logo
Witamy Gościa! Aby wykorzystać wszystkie możliwości proszę Zaloguj albo Rejestruj.

Zgłoszenie

Icon
Error

2 strony<12
Opcje
Idź do ostatniego postu Idź do pierwszego nieprzeczytanego
Offline Piotr  
#21 Wysłane : 11 marca 2014 20:50:12
Piotr

Ranga: Senior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2013-04-17
Posty: 72

Dziękuję: 11 razy
Podziękowano: 16 raz (y) w 11 postu (ów)
Popieram wypowiedź pana Pawła.

Śluzy rowerowe są rozwiązaniem stosunkowo tanim, sprawdzonym i bezpiecznym, natomiast nie można powoływać się na natężenie ruchu, gdyż ul. Gliwicka nie jest obwodnicą ani drogą tranzytową, a Polityka Rowerowa (a także „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice”) wyraźnie nakazuje promować ruch rowerowy.

Odnośnie parkingów rowerowych - ich uwzględnienie w inwestycji byłoby bardzo wskazane, pytanie tylko, czy budżet 800 000 zł na to wystarczy...
Stowarzyszenie Rowerowe Katowice
facebook.com/rowerowekatowice
Offline proso2  
#22 Wysłane : 11 marca 2014 21:49:37
proso2

Ranga: Fresh Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-12-28
Posty: 12

Cytat:
1)Ścieżka rowerowa zaprojektowana zostanie w oparciu o obowiązujące przepisy techniczne z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań terenowych i własnościowych. Projekt będzie konsultowany ze środowiskiem rowerzystów.
2)Nie przewiduje się wykonania zjazdu z ul. Brackiej w ul. Bederowiecką.
3)Szerokość ścieżki rowerowej w ul. Chorzowskiej zaprojektowana zostanie w oparciu o obowiązujące przepisy techniczne z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań terenowych i własnościowych. Projekt będzie konsultowany ze środowiskiem rowerzystów.

Pytałem o konkrety, a otrzymałem jakiś bezsensowny tekst na poziomie prawniczego bełkotu. Dla mnie jest oczywiste, że projektuje się zgodnie z przepisami, ale do tego trzeba jeszcze kogoś fachowego, żeby umiał je stosować. Rozumiem, że tego kogoś ewidentnie brakuje. Nadal czekam na konkretną odpowiedż, jak się ma skręcać z Dębowej w Chorzowską, dlaczego nie przewiduje się skomunikowania Brackiej z Bederowiecką (za trudne dla katowickich urzędników?), a także jaka ma być szerokość ściezki rowerowej na Chorzowskiej. Domyślam się, że przepisy nakazują liczenie szerokości ścieżki rowerowej i w koncepcji już to ktoś powinien był policzyć. Jeżeli nie policzył, to zasługuje na dwóję z urzędniczej fachowości.
Offline proso2  
#23 Wysłane : 13 marca 2014 12:47:11
proso2

Ranga: Fresh Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-12-28
Posty: 12

Cytat:
1)Miasto nie uczestniczyło w przygotowywaniu dokumentu pn.: „Opracowanie Wspólnych Standardów i Wytycznych dla Kształtowania Metropolitarnej Polityki Rowerowej w Miastach GZM". W ramach opracowanej „Polityki Rowerowej Miasta Katowice”, powstaną standardy infrastruktury rowerowej w Katowicach. Przy opracowaniu standardów dla Katowic przeanalizowana zostanie treść omawianego dokumentu.


Czegoś tu nie rozumiem. Miasto jest członkiem GZM, więc jeżeli GZM opracował standardy, to stało się to za wiedzą i zgodą tego Miasta, więc jeżeli nie uczestniczyło, to nie najlepiej świadczy o organizacji pracy Urzędu Miasta, w którym osoby odpowiedzialne nie wiedzą, co kto robi i nie pilnują prawidłowości efektów tej pracy.
Miasto podjęło decyzję o opracowaniu standardów już ponad rok temu i miało zakończyć prace do listopada 2013 r., a nadal ich nikt nie widział, więc jak dotąd są to jakieś wirtualne standardy i wygląda na to, że ktoś w Urzędzie Miasta chce w tym zakresie odkryć przysłowiową Amerykę. Skoro są standardy opracowane przez GZM i praktycznie nikt ich zawartości nie kwestionuje, to działanie Urzędu Miasta jest zupełnie niezrozumiałe. Jakieś problemy ambicjonerskie? W jakim celu ktoś upiera się, że opracuje coś, czego w przewidzianym na to czasie nie potrafił opracować i nic nie wskazuje na to, że w ogóle je kiedykolwiek opracuje?
Offline W.Rozwoju Miasta  
#24 Wysłane : 14 marca 2014 07:58:21
W.Rozwoju Miasta

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Rowerowe Katowice, Moderatorzy - Rozwój miasta, Moderatorzy - Inwestycje, Moderatorzy - Infrastruktura
Przyłączony: 2013-11-07
Posty: 45

Podziękowano: 5 raz (y) w 4 postu (ów)
"Polityka Rowerowa Miasta Katowice" przyjęta Uchwałą nr XLVI/1069/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2014 r. nie określa zakresu stosowania śluz rowerowych na skrzyżowaniach. Ponadto zmiana zaproponowanego rozwiązania na zastosowanie śluz rowerowych może z powodu dużego natężenia ruchu samochodowego prowadzić do obniżenia poczucia bezpieczeństwa szczególnie wśród mało doświadczonych rowerzystów.
Informujemy również, że przedmiotem konsultowanego projektu są "ścieżki rowerowe", w związku z czym nie podlega konsultacji ewentualne rozszerzenie zakresu zadania o inne elementy. Jak napisaliśmy w poście z dnia 7 marca 2014 r., zakres tego projektu nie obejmuje budowy parkingów dla rowerów, lecz propozycja ta może zostać wzięta pod uwagę w odrębnym projekcie, który obejmowałby swoim zakresem tego typu inwestycje.
Nadmieniamy także, że stanowisko "Koordynatora ds. kontaktów z Zespołem ds. Polityki Rowerowej" nie zostało utworzone i nie jest to planowane.
Offline W.Rozwoju Miasta  
#25 Wysłane : 24 marca 2014 11:33:21
W.Rozwoju Miasta

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Rowerowe Katowice, Moderatorzy - Rozwój miasta, Moderatorzy - Inwestycje, Moderatorzy - Infrastruktura
Przyłączony: 2013-11-07
Posty: 45

Podziękowano: 5 raz (y) w 4 postu (ów)
Miasto Katowice planuje spotkanie z GZM w ramach najbliższego posiedzenia Zespołu ds. Polityki Rowerowej.
Offline W.Rozwoju Miasta  
#26 Wysłane : 28 marca 2014 12:00:34
W.Rozwoju Miasta

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Rowerowe Katowice, Moderatorzy - Rozwój miasta, Moderatorzy - Inwestycje, Moderatorzy - Infrastruktura
Przyłączony: 2013-11-07
Posty: 45

Podziękowano: 5 raz (y) w 4 postu (ów)
Napisał: " Idź do cytowanego postu.
Cytat:
1)Ścieżka rowerowa zaprojektowana zostanie w oparciu o obowiązujące przepisy techniczne z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań terenowych i własnościowych. Projekt będzie konsultowany ze środowiskiem rowerzystów.
2)Nie przewiduje się wykonania zjazdu z ul. Brackiej w ul. Bederowiecką.
3)Szerokość ścieżki rowerowej w ul. Chorzowskiej zaprojektowana zostanie w oparciu o obowiązujące przepisy techniczne z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań terenowych i własnościowych. Projekt będzie konsultowany ze środowiskiem rowerzystów.

Pytałem o konkrety, a otrzymałem jakiś bezsensowny tekst na poziomie prawniczego bełkotu. Dla mnie jest oczywiste, że projektuje się zgodnie z przepisami, ale do tego trzeba jeszcze kogoś fachowego, żeby umiał je stosować. Rozumiem, że tego kogoś ewidentnie brakuje. Nadal czekam na konkretną odpowiedż, jak się ma skręcać z Dębowej w Chorzowską, dlaczego nie przewiduje się skomunikowania Brackiej z Bederowiecką (za trudne dla katowickich urzędników?), a także jaka ma być szerokość ściezki rowerowej na Chorzowskiej. Domyślam się, że przepisy nakazują liczenie szerokości ścieżki rowerowej i w koncepcji już to ktoś powinien był policzyć. Jeżeli nie policzył, to zasługuje na dwóję z urzędniczej fachowości.


Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania inwestycyjnego pn.: „Ścieżki rowerowe” polegającego na realizacji przedłużenia istniejącej drogi rowerowej w ul. Chorzowskiej w kierunku Parku Śląskiego oraz wprowadzeniu ruchu rowerowego wzdłuż ul. Brackiej i ul. Gliwickiej do włączenia z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym w ul. Gliwickiej, dokumentacja projektowa winna obejmować dostosowanie skrzyżowań: ul. Dębowej z ul. Chorzowską, ul. Chorzowskiej z ul. Złotą i ul. Bracką, ul. Brackiej z ul. Gliwicką i Bocheńskiego oraz przekroczeń przez tory tramwajowe do wyprowadzenia ruchu rowerowego z uwzględnieniem sygnalizacji świetlnej. Wobec powyższego projektant jest zobowiązany w oparciu o obowiązujące przepisy do zaprojektowania rozwiązań technicznych dla powyższego zapisu.
Skomunikowanie planowanej ścieżki rowerowej w ul. Brackiej z ul. Bederowiecką odbywać się będzie bez dodatkowej infrastruktury rowerowej.
Szerokość ścieżki rowerowej zostanie zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami z dostosowaniem do uwarunkowań terenowych.
Offline Piotr  
#27 Wysłane : 14 lutego 2015 16:36:17
Piotr

Ranga: Senior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2013-04-17
Posty: 72

Dziękuję: 11 razy
Podziękowano: 16 raz (y) w 11 postu (ów)
Proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Inwestycja jest podzielona na 3 etapy. Jaki zakres robót (jakie odcinki) zawiera każdy z tych etapów?

2. W bieżącym roku wg informacji w Budżecie Miasta planowane jest rozpoczęcie I etapu. Kiedy planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane, oraz kiedy realizacja tego etapu ma zostać zakończona?

3. Na jakim etapie projektowania są pozostałe 2 etapy oraz na kiedy planowana jest ich realizacja?

4. Wiem, że są problemy własnościowe działek przy ul. Chorzowskiej, na których ma przebiegać ścieżka rowerowa - proszę o informację jak i kiedy problemy te zostaną rozwiązane (o ile jeszcze to nie nastąpiło).

5. W pierwszym poście jest następująca informacja:
Cytat:
(...) na etapie opracowywania dokumentacji technicznej dla przedmiotowego przedsięwzięcia, rozwiązania projektowe będą uzgadniane z poszczególnymi Podmiotami określonymi w przepisach, jak również z Przedstawicielami środowisk rowerowych na Zespole ds. Polityki Rowerowej w Katowicach przy Urzędzie Miasta Katowice oraz Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.


a) Jaki jest plan konsultacji społecznych w związku z projektami wszystkich trzech etapów?
b) Kiedy zostaną upublicznione projekty wszystkich etapów?

Uważam, że konsultacje powinny zostać przeprowadzone m. in. z wykorzystaniem PKS. Jeśli do tej pory odbyły już jakieś uzgodnienia z wyżej wymienionymi podmiotami, proszę o przedstawienie szczegółowego raportu - tzn. co i przez kogo było wnioskowane, czy zostało to uwzględnione w projekcie (jeśli nie to z podaniem powodu), oraz wszelkie inne uzgodnienia społeczne w temacie tej inwestycji.
Stowarzyszenie Rowerowe Katowice
facebook.com/rowerowekatowice
Offline W.Rozwoju Miasta  
#28 Wysłane : 4 marca 2015 11:15:20
W.Rozwoju Miasta

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Rowerowe Katowice, Moderatorzy - Rozwój miasta, Moderatorzy - Inwestycje, Moderatorzy - Infrastruktura
Przyłączony: 2013-11-07
Posty: 45

Podziękowano: 5 raz (y) w 4 postu (ów)
Napisał: Piotr Idź do cytowanego postu.
Proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Inwestycja jest podzielona na 3 etapy. Jaki zakres robót (jakie odcinki) zawiera każdy z tych etapów?

2. W bieżącym roku wg informacji w Budżecie Miasta planowane jest rozpoczęcie I etapu. Kiedy planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane, oraz kiedy realizacja tego etapu ma zostać zakończona?

3. Na jakim etapie projektowania są pozostałe 2 etapy oraz na kiedy planowana jest ich realizacja?

4. Wiem, że są problemy własnościowe działek przy ul. Chorzowskiej, na których ma przebiegać ścieżka rowerowa - proszę o informację jak i kiedy problemy te zostaną rozwiązane (o ile jeszcze to nie nastąpiło).

5. W pierwszym poście jest następująca informacja:
Cytat:
(...) na etapie opracowywania dokumentacji technicznej dla przedmiotowego przedsięwzięcia, rozwiązania projektowe będą uzgadniane z poszczególnymi Podmiotami określonymi w przepisach, jak również z Przedstawicielami środowisk rowerowych na Zespole ds. Polityki Rowerowej w Katowicach przy Urzędzie Miasta Katowice oraz Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.


a) Jaki jest plan konsultacji społecznych w związku z projektami wszystkich trzech etapów?
b) Kiedy zostaną upublicznione projekty wszystkich etapów?

Uważam, że konsultacje powinny zostać przeprowadzone m. in. z wykorzystaniem PKS. Jeśli do tej pory odbyły już jakieś uzgodnienia z wyżej wymienionymi podmiotami, proszę o przedstawienie szczegółowego raportu - tzn. co i przez kogo było wnioskowane, czy zostało to uwzględnione w projekcie (jeśli nie to z podaniem powodu), oraz wszelkie inne uzgodnienia społeczne w temacie tej inwestycji.


Ad 1. Inwestycja pn. "Ścieżki rowerowe" polegająca na poprowadzeniu infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Chorzowskiej podzielona została na 3 następujące etapy:
- I etap - droga dla pieszych i rowerów od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w rejonie ul. Dębowej do ul. Złotej wraz z zaprojektowaniem rozwiązań dla ruchu rowerowego na przekroczeniu ul. Złotej oraz ul. Chorzowskiej dla docelowego wprowadzena ruchu rowerowego w ul. Bracką;
- II etap - droga dla pieszych i rowerów od ul. Złotej do włączenia z trasą rowerową nr 103 na wysokości ul. Piastów;
- III etap - rozwiązania dla wprowadzenia ruchu rowerowego wzdłuż ul. Brackiej i ul. Gliwickiej do włączenia z istniejącą drogą dla pieszych i rowerów w ul. Gliwickiej na wysokości ul. Pokoju.

Ad 2. Zgodnie z zapisami, w budżecie miasta Katowice na rok 2015 (Uchwała nr V/34/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. ze zm.) planowane jest w bieżącym roku zrealizowanie I etapu inwestycji, dla którego obecnie trwają prace związane z uregulowaniem spraw terenowo-prawnych. Oczekuje się na złożenie wniosku przez Śląski Urząd Wojewódzki o wykreślenie wpisu z Ksiąg Wieczystych(KW) w zakresie władania terenem (dotyczy jednej działki). Po uzyskaniu wypisu z KW rozpoczęta zostanie procedura uzyskania decyzji na wycinkę drzew. Planowane ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych po uzyskaniu ww. dokumentów.

Ad 3. Dla pozostałych dwóch etapów tj. II i III dokumentacje są w posiadaniu Wydziału Inwestycji. Obecnie toczą sie postępowania w zakresie uregulowania spraw własnościowych a następnie uzyskanie decyzji na wycinkę drzew. Po uzyskaniu ww. dokumentacji możliwe będzie określenie terminów realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia, co uzależnione będzie od kondycji finansów publicznych.

Ad 4. Dla wszystkich trzech etapów w dalszym ciągu prowadzone sa postępowania w zakresie uregulowania spraw własnościowych co w konsekwencji umożliwi wystąpienie z wnioskami o uzyskanie decyzji na wycinkę drzew.

Ad 5. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej wstępne rozwiązania projektowe należało uzgodnić z :
- Miejskim Zarządem Ulic i Mostów
- Spółką Tramwaje Śląskie S.A. ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów
- Miastem Chorzów
- Zakładem Zieleni Miejskiej w zakresie projektowanej zieleni;
- Wydziałem Rozwoju Miasta UM Katowice
- Wydziałem Inwestycji UM Katowice
- Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych
co zostało zrealizowane przez projektanta, który uzyskał akceptację projektów dla wszystkich trzech etapów.
Ponadto ww. wstępne rozwiązania projektowe zostały także uzgodnione z Przedstawicielem Miasta Katowice ds. Realizacji Polityki. Rowerowej Wydział Inwestycji jest w posiadaniu dokumentacji projektowej dla etapów I,II,III przedsięwzięcia. Z uwagi na uzyskane uzgodnienia nie przewiduje się dodatkowych konsultacji społecznych. W przyjętych procedurach dla prowadzenia inwestycji miejskich nie wymaga się sporządzania szczegółowych raportów zgłaszanych uwag. W przypadku konieczności opracowania informacji o przyjętych rozwiązaniach projektowych wynikających ze zgłoszonych uwag należy wystapić do Wydziału Inwestycji w trybie o udzielenie informacji publicznej jako informacji przetworzonej z wykazaniem istnienia szczególnie istotnego interesu publicznego.
Offline Maciek2207  
#29 Wysłane : 22 października 2015 20:57:04
Maciek2207

Ranga: Expert Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-11-12
Posty: 129

Dziękuję: 25 razy
Podziękowano: 28 raz (y) w 25 postu (ów)
W związku z ogłoszonym przetargiem:
http://bip.um.katowice.p...p?s=24&id=1445506654
Mam pytanie dotyczące zakończenia DDRa na ulicy Brackiej za skrzyżowaniem z ul. Gliwicką. Czy planują Państwo zakończyć DDR znakiem koniec drogi dla rowerów, czy też będzie można oczekiwać kombinacji znaków C-13/C-16 lub też C-16 i T-22? Niestety projekt przewiduje montaż znaku C-13a. Taką infrastrukturą zachęcacie Państwo rowerzystów do łamania przepisów i jazdy po chodniku.
Offline W. Sportu i Turystyki  
#30 Wysłane : 23 października 2015 13:26:08
W. Transportu

Ranga: Moderator

Grupy: WST, Moderatorzy - Rowerowe Katowice
Przyłączony: 2011-02-28
Posty: 157

Podziękowano: 11 raz (y) w 11 postu (ów)
Zakres dotyczący planowanej budowy ścieżki rowerowej etap 3 - obejmował ulicę Bracką z włączeniem do ul. Gliwickiej oraz przeprowadzeniem ruchu rowerowego na południową stronę ul. Gliwckiej w celu umożliwienia realizacji dalszego etapu budowy ścieżki w następnych latach.

Planowane do wykonania jest przedłużenia tej ścieżki od południowej strony ulicy Gliwickiej z infrastrukturą na ul. Rataja i wtedy będzie możliwość wprowadzenia kombinacji znaków C13/C16.

Wspomniany przez Pana znak C-13a (koniec drogi dla rowerów) oznacza jedynie, że w dalszym biegu ciągu nie ma drogi dedykowanej wyłącznie rowerzystom. Ulica Gliwicka w dalszym biegu ma ograniczenie prędkości do 30km/h wyrażone znakiem B-43 oraz fizyczne spowalniacze ruchu (wyniesione przejście dla pieszych), co umożliwia rowerzystom bezpieczne poruszanie się jezdnią w ruchu ogólnym.
Offline Maciek2207  
#31 Wysłane : 27 października 2015 18:36:19
Maciek2207

Ranga: Expert Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-11-12
Posty: 129

Dziękuję: 25 razy
Podziękowano: 28 raz (y) w 25 postu (ów)
Napisał: W. Sportu i Turystyki Idź do cytowanego postu.
Zakres dotyczący planowanej budowy ścieżki rowerowej etap 3 - obejmował ulicę Bracką z włączeniem do ul. Gliwickiej oraz przeprowadzeniem ruchu rowerowego na południową stronę ul. Gliwckiej w celu umożliwienia realizacji dalszego etapu budowy ścieżki w następnych latach.

Planowane do wykonania jest przedłużenia tej ścieżki od południowej strony ulicy Gliwickiej z infrastrukturą na ul. Rataja i wtedy będzie możliwość wprowadzenia kombinacji znaków C13/C16.

Wspomniany przez Pana znak C-13a (koniec drogi dla rowerów) oznacza jedynie, że w dalszym biegu ciągu nie ma drogi dedykowanej wyłącznie rowerzystom. Ulica Gliwicka w dalszym biegu ma ograniczenie prędkości do 30km/h wyrażone znakiem B-43 oraz fizyczne spowalniacze ruchu (wyniesione przejście dla pieszych), co umożliwia rowerzystom bezpieczne poruszanie się jezdnią w ruchu ogólnym.

Nie zrozumieliśmy się - wyjaśnię to na załączonym zrzucie ekranowym planu. W niebieskim kółku jest umieszczony problematyczny znak. DDR nagle się urywa, co będzie powodować łamanie przepisów przez rowerzystów, dlatego też proponuję wydłużyć drogę rowerową umożliwiając jazdę po chodniku z uwagi na duże natężenie ruchu na ulicy Brackiej stosując kombinację znaków C-13/C-16 lub C-16+T-22.
A jeżeli chodzi o znak w czerwonym kółku postuluję jego likwidację. Taki ciąg pieszo-rowerowy w strefie z ograniczeniem prędkości i progami zwalniającymi jest patalogiczny. Proszę o likwidację tego znaku i umożliwienie legalnej jazdy jezdnią.
Załączniki:
plan.jpg 425 KB, pobrane 105 czas (s).
Offline W. Sportu i Turystyki  
#32 Wysłane : 28 października 2015 09:27:30
W. Transportu

Ranga: Moderator

Grupy: WST, Moderatorzy - Rowerowe Katowice
Przyłączony: 2011-02-28
Posty: 157

Podziękowano: 11 raz (y) w 11 postu (ów)
Zgodnie z wcześniejszą odp. takie rozwiązanie (zaznaczone kolorem niebieskim na Pana załączniku) jest przewidziane po dostosowaniu szerokości ciągu do obowiązujących przepisów.
Co do drugiej kwestii (zaznaczonej kolorem czerwonym na Pana załączniku) Pana postulat będzie omówiony na posiedzeniu Zespołu konsultacyjnego ds. polityki rowerowej.
thanks 1 użytkownik podziękował W. Transportu za ten post.
Maciek2207 na 2015-10-28
Offline Maciek2207  
#33 Wysłane : 23 kwietnia 2016 23:10:44
Maciek2207

Ranga: Expert Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-11-12
Posty: 129

Dziękuję: 25 razy
Podziękowano: 28 raz (y) w 25 postu (ów)
Dlaczego na przejazdach rowerowych zastosowano detekcję rowerzystów poprzez przyciski niezgodne z Rozporządzeniem? Pętle indukcyjne pojawią się w najbliższym czasie, czy też nastąpiła zmiana projektu budowlanego?
Załączniki:
20160423_132123.jpg 311 KB, pobrane 88 czas (s).
Offline W. Transportu  
#34 Wysłane : 26 kwietnia 2016 08:21:25
W. Transportu

Ranga: Moderator

Grupy: WRM
Przyłączony: 2014-04-22
Posty: 99
Lokalizacja: 40-006 Katowice, ul. Warszawska 4

Podziękowano: 18 raz (y) w 17 postu (ów)
Napisał: Maciek2207 Idź do cytowanego postu.
Dlaczego na przejazdach rowerowych zastosowano detekcję rowerzystów poprzez przyciski niezgodne z Rozporządzeniem? Pętle indukcyjne pojawią się w najbliższym czasie, czy też nastąpiła zmiana projektu budowlanego?

Szanowny Panie Maćku. W odpowiedzi na Pana post uprzejmie informujemy, że ramach budowy dróg rowerowych w ciągu ul. Brackiej i Gliwickiej na przejazdach rowerowych została zastosowana detekcja rowerzystów poprzez wykorzystanie pętli indukcyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Ponadto informujemy, że wykonawca zastosował przyciski dla rowerzystów, jako element wspomagający w sytuacjach awaryjnych.

thanks 1 użytkownik podziękował W. Transportu za ten post.
Piotr na 2016-04-26
Offline Maciek2207  
#35 Wysłane : 28 kwietnia 2016 10:19:36
Maciek2207

Ranga: Expert Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-11-12
Posty: 129

Dziękuję: 25 razy
Podziękowano: 28 raz (y) w 25 postu (ów)
Napisał: W. Transportu Idź do cytowanego postu.
Ponadto informujemy, że wykonawca zastosował przyciski dla rowerzystów, jako element wspomagający w sytuacjach awaryjnych.


Świetnie. Przydałaby się tylko jakaś informacja dla rowerzystów, że nie muszą naciskać tych przycisków. Może jakieś niewielkie tabliczki na słupach z sygnalizacji?

Użytkownicy przeglądający ten temat
Guest
2 strony<12
Skok do forum  
Nie możesz tworzyć nowych tematów w tym forum.
Nie możesz odpowiadać na tematy w tym forum.
Nie możesz usuwać swoich postów w tym forum.
Nie możesz edytować swoich postów w tym forum.
Nie możesz tworzyć ankiet w tym forum.
Nie możesz głosować w ankietach w tym forum.