logo
Witamy Gościa! Aby wykorzystać wszystkie możliwości proszę Zaloguj albo Rejestruj.

Zgłoszenie

Icon
Error

Opcje
Idź do ostatniego postu Idź do pierwszego nieprzeczytanego
Offline Wydział Rozwoju Miasta  
#1 Wysłane : 5 kwietnia 2017 13:59:10
Wydział Rozwoju Miasta

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Inwestycje
Przyłączony: 2016-04-06
Posty: 223

Podziękowano: 23 raz (y) w 23 postu (ów)
Miasto Katowice zaprasza do zapoznania się z zamierzeniem inwestycyjnym w ramach zadania pn.: „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Podlesie”.

Cel przedsięwzięcia:
Miasto Katowice mając na celu promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu planuje stworzenie Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych, który został zaprogramowany jako rozwiązanie kompleksowe składające się z węzłów usytuowanych w różnych częściach miasta, spełniających funkcje przesiadkowe: autobus – tramwaj; komunikacja indywidualna - tramwaj; komunikacja indywidualna - autobus – pociąg, integracja komunikacji lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Zakłada się, że docelowo z systemu będą korzystać zarówno mieszkańcy miasta jaki i subregionu centralnego. Realizacja kompleksowego systemu węzłów przesiadkowych przyczyni się do poprawy funkcjonowania systemu transportu, wzrostu udziału w podróżach niskoemisyjnych środków transportu publicznego oraz poprawy jakości środowiska.
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie” będzie częścią ww. systemu zapewniającym możliwości przesiadkowe z komunikacji indywidualnej i autobusowej na pociąg, w zakresie dojazdów do Centrum Katowic z kierunku południowej części miasta.

Lokalizacja:
Planowana lokalizacja węzła Podlesie: Katowice, dzielnica Zarzecze w rejonie stacji kolejowej „Katowice - Podlesie” oraz ulic Uniczowskiej, Hortensji.
Lokalizację planowanego węzła przedstawia załączony plan sytuacyjny.

Planowany zakres inwestycji:
Zakres prac dla zadania pn.: „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Podlesie” obejmuje w pierwszej kolejności opracowanie dokumentacji projektowej poprzedzonej koncepcją. Koncepcja wariantowa (dwa warianty) podlegać będzie ocenie przez Inwestora. Uzgodnienie wstępnych rozwiązań projektowych ze spółkami PKP S.A. oraz zatwierdzony przez Zamawiającego wariant koncepcji stanowić będzie podstawę do prowadzenia dalszych prac projektowych.

Planowany zakres inwestycji: realizacja infrastruktury dla uzyskania funkcji przesiadkowych obejmująca m. in.:
- dostosowanie układu drogowego ulic: Uniczowskiej i Hortensji do funkcji przesiadkowych;
- budowę infrastruktury dla autobusów, realizację dróg dojazdowych i manewrowych oraz miejsc postojowych;
- budowę ciągów pieszych i rowerowych dla połączenia z infrastrukturą węzła, parkingu dla rowerów;
- budowę parkingu terenowego/miejsc postojowych dla samochodów osobowych dla funkcji Park & Ride;
- budowę przejścia podziemnego pod torami przy stacji kolejowej „Katowice - Podlesie”, uwzględniającego komunikację pieszą i rowerową;
- punkty informacji pasażerskiej oraz tablice Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej SDIP;
- punkty zakupu biletów, dostosowane do korzystania ze Śląskiej Karty Usług Publicznych ŚKUP, urzędomat;
- zagospodarowanie terenu, w tym zieleń urządzoną, małą architekturę elementy dekoracyjne i reklamowe oraz urządzenia m.in. typu citylight;
- dostosowanie obsługi komunikacyjnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przewidywany termin realizacji zadania:
Przewidywany termin realizacji inwestycji dla podanej lokalizacji:
2017 r. – opracowanie dokumentacji projektowej oraz Studium Wykonalności;
Lata 2018 – 2019 – realizacja inwestycji.

Dla przedmiotowego zadania zakłada się pozyskanie środków z funduszy europejskich.

Na Państwa pytania i uwagi czekamy do dnia 19 kwietnia 2017 r.
Załączniki:
Lokalizaja planowanej inwestycji.pdf 8,052 KB, pobrane 181 czas (s).
Offline JBryla  
#2 Wysłane : 5 kwietnia 2017 20:08:41
JBryla

Ranga: Senior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2015-04-13
Posty: 64
Polska
Lokalizacja: Piotrowice

Dziękuję: 2 razy
Podziękowano: 12 raz (y) w 10 postu (ów)
Proszę o uwzględnienie budowy stacji roweru miejskiego. Ponadto proszę o stworzenie możliwości zawracania dla autobusów, tak aby pojazdy obsługujące linię 937 w drodze na Zarzecze/Panewniki lub Brynów mogły obsłużyć P&R.
Offline Michał Bulsa  
#3 Wysłane : 6 kwietnia 2017 07:46:34
Michał Bulsa

Ranga: Platinum Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2013-12-26
Posty: 488

Dziękuję: 346 razy
Podziękowano: 45 raz (y) w 44 postu (ów)
Załączona mapa wskazuje zakres inwestycji wzdłuż ul. Hortensji. Czy będzie konieczne wykupienie gruntów wzdłuż tej ulicy pod węzeł?
Offline sensowność  
#4 Wysłane : 6 kwietnia 2017 23:41:57
sensowność

Ranga: Senior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2016-06-17
Posty: 47
Andora

1. Ile miejsc parkingowych planowanych jest do wybudowania w ramach inwestycji?
2. Czy w ramach inwestycji planowane jest poszerzenie wiaduktu koło stacji PKP, tak aby nie było zawężenia drogi?
3. Czy były prowadzone rozmowy z właścicielami nieruchomości, które mają być zajęte pod węzeł przesiadkowy? W jaki sposób planowane jest pozyskanie tych terenów?
4. Jaka jest przewidywana częstotliwość kursowania pociągów?
Offline micher  
#5 Wysłane : 18 kwietnia 2017 15:02:55
micher

Ranga: Senior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2016-02-27
Posty: 50
Polska
Lokalizacja: Katowice

Dziękuję: 22 razy
Podziękowano: 12 raz (y) w 9 postu (ów)
Moje uwagi:
1.Należy wsiąść pod uwagę możliwość rozbudowy układu torowego w tym miejscu w przyszłości i zaprojektować infrastrukturę w taki sposób by to ułatwiała. Nie wiem jakie są najbliższe plany PLK, ale wiem że z racji ograniczonej przepustowości tego odcinka obecny układ jest niewystarczający. Czy były prowadzone na ten temat rozmowy z PKP? Jeśli nie to ten temat należy omówić. Oraz dostosować do tego projekt czyli np. zaprojektować taki tunel dla pieszych by w przyszłości nad nim zmieściły się 4 tory albo zachować rezerwę dla peronów w innym miejscu.
2. Perony mogą być krótsze oraz powinny być wysokie, jeśli nie są.
3. Przystanki autobusowe powinny być jak najbliżej wejścia na perony
4. Przystanki autobusowe powinny być zlokalizowane w taki sposób by autobusy znacząco nie wydłużyły swoich tras
5. Na przejściach dla pieszych powinny być wysepki (na drogach głównych)
6. Oczywiście najlepiej będzie jak przejście z przystanków na perony nie będzie kolidowało z ruchem aut i będzie możliwe "suchą stopą"
Offline Wydział Rozwoju Miasta  
#6 Wysłane : 21 kwietnia 2017 09:35:04
Wydział Rozwoju Miasta

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Inwestycje
Przyłączony: 2016-04-06
Posty: 223

Podziękowano: 23 raz (y) w 23 postu (ów)
Napisał: JBryla Idź do cytowanego postu.
Proszę o uwzględnienie budowy stacji roweru miejskiego. Ponadto proszę o stworzenie możliwości zawracania dla autobusów, tak aby pojazdy obsługujące linię 937 w drodze na Zarzecze/Panewniki lub Brynów mogły obsłużyć P&R.

Informujemy, że zgodnie z deklaracją władz Miasta Katowice na spotkaniu Zespołu rowerowego, na którym omawiane były koncepcje węzłów przesiadkowych, stacje miejskich wypożyczalni rowerów City by bike mają się znaleźć na każdym z budowanych przez Miasto węzłów.
W pierwszej kolejności opracowana zostanie koncepcja programowo- przestrzenna, która ma na celu wskazanie najkorzystniejszych rozwiązań technicznych dla budowy m. in. infrastruktury autobusowej, w tym zadaszonych peronów przystankowych autobusowych, realizacji dróg dojazdowych i manewrowych oraz miejsc postojowych dla autobusów komunikacji miejskiej. Koncepcja jak i prace projektowe konsultowane będą z Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
Offline Wydział Rozwoju Miasta  
#7 Wysłane : 21 kwietnia 2017 09:36:37
Wydział Rozwoju Miasta

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Inwestycje
Przyłączony: 2016-04-06
Posty: 223

Podziękowano: 23 raz (y) w 23 postu (ów)
Napisał: Michał Bulsa Idź do cytowanego postu.
Załączona mapa wskazuje zakres inwestycji wzdłuż ul. Hortensji. Czy będzie konieczne wykupienie gruntów wzdłuż tej ulicy pod węzeł?

W ramach zadania pn.: „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Podlesie” w pierwszej kolejności opracowana zostanie koncepcja programowo- przestrzenna, mająca na celu wykazanie najkorzystniejszych rozwiązań dla omawianego przedsięwzięcia z uwzględnieniem gruntów będących w zasobach Miasta. Niemniej jednak rozbudowę układu drogowego na potrzeby uzyskania zakładanych funkcji planuje się przeprowadzić w oparciu o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 - tekst jednolity z późn. zm.)oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 - tekst jednolity z późn. zm.) dla wymaganego zakresu robót.
thanks 1 użytkownik podziękował Wydział Rozwoju Miasta za ten post.
Michał Bulsa na 2017-04-21
Offline Wydział Rozwoju Miasta  
#8 Wysłane : 21 kwietnia 2017 09:39:17
Wydział Rozwoju Miasta

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Inwestycje
Przyłączony: 2016-04-06
Posty: 223

Podziękowano: 23 raz (y) w 23 postu (ów)
Napisał: sensowność Idź do cytowanego postu.
1. Ile miejsc parkingowych planowanych jest do wybudowania w ramach inwestycji?
2. Czy w ramach inwestycji planowane jest poszerzenie wiaduktu koło stacji PKP, tak aby nie było zawężenia drogi?
3. Czy były prowadzone rozmowy z właścicielami nieruchomości, które mają być zajęte pod węzeł przesiadkowy? W jaki sposób planowane jest pozyskanie tych terenów?
4. Jaka jest przewidywana częstotliwość kursowania pociągów?

1. W pierwszej kolejności opracowana zostanie koncepcja programowo- przestrzenna, która ma na celu wskazanie najkorzystniejszych rozwiązań technicznych dla uzyskania zakładanych funkcji węzła przesiadkowego, w tym określona zostanie ilość miejsc parkingowych. Zatwierdzona koncepcja przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę do prowadzenia prac projektowych.

2. W ramach inwestycji nie jest planowane poszerzenie wiaduktu przy stacji PKP.

3. Nie były prowadzone rozmowy z właścicielami nieruchomości. W koncepcji programowo- przestrzennej szczegółowo określony zostanie obszar, który przewidziany zostanie na potrzeby omawianego przedsięwzięcia. Inwestycja prowadzona będzie w oparciu o Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 - tekst jednolity z późn. zm.) dla wymaganego zakresu robót.

4. Ustalanie częstotliwości kursowania pociągów nie leży w gestii Miasta.
Offline Wydział Rozwoju Miasta  
#9 Wysłane : 21 kwietnia 2017 09:41:27
Wydział Rozwoju Miasta

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Inwestycje
Przyłączony: 2016-04-06
Posty: 223

Podziękowano: 23 raz (y) w 23 postu (ów)
Napisał: micher Idź do cytowanego postu.
Moje uwagi:
1.Należy wsiąść pod uwagę możliwość rozbudowy układu torowego w tym miejscu w przyszłości i zaprojektować infrastrukturę w taki sposób by to ułatwiała. Nie wiem jakie są najbliższe plany PLK, ale wiem że z racji ograniczonej przepustowości tego odcinka obecny układ jest niewystarczający. Czy były prowadzone na ten temat rozmowy z PKP? Jeśli nie to ten temat należy omówić. Oraz dostosować do tego projekt czyli np. zaprojektować taki tunel dla pieszych by w przyszłości nad nim zmieściły się 4 tory albo zachować rezerwę dla peronów w innym miejscu.
2. Perony mogą być krótsze oraz powinny być wysokie, jeśli nie są.
3. Przystanki autobusowe powinny być jak najbliżej wejścia na perony
4. Przystanki autobusowe powinny być zlokalizowane w taki sposób by autobusy znacząco nie wydłużyły swoich tras
5. Na przejściach dla pieszych powinny być wysepki (na drogach głównych)
6. Oczywiście najlepiej będzie jak przejście z przystanków na perony nie będzie kolidowało z ruchem aut i będzie możliwe "suchą stopą"

W odpowiedzi na pytanie nr 1. i 2. - za rozbudowę układu torowego oraz peronów odpowiadają spółki kolejowe PKP. Wstępne rozwiązania projektowe w ramach zleconej w pierwszej kolejności koncepcji konsultowane będą ze spółkami kolejowymi. Zatwierdzony przez Zamawiającego wariant koncepcji stanowić będzie podstawę do prowadzenia dalszych prac projektowych.

W odpowiedzi na pytanie nr 3., 4., 5., 6. - koncepcja programowo- przestrzenna pozwoli na pełną identyfikację uwarunkowań terenowych i technicznych oraz wskaże możliwości realizacji przedsięwzięcia przy uwzględnieniu elementów infrastruktury, o których mowa w zapytaniach. Ww. opracowanie koncepcyjne stanowić będzie podstawę do prowadzenia prac projektowych.
Offline Wydział Rozwoju Miasta  
#10 Wysłane : 21 kwietnia 2017 09:42:38
Wydział Rozwoju Miasta

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Inwestycje
Przyłączony: 2016-04-06
Posty: 223

Podziękowano: 23 raz (y) w 23 postu (ów)
Dziękujemy za zgłoszone uwagi i udział w dyskusji.
Offline Marcin Kr  
#11 Wysłane : 5 maja 2017 20:24:44
Marcin Kr

Ranga: Newbie

Grupy: Registered
Przyłączony: 2017-05-01
Posty: 2
Polska
Lokalizacja: Katowice

Podczas planowania budowy węzła warto uwzględnić przejście podziemne pod torowiskiem dla zwiększenia bezpieczeństwa pasażerów. Obecnie przejście przez tory jest zabronione, a korzystający z pociąg muszę obchodzić całą stację aby dostać się z jednej strony na drugą.
Rodzi to szereg utrudnień - trzeba nadłożyć ok 500 metrów drogi, wiele osób w niebezpieczny sposób pokonuje torowisko, ryzykując wypadek.
Offline Wydział Rozwoju Miasta  
#12 Wysłane : 15 maja 2017 11:17:34
Wydział Rozwoju Miasta

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Inwestycje
Przyłączony: 2016-04-06
Posty: 223

Podziękowano: 23 raz (y) w 23 postu (ów)
Napisał: Marcin Kr Idź do cytowanego postu.
Podczas planowania budowy węzła warto uwzględnić przejście podziemne pod torowiskiem dla zwiększenia bezpieczeństwa pasażerów. Obecnie przejście przez tory jest zabronione, a korzystający z pociąg muszę obchodzić całą stację aby dostać się z jednej strony na drugą.
Rodzi to szereg utrudnień - trzeba nadłożyć ok 500 metrów drogi, wiele osób w niebezpieczny sposób pokonuje torowisko, ryzykując wypadek.

W 2017 r. przewidziane jest opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej m. in. budowę przejścia podziemnego pod torami przy stacji kolejowej „Katowice - Podlesie”, uwzględniającego komunikację pieszą i rowerową. Uzgodnienie wstępnych rozwiązań ze spółkami kolejowymi, będzie stanowiło podstawę do dalszych prac projektowych. Ponadto, dokumentacja projektowa zostanie opracowana na podstawie uzyskanych warunków od Spółek PKP.
Offline mar'  
#13 Wysłane : 31 lipca 2017 10:46:34
mar'

Ranga: Gold Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2014-06-23
Posty: 168

Dziękuję: 31 razy
Podziękowano: 30 raz (y) w 24 postu (ów)
Dzień dobry,

kiedy zostanie zamieszczony plan sytuacyjny?
Offline W. Inwestycji  
#14 Wysłane : 1 sierpnia 2017 14:20:21
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 491

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
Napisał: mar' Idź do cytowanego postu.
Dzień dobry,
kiedy zostanie zamieszczony plan sytuacyjny?

Wydział Inwestycji informuje, że nie jest w posiadaniu planu sytuacyjnego węzła „Podlesie”. W obecnej chwili opracowywana jest dokumentacja przetargowa w celu wyboru projektanta przedmiotowego węzła. Po wyborze wykonawcy i podpisaniu umowy rozpoczną się dopiero prace zmierzające do powstania planu sytuacyjnego tj. koncepcji węzła.
Offline sensowność  
#15 Wysłane : 2 sierpnia 2017 20:17:10
sensowność

Ranga: Senior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2016-06-17
Posty: 47
Andora

W takim razie na kiedy przewidywane jest ogłoszenie przetargu?
Na kiedy jest przewidziane zakończenie prac projektowych?
Kiedy będzie opracowana i udostępniona koncepcja?
Offline W. Inwestycji  
#16 Wysłane : 4 sierpnia 2017 14:17:02
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 491

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
Napisał: sensowność Idź do cytowanego postu.
W takim razie na kiedy przewidywane jest ogłoszenie przetargu?
Na kiedy jest przewidziane zakończenie prac projektowych?
Kiedy będzie opracowana i udostępniona koncepcja?

Planowany termin ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej – do końca sierpnia 2017r
Planowany termin zakończenia prac projektowych to III kwartał 2018r
Planowany termin udostępnienia koncepcji to I kwartał 2018r
W/w terminy mogą ulec zmianie.
Offline Biatlonista  
#17 Wysłane : 8 czerwca 2018 13:15:02
Biatlonista

Ranga: Newbie

Grupy: Registered
Przyłączony: 2018-06-08
Posty: 2
Polska
Lokalizacja: Katowice

Dziękuję: 1 razy
Szanowni Państwo,

niestety nie mogę znaleźć żadnych szczegółowych informacji na oficjalnych stronach UM Katowice dot. anulowania/wstrzymania w.w. inwestycji.

Czy informacje zawarte w artykule (patrz niżej) znajdują potwierdzenie w rzeczywistości?

http://katowice24.info/n...h-przynajmniej-na-razie/

Pozdrawiam
Offline W. Inwestycji  
#18 Wysłane : 12 czerwca 2018 07:01:06
W. Inwestycji

Ranga: Moderator

Grupy: WIN
Przyłączony: 2011-02-18
Posty: 491

Dziękuję: 1 razy
Podziękowano: 56 raz (y) w 51 postu (ów)
Potwierdzamy informacje, że projektowanie węzła przesiadkowego „Podlesie” oraz „Piotrowice” nie będzie wykonywane ze względu na fakt, iż PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują swoje inwestycje na działkach pod budowę przedmiotowych węzłów przesiadkowych.
thanks 1 użytkownik podziękował W. Inwestycji za ten post.
Biatlonista na 2018-06-12
Użytkownicy przeglądający ten temat
Guest
Skok do forum  
Nie możesz tworzyć nowych tematów w tym forum.
Nie możesz odpowiadać na tematy w tym forum.
Nie możesz usuwać swoich postów w tym forum.
Nie możesz edytować swoich postów w tym forum.
Nie możesz tworzyć ankiet w tym forum.
Nie możesz głosować w ankietach w tym forum.