logo
Witamy Gościa! Aby wykorzystać wszystkie możliwości proszę Zaloguj albo Rejestruj.

Zgłoszenie

Icon
Error

7 strony«<34567>
Opcje
Idź do ostatniego postu Idź do pierwszego nieprzeczytanego
Offline Janusz  
#81 Wysłane : 31 stycznia 2013 21:40:08
Janusz

Ranga: Fresh Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2012-01-20
Posty: 6

Do mojej poprzedniej wypowiedzi dodam jeszcze krótką dygresję: gdzie jest służebna rola administracji? kto ma chronić interes mieszkańców jak nie władze miasta? Natomiast w wypowiedziach i obserwacjach działania miasta da się odczuć bierność. Występuję jako głos mieszkańców, którzy czują się pomijani, nieinformowani i lekceważeni?
Czy potrzebny jest szum medialny, aby coś w temacie planów kolei miasto zaczęło robić????
Offline Jerzy Weg  
#82 Wysłane : 1 lutego 2013 09:45:32
Jerzy Weg

Ranga: Junior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-11-03
Posty: 32

Dołączam się do postu przedmówcy.Panie Uszok proszę konkretnie odpowiedzieć jaki algorytm postępowania przewidział Pan na chwile obecną aby bronić interesu ludzi , którzy poprzez swoje obowiązki podatkowe i wyborcze udzielają Panu mandatu do reprezentowania ich interesu?Może ci ludzie powinni powiadomić NIK , oraz instytucje europejskie,które z pieniędzy zachodnich podatników mają łożyć na ten nieprofesjonalny projekt.Prosimy o pilną odpowiedź, proszę nie stawiać mieszkańców Podlesia którzy są reprezentowani przez Stowarzyszenie aby szukali pomocy w innych instytucjach.
Offline mieszkaniec  
#83 Wysłane : 5 lutego 2013 08:30:33
mieszkaniec

Ranga: Fresh Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2013-01-15
Posty: 12

Proszę o odpowiedź, jak się ma aktualny proces wykonywania dalszej części studium, do obowiązku inwestora oceny oddziaływania inwestycji na środowisko wynikającego z Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach?
Czy od czasu jej wydania w 2011 roku, były prowadzone jakieś prace na ten temat?
Czy studium musi uwględniać wymogi Decyzji, czy też wymogi Decyzji mają być uwzględnione przy decyzji lokalizacyjnej?

z poważaniem
Offline W. Rozwoju Miasta  
#84 Wysłane : 6 lutego 2013 12:09:31
W. Transportu

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Kategoria wewnętrzna, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Inwestycje, Moderatorzy - Rowerowe Katowice, Moderatorzy - Transport publiczny, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Infrastruktura, Moderatorzy - Inwestycje, Moderatorzy - Infrastruktura
Przyłączony: 2012-11-02
Posty: 202

Podziękowano: 15 raz (y) w 14 postu (ów)
Zgodnie z zapewnieniami PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji nowe materiały, które zostaną przekazane do Urzędu Miasta Katowice będą wykonane na uaktualnionych mapach ewidencyjnych.
Odnośnie oceny oddziaływania na środowisko - w związku z ograniczeniem zakresu Studium wykonalności (...) - aktualnie trwają prace nad modyfikacją raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (planowane złożenie u Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska maj 2013r.)
Offline mieszkaniec  
#85 Wysłane : 7 lutego 2013 11:25:55
mieszkaniec

Ranga: Fresh Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2013-01-15
Posty: 12

Po złożeniu tego rapotu w RDOŚ, zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (Dz.U. z 2008r., nr.199,poz.1227), na podst. art. 90, Dyrektor RDOŚ wydaje postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Przed tym jednak, zwraca się do Państwa, czyli UMK o o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa. Oznaczać to powinno, iż UMK powinien podać do wiadomości publicznej o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu i możliwości składania uwag i wniosków.

Czy Pan/UMK potwierdza te informacje/procedurę i w jakiej formie Państwo poinformujecie o możliwości wglądu w ten raport?

Z poważaniem
Offline W. Rozwoju Miasta  
#86 Wysłane : 8 lutego 2013 13:51:46
W. Transportu

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Kategoria wewnętrzna, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Inwestycje, Moderatorzy - Rowerowe Katowice, Moderatorzy - Transport publiczny, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Infrastruktura, Moderatorzy - Inwestycje, Moderatorzy - Infrastruktura
Przyłączony: 2012-11-02
Posty: 202

Podziękowano: 15 raz (y) w 14 postu (ów)
Napisał: " Idź do cytowanego postu.
Po złożeniu tego rapotu w RDOŚ, zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (Dz.U. z 2008r., nr.199,poz.1227), na podst. art. 90, Dyrektor RDOŚ wydaje postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Przed tym jednak, zwraca się do Państwa, czyli UMK o o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa. Oznaczać to powinno, iż UMK powinien podać do wiadomości publicznej o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu i możliwości składania uwag i wniosków.

Czy Pan/UMK potwierdza te informacje/procedurę i w jakiej formie Państwo poinformujecie o możliwości wglądu w ten raport?

Z poważaniemNiezupełnie tak to będzie przebiegać.
Otóż organem prowadzącym postępowanie jest RDOŚ. Obecnie jest ono zawieszone. Po wpłynięciu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Na tym etapie RDOŚ zobligowany jest wystąpić o wydanie opinii do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji regulują przepisy art. 33 -38 przytoczonej przez Pana ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. To organ właściwy w sprawie , a więc RDOŚ podaje do publicznej wiadomości m.in. informacje o wszczęciu postępowania, o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu, możliwości składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania.

W przypadku dodatkowych pytań odnośnie tej procedury najlepiej kontaktować się bezpośrednio z osobą zajmującą się tą sprawą w RDOŚ:
Pani Anna Sopel tel. (32) 4206 805, e-mail: anna.sopel.katowice@rdos.gov.pl
Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko – WOOŚ, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Edytowane przez moderatora 8 lutego 2013 13:52:22  | Powód: Nie podano

Offline Janusz  
#87 Wysłane : 22 lutego 2013 15:00:12
Janusz

Ranga: Fresh Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2012-01-20
Posty: 6

Napisał: " Idź do cytowanego postu.
Kto więc odpowiada za aktualizację map w zasobach powiatowych?
Zgodnie z art 7d Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne obowiązek ten ciąży na Staroście. Dodam tylko, że Katowice są miastem na prawach powiatu, a obowiązek aktualizacji ciąży na Panie Prezydencie. Moje pytanie sprowadza się do tego - czy fakt posiadanie i skorzystania przez kolej z nieaktualnych map mam rozumieć jako niedopełnienie obowiązku ustawowego Starosty, czy złą wolę ze strony PKP? Czy miasto dopełniło w tym zakresie wszelkich starań aby kolej mogła skorzystać z aktualnych map?
Ponadto decyzja lokalizacyjna wydawana przez Wojewodę jest ostatnim z etapów procedowania inwestycji. Przed wydaniem decyzji lokalizacyjnej zbierane są opinie i konsultowana jest inwestycja z określonymi jednostkami administracji i społeczeństwem. Załączenie nieaktualnych map ma wpływ na decyzje/ opnie tych jednostek. W związku z powyższym decyzja Wojewody opierać się będzie po części na zafałszowanych opiniach. Co w związku z powyższym miasto robi, aby chronić interes mieszkańców??? Dlaczego miasto nie stara się nagłośnić, albo przynajmniej spełniać obowiązku informacyjnego??? Czy fakt, iż studium opracowywano w 2010 r. uprawnia do posługiwania się nieaktualnymi opracowaniami przez wykonawcę???
Oczekuję od miasta odpowiedzi i reakcji, a nie zasłaniania się dokumentami Ministerstwa i mglistymi zapewnieniami, iż oczekuje się na reakcję ze strony PKP. Takiej reakcji nie będzie, a jeśli wystąpi to będzie już za późno, żeby cokolwiek zmienić w forsowanych przez kolej planach!!!


Nie uzyskałem odpowiedzi?? Co władze Miasta na moje uwagi we wpisie???
Offline W. Rozwoju Miasta  
#88 Wysłane : 27 lutego 2013 14:47:53
W. Transportu

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Kategoria wewnętrzna, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Inwestycje, Moderatorzy - Rowerowe Katowice, Moderatorzy - Transport publiczny, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Infrastruktura, Moderatorzy - Inwestycje, Moderatorzy - Infrastruktura
Przyłączony: 2012-11-02
Posty: 202

Podziękowano: 15 raz (y) w 14 postu (ów)
Odpowiedź zostanie Panu udzielona, jak tylko uzyskamy informacje z Wydziału Geodezji.

Edytowane przez moderatora 27 lutego 2013 14:48:39  | Powód: Nie podano

Offline mieszkaniec  
#89 Wysłane : 28 lutego 2013 11:43:11
mieszkaniec

Ranga: Fresh Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2013-01-15
Posty: 12

1.Chciałbym prosić o odpowiedź na pytanie, jak się mają prace nad dalszą cześcią studium wykonalności, o czym wyżej, do planów, które były także przedstawiane na spotkaniach ze społecznością Podlesia, poprowadzenia drogi zbiorczej dla pojazdów, wzdłuż planowanej inwestycji?

2.Jak plan tej drogi ma się do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice - II edycja, gdzie tej drogi nie ma w planach?

3. Czy Studium jest już prawomocnie przyjęte, bo podobno zostało zaskarżone przez Wojewodę?

z poważaniem
Offline W. Rozwoju Miasta  
#90 Wysłane : 1 marca 2013 12:56:40
W. Transportu

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Kategoria wewnętrzna, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Inwestycje, Moderatorzy - Rowerowe Katowice, Moderatorzy - Transport publiczny, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Infrastruktura, Moderatorzy - Inwestycje, Moderatorzy - Infrastruktura
Przyłączony: 2012-11-02
Posty: 202

Podziękowano: 15 raz (y) w 14 postu (ów)
Napisał: " Idź do cytowanego postu.
Kto więc odpowiada za aktualizację map w zasobach powiatowych?


Zgodnie z informacją otrzymaną z Wydziału Geodezji informujemy, że w zasobach powiatowych są dwa rodzaje map, mapa zasadnicza i mapa ewidencji gruntów i budynków.
Dla mapy zasadniczej nie ma odgórnego obowiązku aktualizacji. Przepisy mówią,że aktualizuje mapę ten (czyt. na koszt tego), kto ma w tym interes. Aktualizacja taka polega na zleceniu pracy geodezyjnej, geodeta po zakończonej pracy oddaje dokumentację do Urzędu Miasta i po jej kontroli i przyjęciu, zawarte w tej dokumentacji informacje są wprowadzane na mapę i w ten sposób dla obszaru tej pracy na dany dzień mapa jest aktualna.
Natomiast dla mapy ewidencyjnej jest obowiązek aktualizacji. Właściciel lub władający jest zobowiązany zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian, a Starosta jest zobowiązany raz na 15 lat dla każdego obrębu ewidencyjnego zrobić weryfikację mapy ewidencji gruntów i budynków w stosunku do stanu faktycznego w terenie.

Edytowane przez moderatora 1 marca 2013 12:57:44  | Powód: Nie podano

Offline W. Rozwoju Miasta  
#91 Wysłane : 4 marca 2013 09:50:50
W. Transportu

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Kategoria wewnętrzna, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Inwestycje, Moderatorzy - Rowerowe Katowice, Moderatorzy - Transport publiczny, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Infrastruktura, Moderatorzy - Inwestycje, Moderatorzy - Infrastruktura
Przyłączony: 2012-11-02
Posty: 202

Podziękowano: 15 raz (y) w 14 postu (ów)
Napisał: " Idź do cytowanego postu.
1.Chciałbym prosić o odpowiedź na pytanie, jak się mają prace nad dalszą cześcią studium wykonalności, o czym wyżej, do planów, które były także przedstawiane na spotkaniach ze społecznością Podlesia, poprowadzenia drogi zbiorczej dla pojazdów, wzdłuż planowanej inwestycji?

2.Jak plan tej drogi ma się do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice - II edycja, gdzie tej drogi nie ma w planach?

3. Czy Studium jest już prawomocnie przyjęte, bo podobno zostało zaskarżone przez Wojewodę?

z poważaniem


Na dzień dzisiejszy wszystkie drogi planowane w Katowicach są zgodne ze „Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” – II edycja" i nie uwzględniają w przebiegu trasy linii kolejowej z uwagi na fakt, że przedstawione dotychczas rozwiązania PKP PLK S.A zostały zakwestionowane, a nowe nie zostały przedstawione. Informujemy, że uchwałą nr XXV/568/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25.07.2012r. przekazano do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” – II edycja", dotyczącą naruszenia procedury sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wraz z odpowiedzią na skargę.
Zgodnie z art. 61 ustawy Prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi - wniesienie skargi nie wstrzymało wykonania aktu. Niemniej jednak Miasto Katowice powstrzymywało się od istotnych działań działań do czasu ogłoszenia wyroku w sprawie.

Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, sygnatura IISA/GI 957/12 z dnia 08.02.2013r. sąd oddalił skargę Wojewody Śląskiego na uchwałę nr XXI/483/12 w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wyrok nie jest prawomocny. Wojewodzie przysługuje jeszcze skarga kasacyjna do NSA.

Edytowane przez moderatora 4 marca 2013 09:53:46  | Powód: Nie podano

Offline mieszkaniec  
#92 Wysłane : 25 kwietnia 2013 08:26:16
mieszkaniec

Ranga: Fresh Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2013-01-15
Posty: 12

Dzień dobry,
Czy UMK potrafi skomentować informacje jakie pojawiają się na forum Gazeta.pl, z których część podaję niżej?

Re: Czy szybka kolej zniszczy katowickie Podlesie
Autor: weggg 15.02.13, 13:15

Po szczycie w Brukseli plany kolei są właściwie przesądzone.Kolej ubiega się o 4 tory i realizacja ta dotknie tylko mieszkańców Podlesia.Podobno są już nawet policzone konkretne kwoty na wywłaszczenia!4 tory plus przebudowa drogi (kolej twierdzi że to taniej niż budowa 3 wiaduktów-kto ich tam uczył liczyć)Tak więc najfajniej to będą mieć(oprócz mieszkańców Kaskady którym wyburzą domy) mieszkańcy nowo budowanego osiedla Jacol na Rolniczej bo 4 tory plus droga sprawia,że osiedle to będzie bezpośrednio przy torowisku z drogą, ale według kolei na tyle daleko żeby nie otrzymać odszkodowania a i ekranów tam nie zaplanowano,nic tylko zamieszkać-szkoda każdego słowa.pamiętajmy jeszcze o obecnym torowisku,które zapewne zostanie dla ruchu towarowego,kolejowa delta zapraszamy zapewne będzie cicho i sielsko,za parę lat kolej splajtuje ale dziadostwo pozostanie a ludzie będą musieli błąkać się gdzie indziej.
Re: Czy szybka kolej zniszczy katowickie Podlesie
Autor: weggg 28.02.13, 14:27

4 tory plus droga ponieważ ul Niezapominajek według planów będzie ślepa.PKL musi więc zbudować nową i zaplanowało ją obok torowiska w kierunku zachodnim czyli do ul Pomorskiego.Rewelacja


Jak to się ma np. do składania przez PKP uzupełnionego raportu o stanie oddziaływania na środowisko, który chyba jeszcze nie został złożony do RDOŚ i przecież nie musi być pozytywna decyzja?

Jak aktualnie UMK monitoruje ten problem?

Proszę o odpowiedź
z poważaniem
Offline W. Rozwoju Miasta  
#93 Wysłane : 2 maja 2013 12:09:11
W. Transportu

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Kategoria wewnętrzna, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Inwestycje, Moderatorzy - Rowerowe Katowice, Moderatorzy - Transport publiczny, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Infrastruktura, Moderatorzy - Inwestycje, Moderatorzy - Infrastruktura
Przyłączony: 2012-11-02
Posty: 202

Podziękowano: 15 raz (y) w 14 postu (ów)
Miasto Katowice nie otrzymało dotychczas od PKP PLK S.A. żadnych dokumentów, potwierdzających te informacje, jakie wyczytał Pan na forum Gazeta.pl.
Offline NowyPodlesianin  
#94 Wysłane : 5 maja 2013 10:00:06
NowyPodlesianin

Ranga: Fresh Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2013-05-04
Posty: 0

Witam,
czy ktoś posiada mapkę z naniesioną trasą nowej koleji?
Offline Jerzy Weg  
#95 Wysłane : 13 maja 2013 05:59:30
Jerzy Weg

Ranga: Junior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-11-03
Posty: 32

Ja posiadam,niech Pan napisze w jakiej lokalizacji znajduje się Pana dom.Szlak przebiega od Kaskady,obok niedokończonego osiedla Pejan środkiem wielkiej łąki pomiędzy ul Rolniczą i Pomorskiego w bezpośrednim sąsiedztwie 5 nowych domów przy ul Rolniczej,obok starego sadu i bezpośrednio obok nowobudowanego osiedla domków firmy Jacol.Ponieważ kolej zaplanowała budowę 4 torów, dwa to modernizacja E-65 a dwa kolejne to SKR-ka, które przetną ul Niezapominajek zamykając ją dożywotnio, za torami w kierunku zachodnim musi przywrócić połączenie drogowe z Tychami.Oznacza to,że oprócz 4 torów powstanie droga a jej lokalizacja wypadnie pod samymi oknami domków budowanych pod lasem przez firmę Jacol.Jeśli kupił Pan dom lub działkę właśnie na tym osiedlu to współczuję. Inwestowanie obecne w rejonie Rolniczej,Pomorskiego,Kaskady lub Piwonii jest bardzo ryzykowne.
Offline mieszkaniec  
#96 Wysłane : 14 maja 2013 06:36:35
mieszkaniec

Ranga: Fresh Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2013-01-15
Posty: 12

Dzień dobry,
Czy forumowiczom znany jest może tekst w Gazeta.pl z 11.05 (w Wyborcza.biz autor Leszek Baj), gdzie pisze się o nowym podejściu kolei do planów inwestycyjnych? Polecam i podaję link: http://wyborcza.biz/bizn...owe__Celem_stabilna.html
Tytuł to: PKP będzie modernizować linie kolejowe. Celem stabilna prędkość pociągów.

Podają tam, że nie zawsze jest sens prostowania zakrętów pod kątem uzyskania tylko częściowej prędkości 160 km/h, bo lepiej uzyskać całościową prędkość np. 120 km/h. To by mogło kierować sprawę na wariant modernizacji linii do 120 km/h po starym śladzie. Co sądzicie?

Może UMK mógłby się zwrócić o stanowisko do PKP-PLK?
pozdr.
Offline Jerzy Weg  
#97 Wysłane : 14 maja 2013 09:01:20
Jerzy Weg

Ranga: Junior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-11-03
Posty: 32

Myślę,że to nie jest pytanie czy mógł by tylko kiedy to uczyni.UMK jest prawnie zobowiązane do służenia mieszkańcom i mieszkańcy oczekują,że tak właśnie będą reprezentowane ich interesy.Proszę zatem określić,kiedy w jakiej formie i jak UMK zapyta kolej a potem powiadomi mieszkańców Katowic?
Offline W. Rozwoju Miasta  
#98 Wysłane : 20 maja 2013 11:48:09
W. Transportu

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Kategoria wewnętrzna, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Inwestycje, Moderatorzy - Rowerowe Katowice, Moderatorzy - Transport publiczny, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Infrastruktura, Moderatorzy - Inwestycje, Moderatorzy - Infrastruktura
Przyłączony: 2012-11-02
Posty: 202

Podziękowano: 15 raz (y) w 14 postu (ów)
Przypominamy, że Urząd Miasta Katowice zwracał się w 2012r. do PKP PLK o rozpatrzenie możliwości wykorzystania śladu istniejącej linii kolejowej w celu ochrony istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Cały czas prowadzona jest korespondencja w tej sprawie. PKP PLK S.A nie podając szczegółów poinformował o planowanej zmianie zakresu inwestycji, o czym informowaliśmy już na forum. Nadal do Urzędu Miasta Katowice nie wpłynęły materiały zawierające planowane przez PKP PLK S.A. rozwiązania.

Wprawdzie ostatnio wpłynęło do Wydziału Rozwoju Miasta (data wpływu 13.05.2013r.) pismo od PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, niemniej nie przedstawiono w nim żadnych szczegółów, a jedynie poinformowano, że w wyniku analiz finansowych i planów rozwojowych przyjęty został do kontynuacji w Studium Wykonalności zakres rzeczowy ograniczony tylko dla odcinków, które mają realną szansę być zrealizowne w perspektywie finansowej 2014-2020 tj. część zadania 2 na odcinku Katowice Szopienice Płd- Katowice i część zadania 4 na odcinkach Katowice-Tychy -Podg.Most Wisła-Zebrzydowice -granica państwa oraz Podg Most Wisła -Czechowice -Dziedzice -Bielsko Biała Lipnik.

Ponadto poinformowano, że obecnie trwają negocjacje z Wykonawcą Studium Wykonalności dotyczące podpisania porozumienia na dalsze prace w ograniczonym zakresie dla modernizacji ciągu E-65. Termin zakończenia Studium Wykonalności planowany jest na I kwartał 2015r. Wg nowego harmonogramu pozyskanie decyzji środowiskowej dla zadania 2 i 4 planowane jest w drugiej połowie 2013r., jak również przygotowanie załączników i wniosków do otrzymania decyzji lokalizacyjnej.

Jednocześnie PKP PLK S.A. poinformował , że zgodnie z analizami ich Biura Strategii dalsze opracowania będą kontynuowane dla odcinka Katowice -Tychy w układzie czterotorowym. W planach strategicznych znajdują się również odcinki od Katowic do Sosnowca i dalej do Będzina z wyjazdem z Katowic Szopienic do Sosnowca również w układzie czterotorowym. Wykonawca pracuje nad doprecyzowaniem układu komunikacyjnego na odcinku Katowice Podlesie-Tychy. Zakończenie prac projektowych będzie podstawą do precyzyjnego zaplanowania centrów przesiadkowych w okolicach Piotrowic i Podlesia.

PKP PLK S.A. zobowiązało się niezwłocznie po uzyskaniu od Wykonawcy Studium projektu wstępnego z planowanym zakresem inwestycyjnym i rozwiązaniami układów komunikacyjnych przy linii kolejowej przekazać go do Urzędu Miasta Katowice.

Zatem osobom, którym zależy na uzyskaniu wcześniej informacji, materiałów w tej sprawie proponujemy zwrócić się bezpośrednio PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji tel. (32) 710- 13-11 , e-mail: m.rudy@plk_sa.pl

Edytowane przez moderatora 20 maja 2013 11:49:38  | Powód: Nie podano

Offline mieszkaniec  
#99 Wysłane : 21 maja 2013 06:52:22
mieszkaniec

Ranga: Fresh Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2013-01-15
Posty: 12

Dziękuję za odpowiedź.

A czy forumowiczom lub UMK coś wiadomo nt. działań w przedmiotowym temacie, jakie miało prowadzić Stowarzyszenie na rzecz zrównaważonego rozwoju dzielnicy Podlesie w Katowicach? Kiedyś były zebrania i przyjechało Radio, a teraz...?

Podobno mieli występować w imieniu mieszkańców - może oni powinni prowadzić korespondencję z PkP-PLK lub UMK?

Z poważaniem
Offline Paweł Niewiadomski  
#100 Wysłane : 21 maja 2013 15:50:04
Paweł Niewiadomski

Ranga: Senior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-03-30
Posty: 56

Podziękowano: 4 raz (y) w 3 postu (ów)
Czy jest możliwe by trasy kolejowe były 4 lub 5 torowe, a stacje były średnio co 1km (w gęsto zaludnionych miejscach co 500-1000m w rzadziej co (1000-1500), by kolej działała jak metro naziemne?
Czy jest jakaś szansa, że z Tychów będzie kolej do Gliwic przez Ligotę mniej więcej dawnym szlakiem?

Pozdrawiam,
Paweł Niewiadomski
Użytkownicy przeglądający ten temat
Guest
7 strony«<34567>
Skok do forum  
Nie możesz tworzyć nowych tematów w tym forum.
Nie możesz odpowiadać na tematy w tym forum.
Nie możesz usuwać swoich postów w tym forum.
Nie możesz edytować swoich postów w tym forum.
Nie możesz tworzyć ankiet w tym forum.
Nie możesz głosować w ankietach w tym forum.