie w sporządzaniu projektu nie spowoduje utraty unijnego dofinansowania? Jaki jest ostateczny termin zakończenia realizacji inwestycji, gwarantujący uzyskanie dofinansowania?
Offline Wydział Komunikacji Społecznej  
#77 Wysłane : 19 lipca 2019 08:39:49
Wydział Komunikacji Społecznej

Ranga: Moderator

Grupy: Registered
Przyłączony: 2017-12-20
Posty: 187

Podziękowano: 7 raz (y) w 6 postu (ów)
Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy odpowiedzi na zadane pytania, za opóźnienia w ich publikacji przepraszamy


Cytat:
Na kiedy jest przewidywane pozyskanie decyzji środowiskowej dla przedmiotowej inwestycji?


Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe określenie terminu wydania ww. decyzji, ponieważ obecnie prowadzone jest postępowanie w RDOŚ. Uzupełniony raport będzie podlegał ponownym konsultacjom z mieszańcami, w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Cytat:
Na kiedy jest planowane uzyskanie ostatecznej decyzji pozwalającej na budowę?


Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej uzależnione jest od wydania decyzji środowiskowej, która określi szczegółowo wytyczne do wykonania projektu budowlano - wykonawczego.

Cytat:
Kiedy odbędą się 14 dniowe konsultacje społeczne na Platformie Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Katowice?


Termin zostanie ustalony po otrzymaniu dokumentacji projektowej.

Cytat:
Czy Wykonawca przedłożył już do akceptacji Zamawiającego szczegółowego Planu konsultacji uwzględniającego co najmniej 10 spotkań w formie informacyjnej i warsztatowej?


Tak, Wykonawca przedłożył plan konsultacji, jednakże wymaga on aktualizacji po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Cytat:
Czy zgoda Inwestora na niezrealizowanie przez Wykonawcę części opłaconego zamówienie (konsultacje społeczne) zainteresuje Regionalną Izbę Obrachunkową?


Zgodnie z udzielonym zamówieniem na wykonanie dokumentacji projektowej, która obejmuje także usługi związane z konsultacjami społecznymi i udziałem w posiedzeniach zespołu ds. polityki rowerowej, są one objęte prawem opcji. Zamawiający może zrezygnować odpowiednio z części zamówienia i wówczas Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za tę część. W związku z czym niezrealizowane prace nie zostaną opłacone.

Cytat:
Dlaczego w SWIZ zamówienia wprowadzono zapisy o konsultacjach społecznych (14 dniowe na Platformie Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Katowice i 10 spotkań w formie informacyjnej i warsztatowej), a teraz się z nich rezygnuje?


Zamawiający na tym etapie przygotowania inwestycji, tj. uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gdzie także mieszkańcy uczestniczą w procesie, zawiesił decyzję w zakresie wykonania części zamówienia dotyczącej konsultacji. Przy czym należy wyjaśnić, iż udział w 14 dniowych konsultacjach będzie możliwy dopiero na końcowym etapie realizacji dokumentacji, natomiast termin organizacji warsztatów uzależniony będzie od wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Edytowane przez moderatora 19 lipca 2019 08:43:12  | Powód: Nie podano

Użytkownicy przeglądający ten temat
Guest
4 strony«<234
Skok do forum  
Nie możesz tworzyć nowych tematów w tym forum.
Nie możesz odpowiadać na tematy w tym forum.
Nie możesz usuwać swoich postów w tym forum.
Nie możesz edytować swoich postów w tym forum.
Nie możesz tworzyć ankiet w tym forum.
Nie możesz głosować w ankietach w tym forum.