logo
Witamy Gościa! Aby wykorzystać wszystkie możliwości proszę Zaloguj albo Rejestruj.

Zgłoszenie

Icon
Error

7 strony«<23456>»
Opcje
Idź do ostatniego postu Idź do pierwszego nieprzeczytanego
Offline Dawid Ślusarczyk  
#61 Wysłane : 21 kwietnia 2012 12:37:25
Dawid Ślusarczyk

Ranga: Platinum Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-03-29
Posty: 503
Polska
Lokalizacja: Dąbrówka Mała

Cytat:

W. Rozwoju Miasta napisał
3. W ramach zgłoszonego problemu dotyczącego opóźnień i zaniedbań przy remoncie peronów zostały podjęte działania przez Urząd Miasta.


Z dzisiejszej perspektywy - jakie działania zostały podjęte i jaki jest ich skutek?

Poza tym - już jakiś czas temu miały zostać wskazane 2 stacje spośród ujętych w opracowaniu dot. rozwoju kolei miejskiej. Co wydarzyło się w tym temacie, co dzieje się obecnie i czego należałoby się spodziewać w najbliższej przyszłości?
Offline W. Rozwoju Miasta  
#62 Wysłane : 24 maja 2012 12:01:07
W. Rozwoju Miasta

Ranga: Junior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 27

Miasto Katowice informuje że Pana wnioski w sprawie opóźnień i zaniedbań przy remoncie peronów zostały przekazane do PKP PLK (zgodnie z treścią Pana wniosku).
Poniżej załączamy informacje uzyskane od PKP PLK:
Ad. 1 Zakończenie realizacji programu inwestycyjnego p.n. „Modernizacja układu torowego na liniach nr 1, 137, 139 i infrastruktury służącej do obsługi podróżnych w obrębie stacji Katowice Osobowa” przewidywane jest na koniec br. Niestety w trakcie realizacji robót budowlanych natrafiono na nieprzewidziane poważne przeszkody podziemne, które w poważny sposób w ubiegłym roku jak również w roku bieżącym utrudniły ich terminową realizację. Dodatkowo bardzo niskie temperatury na przełomie stycznia i lutego doprowadziły do głębokiego przemarzania gruntu sięgającego 80 cm. Tak głęboka zmarzlina w poważny sposób uniemożliwiła wykonanie niektórych prac w terminie. Wykonawca po nastaniu sprzyjających warunków dokonał zmian organizacyjnych na budowie oraz poważnie zwiększył swój potencjał wykonawczy w celu nadrobienia opóźnień, jednak w chwili obecnej notujemy niewielkie opóźnienia w prowadzonych robotach.
Ad. 3 W ubiegłym roku na peronie 1 wykonany był zakres robót zgodnie z planem i harmonogramem dla fazy I przebudowy tego peronu.
W roku bieżącym zaplanowana jest realizacja II fazy przebudowy peronu 1 co mamy zamiar rozpocząć w najbliższych dniach równolegle z peronem 3, który będzie przebudowywany w pełnym zakresie.
Gwarantujemy pełną obsługę podróżnych oraz pełną zdolność eksploatacyjną stacji Katowice w trakcie wykonywanych prac, tak jak to ma miejsce przez cały czas prowadzonych robót. Tymi problemami zajmują się wysokiej klasy specjaliści od prowadzenia ruchu kolejowego.
Ad. 2 Zgodnie z wcześniejszą korespondencją dotyczącą SKR Miasto Katowice informuje, że nadal nie zostały przyjęte rozwiązania dotyczące modernizacji linii E-65.
Offline Dawid Ślusarczyk  
#63 Wysłane : 31 maja 2012 00:24:41
Dawid Ślusarczyk

Ranga: Platinum Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-03-29
Posty: 503
Polska
Lokalizacja: Dąbrówka Mała

W. Rozwoju Miasta napisał:
Cytat:
Ad. 1 Zakończenie realizacji programu inwestycyjnego p.n. „Modernizacja układu torowego na liniach nr 1, 137, 139 i infrastruktury służącej do obsługi podróżnych w obrębie stacji Katowice Osobowa” przewidywane jest na koniec br. Niestety w trakcie realizacji robót budowlanych natrafiono na nieprzewidziane poważne przeszkody podziemne, które w poważny sposób w ubiegłym roku jak również w roku bieżącym utrudniły ich terminową realizację. Dodatkowo bardzo niskie temperatury na przełomie stycznia i lutego doprowadziły do głębokiego przemarzania gruntu sięgającego 80 cm. Tak głęboka zmarzlina w poważny sposób uniemożliwiła wykonanie niektórych prac w terminie. Wykonawca po nastaniu sprzyjających warunków dokonał zmian organizacyjnych na budowie oraz poważnie zwiększył swój potencjał wykonawczy w celu nadrobienia opóźnień, jednak w chwili obecnej notujemy niewielkie opóźnienia w prowadzonych robotach.


Nie jest prawdą, że główną przyczynę opóźnień przy przebudowie I peronu katowickiego dworca stanowią nieprzewidziane w harmonogramie prace ziemne ("przeszkody podziemne"). Z uwagi na charakter przedsięwzięcia i jego skalę, inwestycja przyciągnęła miłośników architektury oraz budownictwa, którzy regularnie dokumentowali (również fotograficznie) przebieg prac. Z tej "dokumentacji" wynika jednoznacznie, że posadzka peronu w postaci kostki betonowej układana była przynajmniej trzykrotnie: w marcu, maju oraz lipcu. Kilka obserwacji:

- jeżeli kostkę betonową kładziono przed zakończeniem robót ziemnych, stanowi to dowód niefachowości i nieznajomości sztuki budowlanej przez wykonawcę prac;

- jeżeli kostkę kładziono po zakończeniu prac ziemnych, nie powinny pojawić się żadne utrudnienia skutkujące koniecznością ściągania posadzki;

- jeśli pojawiły się w/w utrudnienia skutkujące koniecznością ściągnięcia posadzki, świadczy to o niewłaściwym wykonaniu prac ziemnych, zastosowaniu złej technologii lub niezapewnienia właściwych maszyn i urządzeń budowlanych. Tym bardziej, jeśli posadzkę trzeba ściągać aż dwukrotnie;

- jeżeli posadzka, mimo przynajmniej 2-krotnego ściągania, nadal położona jest krzywo i to już w momencie jej układania, stanowi to, mówiąc delikatnie, dowód braku niezbędnego doświadczenia;

- jeżeli wykonawca przez cały okres budowy ogranicza zasoby (ludzkie oraz sprzętowe) jakie pojawiają się na placu budowy, siłą rzeczy inwestycja nie może zostać ukończona w terminie, czego wykrycie nie powinno stanowić żadnego problemu i wysiłku dla organów nadzorujących inwestycję;

- jeżeli na placu budowy pracownicy przesiadują popijając piwo... cóż, ten punkt chyba nie wymaga komentarza.

Ponadto, nie jest prawdą iż warunki pogodowe miały "wielki" wpływ na powstałe opóźnienia. W okresie zimy z przełomu 2011 i 2012 roku prowadzono równoległe prace na placu budowy Galerii KAtowickiej. Przez grudzień i większą część stycznia notowane były całkiem korzystne warunki do prowadzenia prac budowlanych (dodatnie temperatury za dnia i nieznaczny przymrozek nocą). Warunki niekorzystne przez cały okres zimy panowały w sumie przez nieco ponad 4 tygodnie. Trudno mi uwierzyć, by na "sąsiednim" placu budowy panujące warunki były zgołao odmienne.

Nawet gdyby w harmonogramie prac uwzględniono dwukrotnie dłuższy czas utrudnień wynikających z niekorzystnych warunków atmosferycznych, w żaden sposób nie tłumaczy to zakończenia prac po (orientacyjnie) 11 miesiącach od przekazania placu budowy wykonawcy robót. Przypomnę że pierwotny harmonogram zakładał 3-miesięczny okres przebudowy jednego peronu.

Na Państwa prośbę mogę przygotować krótkie podsumowanie przebiegu prac prowadzonych na peronie (może to trochę zająć) lub wskazać źródło, z któego mogą Państwo pozyskać relację z budowy. Podsumowanie wzbogacone o dokumentację fotograficzną (z góry uprzedzam że nie jestem autorem zdjęć) może zostać porównane z dziennikiem budowy i wykorzystane w celu egzekucji kar.

Przy okazji poruszania tej kwestii, pragnę zwrócić uwagę na niewystarczającą ilość wyświetlaczy na wyremontowanym II peronie. Na platformie nr II zamontowano w sumie po dwa wyświetlacze na jedną krawędź, co daje ponad 170m platformy na jeden ekran. Dworce o porównywalnej kategorii i randze otrzymały nawet po 4-5 wyświetlaczy na jedną krawędź platformy.
Chciałbym się dowiedzieć co jest powodem takiej dysproporcji.

W. Rozwoju Miasta napisał:
Cytat:
Ad. 2 Zgodnie z wcześniejszą korespondencją dotyczącą SKR Miasto Katowice informuje, że nadal nie zostały przyjęte rozwiązania dotyczące modernizacji linii E-65.


W jakim stopniu brak ustaleń dot. modernizacji linii E65 blokuje możliwości rozwijania koncepcji SKR? Niezależnie od efektu modernizacji konieczne jest wyznaczenie 2 stacji, których ucywilizowanie i odnowienie będzie najbardziej zasadne z pkt. widzenia realizacji celów inwestycji. Tym bardziej, że zdecydowana większość czynników mających wpływ na podejmowane decyzje (np. wielkość i kierunki przepływu potoków pasażerów) nie zależy od modernizacji linii E65.

Pozdrawiam!
Offline W. Rozwoju Miasta  
#64 Wysłane : 25 czerwca 2012 12:47:00
W. Rozwoju Miasta

Ranga: Junior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 27

Miasto Katowice informuje, że uwagi do zamieszczonych informacji w sprawie opóźnień i zaniedbań przy remoncie peronów zostały przekazane do PKP PLK .
Brak ustaleń dot. modernizacji linii E-65 jest istotny, ponieważ przebieg SKR na obszarze Miasta Katowice pokrywa się z przebiegiem linii E-65, przez co zamierzenia te wymagają koordynacji.
Offline Dawid Ślusarczyk  
#65 Wysłane : 11 września 2012 22:11:50
Dawid Ślusarczyk

Ranga: Platinum Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-03-29
Posty: 503
Polska
Lokalizacja: Dąbrówka Mała

Kto w imieniu UM Katowice odpowiada za koordynację rozwiązań od strony planów rozwoju SKR? Prosiłbym o podanie danych kontaktowuych.
Offline Biuro Prasowe  
#66 Wysłane : 12 września 2012 05:15:41
W. Komunikacji Społecznej

Ranga: Administrator

Grupy: WRM, WKUL, WST, BCK, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Bezpieczeństwo, WKŚ, Moderatorzy - Kategoria wewnętrzna, KZGM, WZK, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Sprawy obywatelskie, WBD, Moderatorzy - Ankiety, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Inwestycje, WPS, Moderatorzy - Rowerowe Katowice, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne, Moderatorzy - Promocja Katowic, Moderatorzy - Bezpieczeństwo, Moderatorzy - Witamy na forum, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Kultura, Moderatorzy - Zanim napiszesz, przeczytaj!, ZZM, Moderatorzy - Zdrowie i Ochrona Środowiska, WPS II, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Działalność Gospodarcza, Moderatorzy - Polityka Społeczna, WIN, Moderatorzy - Propozycje tematów, Moderatorzy - Kultura, WB, Moderatorzy - Transport publiczny, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Sport i Turystyka, Moderatorzy - Edukacja, WOIS, SM, Moderatorzy - Rozwój miasta, BRM, WZNP, WE, WP, WGM, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Infrastruktura, Moderatorzy - Inwestycje, UMK moderator, Registered, BP, MZUiM, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Edukacja, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Zdrowie i ochrona środowiska, Moderatorzy - Infrastruktura, WSO, Moderatorzy - Sport i turystyka, MOSiR, Moderatorzy - Sprawy Obywatelskie, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Polityka Społeczna, Administrators
Przyłączony: 2012-08-03
Posty: 417

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 31 raz (y) w 28 postu (ów)
Informacje nt SKR można uzyskać w Wydziale Rozwoju Miasta. Dane kontaktowe przesyłam tutaj. Ponadto informacji udziela pani Anna Muzoł (anna.muzol@um.katowice.pl, tel. 32 25 93 683).
Offline Jerzy Weg  
#67 Wysłane : 17 września 2012 15:58:38
Jerzy Weg

Ranga: Junior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-11-03
Posty: 32

Kolejny raz zadaję pytanie,jak wygląda współpraca Miasta z PKP w celu obrony interesów mieszkańców Podlesia przed wygnaniem ich przez kolej z własnych domów.Panie Uszok,jeszcze raz przypominam Panu,że Miasto to jego mieszkańcy,jak Pan ich broni,co Pan w tej sprawie zrobił,robi?
Offline W. Rozwoju Miasta  
#68 Wysłane : 21 września 2012 07:49:24
W. Rozwoju Miasta

Ranga: Junior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 27

Miasto Katowice pozostaje na bieżąco w kontakcie z przedstawicielami PKP PLK S.A. odpowiedzialnymi za realizację kontraktu. W wyniku działań podjętych do tej pory przez Miasto Katowice, sprawa zmiany przebiegu fragmentu linii E-65 w południowych dzielnicach Katowic była rozpatrywana na poziomie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przez Podsekretarza Stanu Pana Andrzeja Massela. Aktualnie PKP PLK S.A. na polecenie ww. Ministerstwa analizuje alternatywne warianty rozwiązań, które zostaną przedstawione Miastu Katowice.
Offline Dawid Ślusarczyk  
#69 Wysłane : 13 października 2012 12:42:29
Dawid Ślusarczyk

Ranga: Platinum Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-03-29
Posty: 503
Polska
Lokalizacja: Dąbrówka Mała

Witam,

kiedy - orientacyjnie - można się spodziewać propozycji PKP PLK lub o takową zapytać?
Offline W. Rozwoju Miasta  
#70 Wysłane : 5 listopada 2012 12:19:00
W. Rozwoju Miasta

Ranga: Member

Grupy: Nieaktywni
Przyłączony: 2011-03-09
Posty: 50

Podziękowano: 1 raz (y) w 1 postu (ów)
PKP PLK S.A. poinformowało Miasto Katowice, że z dniem 30.09.2012r. zakończyło działalność PKP PLK Centrum Kolei Dużych Prędkości. Realizacje zadań Centrum Kolei Dużych Prędkości
w tym, modernizację linii E-65 przejęło PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji.
Z informacji uzyskanych w PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji wynika, że nadal trwają prace nad wariantami rozwiązań. PKP PLK S.A. zamierza przedstawić Miastu Katowice koncepcje rozwiązań do końca br.
Offline mieszkaniec  
#71 Wysłane : 16 stycznia 2013 09:08:57
mieszkaniec

Ranga: Fresh Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2013-01-15
Posty: 12

Dzień dobry,
Czy Miasto otrzymało już odpowiedź co do planów alternatywnych przebiegu linii kolejowej? Jeżeli nie, co zamierzacie Państwo z tym zrobić?

z poważaniem
Offline Jerzy Weg  
#72 Wysłane : 18 stycznia 2013 11:29:43
Jerzy Weg

Ranga: Junior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-11-03
Posty: 32

I co dalej?Do końca 2012 kolej miała przedstawić kolejne rozwiązania,przedstawiła ,czy ktoś z UMK zapytał kolej o dalszy algorytm postępowania?Z moich informacji wynika,że kolej chce realizować tylko jedno z 5 zadań modernizacji e-65 i jest to właśnie to zadanie które zawiera się w terytorium Katowic.Czy w związku z tym UMK coś zamierza?
Offline W. Rozwoju Miasta  
#73 Wysłane : 21 stycznia 2013 10:36:04
W. Transportu

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Kategoria wewnętrzna, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Inwestycje, Moderatorzy - Rowerowe Katowice, Moderatorzy - Transport publiczny, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Infrastruktura, Moderatorzy - Inwestycje, Moderatorzy - Infrastruktura
Przyłączony: 2012-11-02
Posty: 202

Podziękowano: 15 raz (y) w 14 postu (ów)
Zgodnie z ostatnimi informacjami uzyskanymi z PKP Centrum Realizacji Inwestycji wynika, że część zadania 4 na odcinkach Katowice-Tychy -Podg.Most Wisła-Zebrzydowice-granica państwa oraz Podg. Most Wisła – Czechowice Dziedzice -Bielsko Biała Lipnik mają szanse być zrealizowane w perspektywie finansowej 2014-2020. Aktualnie PKP negocjuje z Wykonawcą Studium wykonalności porozumienie na dalsze prace. Po podpisaniu porozumienia i aneksu do umowy wznowione zostaną prace. PKP zapewnia, że niezwłocznie przekaże do Urzędu Miasta Katowice wstępny projekt z planowanym zakresem inwestycyjnym i rozwiązaniami układów komunikacyjnych linii kolejowej.
Zakończenie studium wykonalności planowane jest na koniec 2013r.
Offline Jerzy Weg  
#74 Wysłane : 23 stycznia 2013 14:17:45
Jerzy Weg

Ranga: Junior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-11-03
Posty: 32

No ale zaraz zaraz, czyli na 5 zadań modernizacji E-65 realizowane będzie tylko jedno,właśnie to na terenie Katowic i to zdaniem kolei ma skrócić czas podróży z Gdyni do Zwardonia?na odcinku 4 km?To jest żart i hucpa,której UMK ma obowiązek z całą stanowczością się przeciwstawić.Ponad to z informacji uzyskanych z jednej z procedujących inwestycje instytucji wynika jasno, że kolej z premedytacją przedstawia nieaktualne plany geodezyjne i mam wrażenie graniczące z pewnością,że ma tego pełną świadomość,bo na spotkaniu kolej-Stowarzyszenie (Podlesie) w obecności dziennikarzy PR Katowice Red Juśkiewicz i Red Zawartki została o tym poinformowana.O tym, że kolej świadomie pracuje na nieaktualnych mamach za pośrednictwem Posłanki Ewy Kołodziej został także poinformowany Minister Nowak.Może czas najwyższy aby UMK także zapytała, dlaczego kolej przedstawia wszystkim zainteresowanym podmiotom nieaktualne podkłady geodezyjne,twierdząc że torowisko będzie przechodziło przez szczere pola, a nie jak ma to miejsce w rzeczywistości, przez dziesiątki nowo wybudowanych domów jednorodzinnych i osiedli na terenie Podlesia, oraz innych dzielnic Katowic.Proszę o przedstawienie rzetelnej informacji w tej sprawie.Niedopuszczalne jest aby mieszkańcy tej pięknej dzielnicy z uwagi na brak profesjonalizmu takiej instytucji jak PKP żyli jak na bombie i każdego dnia nerwowo spoglądali za okno, czy aby właśnie nie nadjeżdżają buldożery- dość tego!
Offline W. Rozwoju Miasta  
#75 Wysłane : 24 stycznia 2013 14:24:39
W. Transportu

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Kategoria wewnętrzna, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Inwestycje, Moderatorzy - Rowerowe Katowice, Moderatorzy - Transport publiczny, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Infrastruktura, Moderatorzy - Inwestycje, Moderatorzy - Infrastruktura
Przyłączony: 2012-11-02
Posty: 202

Podziękowano: 15 raz (y) w 14 postu (ów)
Jak wspomnieliśmy wyżej w chwili obecnej oczekujemy na materiały z PKP. Jeżeli w nowych dokumentach będą nadal użyte nieaktualne mapy ewidencyjne z zasobów geodezyjnych wówczas problem ten zostanie zgłoszony przez Miasto.
Offline mieszkaniec  
#76 Wysłane : 25 stycznia 2013 09:44:38
mieszkaniec

Ranga: Fresh Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2013-01-15
Posty: 12

Nie zgadzam się z odpowiedzią UMK. Czy Miasto jest nią usatysfkacjonowane?
Zadałem proste pytanie - nie tylko zresztą ja - Czy kolej przedstawiła alternatywne plany przebiegu projektowanej linii kolejowej? I otrzymujemy odpowiedź o jakiś negocjacjach w sprawie Studium. Czy te negocjacje dotyczą tych planów alternatywnych, czy czegoś innego. Proszę o jasną odpowiedż.
Jeżeli kolej nie dotrzymuje podanego terminu, to tak samo jak wcześniej Państow pisaliście, o skierowaniu sprawy do wyjaśnienia do Ministerstwa Transportu, to teraz należy ponownie napisać, iż kolej się nie wywiązała z danego słowa i nadal nie przedstawiła alternatywnych planów przebiegu linii kolejowej.
Nadto UMK napisał, że ma być planowany jeden wariant - to przecież wiemy od początku. To ma być wariant 160 km/h. A dlaczego kolej nie analizuje modernizacji torów po obecnym śladzie do prędkości 120 km/h? CZy wariant 160 km/h jest przesądzony i czy on z kolei może być realizowany w obecnym śladzie.
Uprzejmie proszę o konkretne odpowiedzi.
Offline W. Rozwoju Miasta  
#77 Wysłane : 28 stycznia 2013 08:16:06
W. Transportu

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Kategoria wewnętrzna, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Inwestycje, Moderatorzy - Rowerowe Katowice, Moderatorzy - Transport publiczny, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Infrastruktura, Moderatorzy - Inwestycje, Moderatorzy - Infrastruktura
Przyłączony: 2012-11-02
Posty: 202

Podziękowano: 15 raz (y) w 14 postu (ów)
Kolej nie przedstawiła alternatywnych rozwiązań. Jak już informowaliśmy w jednym z poprzednich postów - PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji zobowiązało się przekazać takie rozwiązania do Urzędu Miasta Katowice, niezwłocznie po uzyskaniu od Wykonawcy Studium projektu wstępnego.

Edytowane przez moderatora 28 stycznia 2013 08:17:13  | Powód: Nie podano

Offline Jerzy Weg  
#78 Wysłane : 30 stycznia 2013 11:13:29
Jerzy Weg

Ranga: Junior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-11-03
Posty: 32

Proszę o informacje kiedy UMK zamierza poinformować Ministerstwo Transportu o działaniu kolei polegającej na projektowaniu studium na nieaktualnych planach geodezyjnych.Może mieszkańcy powinni np zawiadomić NIK o sposobie wydatkowania przez kolej środków pochodzących z UE oraz budżetu państwa?
Offline W. Rozwoju Miasta  
#79 Wysłane : 31 stycznia 2013 14:28:24
W. Transportu

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Kategoria wewnętrzna, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Inwestycje, Moderatorzy - Rowerowe Katowice, Moderatorzy - Transport publiczny, Moderatorzy - Konsultacje Społeczne - Infrastruktura, Moderatorzy - Inwestycje, Moderatorzy - Infrastruktura
Przyłączony: 2012-11-02
Posty: 202

Podziękowano: 15 raz (y) w 14 postu (ów)
Sprawa nieaktualności map używanych na potrzeby studium była już wyjaśniana przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – z upoważnienia Ministra w związku z interpelację nr 3393 Pani Poseł Ewy Kołodziej. Cytujemy fragment odpowiedzi udzielonej przez Pana Andrzeja Massel podsekretarza stanu:

"(…) informuję, że wykonawca pozyskał mapy ewidencyjne z powiatowych zasobów geodezyjnych w roku 2010. Mapy te są co pewien czas aktualizowane przez powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Stąd zapewne wystąpiły różnice w materiałach, jakimi dysponują mieszkańcy i wykonawca studium wykonalności, dla którego praca na wciąż nowelizowanych mapach byłaby wręcz niemożliwa.
Aktualizację map ewidencyjnych wykonawca wykona w następnym etapie studium wykonalności w czasie przygotowania wniosku o pozyskanie decyzji lokalizacyjnej, tuż przed jego złożeniem przez PKP PLK SA do wojewody. Wykonawca ma za zadanie pozyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów wszystkich działek objętych procesem inwestycyjnym, następnie dokonanie podziału działek i na tej podstawie zaktualizuje mapy ewidencyjne.
W etapie tym wykonawca wraz z zamawiającym zobligowany jest do uzgodnienia z zainteresowanymi stronami wielkości zajętości działek i nieruchomości oraz uzgodnienia, w oparciu o wycenę rzeczoznawcy, odpowiedniego odszkodowania. Bez spełnienia tego wymogu PKP PLK SA nie uzyska decyzji lokalizacyjnej. Jednocześnie ze względu na pojawiające się wątpliwości pragnę w tym miejscu wyjaśnić, że przy jednym z analizowanych wariantów (dla V=160 km/h) może zaistnieć konieczność wykupu większej ilości gruntu.
Zarówno wykonawca studium wykonalności jak i PKP PLK SA mają świadomość zachodzących zmian w zakresie infrastruktury w dzielnicy Katowice-Podlesie. Dlatego zaproponowano przebieg linii kolejowej w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu ingerowała ona w istniejącą zabudowę mieszkaniową (..)”. Całość odpowiedzi na interpelację dostępna jest pod linkiem:
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=1C146B5E

Edytowane przez moderatora 31 stycznia 2013 16:12:36  | Powód: Nie podano

Offline Janusz  
#80 Wysłane : 31 stycznia 2013 21:16:06
Janusz

Ranga: Fresh Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2012-01-20
Posty: 6

Kto więc odpowiada za aktualizację map w zasobach powiatowych?
Zgodnie z art 7d Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne obowiązek ten ciąży na Staroście. Dodam tylko, że Katowice są miastem na prawach powiatu, a obowiązek aktualizacji ciąży na Panie Prezydencie. Moje pytanie sprowadza się do tego - czy fakt posiadanie i skorzystania przez kolej z nieaktualnych map mam rozumieć jako niedopełnienie obowiązku ustawowego Starosty, czy złą wolę ze strony PKP? Czy miasto dopełniło w tym zakresie wszelkich starań aby kolej mogła skorzystać z aktualnych map?
Ponadto decyzja lokalizacyjna wydawana przez Wojewodę jest ostatnim z etapów procedowania inwestycji. Przed wydaniem decyzji lokalizacyjnej zbierane są opinie i konsultowana jest inwestycja z określonymi jednostkami administracji i społeczeństwem. Załączenie nieaktualnych map ma wpływ na decyzje/ opnie tych jednostek. W związku z powyższym decyzja Wojewody opierać się będzie po części na zafałszowanych opiniach. Co w związku z powyższym miasto robi, aby chronić interes mieszkańców??? Dlaczego miasto nie stara się nagłośnić, albo przynajmniej spełniać obowiązku informacyjnego??? Czy fakt, iż studium opracowywano w 2010 r. uprawnia do posługiwania się nieaktualnymi opracowaniami przez wykonawcę???
Oczekuję od miasta odpowiedzi i reakcji, a nie zasłaniania się dokumentami Ministerstwa i mglistymi zapewnieniami, iż oczekuje się na reakcję ze strony PKP. Takiej reakcji nie będzie, a jeśli wystąpi to będzie już za późno, żeby cokolwiek zmienić w forsowanych przez kolej planach!!!
Użytkownicy przeglądający ten temat
Guest (2)
7 strony«<23456>»
Skok do forum  
Nie możesz tworzyć nowych tematów w tym forum.
Nie możesz odpowiadać na tematy w tym forum.
Nie możesz usuwać swoich postów w tym forum.
Nie możesz edytować swoich postów w tym forum.
Nie możesz tworzyć ankiet w tym forum.
Nie możesz głosować w ankietach w tym forum.