logo
Witamy Gościa! Aby wykorzystać wszystkie możliwości proszę Zaloguj albo Rejestruj.

Zgłoszenie

Icon
Error

2 strony12>
Opcje
Idź do ostatniego postu Idź do pierwszego nieprzeczytanego
Offline W. Inwestycji  
#1 Wysłane : 26 września 2018 14:21:36
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 492

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
Zapraszamy do zapoznania się z projektowanym kompleksem sportowym przy ul. Asnyka w Katowicach.
Na Państwa pytania i uwagi czekamy do dnia 12.10.2018r.
Poniżej przedstawiamy krótki opis oraz rysunek zagospodarowania terenu przedstawiający zakres inwestycji.

Głównym założeniem programowym jest przywrócenie dawnego charakteru miejsca, poprzez rewitalizację dawnego stadionu Kolejarza i dzięki temu wykreowanie nowoczesnej przestrzeni przystosowanej do rekreacji i odpoczynku zarówno w wymiarze amatorskim, jak i profesjonalnym. Cel ten zostanie osiągnięty m.in., po gruntownym remoncie i przebudowie istniejących obiektów sportowych, a także budowie nowych, spełniających współczesne wymagania techniczno-użytkowe stawiane tego typu kompleksom sportowym.
W skład całego kompleksu oprócz obiektów sportowych wchodzą także: budynek zaplecza sportowego, trybuny, miejsce rekreacji i wypoczynku, miejsce ćwiczeń w formie Street Workout, ścieżka rowerowa, a także sieć komunikacyjna z drogami wewnętrznymi i parkingami oraz infrastruktura techniczna.

W zakres prac projektowych niniejszego opracowania wchodzi:
• Przebudowa stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego:
o Przebudowa bieżni okrężnej L=400m wraz z bieżnią prostą do biegów na 100m i 110m przez płotki
o Przebudowa rozbiegu i zeskoku do skoku w dal i trójskoku
o Przebudowa rozbiegu i zeskoku do skoku o tyczce
o Przebudowa rozbiegu do skoku wzwyż
o Przebudowa rzutni do pchnięcia kulą
o Przebudowa boiska piłkarskiego z polem gry o wymiarach 100 x 62 m
o Wyznaczenie dwóch boisk treningowych jako wpisane w boisko główne o wymiarach pola gry 45 x 62 m
o Wyznaczenie boiska do lacrosse jako wpisanego w boisko główne o wymiarach pola gry 55 x 100 m
• Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych i budowa miejsc postojowych
• Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego
• Przebudowa boiska do baseballu wraz z niezbędną infrastrukturą
• Budowa boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej i koszykówki o wymiarach 22x44m
• Budowa boiska do siatkówki plażowej o wymiarach 15 x 23 m
• Budowa boiska do siatkówki plażowej o wymiarach 18 x 28 m
• Budowa placu treningowego Street Workout
• Budowa ogrodzonej wiaty służącej jako miejsce do składowania odpadów
• Budowa budynku stacji transformatorowej
• Ogrodzenie terenu stadionu, oraz ogrodzenie poszczególnych boisk
• Montaż elektronicznej tablicy wyników
• Zabudowa elementów małej architektury oraz trybun
• Oświetlenie boisk i terenu opracowania
• Montaż systemu teletechnicznego
• Wykonanie odwodnienia obiektów sportowych, terenu oraz odprowadzenie wody z dachu budynku
• Wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej zasilającej budynek
• Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej zasilającej hydranty zewnętrzne
• Wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
• Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej
Załączniki:
rys ZT-1.pdf 20,140 KB, pobrane 222 czas (s).
Offline ArchDelux  
#2 Wysłane : 1 października 2018 08:46:05
ArchDelux

Ranga: Expert Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2017-07-13
Posty: 82
Polska
Lokalizacja: Katowice

Dziękuję: 14 razy
Podziękowano: 2 raz (y) w 2 postu (ów)
UserPostedImage

(https://imgur.com/7N3TKEp)

plan wymaga kilku poprawek...

:-)
Offline Paweł Piotr  
#3 Wysłane : 2 października 2018 09:26:03
Paweł Piotr

Ranga: Newbie

Grupy: Registered
Przyłączony: 2018-10-02
Posty: 1
Polska
Lokalizacja: Katowice

Dziękuję: 3 razy
Podziękowano: 2 raz (y) w 1 postu (ów)
Projekt niestety ale nie przewiduje wybiegu dla psów.
Temat był wielokrotnie poruszany podczas konsultacji z mieszkańcami...i całkowicie zignorowany.
Nie słucha się mieszkańców nie realizuje się ich potrzeb.
Obecnie miejsce to jest ulubionym miejscem na spacery wielu mieszkańców Katowic z czworonożnymi pupilami.
Jedynym takim miejscem w Katowicach.
Po wybudowaniu takiego obiektu sportowego właściciele psów nie będą mieli gdzie wychodzić ze swoimi pupilami.

W Katowicach nie ma prawdziwych wybiegów dla psów.
Miejsc gdzie psy mogłyby swobodnie pobiegać.
Mieszkańcy Katowic muszą jeździć do Tych do dog parku!
Każdy wniosek w budżecie obywatelski dotyczący budowy prawdziwego wybiegu dla psów był odrzucany z powodów "formalnych".
Władze Katowic nie lubią psów.

W Tychach można w Katowicach się nie da!
thanks 2 użytkowników podziękowało Paweł Piotr za ten post
Arashi na 2018-10-10, Dyxter na 2018-10-12
Offline Prause  
#4 Wysłane : 5 października 2018 14:31:18
Prause

Ranga: Newbie

Grupy: Registered
Przyłączony: 2018-10-05
Posty: 1
Polska
Lokalizacja: Katowice

Dzień dobry,
proszę pamiętać o dostosowaniu obiektu do możliwości realizacji transmisji wideo. W tej chwili wiele budowanych obiektów sportowych jest źle zaprojektowanych pod kątem ustawiania kamer (np. Stadion Śląski), parkingu wozów transmisyjnych, etc.

W razie potrzeby konsultacji tych kwestii zapraszam do kontaktu: marcin@prause.pl.
Offline Arashi  
#5 Wysłane : 10 października 2018 00:55:40
Arashi

Ranga: Newbie

Grupy: Registered
Przyłączony: 2018-10-07
Posty: 6
Polska
Lokalizacja: Katowice

Dziękuję: 4 razy
Podziękowano: 2 raz (y) w 1 postu (ów)
Szanowni Państwo,

Po zapoznaniu się z projektem przebudowy terenu dawnego stadionu „Kolejarz”, pragnę wyrazić kilka uwag i postulatów.

Na zamieszczonym planie w żaden sposób nie ujęto dębów okalających schron przeciwlotniczy oraz wysokich brzóz rosnących między obecnym terenem stadionu a posesją przy ul. Borówkowej 1. Drzewa te nie są oznaczone ani jako „istniejące” ani „przeznaczone do wycinki”. W przypadku brzóz na terenie zaznaczono JEDNO drzewo do wycinki oraz pięć „nasadzeń zastępczych”. W przypadku dębów, na obszarze mają znajdować się ławki.

Pragnę zwrócić się z postulatem pozostawienia wzmiankowanego drzewostanu w jego obecnym kształcie. Wspomniane dęby to drzewa co najmniej 70-letnie (w latach 60. były to już okazałe, wysokie drzewa) o niezwykle malowniczych, rozłożystych koronach i wysokich walorach estetycznych i mikroklimatycznych. Jest to miejsce chętnie odwiedzane przez dzieci oraz dorosłych, zwłaszcza w upalne dni ze względu na termoregulację poprzez duże zacienienie. Proponowane ławki mogą stanąć pod koronami dębów lub obok nich, co pozwoli mieszkańcom nadal cieszyć się urokliwością tego pięknego zakątka.

Wspomniane dalej brzozy to kilkudziesięciometrowe (ok. 20-30m) rośliny, które dzięki swoim rozmiarom przyczyniają się do termoregulacji, poprawiają jakość powietrza, a przede wszystkim pełnią funkcję bariery akustycznej. Proponowane w projekcie nasadzenia zastępcze w postaci świerku serbskiego nie zaczną realizować tej funkcji przed upływem 30 lat, a nawet wtedy będą dwukrotnie niższe od brzóz, które mają zastąpić. Do tego czasu – przez trzy dekady!! - mieszkańcy terenów graniczących z boiskiem (zwłaszcza budynku przy ul. Borówkowej 1) będą narażeni na wzmożony hałas oraz pozbawieni zacienienia, które obecnie zapewniają brzozy. O ile posadzenie świerków może polepszyć izolację akustyczną na niższych pułapach, to uważam, że należy posadzić je przed brzozami, zaniechawszy wycięcia tych ostatnich. Dzięki temu oddzielenie stadionu od terenów mieszkalnych będzie efektywniejsze, a dodatkowo brzozy zapewnią świerkom ochronę przed wiatrem (jak wiadomo, świerki mają płytki system korzeniowy, przez co nie są odporne na silny wiatr). Dzięki nasadzeniu w kierunku południowo-zachodnim względem brzóz, świerki będą wciąż miały zapewnione dostateczne naświetlenie.

Kolejny mój postulat dotyczy drogi przeciwpożarowej. Zwracam się z postulatem trwałego, fizycznego zamknięcia tej drogi dla ruchu. Jak wiemy, teren ten od lat boryka się z problemem tzw. drifterów. Władze miasta oraz policja nie podejmują żadnych skutecznych działań by rozwiązać ten problem. W związku z tym, mam duże obawy, że projektowana droga będzie dla nich atrakcyjnym miejscem do uprawiania swojego procederu, co doprowadzi do skrajnego zanieczyszczenia hałasem terenów mieszkalnych. Już teraz – mimo obowiązującego zakazu ruchu – w porach nocnych teren stadionu jest wykorzystywany do rekreacyjnej jazdy pojazdami mechanicznymi (nie raz bardzo głośnymi), zaś policja nie jest w stanie złapać sprawców. Dlatego uważam, że droga ta powinna być zagrodzona, tak, aby wjazd na nią był możliwy jedynie dla uprawnionych służb. Jest dla mnie niezrozumiały koncept budowania drogi przeciwpożarowej dookoła stadionu. Uważam, że korzystniejsze byłoby poprowadzenie ww. drogi jedynie od strony południowo-zachodniej. Proszę o rozważenie zmiany planu w tym zakresie – przyniesie to szereg korzyści, m.in. zmniejszy narażenie mieszkańców na hałas od przelotowej ulicy, pozwoli także na znaczną redukcję planowanej wycinki drzew na tym terenie, zwiększy możliwości innego zagospodarowania tego terenu (np. tereny zielone, ławki) oraz umożliwi zachowanie w obecnym kształcie pagórka oddzielającego stadion od domów i pełniącego funkcję bariery optycznej i akustycznej.

W związku z faktem, że mój dom – zlokalizowany przy ul. Borówkowej 1 – graniczy bezpośrednio z terenem inwestycji, pragnę zwrócić się z prośbą o uwzględnienie izolacji akustycznej na tym odcinku, zarówno w projekcie stadionu jak również podczas trwania prac budowlanych. Jestem świadoma, że prawo budowlane nie nakłada na inwestora takiego obowiązku, jednak mam obawy, że hałas związany z planowaną inwestycją uniemożliwi mi korzystanie z mojej nieruchomości, zakłócając wypoczynek, oddziałując negatywnie na moje zdrowie i wreszcie uniemożliwiając pracę w ramach działalności gospodarczej w zakresie edukacji językowej dzieci i młodzieży, którą prowadzę pod tym samym adresem.

Pragnę również poruszyć kwestię planowanego oświetlenia terenu, zarówno docelowego jak i stosowanego w trakcie prac. Powszechnie stosowane zimne oświetlenie halogenowe wykazuje negatywny wpływ na zdrowie ludzkie, zaburzając wydzielanie melatoniny, czym powoduje zaburzenia snu, bóle głowy, depresję i inne dolegliwości (źródło: http://media.pg.gda.pl/p...kt-z-pg-w-nature-journal oraz https://www.ciemneniebo....lem/na-zdrowie-czlowieka ). Nie pozostaje też bez wpływu na lokalną faunę, a przecież za terenem inwestycji znajduje się las. W związku z tym, zwracam się z postulatem o stosowanie docelowo i podczas inwestycji oświetlenia o ciepłej barwie (nie wyższej niż 3700K), o profilach redukujących zanieczyszczenie światłem (materiały informacyjne na ten temat:
https://www.ciemneniebo....klady-oswietlen/sportowe
https://www.ciemneniebo....yklady-oswietlen/drogowe
https://www.ciemneniebo....dy-oswietlen/przemyslowe )

Zwracam się także z postulatem wyłączania oświetlenia rzeczonego oświetlenia po godzinie 22.

Na zakończenie chcę wyrazić poparcie dla komentarza pana Piotra Pawła i rozczarowanie lekceważeniem naszych postulatów dotyczących wybiegu dla psów, jak również innych postulatów lokalnej społeczności, wielokrotnie zgłaszanych podczas konsultacji społecznych w przeszłości. Spoglądając na załączony projekt i jego opis nie potrafię nie zadawać sobie pytania: „Dla kogo to ma być?” Terenom rekreacyjnym dawnego stadionu „Kolejarz” stanowczo potrzebne jest odnowienie: montaż ogrodzenia, które ochroni teren przed dzikami i samochodami, przyrządy do ćwiczeń i gier, ławki i trybuny, poprawa izolacji akustycznej. Teren ten służył dotychczas i powinien dalej służyć mieszkańcom. Plan sprawia wrażenie, jakby chciano tu organizować niemalże olimpiadę.

Obawiam się, że realizacja inwestycji według załączonego projektu doprowadzi do drastycznego spadku atrakcyjności otaczających stadion terenów mieszkalnych – dotychczas oazy ciszy i zieleni – skutecznie zniechęcając do zajmowania domów i mieszkań po stopniowo starzejącym się przeważającym w tej chwili na naszym osiedlu starszym pokoleniu. Powiedzcie szczerze, szanowni Państwo, czy mając przed oczami projekt stadionu, chcielibyście zamieszkać w nieruchomości przy ul. Borówkowej 1 lub Malinowej 29?
thanks 2 użytkowników podziękowało Arashi za ten post
Paweł Piotr na 2018-10-11, Dyxter na 2018-10-12
Offline Alidrapa  
#6 Wysłane : 11 października 2018 16:46:07
Alidrapa

Ranga: Newbie

Grupy: Registered
Przyłączony: 2018-10-11
Posty: 1
Polska

Podziękowano: 3 raz (y) w 1 postu (ów)
Witam

Zapoznałam się z projektem przebudowy stadionu przy ul. Asnyka w Katowicach.
Zgadzam się i popieram wnioski i uwagi złożone przez Arashi.

Obecnie na Kolejarzu często można spotkać osoby spacerujące, biegające, a także odbywają się tam lekcje w.-f. Chętnie korzystają z tego terenu właściciele psów, dla których brakuje w Katowicach odpowiednich miejsc do wybiegania dla ich pupilów. Moje wątpliwości budzi również deklarowane w projekcie przeznaczenie terenu stadionu do amatorskiego korzystania, skoro będzie on ogrodzony i co za tym idzie zamknięty dla mieszkańców. Obawiam się, że inwestycja ta - niezwykle kosztowna - spowoduje okazjonalne i jedynie komercyjne wykorzystanie tego terenu, ograniczając dostęp do niego mieszkańcom okolicy.

Ponadto, powstający obiekt ma charakter odkryty co ogranicza jego wykorzystanie do odpowiednich warunków pogodowych. Zakres wykorzystania tego terenu mógłby zostać znacznie poszerzony, gdyby uwzględniono w nim lodowisko sezonowe (podobne rozwiązanie funkcjonuje w Pawłowicach, gdzie obiekt w sezonie letnim jest wielofunkcyjnym boiskiem, a od listopada do marca działa na nim lodowisko). W Katowicach zdecydowanie brakuje dużych lodowisk (w przeciwieństwie do stadionów...) - z dwóch czynnych (Spodek, Jantor), tylko jedno (Spodek) organizuje ślizgawki ogólnodostępne. Uwzględnienie lodowiska w inwestycji nie tylko zwiększy możliwości użytkowania terenu, aktywizując go w sezonie zimowym, ale także nawiąże do jego pierwotnego charakteru (co wskazał autor postu), gdyż lodowisko istniało pierwotnie na terenie inwestycji.

Nadmieniam również, że z niecierpliwością oczekuję wraz z mieszkańcami południowych dzielnic Katowic na oddanie do użytku basenu krytego przy ul. Wczasowej. Obecnie znowu prace zostały wstrzymane i obiecywany kolejny termin IV kwartał 2019 wydaje się nierealny.

Dodam jeszcze, że konsultacje społeczne dotyczące projektu w/w stadionu nie zostały odpowiednio nagłośnione i wiele zainteresowanych osób o nich nie wie (m.in. mieszkańcy ul. Jeżynowej, których domy graniczą bezpośrednio z terenem inwestycji).
thanks 3 użytkowników podziękowało Alidrapa za ten post
Arashi na 2018-10-12, Dyxter na 2018-10-12, Paweł Piotr na 2018-10-12
Offline Dyxter  
#7 Wysłane : 12 października 2018 00:31:49
Dyxter

Ranga: Newbie

Grupy: Registered
Przyłączony: 2018-10-11
Posty: 1
Polska

Dziękuję: 3 razy
Podziękowano: 2 raz (y) w 1 postu (ów)
Szanowni Państwo,

Po zapoznaniu się z przedstawionym planem i opisem przedsięwzięcia, chciałbym wyrazić swoją opinię, a jest ona krótka:

Po co?

Czy stadion „Kolejarz” wymaga odnowienia? Owszem.
Czy trzeba w tym celu rozbudowywać go niemalże do rozmiarów Stadionu Śląskiego? W żadnym wypadku.

Dobrze, że główne boisko będzie odnawiane – nie widzę natomiast celowości w tworzeniu osobnego boiska do baseballu, które można nanieść na istniejący plan boiska bez zajmowania dodatkowej przestrzeni – tak jak jest to prowizorycznie zrobione w tej chwili. Tak samo zbędne są dwa boiska do siatkówki plażowej oraz połączone boisko do piłki ręcznej i koszykówki – można je przenieść bliżej budynku głównego, zamiast rozbudowywać całość wszerz. Ławki za widownią nie musza zabierać miejsca drzewom – można je postawić pomiędzy nimi lub dookoła nich. Tak samo droga pożarowa, która o ile jest istotną częścią zabezpieczenia technicznego obiektu, nie musi przecież go całego okalać! Wystarczy, że będzie okalać obiekt od strony zachodniej i południowej, jako że po północnej stronie już istnieje droga pożarowa.

Tak jak napisał (napisała?) Arashi, problem driftingu już istnieje w tej okolicy i nie są to pojedyncze, odosobnione przypadki – miałem okazję trafić na ludzi, którzy nielegalnie jeżdżą na placu przy ulicy Śląskiej – bywa że to jest nawet 20 wozów, a część z nich nie jest nawet dopuszczona do ruchu, jako że dowożone są na lawetach, bez tablic rejestracyjnych. Jeżeli droga pożarowa ma powstać w obecnym kształcie, konieczne jest jej zamknięcie dla ruchu. Hałas powstający przy wyścigach na ul. Śląskiej słychać na całym osiedlu, niezależnie od pory dnia czy nocy.

Kolejnym problemem, już poruszonym w tym wątku, jest wycinka drzew. Nasadzenia świerków nie zrównoważą wycięcia już istniejącego drzewostanu. Dobrze, że plan takich nasadzeń powstał, jednak powinien być dodatkową barierą wspomagająca już rosnące drzewa, ponieważ aby świerki osiągnęły rozmiary już istniejących drzew, potrzeba kilku dekad. W międzyczasie domy najbliżej stadionu zostaną pozbawione ochrony przed światłem (podczas budowy i w trakcie użytkowania – zakładam, że teren będzie oświetlony) oraz hałasem – co już stało się wyjątkowo odczuwalne, po wycinkach przeprowadzonych zaraz po nowelizacji ustawy o wycince drzew z 17 czerwca 2017r. Od tamtej pory cały czas słychać dźwięk samochodów z ul. Kościuszki, jak również przejeżdżające pociągi oraz uciążliwy hałas wydobywający się z terenu kompleksu zakładów znajdujących się przy ulicy Asnyka. Wcześniej jedynym, co dało się usłyszeć, była syrena pociągu lub mocno stłumiony odgłos przejeżdżającego pociągu towarowego – poza tym w dzień i w nocy na osiedlu panowała niemal całkowita cisza. Dlatego, zamiast wycinać znaczną część zieleni pod budowę ławek, sądzę ze lepszym pomysłem było by dodatkowe nasadzenie drzew i przekształcenie tego terenu w pewien rodzaj miniaturowego parku – ławki umieszczone pomiędzy drzewami nie tylko będą korzystały z cienia rzucanego przez drzewa, ale będą się znajdować również w milszej atmosferze, a domy wybudowane najbliżej stadionu nie zostaną narażone na zwiększony hałas i oświetlenie.

Tworzenie osobnego boiska do baseballu jest według mnie nietrafionym pomysłem – obecne, prowizoryczne boisko baseballowe znajdujące się w obrębie murawy stadionu, nie jest w zasadzie wykorzystywane. Lepszym rozwiązaniem jest profesjonalne wyznaczenie go w ramach murawy, a w miejsce obecnie planowanego boiska baseballowego postawienie zakątka dla psów i toru agility – jako że teren boiska już jest wykorzystywany latem przez katowickie kluby szkolące psy, w tym jedną z katowickich drużyn agility. Jest to tym bardziej zasadne, że okoliczni mieszkańcy własnym sumptem próbowali już urządzić w tym miejscu psi zakątek, jednak zostali oni zmuszeni do zlikwidowania go przez UM Katowice. Stworzenie takiego miejsca w zgodzie z prawem jest znacznie lepszą opcją, tym bardziej, że w okolice parku Zadole zjeżdżają się właściciele psów z większej części południowych okolic Katowic, Panewnik, Ligoty i Ochojca.

Ostatnim – poruszonym zresztą wcześniej – problemem jest oświetlenie stadionu. Oświetlenie obiektu, takie jak stosowane na przykład na stadionach Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze jest absolutnie niedopuszczalne – w wyżej wymienionych przypadkach stwarza nawet zagrożenie drogowe, jako że wysoko położone światła halogenowe potrafią oślepiać kierowców jadących Drogową Trasą Średnicową. Nie ma potrzeby doświetlać obiektu w ten sposób i tak intensywnym światłem. Oświetlenie nie musi też działać całą noc – wyłączenie go po 22:00 nie tylko pozwoli mieszkańcom na odpoczynek, ale również ograniczy pobór prądu, co jest dość ważnym czynnikiem ekonomicznym biorąc pod uwagę długoterminowe wykorzystywanie obiektu.

Popieram inicjatywę wyremontowania stadionu, jednakże nie w obecnie przedstawionej formie. Tego typu rozbudowa obiektu zaszkodzi, zamiast służyć mieszkańcom najbliższej okolicy. Wprowadzenie zmian jest konieczne, jeżeli obiekt ma powstać.

Alternatywnie, można by przenieść całość inwestycji na teren byłych zakładów przy ulicy Śląskiej – gdzie po pierwsze jest więcej miejsca, teren znajduje się na uboczu i nie będzie przeszkadzał mieszkańcom, a z okolicznych zakładów przemysłowych prościej będzie pociągnąć przyłącza użytkowe prądu, gazu i wod-kan. Dodatkowo rozwiąże to problem uciążliwych drifterów – co niewątpliwie przyczyni się do pozytywnej oceny całej inwestycji przez lokalną społeczność.
thanks 2 użytkowników podziękowało Dyxter za ten post
Arashi na 2018-10-12, Paweł Piotr na 2018-10-14
Offline Arashi  
#8 Wysłane : 12 października 2018 21:59:06
Arashi

Ranga: Newbie

Grupy: Registered
Przyłączony: 2018-10-07
Posty: 6
Polska
Lokalizacja: Katowice

Dziękuję: 4 razy
Podziękowano: 2 raz (y) w 1 postu (ów)
Napisał: Dyxter Idź do cytowanego postu.
Alternatywnie, można by przenieść całość inwestycji na teren byłych zakładów przy ulicy Śląskiej – gdzie po pierwsze jest więcej miejsca, teren znajduje się na uboczu i nie będzie przeszkadzał mieszkańcom, a z okolicznych zakładów przemysłowych prościej będzie pociągnąć przyłącza użytkowe prądu, gazu i wod-kan. Dodatkowo rozwiąże to problem uciążliwych drifterów – co niewątpliwie przyczyni się do pozytywnej oceny całej inwestycji przez lokalną społeczność.


Uważam to za doskonały pomysł, który rozwiązałby jednocześnie wiele problemów - uciążliwy drifting, odległość obiektów sportowych od terenów mieszkalnych, zagrożenie hałasem i zanieczyszczeniem światłem. A "Kolejarz" wystarczyłoby ogrodzić od dzików i samochodów (pozostawiając swobodny dostęp mieszkańcom), dodać parę przyrządów albo zrobić wybieg dla psów.

Offline W. Inwestycji  
#9 Wysłane : 25 października 2018 06:51:21
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 492

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
Dziękujemy za zgłoszone uwagi i udział w dyskusji.
Offline W. Inwestycji  
#10 Wysłane : 6 listopada 2018 15:20:46
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 492

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
Napisał: Paweł Piotr Idź do cytowanego postu.
Projekt niestety ale nie przewiduje wybiegu dla psów.
Temat był wielokrotnie poruszany podczas konsultacji z mieszkańcami...i całkowicie zignorowany.
Nie słucha się mieszkańców nie realizuje się ich potrzeb.
Obecnie miejsce to jest ulubionym miejscem na spacery wielu mieszkańców Katowic z czworonożnymi pupilami.
Jedynym takim miejscem w Katowicach.
Po wybudowaniu takiego obiektu sportowego właściciele psów nie będą mieli gdzie wychodzić ze swoimi pupilami.

W Katowicach nie ma prawdziwych wybiegów dla psów.
Miejsc gdzie psy mogłyby swobodnie pobiegać.
Mieszkańcy Katowic muszą jeździć do Tych do dog parku!
Każdy wniosek w budżecie obywatelski dotyczący budowy prawdziwego wybiegu dla psów był odrzucany z powodów "formalnych".
Władze Katowic nie lubią psów.

W Tychach można w Katowicach się nie da!

Tematem zadania inwestycyjnego jest „Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka w Katowicach”. Propozycje koncepcyjne były konsultowane z mieszkańcami. Wyniki konsultacji znajdują się pod linkiem: http://katowice.eu/Konsu...%20koncepcja%20Asnyk.pdf

Natomiast co do samego zarzutu braku dog parków na terenie miasta to pragniemy podkreślić, że w Budżecie Obywatelskim mieszkańcy mogą składać tego rodzaju zadania - co zresztą realizują z powodzeniem. Z budżetu obywatelskiego m.in. sfinansowano budowę dog parku w dzielnicy Wełnowiec - Józefowiec (zadanie ID L3/11/2015), w zeszłym roku mieszkańcy wybrali do realizacji zdanie pn. Wybieg dla psów na os. Witosa (zadanie ID L1/8/2017), który obecnie jest na etapie realizacji. W zeszłym roku mieszkańcy zgłosili również chęć wykonania wybiegów w innych lokalizacjach, które jednak na etapie głosowania nie zdobyły odpowiednio wysokiego poparcia (zadania ID M/32/2017 oraz L14/12/2017).
Zadania, które zostały odrzucane z powodów formalnych czy merytorycznych, nie spełniały wymogów regulaminowych (z uzasadnieniem negatywnej weryfikacji można zapoznać się na stronie bo.katowice.eu przy opisach projektów).
Offline W. Inwestycji  
#11 Wysłane : 6 listopada 2018 15:22:46
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 492

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
Napisał: Prause Idź do cytowanego postu.
Dzień dobry,
proszę pamiętać o dostosowaniu obiektu do możliwości realizacji transmisji wideo. W tej chwili wiele budowanych obiektów sportowych jest źle zaprojektowanych pod kątem ustawiania kamer (np. Stadion Śląski), parkingu wozów transmisyjnych, etc.

W razie potrzeby konsultacji tych kwestii zapraszam do kontaktu: marcin@prause.pl.

Projektant poinformował zamawiającego, że obiekt jest na tyle obszerny, że nie będzie problemu z wyznaczeniem miejsc dla usytuowania wozów transmisyjnych w razie takiej potrzeby. Miejsca ich wydzielenia leżą w gestii organizatora imprezy.
Offline W. Inwestycji  
#12 Wysłane : 6 listopada 2018 15:24:14
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 492

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
Napisał: Arashi Idź do cytowanego postu.
Szanowni Państwo,

Po zapoznaniu się z projektem przebudowy terenu dawnego stadionu „Kolejarz”, pragnę wyrazić kilka uwag i postulatów.

Na zamieszczonym planie w żaden sposób nie ujęto dębów okalających schron przeciwlotniczy oraz wysokich brzóz rosnących między obecnym terenem stadionu a posesją przy ul. Borówkowej 1. Drzewa te nie są oznaczone ani jako „istniejące” ani „przeznaczone do wycinki”. W przypadku brzóz na terenie zaznaczono JEDNO drzewo do wycinki oraz pięć „nasadzeń zastępczych”. W przypadku dębów, na obszarze mają znajdować się ławki.

Pragnę zwrócić się z postulatem pozostawienia wzmiankowanego drzewostanu w jego obecnym kształcie. Wspomniane dęby to drzewa co najmniej 70-letnie (w latach 60. były to już okazałe, wysokie drzewa) o niezwykle malowniczych, rozłożystych koronach i wysokich walorach estetycznych i mikroklimatycznych. Jest to miejsce chętnie odwiedzane przez dzieci oraz dorosłych, zwłaszcza w upalne dni ze względu na termoregulację poprzez duże zacienienie. Proponowane ławki mogą stanąć pod koronami dębów lub obok nich, co pozwoli mieszkańcom nadal cieszyć się urokliwością tego pięknego zakątka.

Wspomniane dalej brzozy to kilkudziesięciometrowe (ok. 20-30m) rośliny, które dzięki swoim rozmiarom przyczyniają się do termoregulacji, poprawiają jakość powietrza, a przede wszystkim pełnią funkcję bariery akustycznej. Proponowane w projekcie nasadzenia zastępcze w postaci świerku serbskiego nie zaczną realizować tej funkcji przed upływem 30 lat, a nawet wtedy będą dwukrotnie niższe od brzóz, które mają zastąpić. Do tego czasu – przez trzy dekady!! - mieszkańcy terenów graniczących z boiskiem (zwłaszcza budynku przy ul. Borówkowej 1) będą narażeni na wzmożony hałas oraz pozbawieni zacienienia, które obecnie zapewniają brzozy. O ile posadzenie świerków może polepszyć izolację akustyczną na niższych pułapach, to uważam, że należy posadzić je przed brzozami, zaniechawszy wycięcia tych ostatnich. Dzięki temu oddzielenie stadionu od terenów mieszkalnych będzie efektywniejsze, a dodatkowo brzozy zapewnią świerkom ochronę przed wiatrem (jak wiadomo, świerki mają płytki system korzeniowy, przez co nie są odporne na silny wiatr). Dzięki nasadzeniu w kierunku południowo-zachodnim względem brzóz, świerki będą wciąż miały zapewnione dostateczne naświetlenie.

Kolejny mój postulat dotyczy drogi przeciwpożarowej. Zwracam się z postulatem trwałego, fizycznego zamknięcia tej drogi dla ruchu. Jak wiemy, teren ten od lat boryka się z problemem tzw. drifterów. Władze miasta oraz policja nie podejmują żadnych skutecznych działań by rozwiązać ten problem. W związku z tym, mam duże obawy, że projektowana droga będzie dla nich atrakcyjnym miejscem do uprawiania swojego procederu, co doprowadzi do skrajnego zanieczyszczenia hałasem terenów mieszkalnych. Już teraz – mimo obowiązującego zakazu ruchu – w porach nocnych teren stadionu jest wykorzystywany do rekreacyjnej jazdy pojazdami mechanicznymi (nie raz bardzo głośnymi), zaś policja nie jest w stanie złapać sprawców. Dlatego uważam, że droga ta powinna być zagrodzona, tak, aby wjazd na nią był możliwy jedynie dla uprawnionych służb. Jest dla mnie niezrozumiały koncept budowania drogi przeciwpożarowej dookoła stadionu. Uważam, że korzystniejsze byłoby poprowadzenie ww. drogi jedynie od strony południowo-zachodniej. Proszę o rozważenie zmiany planu w tym zakresie – przyniesie to szereg korzyści, m.in. zmniejszy narażenie mieszkańców na hałas od przelotowej ulicy, pozwoli także na znaczną redukcję planowanej wycinki drzew na tym terenie, zwiększy możliwości innego zagospodarowania tego terenu (np. tereny zielone, ławki) oraz umożliwi zachowanie w obecnym kształcie pagórka oddzielającego stadion od domów i pełniącego funkcję bariery optycznej i akustycznej.

W związku z faktem, że mój dom – zlokalizowany przy ul. Borówkowej 1 – graniczy bezpośrednio z terenem inwestycji, pragnę zwrócić się z prośbą o uwzględnienie izolacji akustycznej na tym odcinku, zarówno w projekcie stadionu jak również podczas trwania prac budowlanych. Jestem świadoma, że prawo budowlane nie nakłada na inwestora takiego obowiązku, jednak mam obawy, że hałas związany z planowaną inwestycją uniemożliwi mi korzystanie z mojej nieruchomości, zakłócając wypoczynek, oddziałując negatywnie na moje zdrowie i wreszcie uniemożliwiając pracę w ramach działalności gospodarczej w zakresie edukacji językowej dzieci i młodzieży, którą prowadzę pod tym samym adresem.

Pragnę również poruszyć kwestię planowanego oświetlenia terenu, zarówno docelowego jak i stosowanego w trakcie prac. Powszechnie stosowane zimne oświetlenie halogenowe wykazuje negatywny wpływ na zdrowie ludzkie, zaburzając wydzielanie melatoniny, czym powoduje zaburzenia snu, bóle głowy, depresję i inne dolegliwości (źródło: http://media.pg.gda.pl/p...kt-z-pg-w-nature-journal oraz https://www.ciemneniebo....lem/na-zdrowie-czlowieka ). Nie pozostaje też bez wpływu na lokalną faunę, a przecież za terenem inwestycji znajduje się las. W związku z tym, zwracam się z postulatem o stosowanie docelowo i podczas inwestycji oświetlenia o ciepłej barwie (nie wyższej niż 3700K), o profilach redukujących zanieczyszczenie światłem (materiały informacyjne na ten temat:
https://www.ciemneniebo....klady-oswietlen/sportowe
https://www.ciemneniebo....yklady-oswietlen/drogowe
https://www.ciemneniebo....dy-oswietlen/przemyslowe )

Zwracam się także z postulatem wyłączania oświetlenia rzeczonego oświetlenia po godzinie 22.

Na zakończenie chcę wyrazić poparcie dla komentarza pana Piotra Pawła i rozczarowanie lekceważeniem naszych postulatów dotyczących wybiegu dla psów, jak również innych postulatów lokalnej społeczności, wielokrotnie zgłaszanych podczas konsultacji społecznych w przeszłości. Spoglądając na załączony projekt i jego opis nie potrafię nie zadawać sobie pytania: „Dla kogo to ma być?” Terenom rekreacyjnym dawnego stadionu „Kolejarz” stanowczo potrzebne jest odnowienie: montaż ogrodzenia, które ochroni teren przed dzikami i samochodami, przyrządy do ćwiczeń i gier, ławki i trybuny, poprawa izolacji akustycznej. Teren ten służył dotychczas i powinien dalej służyć mieszkańcom. Plan sprawia wrażenie, jakby chciano tu organizować niemalże olimpiadę.

Obawiam się, że realizacja inwestycji według załączonego projektu doprowadzi do drastycznego spadku atrakcyjności otaczających stadion terenów mieszkalnych – dotychczas oazy ciszy i zieleni – skutecznie zniechęcając do zajmowania domów i mieszkań po stopniowo starzejącym się przeważającym w tej chwili na naszym osiedlu starszym pokoleniu. Powiedzcie szczerze, szanowni Państwo, czy mając przed oczami projekt stadionu, chcielibyście zamieszkać w nieruchomości przy ul. Borówkowej 1 lub Malinowej 29?

W celu uporządkowania i stworzenia nowej przestrzeni przewidziano wycinkę kolidujących drzew oraz nasadzenia zastępcze, które będą usytuowane właściwie i współtworzyły dobry klimat planowanej inwestycji.

Droga p.pożarowa stanowi również komunikację służącą pobliskim mieszkańcom. Nie możemy z góry założyć, że będzie dochodziło od wykorzystywania jej niezgodnie z prawem i przeznaczeniem. W przypadku zaistnienia takich okoliczności należy powiadomić stosowne służby.

Prace będą wykonywane głównie podczas dnia wiec oświetlenie robocze będzie występować sporadycznie lub wcale.

Oświetleni parkowe jest oświetleniem niskim i zaprojektowane na nowoczesnych i energooszczędnych źródłach światła.

Kwestia czasu wykorzystywania oświetlenia zostanie uzgodniona z użytkownikiem obiektu.

Na chwilę obecną nie przewidziano dodatkowej izolacji akustycznej z uwagi na brak takowych wymogów oraz koszty inwestycji.
Offline W. Inwestycji  
#13 Wysłane : 6 listopada 2018 15:25:46
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 492

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
Napisał: Alidrapa Idź do cytowanego postu.
Witam

Zapoznałam się z projektem przebudowy stadionu przy ul. Asnyka w Katowicach.
Zgadzam się i popieram wnioski i uwagi złożone przez Arashi.

Obecnie na Kolejarzu często można spotkać osoby spacerujące, biegające, a także odbywają się tam lekcje w.-f. Chętnie korzystają z tego terenu właściciele psów, dla których brakuje w Katowicach odpowiednich miejsc do wybiegania dla ich pupilów. Moje wątpliwości budzi również deklarowane w projekcie przeznaczenie terenu stadionu do amatorskiego korzystania, skoro będzie on ogrodzony i co za tym idzie zamknięty dla mieszkańców. Obawiam się, że inwestycja ta - niezwykle kosztowna - spowoduje okazjonalne i jedynie komercyjne wykorzystanie tego terenu, ograniczając dostęp do niego mieszkańcom okolicy.

Ponadto, powstający obiekt ma charakter odkryty co ogranicza jego wykorzystanie do odpowiednich warunków pogodowych. Zakres wykorzystania tego terenu mógłby zostać znacznie poszerzony, gdyby uwzględniono w nim lodowisko sezonowe (podobne rozwiązanie funkcjonuje w Pawłowicach, gdzie obiekt w sezonie letnim jest wielofunkcyjnym boiskiem, a od listopada do marca działa na nim lodowisko). W Katowicach zdecydowanie brakuje dużych lodowisk (w przeciwieństwie do stadionów...) - z dwóch czynnych (Spodek, Jantor), tylko jedno (Spodek) organizuje ślizgawki ogólnodostępne. Uwzględnienie lodowiska w inwestycji nie tylko zwiększy możliwości użytkowania terenu, aktywizując go w sezonie zimowym, ale także nawiąże do jego pierwotnego charakteru (co wskazał autor postu), gdyż lodowisko istniało pierwotnie na terenie inwestycji.

Nadmieniam również, że z niecierpliwością oczekuję wraz z mieszkańcami południowych dzielnic Katowic na oddanie do użytku basenu krytego przy ul. Wczasowej. Obecnie znowu prace zostały wstrzymane i obiecywany kolejny termin IV kwartał 2019 wydaje się nierealny.

Dodam jeszcze, że konsultacje społeczne dotyczące projektu w/w stadionu nie zostały odpowiednio nagłośnione i wiele zainteresowanych osób o nich nie wie (m.in. mieszkańcy ul. Jeżynowej, których domy graniczą bezpośrednio z terenem inwestycji).

Tematem zadania inwestycyjnego jest „Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka w Katowicach”. Propozycje koncepcyjne były konsultowane z mieszkańcami. Wyniki konsultacji znajdują się pod linkiem: http://katowice.eu/Konsu...%20koncepcja%20Asnyk.pdf

Lodowisko sezonowe jest budowlą przenośną więc można je w zimie posadowić na części parkingu lub na boisku wielofunkcyjnym.
Offline W. Inwestycji  
#14 Wysłane : 6 listopada 2018 15:30:38
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 492

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
Napisał: Arashi Idź do cytowanego postu.
Napisał: Dyxter Idź do cytowanego postu.
Alternatywnie, można by przenieść całość inwestycji na teren byłych zakładów przy ulicy Śląskiej – gdzie po pierwsze jest więcej miejsca, teren znajduje się na uboczu i nie będzie przeszkadzał mieszkańcom, a z okolicznych zakładów przemysłowych prościej będzie pociągnąć przyłącza użytkowe prądu, gazu i wod-kan. Dodatkowo rozwiąże to problem uciążliwych drifterów – co niewątpliwie przyczyni się do pozytywnej oceny całej inwestycji przez lokalną społeczność.


Uważam to za doskonały pomysł, który rozwiązałby jednocześnie wiele problemów - uciążliwy drifting, odległość obiektów sportowych od terenów mieszkalnych, zagrożenie hałasem i zanieczyszczeniem światłem. A "Kolejarz" wystarczyłoby ogrodzić od dzików i samochodów (pozostawiając swobodny dostęp mieszkańcom), dodać parę przyrządów albo zrobić wybieg dla psów.


Koncepcyjna była konsultowana z mieszkańcami w 2016r. Wyniki konsultacji znajdują się pod linkiem: http://katowice.eu/Konsu...%20koncepcja%20Asnyk.pdf
W wyniku konsultacji społecznych zdecydowana większość mieszkańców przychylnie nastawiona była do powstania kompleksu sportowego przy ul. Asnyka.
Offline W. Inwestycji  
#15 Wysłane : 7 listopada 2018 08:17:10
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 492

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
Napisał: Dyxter Idź do cytowanego postu.
Szanowni Państwo,

Po zapoznaniu się z przedstawionym planem i opisem przedsięwzięcia, chciałbym wyrazić swoją opinię, a jest ona krótka:

Po co?

Czy stadion „Kolejarz” wymaga odnowienia? Owszem.
Czy trzeba w tym celu rozbudowywać go niemalże do rozmiarów Stadionu Śląskiego? W żadnym wypadku.

Dobrze, że główne boisko będzie odnawiane – nie widzę natomiast celowości w tworzeniu osobnego boiska do baseballu, które można nanieść na istniejący plan boiska bez zajmowania dodatkowej przestrzeni – tak jak jest to prowizorycznie zrobione w tej chwili. Tak samo zbędne są dwa boiska do siatkówki plażowej oraz połączone boisko do piłki ręcznej i koszykówki – można je przenieść bliżej budynku głównego, zamiast rozbudowywać całość wszerz. Ławki za widownią nie musza zabierać miejsca drzewom – można je postawić pomiędzy nimi lub dookoła nich. Tak samo droga pożarowa, która o ile jest istotną częścią zabezpieczenia technicznego obiektu, nie musi przecież go całego okalać! Wystarczy, że będzie okalać obiekt od strony zachodniej i południowej, jako że po północnej stronie już istnieje droga pożarowa.

Tak jak napisał (napisała?) Arashi, problem driftingu już istnieje w tej okolicy i nie są to pojedyncze, odosobnione przypadki – miałem okazję trafić na ludzi, którzy nielegalnie jeżdżą na placu przy ulicy Śląskiej – bywa że to jest nawet 20 wozów, a część z nich nie jest nawet dopuszczona do ruchu, jako że dowożone są na lawetach, bez tablic rejestracyjnych. Jeżeli droga pożarowa ma powstać w obecnym kształcie, konieczne jest jej zamknięcie dla ruchu. Hałas powstający przy wyścigach na ul. Śląskiej słychać na całym osiedlu, niezależnie od pory dnia czy nocy.

Kolejnym problemem, już poruszonym w tym wątku, jest wycinka drzew. Nasadzenia świerków nie zrównoważą wycięcia już istniejącego drzewostanu. Dobrze, że plan takich nasadzeń powstał, jednak powinien być dodatkową barierą wspomagająca już rosnące drzewa, ponieważ aby świerki osiągnęły rozmiary już istniejących drzew, potrzeba kilku dekad. W międzyczasie domy najbliżej stadionu zostaną pozbawione ochrony przed światłem (podczas budowy i w trakcie użytkowania – zakładam, że teren będzie oświetlony) oraz hałasem – co już stało się wyjątkowo odczuwalne, po wycinkach przeprowadzonych zaraz po nowelizacji ustawy o wycince drzew z 17 czerwca 2017r. Od tamtej pory cały czas słychać dźwięk samochodów z ul. Kościuszki, jak również przejeżdżające pociągi oraz uciążliwy hałas wydobywający się z terenu kompleksu zakładów znajdujących się przy ulicy Asnyka. Wcześniej jedynym, co dało się usłyszeć, była syrena pociągu lub mocno stłumiony odgłos przejeżdżającego pociągu towarowego – poza tym w dzień i w nocy na osiedlu panowała niemal całkowita cisza. Dlatego, zamiast wycinać znaczną część zieleni pod budowę ławek, sądzę ze lepszym pomysłem było by dodatkowe nasadzenie drzew i przekształcenie tego terenu w pewien rodzaj miniaturowego parku – ławki umieszczone pomiędzy drzewami nie tylko będą korzystały z cienia rzucanego przez drzewa, ale będą się znajdować również w milszej atmosferze, a domy wybudowane najbliżej stadionu nie zostaną narażone na zwiększony hałas i oświetlenie.

Tworzenie osobnego boiska do baseballu jest według mnie nietrafionym pomysłem – obecne, prowizoryczne boisko baseballowe znajdujące się w obrębie murawy stadionu, nie jest w zasadzie wykorzystywane. Lepszym rozwiązaniem jest profesjonalne wyznaczenie go w ramach murawy, a w miejsce obecnie planowanego boiska baseballowego postawienie zakątka dla psów i toru agility – jako że teren boiska już jest wykorzystywany latem przez katowickie kluby szkolące psy, w tym jedną z katowickich drużyn agility. Jest to tym bardziej zasadne, że okoliczni mieszkańcy własnym sumptem próbowali już urządzić w tym miejscu psi zakątek, jednak zostali oni zmuszeni do zlikwidowania go przez UM Katowice. Stworzenie takiego miejsca w zgodzie z prawem jest znacznie lepszą opcją, tym bardziej, że w okolice parku Zadole zjeżdżają się właściciele psów z większej części południowych okolic Katowic, Panewnik, Ligoty i Ochojca.

Ostatnim – poruszonym zresztą wcześniej – problemem jest oświetlenie stadionu. Oświetlenie obiektu, takie jak stosowane na przykład na stadionach Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze jest absolutnie niedopuszczalne – w wyżej wymienionych przypadkach stwarza nawet zagrożenie drogowe, jako że wysoko położone światła halogenowe potrafią oślepiać kierowców jadących Drogową Trasą Średnicową. Nie ma potrzeby doświetlać obiektu w ten sposób i tak intensywnym światłem. Oświetlenie nie musi też działać całą noc – wyłączenie go po 22:00 nie tylko pozwoli mieszkańcom na odpoczynek, ale również ograniczy pobór prądu, co jest dość ważnym czynnikiem ekonomicznym biorąc pod uwagę długoterminowe wykorzystywanie obiektu.

Popieram inicjatywę wyremontowania stadionu, jednakże nie w obecnie przedstawionej formie. Tego typu rozbudowa obiektu zaszkodzi, zamiast służyć mieszkańcom najbliższej okolicy. Wprowadzenie zmian jest konieczne, jeżeli obiekt ma powstać.

Alternatywnie, można by przenieść całość inwestycji na teren byłych zakładów przy ulicy Śląskiej – gdzie po pierwsze jest więcej miejsca, teren znajduje się na uboczu i nie będzie przeszkadzał mieszkańcom, a z okolicznych zakładów przemysłowych prościej będzie pociągnąć przyłącza użytkowe prądu, gazu i wod-kan. Dodatkowo rozwiąże to problem uciążliwych drifterów – co niewątpliwie przyczyni się do pozytywnej oceny całej inwestycji przez lokalną społeczność.

Koncepcyjna była konsultowana z mieszkańcami w 2016r. Wyniki konsultacji znajdują się pod linkiem: http://katowice.eu/Konsu...%20koncepcja%20Asnyk.pdf
W wyniku konsultacji społecznych zdecydowana większość mieszkańców przychylnie nastawiona była do powstania kompleksu sportowego przy ul. Asnyka. Dodatkowo należy zauważyć, że społeczeństwo robi się pro – sportowe. Po konsultacji z przedstawicielami drużyny, boisko do baseball-a usytuowano właśnie w tym samym i jak się okazuje najbardziej właściwym miejscu.

W celu uporządkowania i stworzenia nowej przestrzeni przewidziano wycinkę kolidujących drzew oraz nasadzenia zastępcze, które będą usytuowane właściwie i będą współtworzyły dobry klimat planowanej inwestycji.

Droga p.pożarowa stanowi również komunikację służącą pobliskim mieszkańcom . Nie możemy z góry założyć, że będzie dochodziło do wykorzystywania jej niezgodnie z prawem i przeznaczeniem. W przypadku zaistnienia takich okoliczności należy powiadomić stosowne służby.

Prace będą wykonywane głównie podczas dnia wiec oświetlenie robocze będzie występować sporadycznie lub wcale.

Oświetleni parkowe jest oświetleniem niskim i zaprojektowane na nowoczesnych i energooszczędnych źródłach światła.

Kwestia czasu wykorzystywania oświetlenia zostanie uzgodniona z użytkownikiem obiektu.
Offline Arashi  
#16 Wysłane : 5 grudnia 2018 23:23:13
Arashi

Ranga: Newbie

Grupy: Registered
Przyłączony: 2018-10-07
Posty: 6
Polska
Lokalizacja: Katowice

Dziękuję: 4 razy
Podziękowano: 2 raz (y) w 1 postu (ów)
Szanowni Państwo,

Na wstępie pozwolę sobie ponowić uwagę, na którą dotychczas nie otrzymałam odpowiedzi:
Arashi napisał:
Na zamieszczonym planie w żaden sposób nie ujęto dębów okalających schron przeciwlotniczy oraz wysokich brzóz rosnących między obecnym terenem stadionu a posesją przy ul. Borówkowej 1. Drzewa te nie są oznaczone ani jako „istniejące” ani „przeznaczone do wycinki”.

Pozwolę sobie także uzupełnić powyższy cytat o pytanie: dlaczego drzewa te nie są ujęte w planie? Po zestawieniu planu inwestycji z posiadanym przeze mnie wyrysem z mapy ewidencyjnej, zauważyłam, że na obu dokumentach pominięte są dokładnie te same drzewa. Każe mi to wysunąć absurdalne dość przypuszczenie, że w ciągu 70 lat nikt z Urzędu Miasta nie naniósł wzmiankowanych drzew na plany. Wnoszę o poprawne skatalogowanie drzew i zwracam się z prośbą o pozostawienie SIEDEMDZIESIĘCIOLETNICH(!!) dębów w stanie nienaruszonym.

Napisał: W. Inwestycji Idź do cytowanego postu.
Koncepcyjna była konsultowana z mieszkańcami w 2016r. Wyniki konsultacji znajdują się pod linkiem: http://katowice.eu/Konsu...%20koncepcja%20Asnyk.pdf Dodatkowo należy zauważyć, że społeczeństwo robi się pro – sportowe.

Niezmiernie cieszy mnie Państwa świadomość tendencji panujących w społeczeństwie. Pozwala mi to mieć nadzieję, iż są Państwo świadomi także faktu, że społeczeństwo robi się także pro-ekologiczne i wszelkie wycinki spotykają się z negatywnym przyjęciem. Pozwolę także odnieść się do wskazanego przez Państwa dokument w punkcie 29. ujęto postulat:
Cytat:
Należy zachować od strony osiedla istniejącą zieleń, zarówno w formie krzewów oraz drzew wysokich. Podczas wcześniejszych etapów konsultacji społecznych - co znajduje swoje odzwierciedlenie w raporcie końcowym z konsultacji społecznych dotyczących budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka w Katowicach - szczególną uwagę mieszkańcy zwracali m.in. na zapewnienie bufora zieleni izolującej wzdłuż całej granicy osiedla z obiektem sportowym oraz jak najmniejszą ingerencję w środowisko naturalne.

Powyższe postulaty Prezydent Miasta Katowice zaopiniował pozytywnie (zał. nr 12 do raportu). W zaprezentowanym na stronie internetowej konsultacji skróconym opisie technicznym nie ma żadnej wzmianki w tym temacie. Natomiast prezentowane wizualizacje pokazują jedynie niewysokie drzewa ozdobne o wąskiej koronie, które w żaden sposób nie spełnią funkcji buforu, naturalnej zielonej odgradzającej mieszkańców od zgiełku i hałasu ze strony wielofunkcyjnego obiektu sportowego, a przede wszystkim od oświetlenia zarówno ciągów pieszych i rowerowych jak i samej płyty boiska.

Postulat ten został zaopiniowany pozytywnie przez Prezydenta Miasta Katowice, który zlecił przy tym inwentaryzację dendrologiczną. Z całkowitej nieobecności wspomnianych drzew na planie inwestycji wnioskuję, że inwentaryzacji nie było. W związku z powyższym proszę Państwa o wywiązanie się z decyzji zawartej w rzeczonym postulacie i zachowanie drzew oddzielających teren inwestycji od osiedla w nienaruszonym kształcie. Pomysł, by wycinać SIEDEMDZIESIĘCIOLETNIE dęby (jeśli nie starsze – taki wiek podają najstarsi mieszkańcy naszego osiedla, którzy wprowadzając się tutaj w latach 60. zastali je wysokimi; być może posadzono je już w czasie II Wojny Światowej jako osłonę znajdującego się u ich podnóża schronu?), tylko po to, aby w ich miejsce postawić ławki, jest dla mnie oburzający, tym bardziej, że, jak Państwo piszą:
Napisał: W. Inwestycji Idź do cytowanego postu.
przewidziano wycinkę kolidujących drzew

zaś wzmiankowane dęby z niczym nie kolidują – tam mają stanąć ławki, które mogą przecież znaleźć się pod drzewami.

Proponowane przez Państwa:
Napisał: W. Inwestycji Idź do cytowanego postu.
nasadzenia zastępcze, które będą usytuowane właściwie i będą współtworzyły dobry klimat planowanej inwestycji.

zaczną tę funkcję pełnić dopiero trzydzieści lat po inwestycji, bo tyle potrwa, zanim z sadzonek powstaną drzewa i mieszańcom zostaną zrekompensowane zniszczenia, jakie zaplanowali Państwo przy okazji tej inwestycji. W jaki sposób zamierzają Państwo "tworzyć dobry klimat" w międzyczasie, tj. w latach 2020-2050?


Przejdę teraz do tematu jezdni na terenie stadionu.
Napisał: W. Inwestycji Idź do cytowanego postu.
Droga p.pożarowa stanowi również komunikację służącą pobliskim mieszkańcom .

W żadnym punkcie wskazanego przez Państwa raportu z konsultacji społecznych z 2016r. nie postulowano budowy jezdni. Mowa jedynie o otoczonych zielenią alejach i ścieżce rowerowej. Uprzejmie proszę, aby nie uszczęśliwiali nas Państwo na siłę – nikt z nas nie potrzebuje tutaj jezdni (może bejsboliści, którym nie chce się nosić sprzętu z parkingu na boisko?). Mieszkańcy z którymi rozmawiałam na ten temat, są temu pomysłowi stanowczo przeciwni. Wyniki konsultacji społecznych z 2016r. jednoznacznie dowodzą, że pobliskim mieszkańcom służyć będą drzewa, które już tutaj rosną (wspomniane dęby i sąsiadujące z nimi brzozy), a nie asfalt, którym chcecie je Państwo zastąpić. Wnoszę o przesunięcie drogi przeciwpożarowej za stadion, by zwiększyć jej odległość od osiedla (tam, gdzie obecnie biegnie droga żwirowa) i zamknięcie jej dla ruchu.

Napisał: W. Inwestycji Idź do cytowanego postu.
Nie możemy z góry założyć, że będzie dochodziło do wykorzystywania jej niezgodnie z prawem i przeznaczeniem. W przypadku zaistnienia takich okoliczności należy powiadomić stosowne służby.

Bardzo to przykre, że zajmując się tym terenem najwyraźniej nie jesteście Państwo świadomi problemów, z jakimi od przeszło DEKADY borykają się jego mieszkańcy. Wydawałoby się, że Wydział Inwestycji powinien uwzględniać lokalne uwarunkowania i ryzyka. Obecnie drifterzy zjeżdżają się na placu przy ul. Śląskiej w większość weekendów i w niemal KAŻDY dzień ustawowo wolny od pracy. Za każdym razem powodowany przez nich hałas (słyszalny aż na ul. Jankego!) jest zgłaszany na policję. Za każdym razem podjeżdża radiowóz, a jeden z drifterów stojący na „czujce” ostrzega swoich kolegów. Ci zjeżdżają na pobocze, a policja nie jest w stanie zidentyfikować ani ukarać sprawców. Wielu z nich przywozi sobie na pickupach motocykle bez numerów rejestracyjnych, co całkowicie uniemożliwia identyfikację. Policja w rozmowach z nami przyznaje, że jest bezsilna i radzi wywierać wpływ na urzędników. A urzędnicy, jak właśnie widać, chcą nam ten jazgot przenieść pod okna, zamiast drzew, o których pozostawienie tak wiele osób prosiło w trakcie konsultacji, na które sami się Państwo powołujecie. Proszę się nie dziwić, że jesteśmy przerażeni. Na jakiej podstawie zakładają Państwo, że drifterzy nie będą wykorzystywać nowej prostej jezdni niezgodnie z jej przeznaczeniem, podobnie jak czynią to obecnie zaledwie kilometr dalej? Jeszcze raz powtórzę: TA ULICA NIE JEST NIKOMU Z NAS DO NICZEGO POTRZEBNA!

Pozwolę sobie poruszyć także temat oświetlenia.
Napisał: W. Inwestycji Idź do cytowanego postu.
Prace będą wykonywane głównie podczas dnia wiec oświetlenie robocze będzie występować sporadycznie lub wcale.

Bardzo cieszy mnie ta wiadomość, gdyż w innych miejscach – jak chociażby na terenie budowy basenu przy parku Zadole – agresywne halogeny świecą się przez całą noc, choć od wielu miesięcy nie są tam prowadzone ŻADNE prace.

Napisał: W. Inwestycji Idź do cytowanego postu.
Oświetleni parkowe jest oświetleniem niskim i zaprojektowane na nowoczesnych i energooszczędnych źródłach światła.

Czy byliby Państwo uprzejmi dokładnie scharakteryzować, co rozumieją pod pojęciem „oświetlenie parkowe”? Światła w części PARKU Kościuszki nie mają nic wspólnego ze zdrowym oświetleniem – wyposażono je w źródła światła o bardzo wysokiej temperaturze barwowej („zimna biel”), czyli dokładnie takie, które mają potwierdzony negatywny wpływ na zdrowie ludzkie.

Co z oświetleniem samego stadionu? Czy również będzie to „oświetlenie niskie typu parkowego” czy też „służyć” nam będą agresywne halogeny, wycelowane prosto w nasze okna, jak na stadionie Ruchu Chorzów przy DTŚ?

Z niecierpliwością wyczekuję Państwa komentarza do poruszonych przeze mnie kwestii.
Offline W. Inwestycji  
#17 Wysłane : 14 grudnia 2018 14:59:30
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 492

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
Napisał: Arashi Idź do cytowanego postu.
Szanowni Państwo,

Na wstępie pozwolę sobie ponowić uwagę, na którą dotychczas nie otrzymałam odpowiedzi:
Arashi napisał:
Na zamieszczonym planie w żaden sposób nie ujęto dębów okalających schron przeciwlotniczy oraz wysokich brzóz rosnących między obecnym terenem stadionu a posesją przy ul. Borówkowej 1. Drzewa te nie są oznaczone ani jako „istniejące” ani „przeznaczone do wycinki”.

Pozwolę sobie także uzupełnić powyższy cytat o pytanie: dlaczego drzewa te nie są ujęte w planie? Po zestawieniu planu inwestycji z posiadanym przeze mnie wyrysem z mapy ewidencyjnej, zauważyłam, że na obu dokumentach pominięte są dokładnie te same drzewa. Każe mi to wysunąć absurdalne dość przypuszczenie, że w ciągu 70 lat nikt z Urzędu Miasta nie naniósł wzmiankowanych drzew na plany. Wnoszę o poprawne skatalogowanie drzew i zwracam się z prośbą o pozostawienie SIEDEMDZIESIĘCIOLETNICH(!!) dębów w stanie nienaruszonym.

Z uwagi na intensywną gęstość zadrzewienia geodeta zgodnie z prawem geodezyjnym przygotowując mapę definiuje obszary zadrzewione jako skupiska drzew i krzewów. W związku z potrzebą likwidacji skarp oraz niwelacją terenu tylko konieczne drzewa i krzewy kolidujące z inwestycją zostaną przeznaczone do wycinki.
Offline W. Inwestycji  
#18 Wysłane : 14 grudnia 2018 15:01:41
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 492

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
Napisał: Arashi Idź do cytowanego postu.

Niezmiernie cieszy mnie Państwa świadomość tendencji panujących w społeczeństwie. Pozwala mi to mieć nadzieję, iż są Państwo świadomi także faktu, że społeczeństwo robi się także pro-ekologiczne i wszelkie wycinki spotykają się z negatywnym przyjęciem. Pozwolę także odnieść się do wskazanego przez Państwa dokument w punkcie 29. ujęto postulat:
Cytat:
Należy zachować od strony osiedla istniejącą zieleń, zarówno w formie krzewów oraz drzew wysokich. Podczas wcześniejszych etapów konsultacji społecznych - co znajduje swoje odzwierciedlenie w raporcie końcowym z konsultacji społecznych dotyczących budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka w Katowicach - szczególną uwagę mieszkańcy zwracali m.in. na zapewnienie bufora zieleni izolującej wzdłuż całej granicy osiedla z obiektem sportowym oraz jak najmniejszą ingerencję w środowisko naturalne.

Powyższe postulaty Prezydent Miasta Katowice zaopiniował pozytywnie (zał. nr 12 do raportu). W zaprezentowanym na stronie internetowej konsultacji skróconym opisie technicznym nie ma żadnej wzmianki w tym temacie. Natomiast prezentowane wizualizacje pokazują jedynie niewysokie drzewa ozdobne o wąskiej koronie, które w żaden sposób nie spełnią funkcji buforu, naturalnej zielonej odgradzającej mieszkańców od zgiełku i hałasu ze strony wielofunkcyjnego obiektu sportowego, a przede wszystkim od oświetlenia zarówno ciągów pieszych i rowerowych jak i samej płyty boiska.

Postulat ten został zaopiniowany pozytywnie przez Prezydenta Miasta Katowice, który zlecił przy tym inwentaryzację dendrologiczną. Z całkowitej nieobecności wspomnianych drzew na planie inwestycji wnioskuję, że inwentaryzacji nie było. W związku z powyższym proszę Państwa o wywiązanie się z decyzji zawartej w rzeczonym postulacie i zachowanie drzew oddzielających teren inwestycji od osiedla w nienaruszonym kształcie. Pomysł, by wycinać SIEDEMDZIESIĘCIOLETNIE dęby (jeśli nie starsze – taki wiek podają najstarsi mieszkańcy naszego osiedla, którzy wprowadzając się tutaj w latach 60. zastali je wysokimi; być może posadzono je już w czasie II Wojny Światowej jako osłonę znajdującego się u ich podnóża schronu?), tylko po to, aby w ich miejsce postawić ławki, jest dla mnie oburzający, tym bardziej, że, jak Państwo piszą:
Napisał: W. Inwestycji Idź do cytowanego postu.
przewidziano wycinkę kolidujących drzew

zaś wzmiankowane dęby z niczym nie kolidują – tam mają stanąć ławki, które mogą przecież znaleźć się pod drzewami.

W odpowiedzi informujemy, że tylko drzewa, które będą bezpośrednio w kolizji z planowaną inwestycją zostaną wycięte.
Offline W. Inwestycji  
#19 Wysłane : 14 grudnia 2018 15:06:40
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 492

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
Napisał: Arashi Idź do cytowanego postu.
Przejdę teraz do tematu jezdni na terenie stadionu.
Napisał: W. Inwestycji Idź do cytowanego postu.
Droga p.pożarowa stanowi również komunikację służącą pobliskim mieszkańcom .

W żadnym punkcie wskazanego przez Państwa raportu z konsultacji społecznych z 2016r. nie postulowano budowy jezdni. Mowa jedynie o otoczonych zielenią alejach i ścieżce rowerowej. Uprzejmie proszę, aby nie uszczęśliwiali nas Państwo na siłę – nikt z nas nie potrzebuje tutaj jezdni (może bejsboliści, którym nie chce się nosić sprzętu z parkingu na boisko?). Mieszkańcy z którymi rozmawiałam na ten temat, są temu pomysłowi stanowczo przeciwni. Wyniki konsultacji społecznych z 2016r. jednoznacznie dowodzą, że pobliskim mieszkańcom służyć będą drzewa, które już tutaj rosną (wspomniane dęby i sąsiadujące z nimi brzozy), a nie asfalt, którym chcecie je Państwo zastąpić. Wnoszę o przesunięcie drogi przeciwpożarowej za stadion, by zwiększyć jej odległość od osiedla (tam, gdzie obecnie biegnie droga żwirowa) i zamknięcie jej dla ruchu.

Nie ma możliwości przesunięcia drogi z uwagi na przepisy pożarowe. Droga od budynku musi znajdować się w odległości nie mniejszej niż od 5 m i nie większej niż 15m.
Offline W. Inwestycji  
#20 Wysłane : 14 grudnia 2018 15:08:29
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 492

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
Napisał: Arashi Idź do cytowanego postu.
Czy byliby Państwo uprzejmi dokładnie scharakteryzować, co rozumieją pod pojęciem „oświetlenie parkowe”? Światła w części PARKU Kościuszki nie mają nic wspólnego ze zdrowym oświetleniem – wyposażono je w źródła światła o bardzo wysokiej temperaturze barwowej („zimna biel”), czyli dokładnie takie, które mają potwierdzony negatywny wpływ na zdrowie ludzkie.

Co z oświetleniem samego stadionu? Czy również będzie to „oświetlenie niskie typu parkowego” czy też „służyć” nam będą agresywne halogeny, wycelowane prosto w nasze okna, jak na stadionie Ruchu Chorzów przy DTŚ?

Z niecierpliwością wyczekuję Państwa komentarza do poruszonych przeze mnie kwestii.

Oświetlenie parkowe jest oświetleniem niskim o wys. słupów od 5m do 7.5 m. Światło lamp skierowane jest ku ziemi i rozproszone w taki sposób aby nie oślepiać przechodniów.
Oświetlenie stadionowe nie jest wycelowane w murawę boiska i rozproszone w taki sposób aby nie powodować zjawiska „olśnienia” u zawodników i kibiców, a tym bardziej nie będzie oślepiać okien sąsiedniej zabudowy.
Użytkownicy przeglądający ten temat
Guest
2 strony12>
Skok do forum  
Nie możesz tworzyć nowych tematów w tym forum.
Nie możesz odpowiadać na tematy w tym forum.
Nie możesz usuwać swoich postów w tym forum.
Nie możesz edytować swoich postów w tym forum.
Nie możesz tworzyć ankiet w tym forum.
Nie możesz głosować w ankietach w tym forum.