logo
Witamy Gościa! Aby wykorzystać wszystkie możliwości proszę Zaloguj albo Rejestruj.

Zgłoszenie

Icon
Error

Opcje
Idź do ostatniego postu Idź do pierwszego nieprzeczytanego
Offline W. Inwestycji  
#1 Wysłane : 25 lipca 2019 08:23:11
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 492

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
Zapraszamy do zapoznania się z projektem budowy układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b.
Na Państwa pytania i uwagi czekamy do dnia 09.08.2019r.
Poniżej przedstawiamy przebieg drogi wraz z opisem.
Załączniki:
01_Orientacja.pdf 3,052 KB, pobrane 102 czas (s).
opis 1 etap.pdf 1,212 KB, pobrane 82 czas (s).
02_Plan sytuacyjny 1 etap.pdf 736 KB, pobrane 114 czas (s).
opis 2 etap.pdf 1,215 KB, pobrane 56 czas (s).
02_Plan sytuacyjny 2 etap.pdf 722 KB, pobrane 93 czas (s).
Offline sensowność  
#2 Wysłane : 10 sierpnia 2019 20:42:37
sensowność

Ranga: Senior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2016-06-17
Posty: 47
Andora

Proszę o informację ile miejsc postojowych zostanie zlikwidowanych oraz jak miasto zamierza zrekompensować tę likwidację.
Offline W. Inwestycji  
#3 Wysłane : 13 sierpnia 2019 12:37:01
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 492

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
Napisał: sensowność Idź do cytowanego postu.
Proszę o informację ile miejsc postojowych zostanie zlikwidowanych oraz jak miasto zamierza zrekompensować tę likwidację.

Informujemy, że bilans wyznaczonych miejsc parkingowych po przebudowie przedstawia się następująco:
Etap 1 zmniejszenie liczby miejsc parkingowych względem stanu istniejącego o 15,
Etap 2 zwiększenie liczby miejsc parkingowych względem stanu istniejącego o 6.
Offline sensowność  
#4 Wysłane : 13 sierpnia 2019 21:22:01
sensowność

Ranga: Senior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2016-06-17
Posty: 47
Andora

Dziękuję za odpowiedź. Proszę o udzielenie pełnej odpowiedzi. Jak zamierzacie Państwo zrekompensować likwidację aż 15 miejsc.
Dlaczego nie przewidziano parkingów wzdłuż drogi? Na wysokości przedszkola takowe miejsca są już wykonane więc wyjazd pojazdów uprzywilejowanych nie będzie utrudniony.
Offline W. Inwestycji  
#5 Wysłane : 21 sierpnia 2019 12:01:58
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 492

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
Napisał: sensowność Idź do cytowanego postu.
Dziękuję za odpowiedź. Proszę o udzielenie pełnej odpowiedzi. Jak zamierzacie Państwo zrekompensować likwidację aż 15 miejsc.
Dlaczego nie przewidziano parkingów wzdłuż drogi? Na wysokości przedszkola takowe miejsca są już wykonane więc wyjazd pojazdów uprzywilejowanych nie będzie utrudniony.

Na podstawie wytycznych Specyfikacji Technicznej (link poniżej) została zaprojektowana droga zgodnie z obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Linie wynikające z MPZP ograniczyły projektowanie do jednego możliwego wariantu usytuowania drogi, tj. w korytarzu przewidzianym przez ten plan. Ponadto droga będzie realizowana na podstawie tzw. specustawy drogowej i wydanej decyzji ZRID - zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Oznacza to, że grunty osób trzecich zajęte pod drogę zostają wywłaszczone przez Gminę w trybie specustawy, a właścicielom wywłaszczonej nieruchomości Gmina wypłaci odszkodowanie za przejęty teren oraz likwidację składnika budowlanego i roślinnego.
Mając powyższe na uwadze, a także fakt, iż parking samochodowy posadowiony jest na nieruchomości gruntowej osób trzecich (wspólnota mieszkaniowa) i właściciel terenu otrzyma od Miasta rekompensatę w postaci odszkodowania za zlikwidowane miejsca parkingowe, do właściciela terenu należy decyzja czy odtworzy miejsca postojowe.
Budowa drogi ma na celu zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji do jednostki Pogotowania Ratunkowego i została zaprojektowana zgodnie z przepisami technicznymi. W nowoprojekto-wanym pasie drogowym Miasto przewidziało do wykonania 6 nowych miejsc parkingowych.
Zapytanie ofertowe:
https://bip.katowice.eu/...ogloszenie.aspx?ido=5476
Offline sensowność  
#6 Wysłane : 21 sierpnia 2019 21:00:58
sensowność

Ranga: Senior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2016-06-17
Posty: 47
Andora

Zadaniem miasta winno być zaspokajanie potrzeby mieszkańców. W tym wypadku spłycacie Państwo problem parkowania do wypłaty odszkodowania.

Pobieżna analiza wykazuje, że przy odrobinie dobre woli można wygospodarować ok 25 miejsc postojowych

Niezaprzeczalnym jest, że projekt został opracowany w oparciu o Specyfikację Techniczną.

1. Proszę o informację, kto ją przygotował?

Jak Państwo wspominacie zgodnie z MPZP można było zaprojektować jedynie drogę bez miejsc postojowych. Jednakże temat będzie realizowany w oparciu o ustawę ZRID, która wyłącza obowiązek stosowania zapisów MPZP. W związku z tym JEST możliwość zaprojektowania miejsc postojowych w oparciu o specustawę drogową.

2. Dlaczego wobec takowej możliwość nie zostały zaprojektowane miejsca postojowe skoro była taka możliwość prawna?

3. Czy obowiązujące przepisy zabraniają budowy miejsc postojowych przy tego typu drogach?

4. Czy zamierzenie inwestycyjne było konsultowane z Radą Jednostki Pomocniczej?

5. Czy inwestycja była konsultowana z właścicielem terenu-SM Piast z nie wspólnotą mieszkaniową.

6. Z czym wiązałoby się doprojektowanie miejsc parkingowych w chwili obecnej?

Zgodnie z informacją przewidziano wybudowanie 6 miejsc postojowych.

7. Czy są to nowe miejsca czy też istniejące podlegające przebudowie?


Droga z pewnością ułatwi wyjazd pojazdom służb ratunkowych, ale budowa parkingów nie pogorszy funkcjonalności układu drogowego, gdyż zgodnie z założeniami projektu istniejące parkingi przy pawilonach będą zachowane.


Offline W. Inwestycji  
#7 Wysłane : 28 sierpnia 2019 13:09:05
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 492

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
Napisał: sensowność Idź do cytowanego postu.
Zadaniem miasta winno być zaspokajanie potrzeby mieszkańców. W tym wypadku spłycacie Państwo problem parkowania do wypłaty odszkodowania.

Pobieżna analiza wykazuje, że przy odrobinie dobre woli można wygospodarować ok 25 miejsc postojowych

Niezaprzeczalnym jest, że projekt został opracowany w oparciu o Specyfikację Techniczną.

1. Proszę o informację, kto ją przygotował?

Jak Państwo wspominacie zgodnie z MPZP można było zaprojektować jedynie drogę bez miejsc postojowych. Jednakże temat będzie realizowany w oparciu o ustawę ZRID, która wyłącza obowiązek stosowania zapisów MPZP. W związku z tym JEST możliwość zaprojektowania miejsc postojowych w oparciu o specustawę drogową.

2. Dlaczego wobec takowej możliwość nie zostały zaprojektowane miejsca postojowe skoro była taka możliwość prawna?

3. Czy obowiązujące przepisy zabraniają budowy miejsc postojowych przy tego typu drogach?

4. Czy zamierzenie inwestycyjne było konsultowane z Radą Jednostki Pomocniczej?

5. Czy inwestycja była konsultowana z właścicielem terenu-SM Piast z nie wspólnotą mieszkaniową.

6. Z czym wiązałoby się doprojektowanie miejsc parkingowych w chwili obecnej?

Zgodnie z informacją przewidziano wybudowanie 6 miejsc postojowych.

7. Czy są to nowe miejsca czy też istniejące podlegające przebudowie?


Droga z pewnością ułatwi wyjazd pojazdom służb ratunkowych, ale budowa parkingów nie pogorszy funkcjonalności układu drogowego, gdyż zgodnie z założeniami projektu istniejące parkingi przy pawilonach będą zachowane.

Ad. 1
Wytyczne do projektowania przygotowywane są przez UM Katowice, na wniosek zainteresowanych stron. Przed przygotowaniem, zakres rzeczowy był konsultowany z jednostkami organizacyjnymi Miasta Katowice i instytucjami powiązanymi.
Zgodnie z wytycznymi w ramach wykonywanych usług należało opracować dokumentację techniczną w zakresie : droga o szerokości 6 mb, 1 chodnik o szerokości 2 mb, odwodnienie drogi i oświetlenie (bez uwzględnienia miejsc postojowych). Dokumentacja została wykonana (odebrana w marcu 2019r.), złożono wniosek o ZRID.

Ad. 2
W projekcie uwzględniono wykonanie 6 miejsc postojowych.

Ad. 3
Przepisy nie zabraniają budowy miejsc postojowych przy tego typu drogach.

Ad. 4
Informacja o zamierzeniu inwestycyjnym znajdowała się na Platformie konsultacji społecznych (w 2017r.). Było to przed zleceniem wykonania usług projektowych. Wydział Rozwoju Miasta zwrócił się również o opiniowanie zakresu rzeczowego do innych jednostek i instytucji. Rada Jednostki Pomocniczej miała możliwość zapoznania się z zamierzeniem i wypowiedzenia się w tym temacie, nie wniosła jednak uwag.

Ad. 5
Tak, inwestycja była konsultowana z właścicielem nieruchomości przed zleceniem opracowania dokumentacji projektowej. SM „Piast” cały czas brała udział w spotkaniach, uzgodnieniach, na ich wniosek zostało zlecone wykonanie łącznika drogowego.

Ad. 6
Usługi projektowe zostały już ukończone, zatwierdzono projekty podziału nieruchomości. W tej chwili nie ma już możliwości wprowadzania zmian do opracowania.

Ad. 7
Są to nowe miejsca postojowe na przebudowywanym pasie drogowym.
Offline sensowność  
#8 Wysłane : 28 sierpnia 2019 22:00:31
sensowność

Ranga: Senior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2016-06-17
Posty: 47
Andora

Proszę o wyjaśnienie jaki jest sens konsultacji rozwiązań projektowych po odbiorze prac projektowych skoro nie można do niego wnosić uwag?
1. Proszę o wskazanie kto był "zainteresowaną stroną"?
2. Jakie jednostki organizacyjne UM opiniowały wytyczne do projektowania?
3. Jakie instytucje powiązane opiniowały wytyczne do projektowania?
4. Kiedy został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID?
5. Dlaczego sugerujecie Państwo, ze wniosku ZRID nie można wykonać i wykonać nowych projektów podziału?
6. W istniejącym pasie drogowym odtwarzane są istniejące miejsca zgodnie z załączonym zdjęciem. Nie ma nowych. Proszę o komentarz w tej sprawie.
7. Istotnie w 2017r były prowadzone konsultacje społeczne w tym temacie. Nie potrafili Państwo wówczas udzielić odpowiedzi na pytanie czy miejsca parkingowe będą likwidowane czy też nie zasłaniając się MPZP. Poinformowaliście również, że zakres inwestycji będzie określony w dokumentacji projektowej. Zatem czemu ma służyć konsultowanie rozwiązania, na które społeczeństwo nie ma wpływu?
Offline W. Inwestycji  
#9 Wysłane : 2 września 2019 12:00:48
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 492

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
Napisał: sensowność Idź do cytowanego postu.
Proszę o wyjaśnienie jaki jest sens konsultacji rozwiązań projektowych po odbiorze prac projektowych skoro nie można do niego wnosić uwag?
1. Proszę o wskazanie kto był "zainteresowaną stroną"?
2. Jakie jednostki organizacyjne UM opiniowały wytyczne do projektowania?
3. Jakie instytucje powiązane opiniowały wytyczne do projektowania?
4. Kiedy został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID?
5. Dlaczego sugerujecie Państwo, ze wniosku ZRID nie można wykonać i wykonać nowych projektów podziału?
6. W istniejącym pasie drogowym odtwarzane są istniejące miejsca zgodnie z załączonym zdjęciem. Nie ma nowych. Proszę o komentarz w tej sprawie.
7. Istotnie w 2017r były prowadzone konsultacje społeczne w tym temacie. Nie potrafili Państwo wówczas udzielić odpowiedzi na pytanie czy miejsca parkingowe będą likwidowane czy też nie zasłaniając się MPZP. Poinformowaliście również, że zakres inwestycji będzie określony w dokumentacji projektowej. Zatem czemu ma służyć konsultowanie rozwiązania, na które społeczeństwo nie ma wpływu?

Ad. 1
Zainteresowaną stroną, która wnioskowała o wykonanie łącznika drogowego była SM „Piast”.
Ad. 2
Wytyczne do projektowania opiniował Wydział Transportu, Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice.
Ad. 3
Wytyczne do projektowania opiniował Miejski Zarząd Ulic i Mostów.
Ad. 4
Wniosek o wydanie decyzji ZRID złożono w marcu 2019r.
Ad. 5
Każdorazowa zmiana w dokumentacji technicznej i projektach podziału nieruchomości wiąże się z jej aktualizacją, co z kolei ma wpływ na termin realizacji inwestycji, a także na konieczność zlecenia dodatkowych usług i wydatkowania dodatkowych środków finansowych.
Ad. 6
Projektowane miejsca postojowe na przebudowywanym pasie drogowym są nowe. Będą one realizowane w II etapie inwestycji w miejsce ciągu pieszego w rejonie budynku 86a.
Ad. 7
Konsultacje społeczne prowadzone w 2017r., na etapie przygotowania inwestycji, umożliwiały wprowadzenie wniosków.
Obecny etap to przedstawienie rozwiązań projektowych do wykonania robót budowlanych w terenie.
Offline sensowność  
#10 Wysłane : 2 września 2019 22:36:30
sensowność

Ranga: Senior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2016-06-17
Posty: 47
Andora

Proszę o potwierdzenie, że wprowadzenie dodatkowych miejsc parkingowych jest możliwe lecz wiążę się to z przesunięciem terminu realizacji inwestycji oraz potrzebą aktualizacji projektu.

Kiedy został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID (dokładna data)?
Kiedy zostało wszczęte postępowanie ZRID (dokładna data)?
Kiedy została wydana decyzja ZRID (dokładna data)?

Proszę również o podanie nr pisma z którym UM wystąpił do RJP z prośbą o zaopiniowanie inwestycji.
Offline W. Inwestycji  
#11 Wysłane : 4 września 2019 11:52:22
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 492

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
Napisał: sensowność Idź do cytowanego postu.
Proszę o potwierdzenie, że wprowadzenie dodatkowych miejsc parkingowych jest możliwe lecz wiążę się to z przesunięciem terminu realizacji inwestycji oraz potrzebą aktualizacji projektu.

Kiedy został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID (dokładna data)?
Kiedy zostało wszczęte postępowanie ZRID (dokładna data)?
Kiedy została wydana decyzja ZRID (dokładna data)?

Proszę również o podanie nr pisma z którym UM wystąpił do RJP z prośbą o zaopiniowanie inwestycji.

Ad. 1
Tak, jednakże byłoby to związane z koniecznością zlecenia dodatkowego zakresu, który nie był przedmiotem zamówienia oraz wydatkowaniem dodatkowych środków finansowych.

Ad. 2
15.03.2019r.

Ad. 3
23.05.2019r.

Ad. 4
Nie została wydana.

Ad. 5
UM nie występował do RJP. Konsultacje społeczne przeprowadzone w 2017r., tj. na etapie przygotowania inwestycji, umożliwiały wprowadzenie wniosków dot. zakresu rzeczowego inwestycji.

Użytkownicy przeglądający ten temat
Guest (2)
Skok do forum  
Nie możesz tworzyć nowych tematów w tym forum.
Nie możesz odpowiadać na tematy w tym forum.
Nie możesz usuwać swoich postów w tym forum.
Nie możesz edytować swoich postów w tym forum.
Nie możesz tworzyć ankiet w tym forum.
Nie możesz głosować w ankietach w tym forum.