logo
Witamy Gościa! Aby wykorzystać wszystkie możliwości proszę Zaloguj albo Rejestruj.

Zgłoszenie

Icon
Error

4 strony«<234
Opcje
Idź do ostatniego postu Idź do pierwszego nieprzeczytanego
Offline -dm-  
#61 Wysłane : 4 czerwca 2018 17:32:21(UTC+4:00) Jerusalem, Kaliningrad, South Africa
-dm-

Ranga: Newbie

Grupy: Registered
Przyłączony: 2017-09-21(UTC+4:00) Jerusalem, Kaliningrad, South Africa
Posty: 5
Polska
Lokalizacja: Tukyj

Dziękuję: 2 razy
Napisał: Wydział Inwestycji Idź do cytowanego postu.
Napisał: -dm- Idź do cytowanego postu.
Dzień dobry,

Uważam, że UM Katowice nie informuje mieszkańców o przebiegu projektu, dlatego mam kilka pytań:

1. Zgodnie z podpunktami "punktu III. Zakres zamówienia" Warunków Technicznych:

a/ - podpunkt 4) - na platformie mają się odbyć 14 dniowe konsultacje społeczne - kiedy to nastąpi i w jakim zakresie będzie konsultowany projekt.

b/ - podpunkt 6) - mają się odbyć konsultacje z mieszkańcami w formie warsztatowej - kiedy są one planowane i czego będą dotyczyć ?

c/ - podpunkt 6).1 - w terminie do 6 miesięcy od podpisania umowy (kiedy ten termin minął to można sobie łatwo policzyć) miał być przygotowany plan szczegółowy konsultacji - proszę o jego udostępnienie i opublikowanie na tej platformie

d/ - podpunkt 6).2 - mają być zorganizowane spotkania z mieszkańcami, o czym mieszkańcy powinni zostać odpowiednio poinformowani - kiedy i w jakim zakresie zostanie to zrealizowane

e/ - podpunkt 6).3 - gdzie jest strona internetowa, na której zamieszczane są AKTUALNE informacje o przebiegu projektu ?

2. dotyczy odpowiedzi na pytanie użytkownika J.Bryla cyt: "Informujemy, że na ukończeniu jest faza przedprojektowa. Na bieżąco są organizowane spotkania z mieszkańcami danego rejonu i konsultowane rozwiązania projektowe. Po zakończeniu przedmiotowego etapu Wykonawca przystąpi do realizacji dalszych czynności, zgodnie z umową.". Proszę o szczegółową odpowiedż na pytania:

a/ kiedy zakończona zostanie faza przedprojektowa ?

b/ kiedy i w jakim zakresie odbyły się do tej pory spotkania z mieszkańcami oraz gdzie była informacja o tych spotkaniach.

Pozdrawiam i liczę na wyczerpującą odpowiedź na wszystkie 7 pytań.
Damian Malcharek


Ad. 1. a/ Konsultacje odbędą się w określonym czasie, jednak nie wcześniej niż przed zatwierdzeniem technicznej koncepcji trasy wraz z terenem przyległym przez Urząd Miasta Katowice i spółkę Tramwaje Śląskie S.A. Będziemy informować mieszkańców o podjęciu tych działań ze stosownym wyprzedzeniem.

Ad. 1. b/ Konsultacje odbędą się w określonym czasie, jednak nie wcześniej niż przed zatwierdzeniem technicznej koncepcji trasy wraz z terenem przyległym przez Urząd Miasta Katowice i spółkę Tramwaje Śląskie S.A. Będziemy informować mieszkańców o podjęciu tych działań ze stosownym wyprzedzeniem by każdy zainteresowany mieszkaniec mógł się wypowiedzieć w tej kwestii. Element spotkań warsztatowych będzie polegał na zaangażowaniu uczestników w zaproponowanie własnych/dodatkowych rozwiązań dotyczących elementów i infrastruktury towarzyszącej inwestycji (np. przystanki, miejsca dla rowerów itp.) wraz z pisemnym uzasadnieniem. Zastosowana metoda pozwoli na możliwie precyzyjne rozpoznanie oczekiwań zaangażowanych stron wraz z poznaniem argumentacji, co może stanowić dodatkową wartość przy finalnym określeniu kształtu inwestycji i użyteczności dla mieszkańców.

Ad. 1. c/ Szczegółowy plan konsultacji Wykonawca przedstawi do ponownego uzgodnienia z uwagi na jego konieczność aktualizacji wynikającą z zatwierdzenia technicznej koncepcji trasy wraz z przyległym terenem przez Urząd Miasta Katowice i spółkę Tramwaje Śląskie S.A.

Ad. 1. d/ Konsultacje odbędą się w określonym czasie jednak nie wcześniej niż przed zatwierdzeniem technicznej koncepcji trasy wraz z przyległym terenem przez Urząd Miasta Katowice i spółkę Tramwaje Śląskie S.A.
Szczegółowy harmonogram po jego zatwierdzeniu zostanie udostępniony między innymi na stronie internetowej inwestycji.

Ad. 1. e/ Sstrona internetowa funkcjonuje pod adresem:
http://katowice.eu/tramwaj-odrodzenie/tramwaj
Obecnie firma SWECO pracuje nad przygotowaniem projektu zmian i uaktualnienia danych. W związku z prowadzonymi działaniami projektowymi oraz odbywającymi się spotkaniami z interesariuszami ostateczne zmiany nastąpią po uzgodnieniu koncepcji.

Ad. 2. a/ Na chwilę obecną w wyniku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie ogłaszania przetargu w dalszym ciągu trwają prace mające na celu zatwierdzenie technicznej koncepcji trasy wraz z terenem przyległym przez Urząd Miasta Katowice i spółkę Tramwaje Śląskie S.A. Szacunkowym terminem zakończenia prac przedprojektowych planowany jest na II kw. 2018 r.

Ad. 2. b/ Spotkania odbywały się sukcesywnie z interesariuszami danego rejonu inwestycji, po przesłaniu imiennych zaproszeń.Dzień dobry,

Od ostatniego mojego postu minęło sporo ponad 3 miesiące, a w sprawie inwestycji i informacji o niej nic się nie zmieniło. Ponawiam więc pytania, na które poprzednio Urząd Miasta odpowiedział bez żadnych konkretów oraz dodatkowo proszę o sprecyzowanie odpowiedzi:

Ad.1. a-d - na jakim etapie są prace i kiedy nastąpi zatwierdzenie technicznej koncepcji trasy wraz z terenem przyległym przez Urząd Miasta Katowice i spółkę Tramwaje Śląskie S.A. ?

Ad.1. e/ - strona internetowa dotycząca inwestycji ciągle jest nieaktualna - kiedy zostanie stworzona strona informująca o przebiegu projektu i inwestycji ?

Ad.2. a/ - proszę wymienić jakież to okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie ogłaszania przetargu, powodują opóźnienie fazy projektowej już o minimum pół roku w stosunku do etapów zawartych w SIWZ przetargu na wykonanie projektu?

Dodatkowe pytanie:
Czy Zamawiający zawarł z wykonawcą odpowiednie aneksy terminowe wykonania poszczególnych etapów projektu. Jeśli tak to dlaczego nie zostały one opublikowane w BIP? Jeśli nie to jakie kroki powziął Zamawiający wiedząc o opóźnieniach w stosunku do zapisów SIWZ a także w sprawie niewykonania niektórych zapisów SIWZ - np. przygotowania szczegółowego planu konsultacji w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy.

Z poważaniem
Damian Malcharek

Offline W. Inwestycji  
#62 Wysłane : 8 czerwca 2018 14:05:13(UTC+4:00) Jerusalem, Kaliningrad, South Africa
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18(UTC+4:00) Jerusalem, Kaliningrad, South Africa
Posty: 374

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 40 raz (y) w 35 postu (ów)
Ad.1. a-d - na jakim etapie są prace i kiedy nastąpi zatwierdzenie technicznej koncepcji trasy wraz z terenem przyległym przez Urząd Miasta Katowice i spółkę Tramwaje Śląskie S.A. ?

Odp.: Obecnie na ostatnim etapie jest przygotowanie pełnej dokumentacji dot. wniosku o decyzję środowiskową do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Przeprowadzono szereg analiz dla ponad aż 1 tys. działek, przez i w okolicach których będzie przebiegała planowana inwestycja.

W trakcie tych prac zdecydowano, że pomimo możliwości prawnych wynikających z regulacji tzw. spec ustawy drogowej, Urząd Miasta Katowice będzie prowadził rozmowy i zmierzał do konsensusu z właścicielami możliwie największej liczby nieruchomości.

W efekcie prowadzonych rozmów rozpatrywana jest ewentualna zmiana trasy w kilku miejscach (w tym w okolicach ul. Bażantów 22). Jednak ostateczne decyzje, które znajdą swoje wiążące odzwierciedlenie we wniosku do RDOŚ, jeszcze nie zapadły. Istotne jest podkreślenie, że żadna z ew. zmian nie zmieni głównych założeń i korzyści wynikających z realizacji inwestycji.


Ad.1. e/ - strona internetowa dotycząca inwestycji ciągle jest nieaktualna - kiedy zostanie stworzona strona informująca o przebiegu projektu i inwestycji ?

Odp.: Strona zostanie uaktualniona w ciągu 2 najbliższych tygodni.

Ad.2. a/ - proszę wymienić jakież to okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie ogłaszania przetargu, powodują opóźnienie fazy projektowej już o minimum pół roku w stosunku do etapów zawartych w SIWZ przetargu na wykonanie projektu?

Odp.: Tak jak wspominamy w odpowiedzi na pytanie nr 1, przedłużenie jest efektem decyzji, aby pomimo możliwości skorzystania z tzw. spec ustawy prowadzić rozmowy z mieszkańcami. Z jednej strony wydłużył się etap przygotowania dokumentacji, jednak z drugiej powinno to mieć pozytywny wpływ na liczbę uwag ze strony zainteresowanych (skutkujących wydłużeniem całego procesu), które pojawią się w trakcie konsultacji społecznych prowadzonych przez RDOŚ w ramach procedowania decyzji środowiskowej.

Dodatkowe pytanie:
Czy Zamawiający zawarł z wykonawcą odpowiednie aneksy terminowe wykonania poszczególnych etapów projektu. Jeśli tak to dlaczego nie zostały one opublikowane w BIP?

Jeśli nie to jakie kroki powziął Zamawiający wiedząc o opóźnieniach w stosunku do zapisów SIWZ a także w sprawie niewykonania niektórych zapisów SIWZ - np. przygotowania szczegółowego planu konsultacji w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy.

Odp.: Aneks terminowy został podpisany z Wykonawcą. Zgodnie z przepisami prawa nie przewiduje się zamieszczania przedmiotowego dokumentu na BIP. Natomiast nie zmienia to faktu, iż przedmiotowe konsultacje odbędą się zgodnie z deklaracjami. Obecnie oceniamy, że ich realizacja będzie możliwa w I poł. 2019r.

Edytowane przez użytkownika 8 czerwca 2018 14:16:47(UTC+4:00) Jerusalem, Kaliningrad, South Africa  | Powód: Nie podano

Offline mar'  
#63 Wysłane : 20 czerwca 2018 05:01:43(UTC+4:00) Jerusalem, Kaliningrad, South Africa
mar'

Ranga: Gold Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2014-06-23(UTC+4:00) Jerusalem, Kaliningrad, South Africa
Posty: 161

Dziękuję: 31 razy
Podziękowano: 29 raz (y) w 23 postu (ów)
Dzień dobry,
16 grudnia 2016 roku udzielono zamówienia na wykonanie usług w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do Pętli Kostuchna" (http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/Zamowienia/ogloszenie.aspx?ido=5104).
Zgodnie z SIWZ zamówienie należy wykonać w ciągu 22 m-cy od daty podpisania umowy.
Ten termin mija 16 października 2018. Do tej daty (zgodnie z SIWZ) mają odbyć się 14 dniowe konsultacje społeczne ogłoszone na platformie i minimum 10 spotkań z mieszkańcami w formie informacyjnej i warsztatowej.

1. Kiedy projekt będzie konsultowany na Platformie Konsultacji Społecznych UM Katowice?
2. Kiedy i gdzie odbędą się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami?
Offline W. Inwestycji  
#64 Wysłane : 22 czerwca 2018 07:44:47(UTC+4:00) Jerusalem, Kaliningrad, South Africa
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18(UTC+4:00) Jerusalem, Kaliningrad, South Africa
Posty: 374

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 40 raz (y) w 35 postu (ów)
Odpowiedź na przedmiotowe pytanie udzielono w dn. 08.06.2018r.
Offline sensowność  
#65 Wysłane : 21 października 2018 21:58:08(UTC+4:00) Jerusalem, Kaliningrad, South Africa
sensowność

Ranga: Junior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2016-06-17(UTC+4:00) Jerusalem, Kaliningrad, South Africa
Posty: 24
Andora

Kiedy odbędą się spotkania z mieszkańcami tzw. konsultacje społeczne ws. przebiegu drogi i tramwaju? Zgodnie z obietnicami pana Krupy na przełomie 2018/2019 tramwaj miał być oddany do użytku.
Użytkownicy przeglądający ten temat
Guest
4 strony«<234
Skok do forum  
Nie możesz tworzyć nowych tematów w tym forum.
Nie możesz odpowiadać na tematy w tym forum.
Nie możesz usuwać swoich postów w tym forum.
Nie możesz edytować swoich postów w tym forum.
Nie możesz tworzyć ankiet w tym forum.
Nie możesz głosować w ankietach w tym forum.