logo
Witamy Gościa! Aby wykorzystać wszystkie możliwości proszę Zaloguj albo Rejestruj.

Zgłoszenie

Icon
Error

Opcje
Idź do ostatniego postu Idź do pierwszego nieprzeczytanego
Offline W.Rozwoju Miasta  
#1 Wysłane : 2 grudnia 2013 14:24:38
W.Rozwoju Miasta

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Rowerowe Katowice, Moderatorzy - Rozwój miasta, Moderatorzy - Inwestycje, Moderatorzy - Infrastruktura
Przyłączony: 2013-11-07
Posty: 45

Podziękowano: 5 raz (y) w 4 postu (ów)
Miasto Katowice zaprasza do zapoznania się z zamierzeniem inwestycyjnym w ramach zadania pn. „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Zawodzie”.

W ramach zadania planowane jest stworzenie Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych.

Miasto Katowice mając na celu promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu planuje stworzenie Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych, który został zaprogramowany jako rozwiązanie kompleksowe składające się z 7 węzłów usytuowanych w różnych częściach miasta, spełniających funkcje przesiadkowe: autobus – tramwaj; komunikacja indywidualna - tramwaj; komunikacja indywidualna - autobus – pociąg, integracja komunikacji lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Docelowo z systemu będą korzystać zarówno mieszkańcy miasta jak i subregionu centralnego. Realizacja kompleksowego systemu węzłów przesiadkowych przyczyni się do poprawy funkcjonowania systemu transportu, wzrostu udziału w podróżach niskoemisyjnych środków transportu publicznego oraz poprawy jakości środowiska w całym subregionie centralnym.
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie” będzie zapewniał możliwości przesiadkowe z autobusów na tramwaj oraz z komunikacji indywidualnej na tramwaj w systemie Park&Ride, w zakresie dojazdów do Centrum Katowic z wschodniej części miasta i subregionu.

Planowana lokalizacja jednego z węzłów: Katowice, dzielnica Bogucice-Zawodzie, rejon ulic 1 Maja i Bagiennej.
Lokalizację planowanego węzła przedstawia załącznik nr 1.

Planowany zakres inwestycji: realizacja infrastruktury dla uzyskania funkcji przesiadkowych obejmująca:
1. Budowę infrastruktury autobusowej dotyczącą budowy dróg dojazdowych, manewrowych oraz miejsc postojowych;
2. Przebudowę infrastruktury tramwajowej (torowiska wraz z siecią trakcyjną);
3. Budowę strefy obsługi podróżnych obejmującą:
[ul]
[li]- zadaszone perony przystankowe autobusowe i tramwajowe w systemie „drzwi – drzwi”,
[/li]
[li]- poczekalnię z funkcjami towarzyszącymi – toalety, mała gastronomia, prasa,
[/li]
[li]- ciągi piesze i rowerowe oraz parkingi dla rowerów;[/li]
[/ul]
4. Budowę strefy obsługi operatorów transportu publicznego, w tym punkt dyspozytorski i pomieszczenie socjalne dla kierujących;
5. Budowę wydzielonego jednopoziomowego parkingu naziemnego zlokalizowanego w rejonie ulic: 1 Maja, Bagiennej i Krakowskiej, o zakładanej pojemności ok. 400 miejsc postojowych dla funkcji Park & Ride;
6. Przebudowę i budowę niezbędnej infrastruktury drogowej dla włączenia węzła w istniejący układ drogowy, w zakresie:
[ul]
[li]- przebudowy przyległych odcinków ulic Krakowskiej i 1 Maja dla dostosowania do włączenia zjazdów do parkingu i zjazdów na węzeł dla autobusów,
[/li]
[li]- budowy ciągów pieszych i rowerowych dla połączenia z infrastrukturą węzła,
[/li]
[li]- budowy sygnalizacji świetlnych dla zapewnienia bezpieczeństwa pieszych na połączeniu pieszym parkingu z przystankami tramwajowymi i autobusowymi, autobusów wyjeżdżających z węzła oraz tramwajów przecinających ulicę 1 Maja na dojeździe do węzła;[/li]
[/ul]
7. Zagospodarowanie terenu obejmujące min.: zieleń urządzoną, małą architekturę, elementy dekoracyjne i reklamowe;
8. Sieci i instalacje niezbędne do funkcjonowania obiektów w zakresie inwestycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu zainwestowania, systemem monitoringu wizyjnego.

Przewidywany termin realizacji inwestycji dla podanej lokalizacji:
[ul]
[li]- Lata 2013 – 2015 – opracowanie dokumentacji projektowej oraz Studium Wykonalności;
[/li]
[li]- Lata 2016 – 2017 – realizacja inwestycji.[/li]
[/ul]
Na Państwa pytania i uwagi czekamy do dnia 16 grudnia 2013 r.

Edytowane przez moderatora 3 grudnia 2013 06:53:55  | Powód: Nie podano

Załączniki:
Wzrkonsultacje-wezelZAWODZIE-1.jpg 2,012 KB, pobrane 120 czas (s).
Offline Piotr  
#2 Wysłane : 8 grudnia 2013 12:13:02
Piotr

Ranga: Senior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2013-04-17
Posty: 72

Dziękuję: 11 razy
Podziękowano: 16 raz (y) w 11 postu (ów)
Poniżej przedstawiam moje uwagi. Być może nie wszystkie propozycje są słuszne, jednak mam nadzieję, że zostaną one przedyskutowane i rozpatrzone przez urzędników.

1. uwzględnić połączenie pieszo-rowerowe pętli tramwajowej z pobliską stacją kolejową Katowice Zawodzie. Odległość pomiędzy pętlą tramwajową a stacją kolejową jest dość znaczna (ok. 500m w linii prostej), ale wg mnie można zapewnić również atrakcyjne przesiadki pociąg - tramwaj/autobus/samochód/rower, jeśli droga łącząca stację kolejową z pętlą tramwajową będzie bezpieczna, wygodna i możliwie krótka. Wtedy planowany węzeł Zawodzie mógłby mieć również funkcję przesiadki na pociąg. W celu skrócenia czasu przejścia z pętli tramwajowej na stację kolejową można zbudować mini wypożyczalnię rowerów lub segwayów po obu stronach (oczywiście wymagałoby to rozszerzenia całego projektu węzła i od strony technicznej zapewnienia szybkiego wypożyczenia roweru).
2. zakazać stosowania reklam wielkoformatowych na terenie węzła.
3. infrastruktura rowerowa w miarę możliwości powinna być oddzielona od ciągów pieszych.
4. parkingi rowerowe (lub jeden duży parking na kilkadziesiąt rowerów) powinny posiadać monitoring.
5. zrezygnować z sygnalizacji świetlnych przy przejściach pieszych przez tory tramwajowe lub jezdnie autobusowe, lub ew. zastosować czerwone światło dla pieszych tylko w momencie nadjeżdżania tramwaju/autobusu, a przez pozostały czas wyświetlać migające żółte światło ostrzegające. Tradycyjna sygnalizacja świetlna wydłuża czas przejścia z punktu A do B, co może zniechęcić pasażerów do korzystania z węzła, oraz powoduje przechodzenie pieszych na świetle czerwonym, co zwiększa niebezpieczeństwo.
6. zapewnić pieszym możliwie najkrótszą drogę pomiędzy najważniejszymi punktami węzła (np. parking samochodowy - perony przystankowe, perony przystankowe - poczekalnia, perony przystankowe - parkingi rowerowe).
7. zapewnić czytelny i spójny system informacji pasażerskiej (najlepiej wspólny dla wszystkich planowanych węzłów).
8. zapewnić pełne zadaszenie, pokrywające cały teren, w którym pasażerowie oczekują na pojazd oraz przechodzą z jednego typu pojazdu do drugiego (autobus-tramwaj).
9. zapewnić kilka stanowisk typu Kiss & Ride, w miarę blisko peronów przystankowych.


Pozdrawiam,
Piotr Sztela
Stowarzyszenie Rowerowe Katowice
facebook.com/rowerowekatowice
thanks 1 użytkownik podziękował Piotr za ten post.
micher na 2017-03-31
Offline W. Rozwoju Miasta  
#3 Wysłane : 10 grudnia 2013 17:25:20
W. Transportu

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Kategoria wewnętrzna
Przyłączony: 2012-11-02
Posty: 200

Podziękowano: 15 raz (y) w 14 postu (ów)
Dziękujemy za zgłoszone uwagi.
Offline BRV  
#4 Wysłane : 11 grudnia 2013 13:45:48
BRV

Ranga: Gold Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2012-01-31
Posty: 174

Dziękuję: 116 razy
Podziękowano: 30 raz (y) w 26 postu (ów)
Napisał: " Idź do cytowanego postu.
Poniżej przedstawiam moje uwagi. Być może nie wszystkie propozycje są słuszne, jednak mam nadzieję, że zostaną one przedyskutowane i rozpatrzone przez urzędników.


Bardzo trafne spostrzeżenia! :)

Mam nadzieję, że zostaną uzwgędnione podczas procesu projektowania wszystkich węzów przesiadkowych w Katowicach.
Offline NaszaPrzestrzen.pl  
#5 Wysłane : 16 grudnia 2013 09:04:47
NaszaPrzestrzen.pl

Ranga: Expert Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-07-31
Posty: 86

Uwagi dotyczące wszystkich zintegrowanych węzłów przesiadkowych:

1. Rozbudowanie węzłów o system stacji roweru miejskiego - do każdego węzła powinno być przyporządkowanych 8-10 stacji rowerów miejskich, zlokalizowanych w miejscach, generujących największy ruch w danym obszarze.

2. Stacje roweru miejskiego powinny być połączone infrastrukturą rowerową (np. drogi rowerowe, pasy rowerowe, ścieżki pieszo-rowerowe, strefy uspokojonego ruchu) z danym węzłem przesiadkowym lub dwoma, jeśli stacja znajdowałaby się na pograniczu dwóch węzłów (odległość do 3-4 km. od węzła).

Uzasadnienie:

1. Obecnie zaproponowana koncepcja węzłów przesiadkowych nie uwzględnia transportu rowerowego. Według zamieszczonych informacji inwestycja ma ograniczać się tylko do wskazanej działki. Oznacza to, że opisywane funkcje obiektu w zakresie infrastruktury rowerowej będą wykonane tylko w obrębie tej działki. Będą więc one miały raczej charakter fasadowy, gdyż do węzła nie będzie możliwy bezpieczny i komfortowy dojazd rowerem ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury towarzyszącej. Przypomina to sytuację, w której uwzględniono by przystanek tramwajowy w ramach węzła, ale nie doprowadzono do niego szyn. Transport rowerowy nie jest więc traktowany w projekcie, jako równorzędny środek komunikacji miejskiej.

2. Inwestycja jest przygotowana do sfinansowania w ramach RPO Śląskie 2014-2020 w ramach priorytetu "2.4.4. Priorytet inwestycyjny 4.5 promowanie strategii niskoemisyjnych dla obszarów miejskich – niskoemisyjny transport miejski" (wersja robocza z października 2013). W dokumencie znajdujemy m.in. następujące zapisy: "Planowanymi rezultatami wsparcia budowy, przebudowy liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowanych centrów przesiadkowych, dróg rowerowych, parkingów Park&Ride i Bike&Ride) [...] będą: zaoszczędzona energia pierwotna (w środkach transportu i infrastrukturze publicznej), czystsze powietrze w miastach (w wyniku ograniczenia emisji ze środków transportu), zmniejszone niedobory w zakresie efektywności transportu publicznego (tramwajowego, autobusowego) oraz poprawa atrakcyjności komunikacji publicznej względem indywidualnych środków transportu. Ponadto, wynikiem realizacji w/w typów projektów będzie zwiększenie dostępności przestrzennej obszarów miejskich". Zgłaszane uwagi wpisują się zatem w ten priorytet i umożliwiają sfinansowane inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Transport rowerowy jest bowiem najbardziej efektywnym energetycznie środkiem transportu publicznego. Miasto Katowice powinno podjąć również działania gwarantujące obecność odpowiednich zapisów w wersji końcowej RPO Śląskie 2014-2020.

Uwagi zgłoszone w imieniu Zarządu Fundacji Napraw Sobie Miasto.
Offline W. Rozwoju Miasta  
#6 Wysłane : 19 grudnia 2013 14:28:26
W. Transportu

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Kategoria wewnętrzna
Przyłączony: 2012-11-02
Posty: 200

Podziękowano: 15 raz (y) w 14 postu (ów)
Dziękujemy za wszystkie zgłoszone uwagi. Zostaną one szczegółowo przeanalizowane na etapie tworzenia wytycznych do dokumentacji projektowej.
Offline W.Rozwoju Miasta  
#7 Wysłane : 5 maja 2014 12:19:38
W.Rozwoju Miasta

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Rowerowe Katowice, Moderatorzy - Rozwój miasta, Moderatorzy - Inwestycje, Moderatorzy - Infrastruktura
Przyłączony: 2013-11-07
Posty: 45

Podziękowano: 5 raz (y) w 4 postu (ów)
Napisał: " Idź do cytowanego postu.
Poniżej przedstawiam moje uwagi. Być może nie wszystkie propozycje są słuszne, jednak mam nadzieję, że zostaną one przedyskutowane i rozpatrzone przez urzędników.

1. uwzględnić połączenie pieszo-rowerowe pętli tramwajowej z pobliską stacją kolejową Katowice Zawodzie. Odległość pomiędzy pętlą tramwajową a stacją kolejową jest dość znaczna (ok. 500m w linii prostej), ale wg mnie można zapewnić również atrakcyjne przesiadki pociąg - tramwaj/autobus/samochód/rower, jeśli droga łącząca stację kolejową z pętlą tramwajową będzie bezpieczna, wygodna i możliwie krótka. Wtedy planowany węzeł Zawodzie mógłby mieć również funkcję przesiadki na pociąg. W celu skrócenia czasu przejścia z pętli tramwajowej na stację kolejową można zbudować mini wypożyczalnię rowerów lub segwayów po obu stronach (oczywiście wymagałoby to rozszerzenia całego projektu węzła i od strony technicznej zapewnienia szybkiego wypożyczenia roweru).
2. zakazać stosowania reklam wielkoformatowych na terenie węzła.
3. infrastruktura rowerowa w miarę możliwości powinna być oddzielona od ciągów pieszych.
4. parkingi rowerowe (lub jeden duży parking na kilkadziesiąt rowerów) powinny posiadać monitoring.
5. zrezygnować z sygnalizacji świetlnych przy przejściach pieszych przez tory tramwajowe lub jezdnie autobusowe, lub ew. zastosować czerwone światło dla pieszych tylko w momencie nadjeżdżania tramwaju/autobusu, a przez pozostały czas wyświetlać migające żółte światło ostrzegające. Tradycyjna sygnalizacja świetlna wydłuża czas przejścia z punktu A do B, co może zniechęcić pasażerów do korzystania z węzła, oraz powoduje przechodzenie pieszych na świetle czerwonym, co zwiększa niebezpieczeństwo.
6. zapewnić pieszym możliwie najkrótszą drogę pomiędzy najważniejszymi punktami węzła (np. parking samochodowy - perony przystankowe, perony przystankowe - poczekalnia, perony przystankowe - parkingi rowerowe).
7. zapewnić czytelny i spójny system informacji pasażerskiej (najlepiej wspólny dla wszystkich planowanych węzłów).
8. zapewnić pełne zadaszenie, pokrywające cały teren, w którym pasażerowie oczekują na pojazd oraz przechodzą z jednego typu pojazdu do drugiego (autobus-tramwaj).
9. zapewnić kilka stanowisk typu Kiss & Ride, w miarę blisko peronów przystankowych.1) Zakres tego projektu nie obejmuje budowy połączenia pieszo-rowerowego ze stacją kolejową Katowice Zawodzie. Miasto jest w posiadaniu opracowania pn. „Koncepcja programowo – przestrzenna zagospodarowania i dostosowania terenów oraz poszczególnych peronów przystankowych na potrzeby obsługi Szybkiej Kolei Regionalnej Tychy - Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto – Katowice” obejmującego m.in. przystanek kolejowy Zawodzie, przy uwzględnieniu istniejących uwarunkowań własnościowych, prawnych, technicznych, przestrzennych, komunikacyjnych i środowiskowych” oraz „Studium komunikacyjne”, których celem było przedstawienie możliwości zagospodarowania i dostosowanie terenów wokół przystanków kolejowych z uwzględnieniem rozwiązań dla ruchu samochodowego, miejsc parkingowych i komunikacji miejskiej. Aktualnie odstąpiono od dalszych prac dla ww. projektu z uwagi na zamierzenia inwestycyjne PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, które w ramach inwestycji pn.: „Modernizacja linii kolejowej E65 Południe odcinek – Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice - Zwardoń/Zebrzydowice - granica państwa” – zadanie nr 4 planują przebudowę istniejącej linii kolejowej E65. Na dzień dzisiejszy nieznane są ostateczne szczegóły przedsięwzięcia PKP PLK S.A.
2) Założenia projektowe nie obejmują budowy tego typu obiektów.
3) Infrastruktura rowerowa będzie projektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi. Zakres projektu obejmuje wprowadzenie ruchu rowerowego w tym poprowadzenie ciągów rowerowych w nawiązaniu do rozwiązań projektowych zawartych w dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ulicy Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu” oraz infrastruktury rowerowej w rejonie ul. Bagiennej (kierunek dzielnica Janów – Nikiszowiec), parkingi dla rowerów.
4) Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę parkingu dla rowerów, przewidziano system monitoringu wizyjnego obejmujący cały obszar zainwestowania.
5) Zakłada się budowę sygnalizacji świetlnej dla zapewnienia bezpieczeństwa pieszych na połączeniu pieszym parkingu z przystankami tramwajowymi i autobusowymi, autobusów wyjeżdżających z węzła oraz tramwajów przecinających ulicę 1 Maja na dojeździe do węzła, z wprowadzeniem sygnalizacji wzbudzanej przez autobusy.
6) Uwaga zostanie przeanalizowana na etapie opracowywania dokumentacji projektowej z uwzględnieniem warunków terenowych i obowiązujących przepisów.
7) Zakres przedsięwzięcia zakłada budowę punktu informacji pasażerskiej, w tym tablic Systemu dynamicznej informacji pasażerskiej SDIP.
8) Uwaga zostanie przeanalizowana na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
9) W ramach projektu przewiduje się lokalizację miejsc krótkotrwałego postoju dla realizacji przesiadek.
Offline W.Rozwoju Miasta  
#8 Wysłane : 5 maja 2014 12:21:28
W.Rozwoju Miasta

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Rowerowe Katowice, Moderatorzy - Rozwój miasta, Moderatorzy - Inwestycje, Moderatorzy - Infrastruktura
Przyłączony: 2013-11-07
Posty: 45

Podziękowano: 5 raz (y) w 4 postu (ów)
Napisał: " Idź do cytowanego postu.
Uwagi dotyczące wszystkich zintegrowanych węzłów przesiadkowych:

1. Rozbudowanie węzłów o system stacji roweru miejskiego - do każdego węzła powinno być przyporządkowanych 8-10 stacji rowerów miejskich, zlokalizowanych w miejscach, generujących największy ruch w danym obszarze.

2. Stacje roweru miejskiego powinny być połączone infrastrukturą rowerową (np. drogi rowerowe, pasy rowerowe, ścieżki pieszo-rowerowe, strefy uspokojonego ruchu) z danym węzłem przesiadkowym lub dwoma, jeśli stacja znajdowałaby się na pograniczu dwóch węzłów (odległość do 3-4 km. od węzła).

Uzasadnienie:

1. Obecnie zaproponowana koncepcja węzłów przesiadkowych nie uwzględnia transportu rowerowego. Według zamieszczonych informacji inwestycja ma ograniczać się tylko do wskazanej działki. Oznacza to, że opisywane funkcje obiektu w zakresie infrastruktury rowerowej będą wykonane tylko w obrębie tej działki. Będą więc one miały raczej charakter fasadowy, gdyż do węzła nie będzie możliwy bezpieczny i komfortowy dojazd rowerem ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury towarzyszącej. Przypomina to sytuację, w której uwzględniono by przystanek tramwajowy w ramach węzła, ale nie doprowadzono do niego szyn. Transport rowerowy nie jest więc traktowany w projekcie, jako równorzędny środek komunikacji miejskiej.

2. Inwestycja jest przygotowana do sfinansowania w ramach RPO Śląskie 2014-2020 w ramach priorytetu "2.4.4. Priorytet inwestycyjny 4.5 promowanie strategii niskoemisyjnych dla obszarów miejskich – niskoemisyjny transport miejski" (wersja robocza z października 2013). W dokumencie znajdujemy m.in. następujące zapisy: "Planowanymi rezultatami wsparcia budowy, przebudowy liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowanych centrów przesiadkowych, dróg rowerowych, parkingów Park&Ride i Bike&Ride) [...] będą: zaoszczędzona energia pierwotna (w środkach transportu i infrastrukturze publicznej), czystsze powietrze w miastach (w wyniku ograniczenia emisji ze środków transportu), zmniejszone niedobory w zakresie efektywności transportu publicznego (tramwajowego, autobusowego) oraz poprawa atrakcyjności komunikacji publicznej względem indywidualnych środków transportu. Ponadto, wynikiem realizacji w/w typów projektów będzie zwiększenie dostępności przestrzennej obszarów miejskich". Zgłaszane uwagi wpisują się zatem w ten priorytet i umożliwiają sfinansowane inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Transport rowerowy jest bowiem najbardziej efektywnym energetycznie środkiem transportu publicznego. Miasto Katowice powinno podjąć również działania gwarantujące obecność odpowiednich zapisów w wersji końcowej RPO Śląskie 2014-2020.

Uwagi zgłoszone w imieniu Zarządu Fundacji Napraw Sobie Miasto.


1) Zakres tego projektu obejmuje budowę parkingu dla rowerów.
2) Zakres tego projektu obejmuje budowę parkingu dla rowerów. Zakłada się wprowadzenie ruchu rowerowego w tym poprowadzenie ciągów rowerowych w nawiązaniu do rozwiązań projektowych zawartych w dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ulicy Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu” oraz infrastruktury rowerowej w rejonie ul. Bagiennej (kierunek dzielnica Janów – Nikiszowiec).
Offline W. Inwestycji  
#9 Wysłane : 2 kwietnia 2015 10:21:45
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 485

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
Poniżej zamieszczamy uzgodnioną koncepcję oraz wizualizacje wykonane w ramach zadania pn:„Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie”

Edytowane przez użytkownika 2 kwietnia 2015 10:23:37  | Powód: Nie podano

Załączniki:
Rys. 2 Plan sytuacyjny.pdf 1,231 KB, pobrane 203 czas (s).
zawodzie_001.jpg 578 KB, pobrane 189 czas (s).
zawodzie_002.jpg 321 KB, pobrane 173 czas (s).
thanks 1 użytkownik podziękował W. Inwestycji za ten post.
Michał Bulsa na 2015-04-03
Offline Piotr  
#10 Wysłane : 11 kwietnia 2015 19:06:39
Piotr

Ranga: Senior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2013-04-17
Posty: 72

Dziękuję: 11 razy
Podziękowano: 16 raz (y) w 11 postu (ów)
Moje uwagi.

Dla ułatwienia załączam obrazek z planem sytuacyjnym, na którym jest zaznaczona uwaga nr 1.

1. Przejście dla pieszych powinno być dostępne idąc cały czas prosto od strony przejścia przez ul. Krakowską, nie można zmuszać pieszych aby szli kilkanaście metrów po tak wąskim chodniku wzdłuż jezdni i nadkładali tyle drogi chcąc dostać się na perony tramwajowe. W związku z tym widzę 2 możliwości poprawy obecnego projektu:
a) przesunąć przejście bardziej na południowy zachód, w kierunku Toru 1
b) Zlikwidować kilka miejsc parkingowych z Parkingu nr 7) lub przesunąć cały parking w str. wschodnią, a chodnik wraz z wiatą na rowery przesunąć w taki sposób, aby od przejście przez ul. Krakowską szło się mniej więcej prosto w kierunku przejścia przez nową jezdnię w kierunku peronów tramwajowych
2. Podobnie jak przy Węźle Sądowa, wypożyczalnia rowerów jest planowana w budynku głównym, z dala od ścieżki rowerowej i od wiaty na rowery. Należy doprowadzić ścieżkę rowerową pod główny budynek lub zorganizować wypożyczalnię rowerów bliżej wiaty rowerowej, gdyż odcinka od budynku głównego do najbliższej infrastruktury rowerowej nie będzie można przejechać rowerem.
3. Z jaką infrastrukturą rowerową będzie łączyć się ścieżka rowerowa po południowej stronie ul. Krakowskiej? Czy będzie połączenie rowerowe od Węzła Zawodzie do centrum miasta?
4. Jeśli na przejściach dla pieszych planuje się sygnalizacje świetlne, powinny one uwzględniać potencjalnie duży ruch pieszych, dlatego czas zielonego dla pieszych powinien być odpowiednio długi, a czerwonego możliwie krótki.
5. Na przejazdach dla rowerów na których planowane są sygnalizacje świetlne, należy zainstalować czujniki ruchu, aby rowerzysta był automatycznie wykrywany w celu otrzymania zielonego światła.
6. Biorąc pod uwagę styl architektoniczny przedstawiony na wizualizacjach proszę o pamiętanie, aby dostosować do niego jakość małej architektury w przestrzeni publicznej, tzn. nie projektować np. żółtych barierek dla pieszych.
Załączniki:
wezel-zawodzie-uwaga1.png 631 KB, pobrane 84 czas (s).
Stowarzyszenie Rowerowe Katowice
facebook.com/rowerowekatowice
Offline W. Inwestycji  
#11 Wysłane : 14 kwietnia 2015 14:11:35
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 485

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
Napisał: Piotr Idź do cytowanego postu.
Moje uwagi.

Dla ułatwienia załączam obrazek z planem sytuacyjnym, na którym jest zaznaczona uwaga nr 1.

1. Przejście dla pieszych powinno być dostępne idąc cały czas prosto od strony przejścia przez ul. Krakowską, nie można zmuszać pieszych aby szli kilkanaście metrów po tak wąskim chodniku wzdłuż jezdni i nadkładali tyle drogi chcąc dostać się na perony tramwajowe. W związku z tym widzę 2 możliwości poprawy obecnego projektu:
a) przesunąć przejście bardziej na południowy zachód, w kierunku Toru 1
b) Zlikwidować kilka miejsc parkingowych z Parkingu nr 7) lub przesunąć cały parking w str. wschodnią, a chodnik wraz z wiatą na rowery przesunąć w taki sposób, aby od przejście przez ul. Krakowską szło się mniej więcej prosto w kierunku przejścia przez nową jezdnię w kierunku peronów tramwajowych
2. Podobnie jak przy Węźle Sądowa, wypożyczalnia rowerów jest planowana w budynku głównym, z dala od ścieżki rowerowej i od wiaty na rowery. Należy doprowadzić ścieżkę rowerową pod główny budynek lub zorganizować wypożyczalnię rowerów bliżej wiaty rowerowej, gdyż odcinka od budynku głównego do najbliższej infrastruktury rowerowej nie będzie można przejechać rowerem.
3. Z jaką infrastrukturą rowerową będzie łączyć się ścieżka rowerowa po południowej stronie ul. Krakowskiej? Czy będzie połączenie rowerowe od Węzła Zawodzie do centrum miasta?
4. Jeśli na przejściach dla pieszych planuje się sygnalizacje świetlne, powinny one uwzględniać potencjalnie duży ruch pieszych, dlatego czas zielonego dla pieszych powinien być odpowiednio długi, a czerwonego możliwie krótki.
5. Na przejazdach dla rowerów na których planowane są sygnalizacje świetlne, należy zainstalować czujniki ruchu, aby rowerzysta był automatycznie wykrywany w celu otrzymania zielonego światła.
6. Biorąc pod uwagę styl architektoniczny przedstawiony na wizualizacjach proszę o pamiętanie, aby dostosować do niego jakość małej architektury w przestrzeni publicznej, tzn. nie projektować np. żółtych barierek dla pieszych.

Przeanalizujemy Pana uwagi.
Offline W. Inwestycji  
#12 Wysłane : 4 maja 2015 13:44:28
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 485

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
Napisał: Piotr Idź do cytowanego postu.
Dla ułatwienia załączam obrazek z planem sytuacyjnym, na którym jest zaznaczona uwaga nr 1.

1. Przejście dla pieszych powinno być dostępne idąc cały czas prosto od strony przejścia przez ul. Krakowską, nie można zmuszać pieszych aby szli kilkanaście metrów po tak wąskim chodniku wzdłuż jezdni i nadkładali tyle drogi chcąc dostać się na perony tramwajowe. W związku z tym widzę 2 możliwości poprawy obecnego projektu:
a) przesunąć przejście bardziej na południowy zachód, w kierunku Toru 1
b) Zlikwidować kilka miejsc parkingowych z Parkingu nr 7) lub przesunąć cały parking w str. wschodnią, a chodnik wraz z wiatą na rowery przesunąć w taki sposób, aby od przejście przez ul. Krakowską szło się mniej więcej prosto w kierunku przejścia przez nową jezdnię w kierunku peronów tramwajowych
2. Podobnie jak przy Węźle Sądowa, wypożyczalnia rowerów jest planowana w budynku głównym, z dala od ścieżki rowerowej i od wiaty na rowery. Należy doprowadzić ścieżkę rowerową pod główny budynek lub zorganizować wypożyczalnię rowerów bliżej wiaty rowerowej, gdyż odcinka od budynku głównego do najbliższej infrastruktury rowerowej nie będzie można przejechać rowerem.
3. Z jaką infrastrukturą rowerową będzie łączyć się ścieżka rowerowa po południowej stronie ul. Krakowskiej? Czy będzie połączenie rowerowe od Węzła Zawodzie do centrum miasta?
4. Jeśli na przejściach dla pieszych planuje się sygnalizacje świetlne, powinny one uwzględniać potencjalnie duży ruch pieszych, dlatego czas zielonego dla pieszych powinien być odpowiednio długi, a czerwonego możliwie krótki.
5. Na przejazdach dla rowerów na których planowane są sygnalizacje świetlne, należy zainstalować czujniki ruchu, aby rowerzysta był automatycznie wykrywany w celu otrzymania zielonego światła.
6. Biorąc pod uwagę styl architektoniczny przedstawiony na wizualizacjach proszę o pamiętanie, aby dostosować do niego jakość małej architektury w przestrzeni publicznej, tzn. nie projektować np. żółtych barierek dla pieszych.


ad.1 Przejście dla pieszych przez północną jezdnię ul. Krakowskiej dostosowane jest do rozwiązań drogowych i torowych. Uzasadnione jest poszerzenie chodnika po południowej stronie jezdni od wiaty rowerowej do przejścia dla pieszych.

ad.2 Błąd w opisie legendy. Koncepcja nie przewiduje wykonanie wypożyczalni rowerów.

ad.3 W ramach opracowywanego obecnie dokumentu dot. sieci podstawowych połączeń rowerowych w Katowicach, planowane jest stworzenie dostępnego połączenia rowerowego łączącego węzeł z centrum miasta i Nikiszowcem.

ad.4 Rozpatrywana koncepcja nie obejmuje szczegółowych rozwiązań technicznych dla sygnalizacji świetlnych. Zakłada się, że sygnalizacja będzie acykliczna z priorytetem dla ruchu pieszych. Wniosek zostanie rozpatrzony na etapie opracowywania projektu organizacji ruchu.

ad.5 Budowa sygnalizacji świetlnej nie jest planowana na południowej jezdni ul. Krakowskiej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu jezdnia w tym miejscu zostanie zawężona do dwóch pasów ruchu.

ad.6 Mała architektura zostanie dostosowana.
Offline W. Inwestycji  
#13 Wysłane : 19 września 2016 14:57:28
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 485

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
W załączeniu plan zagospodarowania terenu dla węzła przesiadkowego "Zawodzie"
Załączniki:
Rys_03_PZT.pdf 4,546 KB, pobrane 88 czas (s).
Offline Ormi  
#14 Wysłane : 24 marca 2017 16:12:26
Ormi

Ranga: Expert Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2013-12-11
Posty: 156

Dziękuję: 29 razy
Podziękowano: 24 raz (y) w 19 postu (ów)
http://katowice.wyborcza.pl/kat...wicach.html#BoxLokKatImg

UserPostedImage

Centrum przesiadkowe byłoby zdecydowanie bardziej funkcjonalne gdyby zamiast tego pięknego pofalowanego dachu zrobiono po prostu nad całym jego terenem jedno wielkie zadaszenie dla lepszej ochrony przed deszczem i zwłaszcza dla parkowania możliwie dużo samochodów.
Można przypomnieć, że jedno piętro .KTW1, słupy i płyta, jest wykonywane w kilka tygodni.
I zresztą, bez żadnych pretensji, tak się to robi powszechnie na świecie.
Offline W. Inwestycji  
#15 Wysłane : 27 marca 2017 11:06:06
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 485

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
Informujemy, że ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych w oparciu o opracowany projekt i wydane pozwolenie na budowę.
Offline BRV  
#16 Wysłane : 30 marca 2017 20:18:26
BRV

Ranga: Gold Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2012-01-31
Posty: 174

Dziękuję: 116 razy
Podziękowano: 30 raz (y) w 26 postu (ów)
Napisał: W. Inwestycji Idź do cytowanego postu.
Informujemy, że ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych w oparciu o opracowany projekt i wydane pozwolenie na budowę.


czy można prosić o umieszczenie na forum SIWZ?
Offline W. Inwestycji  
#17 Wysłane : 31 marca 2017 07:30:51
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 485

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
Napisał: BRV Idź do cytowanego postu.
czy można prosić o umieszczenie na forum SIWZ?


Poniżej zamieszczamy link do przetargu:
https://bip.katowice.eu/...px?ido=5227&menu=667
thanks 2 użytkowników podziękowało W. Inwestycji za ten post
BRV na 2017-04-03, citizen na 2017-05-16
Offline Bolo  
#18 Wysłane : 13 grudnia 2017 08:41:18
Bolo

Ranga: Member

Grupy: Registered
Przyłączony: 2017-05-09
Posty: 14

Dziękuję: 3 razy
Podziękowano: 4 raz (y) w 3 postu (ów)
W/g informacji medialnych ruszyła budowa tego węzła - http://www.infokatowice....e-wytna-ponad-350-drzew/

przy czym, ta wizualizacja jest chyba nieaktualna z tego co pisano gdzie indziej.
Zastanawia mnie natomiast aż tak duża wycinka, czy o niej samej można coś więcej, czyli na temat samej inwentaryzacji drzew pod wycinkę.
Offline W. Inwestycji  
#19 Wysłane : 13 grudnia 2017 13:19:47
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 485

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
Napisał: Bolo Idź do cytowanego postu.
W/g informacji medialnych ruszyła budowa tego węzła - http://www.infokatowice....e-wytna-ponad-350-drzew/

przy czym, ta wizualizacja jest chyba nieaktualna z tego co pisano gdzie indziej.
Zastanawia mnie natomiast aż tak duża wycinka, czy o niej samej można coś więcej, czyli na temat samej inwentaryzacji drzew pod wycinkę.

Informujemy, że węzeł przesiadkowy „Zawodzie” to nie tylko pętla tramwajowa, miejsca odstawcze dla autobusów oraz miejsce przesiadania się między środkami komunikacji miejskiej. Zakres inwestycji obejmuje również dwa parkingi dla samochodów o łącznej pojemności 405 miejsc (275 miejsc – parking z wyznaczonymi miejscami oraz plac parkingowy o pojemności 130 miejsc dla samochodów osobowych, który w przypadku imprez masowych w Mieście wykorzystywany będzie jako parking dla autokarów). Poniżej zamieszczamy plan sytuacyjny – inwentaryzację drzew i krzewów, plan wyrębu.
Załączniki:
Rys.02 Zawodzie inwentaryzacja drzew.pdf 2,551 KB, pobrane 46 czas (s).
thanks 1 użytkownik podziękował W. Inwestycji za ten post.
Bolo na 2017-12-14
Użytkownicy przeglądający ten temat
Guest
Skok do forum  
Nie możesz tworzyć nowych tematów w tym forum.
Nie możesz odpowiadać na tematy w tym forum.
Nie możesz usuwać swoich postów w tym forum.
Nie możesz edytować swoich postów w tym forum.
Nie możesz tworzyć ankiet w tym forum.
Nie możesz głosować w ankietach w tym forum.