logo
Witamy Gościa! Aby wykorzystać wszystkie możliwości proszę Zaloguj albo Rejestruj.

Zgłoszenie

Icon
Error

Opcje
Idź do ostatniego postu Idź do pierwszego nieprzeczytanego
Offline W. Inwestycji  
#1 Wysłane : 14 maja 2018 09:47:37
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 477

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
Zapraszamy do zapoznania się inwestycją pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII – X Liceum Ogólnokształcące przy ul. Karola Miarki 6 w Katowicach.

Celem głównym inwestycji jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz podniesienie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej znajdującego się w zasobach Miasta Katowice poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac termomodernizacyjnych. Planowane przedsięwzięcie będzie docelowo skutkować poprawą jakości powietrza oraz zmniejszeniem kosztów eksploatacji obiektu.

Lokalizacja. Inwestycja będzie realizowana na terenie Województwa Śląskiego w obrębie miasta przy ul. Karola Miarki 6.

Projekt obejmuje prace: TERMOMODERNIZACYJNE:
 • ocieplenie ścian powyżej terenu wraz z kolorystyką elewacji i wymianą instalacji odwodnienia dachów: obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz wymianę instalacji odgromowej
 • ocieplenie ścian przyziemia i ścian zagłębionych w gruncie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej z masy bitumiczno-polimerowej. Ocieplenie w gruncie zabezpieczone folią kubełkową
 • prawidłową wentylację i inne instalacje wewnętrzne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń parteru (wentylacja mechaniczna)
 • ocieplenie stropu nad drugim piętrem, oczyszczenie stropu, wykonanie izolacji z wełny mineralnej na paroizolacji; ułożenie foli wysoko-paroprzepuszczalnej a w miejscu dojść do wyłazu i kominów zabezpieczenie ocieplenia płytami OSB (przejście-podłoga z OSB do wykonania w całym trakcie korytarzowym)
 • ocieplenie dachu sali gimnastycznej i zespołu szatniowego styropapą pokrytą papą termozgrzewalną; likwidację istniejących kominów i podmurowanie ogniomurów wraz z wymianą instalacji odgromowych
 • wymianę stolarki okiennej z dostosowaniem do wymogów cieplnych obowiązujących przepisów bhp, p.poż.
 • wymianę istniejących drzwi zewnętrznych z dostosowaniem do wymogów cieplnych obowiązujących przepisów bhp, p.poż.
 • wykonanie prac towarzyszących tj. odtworzenie tynków i powłok malarskich wewnątrz budynku po zakończeniu robót związanych np. z wymianą stolarki drzwiowej zewnętrznej, a także miejscowa naprawa istniejących powierzchniowych uszkodzeń powłok malarskich i tynków
 • modernizację wentylacji pomieszczeń poprzez zastosowanie nawiewników higrosterowanych
 • wymianę istniejącego wymiennika, na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania c.w.u. wraz z automatyką czasowo-pogodową obsługującą wydzielone obiegi grzewcze i niezbędną instalacją elektryczną oraz remontem pomieszczenia wymiennikowni
 • wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dla sali gimnastycznej i zespołu szatniowego
 • wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne budynku
 • wykonanie /modernizację oświetlenia wewnętrznego - montaż źródeł światła w technologii LED wraz z niezbędną instalacją elektryczną i wymianą opraw oświetleniowych (nie dotyczy opraw już wymienionych na LED)
 • wymianę oświetlenia zewnętrznego wraz z niezbędną instalacją elektryczną
 • przygotowanie obiektu do wykonania usługi monitoringu zużycia nośników energii i wody oraz temperatur w reprezentatywnych pomieszczeniach wraz ze zdalną możliwością programowania i sterowania, polegający na montażu podstawowych liczników nośników energii i wody, zastosowanie regulatorów i/lub sterowników umożliwiających komunikację z użyciem standardowych ogólnodostępnych protokołów komunikacyjnych oraz dostosowanie obiektu w taki sposób aby w przyszłości istniała możliwość jego uruchomienia bez dodatkowych prac budowlanych i ingerencji w zrealizowany zakres praca instalacyjnych


Projekt obejmuje również inne prace:
 • wydzielenie pożarowe klatek schodowych
 • montaż klap oddymiających
 • remont kominów wentylacyjnych, wykonanie obróbek blacharskich kominów na budynku głównym szkoły
 • powiększenie wiatrołapu wejścia głównego do budynku od strony wewnętrznej w celu uzyskania odpowiednich wymiarów spoczników, wynoszących 1,5 m
 • uzupełnienie oświetlenia ewakuacyjnego wraz z niezbędną instalacją elektryczną
 • częściowa likwidacja zadaszenia od strony frontowej - skrócenie istniejącego zadaszenia do głębokości schodów
 • wymiana części istniejących drzwi wewnętrznych z uwagi na konieczność dostosowania do przepisów
 • poszerzenie korytarza zlokalizowanego przy szatniach i prysznicach z uwagi na wymogi p.poż.
 • projekt dodatkowego wyjścia z sali gimnastycznej wraz ze schodami związanego z wymogami p.poż.
 • montaż trzech platform przyschodowych dla osób niepełnosprawnych
 • wykonanie prac towarzyszących tj. odtworzenie tynków i powłok malarskich wewnątrz budynku po zakończeniu robót związanych np. z wymianą stolarki drzwiowej wewnętrznej
 • zagospodarowanie i uporządkowanie terenu w zakresie niezbędnym do wykonania termomodernizacji
 • przebudowa schodów i pochylni dla osób niepełnosprawnych przed istniejącym wejściem od strony sali gimnastycznej
 • przebudowa istniejących schodów, służących do ewakuacji z pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicy
 • montaż zadaszeń szklanych nad studzienkami doświetlającymi pomieszczenia piwniczne
 • przebudowa istniejących toalet wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych
 • wykucie drzwi do biblioteki, zamurowanie istniejących
 • wykonanie wentylacji mechanicznej wyciągowej z sanitariatów przy zespole szatniowym
 • usprawnienie istniejącego odwodnienia studzienek doświetlających
 • montaż krat okiennych
 • wstawienie drabin zewnętrznych, montowanych na stałe (dostęp do dachu sali gimnastycznej oraz centrali wentylacyjnej)
 • wykonanie schodów przed projektowanym wejściem ewakuacyjnym do sali gimnastycznej
 • rozbiórka oraz odtworzenie chodnika, zlokalizowanego przed wejściem głównym z uwagi na konieczność zastosowania odwodnienia liniowego
 • rozbiórka oraz odtworzenie nawierzchni utwardzonych w części tylnej szkoły z uwagi na prowadzone prace związane z termomodernizacją budynku
 • wykonanie drogi p.poż zgodnie z rysunkiem zagospodarowania
 • wstawienie dodatkowej bramy
 • wykonanie nawierzchni utwardzonych wokół budynku, związane z prowadzonymi pracami dotyczącymi usprawnienia odwodnienia
 • uporządkowanie terenu

Na Państwa pytania czekamy do dnia 30.05.2018r.
Poniżej przedstawiamy rysunki elewacji oraz rzut dachu.
Załączniki:
Z1 - zagospodarowanie terenu_v8.pdf 1,342 KB, pobrane 46 czas (s).
P9 - ELEWACJA ZACHODNIA.pdf 767 KB, pobrane 39 czas (s).
P10 - ELEWACJA POŁUDNIOWA.pdf 553 KB, pobrane 40 czas (s).
P11 - ELEWACJA WSCHODNIA.pdf 881 KB, pobrane 40 czas (s).
P12 - FRAGMENT ELEWACJI WSCHODNIEJ.pdf 248 KB, pobrane 38 czas (s).
P13 - ELEWACJA PÓŁNOCNA.pdf 556 KB, pobrane 39 czas (s).
P5 - RZUT DACHU.pdf 345 KB, pobrane 38 czas (s).
Użytkownicy przeglądający ten temat
Guest
Skok do forum  
Nie możesz tworzyć nowych tematów w tym forum.
Nie możesz odpowiadać na tematy w tym forum.
Nie możesz usuwać swoich postów w tym forum.
Nie możesz edytować swoich postów w tym forum.
Nie możesz tworzyć ankiet w tym forum.
Nie możesz głosować w ankietach w tym forum.