logo
Witamy Gościa! Aby wykorzystać wszystkie możliwości proszę Zaloguj albo Rejestruj.

Zgłoszenie

Icon
Error

Opcje
Idź do ostatniego postu Idź do pierwszego nieprzeczytanego
Offline Wydział Inwestycji  
#1 Wysłane : 27 października 2020 14:54:53
Wydział Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2012-11-02
Posty: 156

Podziękowano: 20 raz (y) w 19 postu (ów)
Miasto Katowice zaprasza do zapoznania się z Projektami Zagospodarowania Terenu w ramach inwestycji „Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego- etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym”.

Zaprojektowano:
- budowę oraz przebudowę drogi klasy D,
- budowę chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych, które poprawią bezpieczeństwo ruchu pieszych oraz rowerzystów,
- uporządkowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej oraz poszerzenie rowu Piotrowickiego.

Dokumentacja projektowa obejmuje swym zakresem:
- budowę drogi klasy D,
- przebudowę układu drogowego,
- budowę skrzyżowania,
- budowę ciągu pieszo-rowerowego,
- budowę chodników,
- przebudowę układu drogowego,
- budowę przepustów żelbetowych,
- wycinkę drzew kolidujących z inwestycją,
- wykonanie oznakowanie pionowego i poziomego,
- wykonanie odwodnienia,
- przebudowę oświetlenia,
- przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej,
- przebudowę sieci teletechnicznej,
- budowę kanału technologicznego,
- przebudowę rowu Piotrowickiego,
- przebudowę i zabezpieczenie kolidujących sieci uzbrojenia terenu.


Na Państwa pytania i uwagi czekamy do dnia 10 listopada 2020 r.
Załączniki:
PZT1.pdf 2,986 KB, pobrane 126 czas (s).
PZT2.pdf 3,308 KB, pobrane 112 czas (s).
PZT3.pdf 3,664 KB, pobrane 107 czas (s).
Offline Maciek2207  
#2 Wysłane : 28 października 2020 11:57:42
Maciek2207

Ranga: Expert Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-11-12
Posty: 128

Dziękuję: 25 razy
Podziękowano: 28 raz (y) w 25 postu (ów)
Dzień dobry,

Przesyłam moje uwagi i sugestię do uwzględnienia w projekcie:

PZT 1
1. Skoro na istniejącym odcinku ul. Bażantów wykonano obustronne chodniki to takie rozwiązanie należy również wykonać na nowym odcinku ulicy do skrzyżowania z ul. Kalinową. Proszę zaprojektować po stronie południowej chodnik o szerokości 2m, a po stronie północnej pozostawić ciąg pieszo-rowerowy.
2. Proszę o rozszerzenie zakresu projektu o wykonanie na rondzie (skrzyżowanie ul. Bażantów i Armii Krajowej) przejazdów rowerowych na zachodnim i południowym wlocie wraz z wymianą nawierzchni na wyspach dzielących tak aby był możliwy przejazd rowerem od strony zachodniej na południe bez konieczności objeżdżania ronda.

PZT 1, 2 i 3
1. Proponuję analizę wykonania skrzyżowania ul. Bażantów i ul. Kalinowej w formie mini lub małego ronda. Dzięki temu będzie możliwe uspokojenie ruchu na ww. ulicach bez konieczności wprowadzania progów zwalniających.
2. Proszę nie projektować przejazdu rowerowego przez wlot ul. Bażantów na skrzyżowaniu lecz zaproponować rozwiązanie umożliwiające wygodny i bezpieczny przejazd rowerem z ciągu pieszo-rowerowego w ulicę Kalinową w stronę południową i północną. Według obecnego projektu jadąc ciągiem pieszo-rowerowym od zachodniej strony trzeba będzie przejechać na północ do przejazdu i potem włączyć się do ruchu jadąc na południe.
3. Proszę przeanalizować możliwość wyprostowania ciągu pieszo rowerowego tak aby skrócić drogę pieszego i rowerzysty wzdłuż ul. Bażantowo. Przejazd i przejście przez ul. Kalinową oraz Bażantowo zaprojektować jako wyniesione oraz wyciąć żywopłot w narożniku działki 83/77, aby zapewnić odpowiednią widoczność. Może coś w takim kształcie?
UserPostedImage

PZT 2
1. Przejście dla pieszych na wysokości budynku 50 zaprojektować jako wyniesione celem uspokojenia ruchu.

PZT 3
1. Proszę zaprojektować chodnik po południowej stronie ul. Wronia na odcinku od Wilczewskiego do skrzyżowania z ul. Kalinową oraz na fragmencie ul. Wilczewskiego od ul. Wronia do ul. Honorowych Dawców Krwi.
Wzdłuż ul. Wilczewskiego znajdują się obustronne chodniki z krótką przerwą na odcinku od projektowanej nowej ulicy do ul. Honorowych Dawców Krwi. Warto uzupełnić tą lukę w infrastrukturze pieszej. Tym bardziej, że 100 metrów na południe znajduje się przystanek autobusowy, do którego mogą chodzić mieszkańcy.
2. W przypadku realizacji uwagi 1 proszę na wylocie ul. Wronia w Wilczewskiego zaprojektować wyniesione przejście dla pieszych lub jedynie obniżyć krawężniki.
UserPostedImage
thanks 1 użytkownik podziękował Maciek2207 za ten post.
Michał Bulsa na 2020-10-29
Offline Wydział Inwestycji  
#3 Wysłane : 23 listopada 2020 14:55:05
Wydział Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2012-11-02
Posty: 156

Podziękowano: 20 raz (y) w 19 postu (ów)
Napisał: Maciek2207 Idź do cytowanego postu.
Dzień dobry,

Przesyłam moje uwagi i sugestię do uwzględnienia w projekcie:

PZT 1
1. Skoro na istniejącym odcinku ul. Bażantów wykonano obustronne chodniki to takie rozwiązanie należy również wykonać na nowym odcinku ulicy do skrzyżowania z ul. Kalinową. Proszę zaprojektować po stronie południowej chodnik o szerokości 2m, a po stronie północnej pozostawić ciąg pieszo-rowerowy.
2. Proszę o rozszerzenie zakresu projektu o wykonanie na rondzie (skrzyżowanie ul. Bażantów i Armii Krajowej) przejazdów rowerowych na zachodnim i południowym wlocie wraz z wymianą nawierzchni na wyspach dzielących tak aby był możliwy przejazd rowerem od strony zachodniej na południe bez konieczności objeżdżania ronda.

PZT 1, 2 i 3
1. Proponuję analizę wykonania skrzyżowania ul. Bażantów i ul. Kalinowej w formie mini lub małego ronda. Dzięki temu będzie możliwe uspokojenie ruchu na ww. ulicach bez konieczności wprowadzania progów zwalniających.
2. Proszę nie projektować przejazdu rowerowego przez wlot ul. Bażantów na skrzyżowaniu lecz zaproponować rozwiązanie umożliwiające wygodny i bezpieczny przejazd rowerem z ciągu pieszo-rowerowego w ulicę Kalinową w stronę południową i północną. Według obecnego projektu jadąc ciągiem pieszo-rowerowym od zachodniej strony trzeba będzie przejechać na północ do przejazdu i potem włączyć się do ruchu jadąc na południe.
3. Proszę przeanalizować możliwość wyprostowania ciągu pieszo rowerowego tak aby skrócić drogę pieszego i rowerzysty wzdłuż ul. Bażantowo. Przejazd i przejście przez ul. Kalinową oraz Bażantowo zaprojektować jako wyniesione oraz wyciąć żywopłot w narożniku działki 83/77, aby zapewnić odpowiednią widoczność. Może coś w takim kształcie?
UserPostedImage

PZT 2
1. Przejście dla pieszych na wysokości budynku 50 zaprojektować jako wyniesione celem uspokojenia ruchu.

PZT 3
1. Proszę zaprojektować chodnik po południowej stronie ul. Wronia na odcinku od Wilczewskiego do skrzyżowania z ul. Kalinową oraz na fragmencie ul. Wilczewskiego od ul. Wronia do ul. Honorowych Dawców Krwi.
Wzdłuż ul. Wilczewskiego znajdują się obustronne chodniki z krótką przerwą na odcinku od projektowanej nowej ulicy do ul. Honorowych Dawców Krwi. Warto uzupełnić tą lukę w infrastrukturze pieszej. Tym bardziej, że 100 metrów na południe znajduje się przystanek autobusowy, do którego mogą chodzić mieszkańcy.
2. W przypadku realizacji uwagi 1 proszę na wylocie ul. Wronia w Wilczewskiego zaprojektować wyniesione przejście dla pieszych lub jedynie obniżyć krawężniki.
UserPostedImage


Ad. PZT 1
1. Zaprojektowanie chodnika po południowej stronie jest nie uzasadnione ekonomiczne głównie za sprawą projektowanego ciągu pieszo-rowerowego, który umożliwi przemieszczanie się pieszych na kierunku od ul. Bażantów – do ul. Wilczewskiego. Budowa chodnika po południowej stronie spowoduje: zwiększoną wycinkę drzew, wydłużenie przepustu, co wiąże się z podwyższeniem kosztów inwestycji.

2. Zgodnie ze specyfikacją techniczną zakres projektu obejmuje połączenie drogowe od ul. Armii Krajowej (na wysokości ronda Rostworowskiego w kierunku zachodnim) do ul. Wilczewskie-go/Kalinowej. Zakres projektu nie obejmuje wykonania projektu wykonania ścieżek rowerowych w obrębie ronda.

Ad. PZT 1,1 2 i 3
1. Geometria skrzyżowania ul. Bażantów i ul. Kalinowej została zaprojektowana w taki sposób aby wymuszała na kierujących samochodami zmniejszenie prędkości (łuki poziome przed i za skrzyżowaniem). Poza tym prędkość projektowa na danym odcinku drogi wynosi 30 km/h. W związku z powyższym nie ma potrzeby projektowania skrzyżowania jako skrzyżowanie typu rondo, które zwiększy koszty Inwestycji oraz jego utrzymania.

2. Zaproponowane rozwiązanie poniżej skutkować będzie: budową dodatkowego (zbędnego) przejścia dla pieszych, zajęcie w znacznej części prywatnej działki nr 83/77 (dążymy do unikania zajmowania prywatnych działek). Dodatkowo zaproponowane rozwiązanie przejazdu rowerowego odbywać się będzie na łuku drogi oraz pod kątem większym niż 90 stopni co będzie stwarzać niebezpieczeństwo tak dla rowerzystów, jak i dla kierujących samochodami (zalecane przecięcie osi drogi z przejściem dla pieszych wynosi 90). Obecne rozwiązanie zostało przeanalizowane pod kątem ruchu pieszych jak i rowerzystów pod względem jak najbardziej optymalnej długości drogi do przejścia/przejazdu dla wszystkich uczestników ruchu. Ponadto przejścia/przejazdy dla pieszych/rowerzystów powinny być lokalizowane jak najbliżej skrzyżowania.

3. Odpowiedz w pkt 2.
[img]https://ibb.co/gb2jmzf[/img]
Rozwiązanie takie powoduje budowę kolejnego przejścia oraz zwiększenia kosztów inwestycji (budowa dodatkowego doświetlenia przejścia). Nie przewidujemy wyniesienia przejścia dla pieszych.

Ad. PZT 2
1. Wyniesienia przejścia dla pieszych na wysokości budynku 50 nie przewiduje się.

Ad. PZT 3
1. Zakres projektu zgodnie ze specyfikacją obejmuje wykonanie połączenia ul. Wronia z ul. Wilczewskiego. Chodnik wzdłuż ul. Wronia został zaprojektowany po stronie zabudowy domków jednorodzinnych w celu umożliwienia bezpiecznego dojścia do posesji. Nie ma potrzeby projektowania chodnika po południowej stronie ul. Wronia. Ciągłość chodnika jest zachowana między ul. Wronia, Wilczewskiego i Kalinowa. W związku z powyższym nie ma sensu zwiększać kosztów inwestycji oraz utrzymywania chodnika, który będzie sporadycznie użytkowany.
Odcinek drogi od ul. Wronia do ul. Honorowych Dawców Krwi jest poza zakresem opracowania. Ponadto połączenie dróg dla pieszych będzie zachowane poprzez istniejące przejście dla pieszych znajdujące się na ul. Wilczewskiego pomiędzy budynkiem 50, a budynkiem 48.
2. W związku z niezrealizowaniem uwagi 1 – nie dotyczy.
Offline Maciek2207  
#4 Wysłane : 2 grudnia 2020 11:23:58
Maciek2207

Ranga: Expert Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-11-12
Posty: 128

Dziękuję: 25 razy
Podziękowano: 28 raz (y) w 25 postu (ów)
Dziękuję za odpowiedź. Odniosę się tylko do jednej uwagi:
Cytat:
Geometria skrzyżowania ul. Bażantów i ul. Kalinowej została zaprojektowana w taki sposób aby wymuszała na kierujących samochodami zmniejszenie prędkości (łuki poziome przed i za skrzyżowaniem). Poza tym prędkość projektowa na danym odcinku drogi wynosi 30 km/h.

Nie wiem w jaki sposób sobie Państwo wyobrażają, że łuk o promieniu 60 lub 70 m ma ograniczać prędkość pojazdów?
Skoro przed i za skrzyżowaniem znajdują się łuki poziome to należy tym bardziej (z uwagi na brak widoczności) wprowadzić fizyczne rozwiązania uspokojenia ruchu - wyniesioną tarczę skrzyżowania lub wyniesione przejście/przejazd rowerowy.
Same oznakowanie, a tym bardziej prędkość projektowa nie wystarczy żeby kierowcy przestrzegali ograniczeń prędkości!

Swoją drogą zastanawiam się, kiedy Państwo w ogóle jakieś uwagi uwzględniliście w dokumentacji? Odnoszę wrażenie, że ta Platforma "Konsultacji" Społecznych jest tylko zbędną formalnością i na wszystkie uwagi co do zasady trzeba odpisać "nie da się/nie będzie/nie zrobimy".
Offline Wydział Inwestycji  
#5 Wysłane : 9 grudnia 2020 12:25:32
Wydział Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2012-11-02
Posty: 156

Podziękowano: 20 raz (y) w 19 postu (ów)
Napisał: Maciek2207 Idź do cytowanego postu.
Dziękuję za odpowiedź. Odniosę się tylko do jednej uwagi:
Cytat:
Geometria skrzyżowania ul. Bażantów i ul. Kalinowej została zaprojektowana w taki sposób aby wymuszała na kierujących samochodami zmniejszenie prędkości (łuki poziome przed i za skrzyżowaniem). Poza tym prędkość projektowa na danym odcinku drogi wynosi 30 km/h.

Nie wiem w jaki sposób sobie Państwo wyobrażają, że łuk o promieniu 60 lub 70 m ma ograniczać prędkość pojazdów?
Skoro przed i za skrzyżowaniem znajdują się łuki poziome to należy tym bardziej (z uwagi na brak widoczności) wprowadzić fizyczne rozwiązania uspokojenia ruchu - wyniesioną tarczę skrzyżowania lub wyniesione przejście/przejazd rowerowy.
Same oznakowanie, a tym bardziej prędkość projektowa nie wystarczy żeby kierowcy przestrzegali ograniczeń prędkości!

Swoją drogą zastanawiam się, kiedy Państwo w ogóle jakieś uwagi uwzględniliście w dokumentacji? Odnoszę wrażenie, że ta Platforma "Konsultacji" Społecznych jest tylko zbędną formalnością i na wszystkie uwagi co do zasady trzeba odpisać "nie da się/nie będzie/nie zrobimy".


Dokumentacja została zaprojektowana zgodnie z „Dz.U.2016.0.124 t.j. - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Rozwiązanie z wyniesioną tarczą skrzyżowania lub przejściem nie jest wymagane i uzasadnione w tym miejscu, gdyż że szerokość drogi i zaproponowane promienie poziome wymuszą na kierujących redukcje prędkości.
Offline Maciek2207  
#6 Wysłane : 11 grudnia 2020 09:37:44
Maciek2207

Ranga: Expert Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-11-12
Posty: 128

Dziękuję: 25 razy
Podziękowano: 28 raz (y) w 25 postu (ów)
Napisał: Wydział Inwestycji Idź do cytowanego postu.

Dokumentacja została zaprojektowana zgodnie z „Dz.U.2016.0.124 t.j. - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Rozwiązanie z wyniesioną tarczą skrzyżowania lub przejściem nie jest wymagane i uzasadnione w tym miejscu, gdyż że szerokość drogi i zaproponowane promienie poziome wymuszą na kierujących redukcje prędkości.

O, dokładnie o tym pisałem. I pasuje jak ulał:
Cytat:
Odnoszę wrażenie, że ta Platforma "Konsultacji" Społecznych jest tylko zbędną formalnością i na wszystkie uwagi co do zasady trzeba odpisać "nie da się/nie będzie/nie zrobimy".


Pozdrawiam i życzę udanych konsultacji!
Użytkownicy przeglądający ten temat
Guest (2)
Skok do forum  
Nie możesz tworzyć nowych tematów w tym forum.
Nie możesz odpowiadać na tematy w tym forum.
Nie możesz usuwać swoich postów w tym forum.
Nie możesz edytować swoich postów w tym forum.
Nie możesz tworzyć ankiet w tym forum.
Nie możesz głosować w ankietach w tym forum.