logo
Witamy Gościa! Aby wykorzystać wszystkie możliwości proszę Zaloguj albo Rejestruj.

Zgłoszenie

Icon
Error

6 strony<1234>»
Opcje
Idź do ostatniego postu Idź do pierwszego nieprzeczytanego
Offline Dawid Ślusarczyk  
#21 Wysłane : 12 grudnia 2013 03:04:57
Dawid Ślusarczyk

Ranga: Platinum Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-03-29
Posty: 503
Polska
Lokalizacja: Dąbrówka Mała

Może i faktycznie szybciej byłoby komunikować się bezpośrednio z KZK GOP, niemniej to Urząd Miasta Katowice jest narzędziem zaspokajania potrzeb społecznych i realizacji oczekiwań katowiczan, ponadto jest podmiotem finansującym (a więc i kontrolującym) KZK GOP, więc muszą Państwo mieć informację o tym jakie wnioski trafiają do organizatora komunikacji publicznej i z jaką odpowiedzią i uzasadnieniem spotykają się mieszkańcy.

Korzystając z okazji, nioskuję o zmianę trasy linii autobusowej nr 600, która obecnie z ul. Wrocławskiej zjeżdża na bohaterów Monte Cassino i kieruje się do pętli na Zawodziu. Tym samym Zawodziu, z którego w okolice Parku Kościuszki, Pętli Brynowskiej i Placu Miarki kursują tramwaje. Obecnie linia 600 na prawie całej trasie dubluje połączenie tramwajowe.

Proponuję, aby z ul. Wrocławskiej autobus kierował się przez ul. Bohaterów Monte Cassino do ulic: Leopolda, Le Ronda, Strzelców Bytomskich, Gen. Hallera, i Obrońców Westerplatte do zajezdni na Zawodziu, skutkując obsługą Dąbrówki Małej i Burowca przy tylko minimalnie dłuższej trasie. Jednocześnie, poza proponowaną zmianą kursowania 600-tki, komunikację na linii Zawodzie Pętla (lub Burowiec) - Bogucice zapewni linia autobusowa 70.

600-tka mogłaby też jeździć z Burowca na Borki i kończyć trasę tam, gdzie dzisiaj kończy 70-tka, pozwalając na skrócenie trasy tej ostatniej do pętli na Zawodziu i ograniczenie kosztów bez zmniejszania dostępności komunikacji publicznej.

Jeśli uznają Państwo pomysł za perspektywiczny, możemy pomóc w sprawdzeniu, czy mieszkańcom Borek taka zmiana nie utrudni funkcjonowania (propozycja utrudni dojazd do linii tramwajowej).


Pozdrawiam,

Dawid Ślusarczyk
Offline W. Rozwoju Miasta  
#22 Wysłane : 16 grudnia 2013 14:06:41
W. Transportu

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Kategoria wewnętrzna
Przyłączony: 2012-11-02
Posty: 198

Podziękowano: 15 raz (y) w 14 postu (ów)
Wyjaśniamy, że organizatorem publicznego transportu zbiorowego w Katowicach jest KZK GOP. Miasto Katowice przystąpiło do związku komunalnego uchwałą nr XXV/137/91 Rady Miejskiej w Katowicach z dnia 4 września 1991r. w sprawie utworzenia Związku Komunalnego „Komunikacyjny Związek Komunalny GOP”, powierzając Związkowi zadanie własne Miasta Katowice dotyczące zaspokajania potrzeb zbiorowych mieszkańców w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.). Należy zauważyć jednocześnie, iż jest to zadanie ustawowe KZK GOP wynikające wprost z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5 poz. 13 z późn. zm.), który stanowi, że organizatorem publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze gmin tworzących związek międzygminny - jest związek międzygminny.
Stosownie do art. 65 ustawy o samorządzie gminnym związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Oznacza to, że związek międzygminny działa jako odrębny niezależny od tworzących go gmin podmiot praw i obowiązków. Zadania przekazane przez gminy stają się zadaniami własnymi związku. Organem stanowiącym i kontrolnym Związku jest Zgromadzenie (art. 69 ustawy o samorządzie gminnym). Wprawdzie w skład Zgromadzenia Związku wchodzą przedstawicieli Katowic (Prezydent Miasta Katowice i 3 Radnych), ale wszystkich członków Zgromadzenia jest 36, a uchwały podejmowane są większością statutowej liczby członków Zgromadzenia. Organem wykonawczym jest Zarząd- również organ kolegialny. Kwestie finansowania reguluje § 40 Statutu KZK GOP (Dz. Urz. Woj. Śl.z 2009r. Nr 187 poz. 3401 z późn. zm.)
Zgodnie z § 34 Statutu KZK GOP do kompetencji Przewodniczącego Zarządu (będącego jednocześnie Dyrektorem Biura Związku) należy m. in. organizowanie pracy Zarządu i Biura Związku, kierowanie bieżącymi sprawami Związku oraz reprezentowanie Związku na zewnątrz.
Ogólny nadzór prawny nad związkami międzygminnymi prowadzi właściwy wojewoda. Z kolei do kompetencji regionalnych izb obrachunkowych należy nadzór nad działalnością finansową tych związków.

To tyle odnośnie podziału kompetencji i nadzoru nad działalnością Związku.

Informujemy jednocześnie, że Wydział Rozwoju Miasta przekaże Pana propozycję organizatorowi publicznego transportu zbiorowego.
Offline Dawid Ślusarczyk  
#23 Wysłane : 16 grudnia 2013 15:20:24
Dawid Ślusarczyk

Ranga: Platinum Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-03-29
Posty: 503
Polska
Lokalizacja: Dąbrówka Mała

Skoro jako wspólnota samorządowa mamy swoje przedstawicielstwo (władze samorządowe), które jest blisko władz KZK GOP (co przynajmniej teoretycznie powinno dawać temu przedstawicielstwu większą skuteczność działania, choć oczywiście nie pozycję dominującą), nie tylko możemy ale wręcz powinniśmy korzystać z tego przedstawicielstwa.

Właśnie dlatego, że rolą tych przedstawicieli jest, by reprezentowali nasze - mieszkańców - interesy i poznawali je niezależnie od istnienia międzygminnych związków komunikacyjnych.

Tym bardziej dlatego, że te same osoby, które odpowiadają za uchwałodawczą i wykonawczą stronę zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców, odpowiadają jednocześnie za sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością Zarządu KZK GOP - i o tym właśnie pisałem.

Proszę przy tym zauważyć, że nie sugerowałem, jakoby Magistrat był organizatorem transportu publicznego w mieście/aglomeracji.

Obawiam się, że gdyby wszystkie wniosky były składane bezpośrednio w KZK GOP, byłoby spore prawdopodobieństwo braku jakiegokolwiek zorientowania naszych przedstawicieli samorządowych w naszych zbiorowych potrzebach komunikacyjnych. A to byłoby sytuacją całkowicie niedopuszczalną.

Im więcej informacji przechodzi przez Urząd Miasta Katowice, tym większa wiedza Magistratu. Im większa wiedza magistratu, tym większa szansa, że ktoś, na miłość Boską wreszcie ucywilizuje, ogarnie funkcjonowanie KZK GOP.

Zanim zrobimy to sami, w mocno emocjonalny i prawdopodobnie nie do końca przemyślany sposób, zanim będziemy mieć wielkie i uzasadnione zastrzeżenia względem pracy naszych przedstawicieli.

Dziękuję za przekazanie wniosku.

Pozdrawiam i życzę udanego tygodnia!

Dawid Ślusarczyk
Offline IzaK  
#24 Wysłane : 22 grudnia 2013 09:54:03
IzaK

Ranga: Member

Grupy: Registered
Przyłączony: 2013-12-22
Posty: 19

Panie Dawidzie nie wiem jakiej części miasta jest Pan mieszkańcem, ale skrócenie trasy 70 pozbawi mieszkańców Szopienic dojazdu do centrum Katowic. Jest to jedyny autobus, którym możemy dojechać do centrum jeśli z różnych przyczyn komunikacja tramwajowa nie kursuje. Może jeszcze jest linia 920, która z Szopienic do Katowic jedzie około 60 min. KZK i UM skróciły trasę linii 12 i 44 jeśli zostanie skrócona trasa kolejnej linii to zostaniemy pozbawieni jakiejkolwiek alternatywy dojazdu do Katowic.
Offline Dawid Ślusarczyk  
#25 Wysłane : 23 grudnia 2013 09:06:54
Dawid Ślusarczyk

Ranga: Platinum Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-03-29
Posty: 503
Polska
Lokalizacja: Dąbrówka Mała

Pani Izo

Serdecznie dziękujęza odpowiedź i witam na Platformie :)

Jakiekolwiek ingerowanie w kształt sieci połączeń autobusowych i tramwajowych z założenia musi być rozpatrywane wyjątkowo drobiazgowo, aby przypadkiem nie wylać dziecka z kąpielą - właśnie dlatego zaproponowałem wsparcie naszego Stowarzyszenia w rozpoznaniu potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Chciałbym też podkreślić, iż mój wniosek dotyczył linii 600. Pisałem o pozostawieniu linii 70 jako skutecznego łącznika komunikacyjnego dzielnic wschodnich z centrum. Moja propozycja uwzględnia też plany inwestycyjne spółki Tramwaje Śląskie - przypomnę, że 30 nowych, niskopodłogowych tramwajów będzie kursowało pomiędzy Katowicami a Sosnowcem z uwzględnieniem Szopienic. Jeśli jeszcze wspólnie zawalczymy o stworzenie na całym odcinku tzw. "zielonej fali", sprawna komunikacja z centrum zostanie zapewniona na długie lata.

Pozdrawiam,

Dawid Ślusarczyk
Offline IzaK  
#26 Wysłane : 27 grudnia 2013 08:49:02
IzaK

Ranga: Member

Grupy: Registered
Przyłączony: 2013-12-22
Posty: 19

Witam Panie Dawidzie

Pozwolę sobie zacytować część Pana wypowiedzi:
"600-tka mogłaby też jeździć z Burowca na Borki i kończyć trasę tam, gdzie dzisiaj kończy 70-tka, pozwalając na skrócenie trasy tej ostatniej do pętli na Zawodziu i ograniczenie kosztów bez zmniejszania dostępności komunikacji publicznej."

Jeśli dobrze rozumiem to jednak padła propozycja skrócenia trasy 70 do pętli w Zawodziu.
Jak już pisałam nie można polegać tylko na komunikacji tramwajowej ponieważ w chwili awarii , wypadku lub innych zdarzeń losowych Szopienice zostają odcięte od Katowic czasami na kilka godzin.

Pozdrawiam
Iza K.
Offline Dawid Ślusarczyk  
#27 Wysłane : 27 grudnia 2013 10:28:33
Dawid Ślusarczyk

Ranga: Platinum Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-03-29
Posty: 503
Polska
Lokalizacja: Dąbrówka Mała

Pani Izo,

Pozwolę sobie jednak zauważyć, że główna i jednoznacznie określona propozycja mimo wszystko dotyczy zmiany linii 600 i nie zakłada żadnych modyfikacji 70-tki.

Cytowany fragment dotyczy ewentualnego dalszego wariantu kształtowania wzajemnych relacji tych linii, wariantu, o którego realizacji powinien zadecydować głos społeczeństwa i użytkowników tej linii - głos, który z chęcią pomożemy zebrać.

Sam fakt podania w jednym zdaniu dwóch wzajemnie wykluczających się propozycji poprzedzonych wyrażeniem "mogłaby" bez podania uzasadnienia może sugerować, że przebieg linii autobusowych w tym zakresie jest do ustalenia lub potwierdzenia. Na tą chwilę nie jest Pani w stanie określić - poza własnym zdaniem - czy mieszkańcy Szopienic nie potrzebują innego połączenia autobusowego, które przy okazji byłoby łącznikiem z centrum. Potrzeby takie dopiero muszą zostać zbadane. Dodam też, że w interesie KZK GOP jest rzetelna weryfikacja propozycji.

Tym bardziej dziękuję za Pani wypowiedź, która - jak rozumiem - nie sprzeciwia się proponowanym zmianom na linii 600 i wyraża uzasadnioną potrzebę posiadania alternatywnego względem tramwajów połączenia autobusowego z centrum. Tak jak wspomniałem wcześniej, nie chcemy wylewać dziecka z kąpielą i zabierać jednym mieszkańcom, by dać drugim. Prosiłbym jednak o uwzględnienie tego, że zaburzenia ciągłości ruchu na wyremontowanych odcinkach torów, na liniach obsługiwanych przez nowoczesny tabor, są wyjątkowo sporadyczne. Nic też nie stoi na przeszkodzie, by pierwsze dwa lata działania odtworzonej linii tramwajowej zweryfikowały potrzebę istnienia dodatkowego połączenia autobusowego.

Mam teraz dylemat, czy wyraźniej oddzielać podstawowe propozycje zmian od dalszych wariantów, czy też nie. Gdyby nie dopisek o tych wariantach, niniejsza dyskusja nie miałaby miejsca :)

Pozdrawiam,
Offline Michał Bulsa  
#28 Wysłane : 30 grudnia 2013 08:20:31
Michał Bulsa

Ranga: Platinum Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2013-12-26
Posty: 486

Dziękuję: 344 razy
Podziękowano: 45 raz (y) w 44 postu (ów)
Jako mieszkaniec dzielnicy Szopienice-Burowiec pragnę zaznaczyć, że ilość połączeń autobusowych obecnie jest wystarczająca, chociaż brakuje zlikwidowanego połączenia z Ligotą (skrócona linia nr "12"). Natomiast co do linii tramwajowych: tu jest pytanie jak będą się kształtować przebiegi linii tramwajowych po zakończeniu remontów (Rynek/al. Korfantego/ul. Kościuszki).
Offline W. Rozwoju Miasta  
#29 Wysłane : 7 stycznia 2014 10:40:34
W. Transportu

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Kategoria wewnętrzna
Przyłączony: 2012-11-02
Posty: 198

Podziękowano: 15 raz (y) w 14 postu (ów)
W KZK GOP trwają analizy dotyczące funkcjonowania komunikacji tramwajowej po zakończeniu modernizacji infrastruktury tramwajowej na ciągu Katowice Centrum- Katowice Brynów.
Offline W. Rozwoju Miasta  
#30 Wysłane : 7 stycznia 2014 10:43:19
W. Transportu

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Kategoria wewnętrzna
Przyłączony: 2012-11-02
Posty: 198

Podziękowano: 15 raz (y) w 14 postu (ów)
Napisał: " Idź do cytowanego postu.
W związku z postulatami zmian na linii 804, oraz pytaniami nad obsługą komunikacyjną rejonów ul.Bażantów mam oto taką propozycję:
Zlikwidować linię 804 kosztem wzmocnienia linii 297 do 1o minut w szczycie i 20 poza orazbyć może warto pomyśleć nad wydłużeniem kursów linii 13 z Pętli Brynowskiej w rejon Centrum Sportowego Bażantowo (ul.Jankego-Tyską-Osiedle Odrodzenia Radockiego-Osiedle Odrodzenia Łętowskiego-ul.Bażantów-Zabłockiego-pętla końcowa przy Centrum Sportowym Bażantowo) i w kierunku Rudy Śląskiej (Pijarska-Zabłockiego-Bażantów-Osiedle Odrodzenia Kościół-Osiedle Odrodzenia Szewska-Piotrowice Skrzyżowanie-Piotrowice Fabryka Maszyn-Ochojec Lechicka-Brynów Pętla)-i dalej swoją normalną trasą, lub też zmodyfikować trasę linii 688 do obsługi Os.Odrodzenia i Os Bażantów.


W załączeniu przekazujemy stanowisko KZK GOP w tej sprawie.

Jednocześnie nadmieniamy, że nadal nie wpłynęły stanowiska organizatora publicznego transportu zbiorowego na temat pozostałych propozycji zgłoszonych na niniejszym wątku.
Załączniki:
pismoKZKGOPLinia13_297_688_804.pdf 1,393 KB, pobrane 67 czas (s).
Offline Adam Kowalski  
#31 Wysłane : 9 stycznia 2014 08:00:31
Adam Kowalski

Ranga: Junior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-07-09
Posty: 23

Dziękuję: 4 razy
Podziękowano: 1 raz (y) w 1 postu (ów)
Mnie osobiście powala argument na temat linii 688 - KZK jedno, a Tychy drugie, kładąc nacisk na SKR (z Piotrowic do Tychy Lodowisko w 18 min). Tak samo poraża argumentacja co do linii 804. Nie dojść że kursuje, dosłownie parę razy dziennie (dodatkowo, w wielu przypadkach w parze z 297) to wozi powietrze. Od godziny 22.10 z dworca nie dostaniemy się na Osiedle Odrodzenia, bo linia 297N odjeżdża tylko z ul.Mickiewicza, bez obsługi dworca. Komunikacja powinna być dla mieszkańców, a odnoszę wrażenie, że pasażerowie i ich uwagi oraz propozycje są tylko przykrym obowiązkiem dla organizatora komunikacji.
Offline W. Rozwoju Miasta  
#32 Wysłane : 10 stycznia 2014 14:32:28
W. Transportu

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Kategoria wewnętrzna
Przyłączony: 2012-11-02
Posty: 198

Podziękowano: 15 raz (y) w 14 postu (ów)
W załączniku pismo KZK GOP dotyczące korekty rozkładu jazdy linii autobusowej nr 0 i 50, opóźnień na linii autobusowej nr 23 oraz korekty rozkładu jazdy linii obsługujących ul. Porcelanową

Edytowane przez moderatora 14 stycznia 2014 11:07:53  | Powód: Nie podano

Załączniki:
PISMOKZKGOPPO.7242.14.99.I.2013GR.pdf.pdf 1,123 KB, pobrane 66 czas (s).
Offline Dawid Ślusarczyk  
#33 Wysłane : 14 stycznia 2014 10:07:20
Dawid Ślusarczyk

Ranga: Platinum Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-03-29
Posty: 503
Polska
Lokalizacja: Dąbrówka Mała

[dotyczy: http://katowice.gazeta.p..._tym_roku.html#LokKatTxt

Witam serdecznie,

prosiłbym o wyjaśnienie dlaczego zapowiadana podwyżka cen biletów od 1 kwietnia 2014 roku, zamiast być oparta na potrzebie urealnienia cen biletów, uwzględnienia inflacji itp. miała być "przewrotną akcją promocji ŚKUP", czyli próbą WYMUSZENIA na pasażerach decyzji o korzystaniu z karty na drodze nieuzasadnione podniesienie cen pozostałych biletów.

Proszę o oficjalne stanowisko Urzędu Miasta Katowice w kontekście takiej polityki KZK GOP.

Pozdrawiam,

Dawid Ślusarczyk
Offline Adam Kowalski  
#34 Wysłane : 14 stycznia 2014 18:20:10
Adam Kowalski

Ranga: Junior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2011-07-09
Posty: 23

Dziękuję: 4 razy
Podziękowano: 1 raz (y) w 1 postu (ów)
Coś takiego jak polityka w KZK GOP, to chyba nie istnieje.
Offline W. Rozwoju Miasta  
#35 Wysłane : 15 stycznia 2014 07:00:58
W. Transportu

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Kategoria wewnętrzna
Przyłączony: 2012-11-02
Posty: 198

Podziękowano: 15 raz (y) w 14 postu (ów)
Uchwała Nr CXV/19/2012 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie: określenia zasad polityki rowerowej została przyjęta w dniu 27.09.2012r.

Uchwała jest dostępna pod linkiem:

http://bip.kzkgop.pl/pdf.../uchwala_CXV_19_2012.pdf


Zgodnie art. 15 ust. 1 pkt. 10, w związku z art. 7 ust. 4 pkt 2 oraz art. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r Nr 5 poz.13 póżn. zm.) ustalanie opłat za przewóz oraz innych opłat (…) za usługę świadczoną przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego należy do zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego, a więc do KZK GOP. Zatem Państwa uwagi w zakresie polityki taryfowej będą przekazywane do KZK GOP.

Edytowane przez moderatora 15 stycznia 2014 07:32:58  | Powód: Nie podano

Offline W. Rozwoju Miasta  
#36 Wysłane : 20 stycznia 2014 12:49:05
W. Transportu

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Kategoria wewnętrzna
Przyłączony: 2012-11-02
Posty: 198

Podziękowano: 15 raz (y) w 14 postu (ów)
W załączniku stanowisko KZK GOP dotyczące propozycji zminay trasy linii autobusowej nr 600.
Załączniki:
pismoKZKGOP_LINIA600.pdf 956 KB, pobrane 63 czas (s).
Offline PrzajaKatowicy  
#37 Wysłane : 5 marca 2014 16:58:39
PrzajaKatowicy

Ranga: Fresh Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2013-11-28
Posty: 9

Witam!
Chciałbym poruszyć temat pustawych autobusów i tramwajów w naszym mieście. W mojej opinii sytuacja staje się dramatyczna. Udział komunikacji publicznej w przewozach mieszkańców ciągle spada czego świadkiem jestem każdego dnia. Rozumiem, że taka sytuacja jest poniekąd spowodowana remontami, ale wiele połączeń nie jest "poszkodowanych" przez roboty drogowe a mimo wszystko również spadek liczby pasażerów jest zauważalny. Na wstępie chciałbym się dowiedzieć jakie czynności promujące transport publiczny planuje władza Katowic? Kolejnym czynnikiem zniechęcającym potencjalnych klientów są nadmiernie rozciągnięte czasy przelotów między przystankami. Z obserwacji oraz relacji kierowców oraz motorniczych wynika, że pojazdy muszą jeździć ze średnią prędkością 30km/h. aby trzymać się rozkładu. Dobrym tego przykładem są przystanki obsługiwane przez linię 937 przy ulicy Wilczewskiego. Między przystankami odległość wynosi zaledwie 450 metrów a planowany czas przejazdu wynosi 1 minutę. Jak łatwo policzyć, na tej ulicy, na której ruch jest znikomy busy muszą jeździć z prędkością 27km/h. Czy Państwa zdaniem jest to atrakcyjna oferta? Oczywiście, w godzinach szczytu czasy przejazdów muszą być zwiększone z wiadomych względów. Ponadto wolno jadące autobusy zwalniają ruch oraz powodują niebezpieczne sytuacje tj. wyprzedzanie przez samochody w strefie zabudowanej. W związku z tym apeluję do władz miasta o przeanalizowanie czasów przejazdu na każdej linii w Katowicach a jeśli to będzie konieczne to o zorganizowanie spotkania członków KZK GOP, przedstawicieli UM oraz kierowców i pasażerów w celu ustalenia optymalnego rozkładu jazdy. Z Państwa strony oczekuję reakcji oraz odpowiedzi na temat kroków jakie zostały podjęte. Nadmienię, że jeżeli Państwo nie zareagują w tej sprawie to wspólnie z innymi pasażerami nawiążemy kontakt z Marszałkiem Województwa Śląskiego. Pozdrawiam
Offline Ormi  
#38 Wysłane : 6 marca 2014 16:43:55
Ormi

Ranga: Expert Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2013-12-11
Posty: 155

Dziękuję: 29 razy
Podziękowano: 23 raz (y) w 18 postu (ów)
Napisał: " Idź do cytowanego postu.
Witam!
Chciałbym poruszyć temat pustawych autobusów i tramwajów w naszym mieście. W mojej opinii sytuacja staje się dramatyczna. Udział komunikacji publicznej w przewozach mieszkańców ciągle spada czego świadkiem jestem każdego dnia. Rozumiem, że taka sytuacja jest poniekąd spowodowana remontami, ale wiele połączeń nie jest "poszkodowanych" przez roboty drogowe a mimo wszystko również spadek liczby pasażerów jest zauważalny. Na wstępie chciałbym się dowiedzieć jakie czynności promujące transport publiczny planuje władza Katowic? Kolejnym czynnikiem zniechęcającym potencjalnych klientów są nadmiernie rozciągnięte czasy przelotów między przystankami. Z obserwacji oraz relacji kierowców oraz motorniczych wynika, że pojazdy muszą jeździć ze średnią prędkością 30km/h. aby trzymać się rozkładu. Dobrym tego przykładem są przystanki obsługiwane przez linię 937 przy ulicy Wilczewskiego. Między przystankami odległość wynosi zaledwie 450 metrów a planowany czas przejazdu wynosi 1 minutę. Jak łatwo policzyć, na tej ulicy, na której ruch jest znikomy busy muszą jeździć z prędkością 27km/h. Czy Państwa zdaniem jest to atrakcyjna oferta? Oczywiście, w godzinach szczytu czasy przejazdów muszą być zwiększone z wiadomych względów. Ponadto wolno jadące autobusy zwalniają ruch oraz powodują niebezpieczne sytuacje tj. wyprzedzanie przez samochody w strefie zabudowanej. W związku z tym apeluję do władz miasta o przeanalizowanie czasów przejazdu na każdej linii w Katowicach a jeśli to będzie konieczne to o zorganizowanie spotkania członków KZK GOP, przedstawicieli UM oraz kierowców i pasażerów w celu ustalenia optymalnego rozkładu jazdy. Z Państwa strony oczekuję reakcji oraz odpowiedzi na temat kroków jakie zostały podjęte. Nadmienię, że jeżeli Państwo nie zareagują w tej sprawie to wspólnie z innymi pasażerami nawiążemy kontakt z Marszałkiem Województwa Śląskiego. Pozdrawiam


Nieproszony, próbuję rozszyfrować ten post:
"Funkcjonowanie komunikacji publicznej w Katowicach, tak jak ja ją widzę w różnych szczegółach, nie podoba mi się i w związku z tym donosze, że gotów jestem temu przeciwdziałać."

Nic więcej - Hyde Park to ważna instytucja.
Offline PrzajaKatowicy  
#39 Wysłane : 7 marca 2014 22:28:59
PrzajaKatowicy

Ranga: Fresh Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2013-11-28
Posty: 9

Z całym szacunkiem, ale problem, który opisałem realnie wpływa na nieatrakcyjność komunikacji miejskiej. Jeżeli Pan posiada inną opinię to proszę o podzielenie się nią. Tak się składa, że mam styczność z osobami pracującymi jako kierowcy oraz jestem stałym pasażerem więc mogę stwierdzić, że jest to kwestia, którą należy rozwiązać jak najszybciej jeśli zależy nam na wzroście liczby przewiezionych pasażerów. Chciałbym przypomnieć, że platforma konsultacji społecznych powstała z zamiarem stworzenia możliwości łatwiejszego kontaktu między mieszkańcami a władzą miasta, dlatego uważam, że w pierwszym etapie dyskusji należy tutaj zaalarmować o problemie.
Offline IzaK  
#40 Wysłane : 9 marca 2014 07:54:58
IzaK

Ranga: Member

Grupy: Registered
Przyłączony: 2013-12-22
Posty: 19

Witam,
Mam pytanie dotyczące organizacji komunikacji zastępczej T14 i T15 z Szopienic linia zastępcza jest źle synchronizowana z odjazdami linii 36 z Zawodzia. Mianowicie linia 36 odjeżdża 3 min przed przyjazdem linii zastępczej T14 i na następny tramwaj trzeba czekać 12 min. Rano kiedy każdy spieszy się do szkoły i pracy przesiadanie się trzy lub cztery razy na jednej trasie i oczekiwanie na każdy kolejny odjazd jest po prostu niedopuszczalny. No ale jak napisała wcześniej Pani z Zawodzia to z pewnie z slamsów nie trzeba nigdzie dojeżdżać. Proszę podać opcję dojazdu z Szopienic do Piotrowic i Ligoty bo najłatwiej był pozbawić nas linii 12. :(
Użytkownicy przeglądający ten temat
Guest
6 strony<1234>»
Skok do forum  
Nie możesz tworzyć nowych tematów w tym forum.
Nie możesz odpowiadać na tematy w tym forum.
Nie możesz usuwać swoich postów w tym forum.
Nie możesz edytować swoich postów w tym forum.
Nie możesz tworzyć ankiet w tym forum.
Nie możesz głosować w ankietach w tym forum.