logo
Witamy Gościa! Aby wykorzystać wszystkie możliwości proszę Zaloguj albo Rejestruj.

Zgłoszenie

Icon
Error

nawigacja
Indeks
Forum ogólne Wykorzystanie
Cechy profilu
Czytanie i wysyłanie wiadomości
YetAnotherForum.NET Pomoc
Lista kodów BB

Na tej stronie znajdziesz listę znaczników kodu BB można użyć do formatowania swoich wiadomości .

Kody BB do formatowania tekstu
Tekst pogrubiony
Opis [Noparse] pozwala stworzyć tekst , który jest pogrubiony.
Sposób użycia ten tekst jest pogrubiony
Wyjście Ten tekst jest pogrubiony
Kursywą
Opis [I] pozwala na tworzenie tekstu kursywą .
Sposób użycia [i] ten tekst jest pochyły [/i]
Wyjście ten tekst jest pochylony
Podkreślenie tekstu
Opis [U] pozwala stworzyć tekst podkreślony.
Sposób użycia [u] ten tekst jest podkreślony [/u]
wyjściowe Ten tekst jest podkreślony
Strike Tekst
Opis Owinąć te tagi do strajku przez tekst
Sposób użycia [s] Tekst ten jest Przekreślenie [/strike]
Wyjście Ten tekst jest Przekreślenie
Kolor Tekst
Opis [Color] pozwala zmienić kolor tekstu , analizując kolor.
Sposób użycia [color = blue] ten tekst jest niebieski [/color]
Wyjście ten tekst jest niebieski
Rozmiar tekstu
Opis [Size] pozwala zmienić rozmiar tekstu . Możesz określić wartość od 1-9 , wartości te zostaną zamienione na wartości procentowe 1 = 50 , 2 = 70 , 3 = 80 , 4 = 90 , 5 = 100 , 6 = 120 , 7 = 140 , 8 = 160 , 9 = 180
Sposób użycia [size = 9] Ten tekst ma rozmiar czcionki o 180% [/size]
Wyjście Ten tekst ma rozmiar czcionki o 180 %
czcionki Tekst
Opis [Font] pozwala zmienić rodzaj czcionki tekstu.
Sposób użycia [font = courier] ten tekst jest pisany czcionką courier [/font]
Sposób użycia ten tekst jest pisany czcionką courier
Tekst lewo/w prawo/w kierunku centrum
Opis [Left] , [right] i [center] tagi pozwalają zmienić wyrównanie tekstu.
Sposób użycia [left] ten tekst jest wyrównany do lewej strony [/left]
[center] ten tekst jest wyrównany do środka [/center]
[right] ten tekst jest wyrównany do prawej [/right]
Wyjście
tego tekstu jest wyrównany do lewej
ten tekst jest wyrównany
ten tekst jest wyrównany do prawej
Zaznacz
Opis [Highlight] pozwala , aby zaznaczyć tekst .
Sposób użycia [highlight] ten tekst jest podświetlony [/highlight]
Wyjście ten tekst jest podświetlony

BB Codes tworzyć różne linki
Email Linki
Opis [Email] pozwala na link do adresu e-mail . Możesz dołączyć opcjonalny parametr , aby dodać link do strony nazwa
Sposób użycia [e-mail] someone@mydomain.com [/email]
[e-mail = someone@mydomain.com] Kliknij tutaj, aby wysłać do mnie email [/email]
Wyjście someone@mydomain.com
Kliknij tutaj aby wysłać do mnie
URL Hyper linki
Opis [Url] pozwala na link do innych stron i plików . Możesz dołączyć opcjonalny parametr na " imię " linku. Można również łączyć znaczniki [url] z [img] Tagi do tworzenia linków graficznych .
Sposób użycia [url] https://pks.katowice.eu/ [/url]
[url = https://pks.katowice.eu/] moja_domena [/url]
Wyjście https://pks.katowice.eu/
href="https://pks.katowice.eu/" moja_domena
Modal URL Hyper linki
Opis [Modalurl] pozwala link do innych stron i plików ,różnica między zwykłym [url] to wszystkie linki będą otwierane wewnątrz okna modalnego . Możesz dołączyć opcjonalny parametr na " imię " linku. Można również łączyć znaczniki [url] z [img] Tagi do tworzenia linków graficznych .
Sposób użycia [modalurl] https://pks.katowice.eu/ [/modalurl]
[modalurl = https://pks.katowice.eu/] moja_domena [/modalurl]
Wyjście https://pks.katowice.eu/
moja_domena
Topic Linki
Opis [Temat] pozwala połączyć w tematach wewnątrz forum , podając identyfikator tematu i nazwę łącza .
Sposób użycia [topic = 123] Idź do tematu [/wątku]
Wyjście Idź do tematu
postu Linki
Opis [Post] pozwala na link do konkretnego postu z tematu wewnątrz forum , podając identyfikator pocztowy oraz nazwę łącza .
Sposób użycia [post = 123] Idź do posta [/post]
Wyjście idź do Napisz

BB Kody do tworzenia list
Listy kulach
Opis Tag [list] pozwala na tworzenie prostych , listy kulach bez określania opcji . W części wartości , każdy punkt jest oznaczony przez [*] tagów .
Sposób użycia [list]
[*] element listy 1
[*] element listy 2
[/list]
Wyjście
 • 1 element listy
 • 2 element listy
numerowana i alfabetyczny wykaz
Opis [List = 1] [list =] ( lub [list =] ) [list = i] ( lub [list = I] ) tag pozwala na tworzenie ponumerowane , alfabetyczna ( kapitału ) z listy , lubczy numerowane ( kapitału ) Roman list liczebnik .
Sposób użycia [list = 1]
[*] element listy 1
[*] element listy 2
[/list]

[list =]
[*] element listy
[*]
element listy b [/list]

[list =]
[*] element listy
[*]
element listy B [/list]

[list = i]
[*] element listy i
[*] />

[list = I]
[*] element listy I
[*] />
Wyjście
 1. 1 element listy
 2. 2 element listy
 1. element listy
 2. b element listy
 1. element listy
 2. B element listy
 1. element listy i
 2. ii element listy
 1. element listy I
 2. II element listy

Kody BB dodać multimedia Elements ( zdjęcia , video)
Obrazy
Opis

[img] pozwala , aby dodać zdjęcia do swoich postów. Można również łączyć znaczniki [url] z [img] Tagi do tworzenia linków graficznych .

Istnieje równieżopcja , aby wprowadzić opis zdjęcia, które będą wyświetlane po najechaniu na zdjęcie myszką.

Sposób użycia [img] https://pks.katowice.eu/ forumlogo.jpg [/img]

[img = https://pks.katowice.eu/ forumlogo.jpg] YAF Logo [/img]

[url = https://pks.katowice.eu/] [img] https://pks.katowice.eu/ forumlogo.jpg [/img] [/url] ( dołączony)
Wyjście

YAF Logo

href="https://pks.katowice.eu/" ( Linked )
You Tube
Opis [Youtube] pozwalaosadzanie się z Youtube wideo , za pomocą Link do filmu.
Sposób użycia [youtube] http://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU [/youtube]

[youtube] http://youtu.be/jqxENMKaeCU [/youtube]
Wyjście <-BEGIN youtube-> <-KONIEC youtube->
Vimeo
Opis [Vimeo] pozwalaosadzanie się z Vimeo wideo , za pomocą Link do filmu.
Sposób użycia [vimeo] http://vimeo.com/25451551 [/vimeo]
Wyjście < param name = " movie "/> < embed type = " application/x-shockwave-flash " allowFullScreen = "true" allowscriptaccess = "always " width = " 425 " height = " 350 " >
Google Maps
Opis [GoogleMaps] pozwalaUmieszczanie mapy z Google Maps , za pomocą adresu URL do mapy.
Sposób użycia
Wyjście < iframe width = " 425 " height = " 350 " frameborder = " 0 " scrolling = "no" marginheight = " 0 " marginwidth = " 0 "
Gadżety Google ( Widget )
Opis [Googlewidget] pozwalaosadzenieGadżet Google , możnaznaleźć gadżety z href="http://www.google.com/ig/directory?synd=open"> . Wybierz gadżet i skopiować kod HTML w gadżecie.
Sposób użycia [googlewidget] < script src = & synd = open & w = 320 & h = 200 & title = & border = % 23ffffff % 7C3px % 2C1px + stałe + % 23999999 & output = js " > [/googlewidget]
Wyjście <-BEGIN Google Widget-> < script type = " text/javascript " <-KONIEC Google Widget->

Kody BB przytoczyć inne Komentarze i Kody BB zawierać kod tekstowy
Cytując
Opis [Quote] pozwala zacytować tekst z delegowania .
Sposób użycia [cytat] cytowany tekst . [/quote]

[quote = Jan Kowalski] cytowany tekst . [/quote]

[quote = Jan Kowalski , 123] . cytowany tekst [/quote]
Wyjście
class="quotetitle"> Cytat :
cytowany tekst

class="quotetitle"> Jan Kowalski napisał:
cytowany tekst

< br/>
Kod
Opis [Code] pozwala zamieścić kod tekstowy , jeśli określić kod językaKod będzie Składnia podświetlone.
Sposób użycia [code]
// Hello1.cs
public class Hello1
{
  public static void Main()
 {
    System.Console.WriteLine("Hello, World!");
  }
}
[/code]

[code=csharp]
// Hello1.cs
public class Hello1
{
  public static void Main()
 {
    System.Console.WriteLine("Hello, World!");
  }
}
[/code]
Output
Code:
// Hello1.cs
public class Hello1
{
  public static void Main()
 {
    System.Console.WriteLine("Hello, World!");
  }
}


Code:
  // Hello1.cs
  public class Hello1
  {
  public static void Main()
  {
  System.Console.WriteLine("Hello, World!");
  }
  }

BB Codes aby pokazać/ukryć jej zawartość tylko do określonych użytkowników
Ukryj
Opis [Ukryj] tag ukrywa zawartość z ludzi aż naciśnijprzycisk dziękuję za punkt .
Sposób użycia [hide] Ukryta Zawartość [/hide]
Wyjście

Jeśli nie masz prawo wglądu do treści , zobaczysz Informacje komunikat informujący sposób nie zobaczyć zawartość

< img src = " https://pks.katowice.eu/ resources/images/HiddenWarnDescription.png " alt = "Zawartość tego postu jest ukryta . Po podziękować plakat , odśwież stronę, aby zobaczyć ukrytą zawartość . Musisz podziękować obecnym stanowisku " title = "zawartość tego postu jest ukryta . Po podziękować plakat , odśwież stronę, aby zobaczyć ukrytą zawartość . Musisz podziękować obecnym stanowisku "/>

przeciwnym razie jako gość zobaczysz wiadomość INFO

< span class = " ui-ui-icon icon-alert " style = " float: left ; padding: . 0 0 3px 2px ; " > Ta płyta wymaga być zarejestrowany i zalogowany , aby móc zobaczyć ukryte wiadomości

Jeśli masz dostęp , aby zobaczyć zawartość po prostu zobaczyć ukrytą zawartość


ukrytej zawartości

Ukryj Grupa
Opis [Grupa-hide] tag ukryć zawartość od gości , lub innych ról , jeśli zdefiniowane .
Sposób użycia [grupa-hide] Ukryta Zawartość [/grupa-hide]
Wyjście

Jeśli nie masz prawo wglądu do treści , zobaczysz Informacje komunikat informujący sposób nie zobaczyć zawartość

< span class = " ui-ui-icon icon-alert " style = " float: left ; padding: . 0 0 3px 2px ; " > Nie masz wystarczających uprawnień , aby zobaczyć ukrytą treść

przeciwnym razie jako gość zobaczysz wiadomość INFO

< span class = " ui-ui-icon icon-alert " style = " float: left ; padding: . 0 0 3px 2px ; " > Ta płyta wymaga być zarejestrowany i zalogowany , aby móc zobaczyć ukryte wiadomości

Jeśli masz dostęp , aby zobaczyć zawartość po prostu zobaczyć ukrytą zawartość


ukrytej zawartości

Hide-Dzięki
Opis [Hide-thanks] tag ukrywa zawartość od ludzi, którzy mają poniżej X dzięki otrzymanych .
Sposób użycia [hide-thanks = 2] Ukryta Zawartość [/hide-thanks]
Wyjście

Jeśli nie masz prawo wglądu do treści , zobaczysz Informacje komunikat informujący sposób nie zobaczyć zawartość

< span class = " ui-ui-icon icon-alert " style = " float: left ; padding: 0 0 3px 2px ; " > ukrytej zawartości ( musisz być zarejestrowany i mieć co najmniej 2 podziękowania ( y) otrzymał . )

przeciwnym razie jako gość zobaczysz wiadomość INFO

< span class = " ui-ui-icon icon-alert " style = " float: left ; padding: . 0 0 3px 2px ; " > Ta płyta wymaga być zarejestrowany i zalogowany , aby móc zobaczyć ukryte wiadomości

Jeśli masz dostęp , aby zobaczyć zawartość po prostu zobaczyć ukrytą zawartość


ukrytej zawartości

Hide-Wiadomości
Opis [Hide-post] tag ukrywa zawartość od ludzi, którzy mają poniżej postów X .
Sposób użycia [Hide-postów = 10] Ukryte treści [/hide-post]
Wyjście

Jeśli nie masz prawo wglądu do treści , zobaczysz Informacje komunikat informujący sposób nie zobaczyć zawartość

< span class = " ui-ui-icon icon-alert " style = " float: left ; padding: 0 0 3px 2px ; " > ukrytej zawartości ( . musisz być zarejestrowany i mieć 10 post ( ów) lub więcej)

przeciwnym razie jako gość zobaczysz wiadomość INFO

< span class = " ui-ui-icon icon-alert " style = " float: left ; padding: . 0 0 3px 2px ; " > Ta płyta wymaga być zarejestrowany i zalogowany , aby móc zobaczyć ukryte wiadomości

Jeśli masz dostęp , aby zobaczyć zawartość po prostu zobaczyć ukrytą zawartość


ukrytej zawartości

Hide-odpowiedź
Opis [Hide-odpowiedź] tag ukrywa zawartość z ludźmi , dopóki nie odpowiedział w tym samym wątku .
Sposób użycia [hide-odpowiedź] Ukryta Zawartość [/hide-odpowiedź]
Wyjście

Jeśli nie masz prawo wglądu do treści , zobaczysz Informacje komunikat informujący sposób nie zobaczyć zawartość

< span class = " ui-ui-icon icon-alert " style = " float: left ; padding: 0 0 3px 2px ; " > ukryte treści ( musisz być zarejestrowany i odpowiedzieć na wiadomość , aby zobaczyć ukrytą zawartość . )

przeciwnym razie jako gość zobaczysz wiadomość INFO

< span class = " ui-ui-icon icon-alert " style = " float: left ; padding: . 0 0 3px 2px ; " > Ta płyta wymaga być zarejestrowany i zalogowany , aby móc zobaczyć ukryte wiadomości

Jeśli masz dostęp , aby zobaczyć zawartość po prostu zobaczyć ukrytą zawartość


ukrytej zawartości

Hide-Reply-Dzięki
Opis [Hide-odpowiedź-dzięki] tag ukrywa zawartość od ludzi aż albo odpowiedzieć w tym samym wątku , lub naciśnijprzycisk dziękuję za punkt .
Sposób użycia [hide-odpowiedź-dzięki] Ukryta Zawartość [/hide-odpowiedź-dzięki]
Wyjście

Jeśli nie masz prawo wglądu do treści , zobaczysz Informacje komunikat informujący sposób nie zobaczyć zawartość

< span class = " ui-ui-icon icon-alert " style = " float: left ; padding: ; ( . musisz być zarejestrowany i odpowiedzieć na wiadomość lub przekazać podziękowania , aby zobaczyć ukrytą zawartość ) 0 0 3px 2px " > ukrytej zawartości

przeciwnym razie jako gość zobaczysz wiadomość INFO

< span class = " ui-ui-icon icon-alert " style = " float: left ; padding: . 0 0 3px 2px ; " > Ta płyta wymaga być zarejestrowany i zalogowany , aby móc zobaczyć ukryte wiadomości

Jeśli masz dostęp , aby zobaczyć zawartość po prostu zobaczyć ukrytą zawartość


ukrytej zawartości

Spoiler
Opis [Spoiler] tag ukrywa zawartość z ludźmi , dopóki nie kliknij na "Pokaż Spoiler " .
Sposób użycia [spoiler] Spoiler Treść [/spoiler]
Wyjście <-BEGIN spoiler->
<-KONIEC spoiler->

inny
użytkownika link
Opis [Userlink] tag wygenerowany link do przewidzianego profilu użytkownika strony , i wskazuje, czy włączony do użytkowników Status online .
Sposób użycia [userlink] Użytkownik [/userlink]
Wyjście Hasło Online
Zatrzymaj BB Code Przetwarzanie
Opis [Noparse] pozwala zatrzymać parsowania BB Code wewnątrz znacznika .
Sposób użycia [Noparse] Przykładowy tekst .
Wyjście Przykładowy tekst .

UWAGA : Nie zapomnij , aby zamknąć otwarte tag BB Code . Znaczniki , które nie są zamknięte nie zostanie sformatowana.