logo
Witamy Gościa! Aby wykorzystać wszystkie możliwości proszę Zaloguj albo Rejestruj.

Zgłoszenie

Icon
Error

nawigacja
Indeks
Forum ogólne Wykorzystanie
Cechy profilu
Czytanie i wysyłanie wiadomości
YetAnotherForum.NET Pomoc
Funckje Podziekowań

'Dzięki' -. systemu to funkcja, która pozwala oddać innemu użytkownikowi pozytywną informacje zwrotne, np. on lub ona wysłana wiadomość można znaleźć przydatne i pomaga rozwiązać problem

      

Jak dać użytkownik Dzięki

      

Jeśli chcesz dać użytkownikowi 'Dziękuję' wcisnąć 'Dziękuję' przycisk wewnątrz Poczty chcesz go dodać, po które można znaleźć swoje imię i nazwisko na liście użytkownika, który dał podziękowaniem na końcu wiadomości . Możesz także usunąć swoje podziękowaniem w każdej chwili.

      

Zobacz wszystko dzięki

      

Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie wiadomości daliście podziękować i pokazać wykaz stanowisk otrzymane dzięki dostał do widoku personalne Profil -> 'Zobacz Dzięki "z poziomu panelu użytkownika. Nie widzisz dwie karty ...

      
          
  • podziękował -. Pokazuje Lista komunikatów, w którym wyraziły podziękowania       
  • Podziękowano - pokazuje listę wiadomości, gdzie otrzymał, dzięki .