logo
Witamy Gościa! Aby wykorzystać wszystkie możliwości proszę Zaloguj albo Rejestruj.

Zgłoszenie

Icon
Error

Opcje
Idź do ostatniego postu Idź do pierwszego nieprzeczytanego
Offline Wydział Rozwoju Miasta  
#1 Wysłane : 16 marca 2017 14:03:29
Wydział Rozwoju Miasta

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Inwestycje
Przyłączony: 2016-04-06
Posty: 215

Podziękowano: 20 raz (y) w 20 postu (ów)
Miasto Katowice zaprasza do zapoznania się z zamierzeniem inwestycyjnym w ramach zadania pn.: „Katowicka Infrastruktura Rowerowa

Cel inwestycji:
Realizując założenia „Polityki Rowerowej Miasta Katowice” Miasto podejmuje działania mające na celu rozwój transportu rowerowego w Katowicach, jak również popularyzację rekreacyjnej jazdy na rowerze. Dla powyższego, w zakresie zadania pn.: „Katowicka Infrastruktura Rowerowa” ujętego w budżecie Miasta Katowice na 2017 r. oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Katowice na lata 2017-2035, planowana jest dalsza, sukcesywna rozbudowa infrastruktury rowerowej dla stworzenia spójnej sieci tras i ścieżek rowerowych w naszym mieście.

Planowany zakres przedsięwzięcia:
W ramach kolejnego etapu rozbudowy sieci tras i ścieżek rowerowych przewidziane jest utworzenie infrastruktury rowerowej łączącej dzielnicę Murcki z dzielnicą Piotorowice-Ochojec, biegnącej od ul. Bielskiej do planowanej drogi rowerowej w rejonie skrzyżowania ul. Cegielnia Murcki z ul. Ziołową, projektowanej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna”.

W 2017 r. planowane jest zlecenie koncepcji przebiegu przedmiotowego połączenia rowerowego.

Lokalizacja:
Przyszłe zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w dzielnicach Murcki oraz Piotowice-Ochojec i obejmuje skrzyżowanie ul. Bielskiej z ul. Goetla, ul. Samsownowicza, ul. Tartaczną, ul. Cegielnia Murcki.
Zakres opracowania przedstawia załączony plan sytuacyjny.

Dodatkowo informuje się, że na etapie opracowywania dokumentacji koncepcyjnej dla przedmiotowego przedsięwzięcia, rozwiązania dla poprowadzenia nowej infrastruktury będą uzgadniane z poszczególnymi Podmiotami określonymi w przepisach, jak również będą konsultowane z Przedstawicielami środowisk rowerowych na Zespole ds. Polityki Rowerowej Miasta Katowice.

Na Państwa pytania i uwagi czekamy do dnia 30 marca 2017 r.
Załączniki:
Offline TomP  
#2 Wysłane : 21 marca 2017 10:16:26
TomP

Ranga: Senior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2015-03-06
Posty: 72
Lokalizacja: Katowice

Dziękuję: 8 razy
Podziękowano: 16 raz (y) w 11 postu (ów)
Uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:
- czy droga rowerowa zostanie poprowadzona aż do skrzyżowania z ulicą Ziołową ?
Wg Podstawowej Sieci Tras Rowerowych, a także na spotkaniu Zespołu Konsultacyjnego ds Polityki Rowerowej wskazywano, że droga rowerowa będzie kończyć się przy trasie nr 1, a dalej, jak to padło z ust jednego z urzędników "radźcie sobie sami",
- jaką nawierzchnię i szerokość przewiduje się dla drogi rowerowej i czy będzie to wydzielona droga rowerowa, ciąg pieszo-rowerowy (wspólny/dzielony), chodnik z udostępnionym ruchem rowerowym czy pas dla rowerów ?
- czy na budowę odcinka od Samsonowicza do Kołodzieja wyraziło zgodę Nadleśnictwo ? Z tego co wiem, są bardzo sceptycznie nastawieni do asfaltowania dróg leśnych na swoim terenie, a czasem wręcz nie pozwalają nawet wyrównać dróg szutrem lub tłuczniem. Jeżeli nie mają Państwo takiej zgody, to moje pytanie, kiedy będzie, gdyż obawiam się, że projekt z tego powodu może się opóźnić lub w ogóle zostać odłożony na półkę.
Offline rowerzysta  
#3 Wysłane : 21 marca 2017 14:21:15
rowerzysta

Ranga: Newbie

Grupy: Registered
Przyłączony: 2017-03-21
Posty: 8
Polska
Lokalizacja: Katowice

Podziękowano: 1 raz (y) w 1 postu (ów)
Czy nawierzchnia na planowanym odcinku DDR będzie asfaltowa na całym odcinku?
Offline Wydział Rozwoju Miasta  
#4 Wysłane : 7 kwietnia 2017 13:54:11
Wydział Rozwoju Miasta

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Inwestycje
Przyłączony: 2016-04-06
Posty: 215

Podziękowano: 20 raz (y) w 20 postu (ów)
Napisał: TomP Idź do cytowanego postu.
Uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:
- czy droga rowerowa zostanie poprowadzona aż do skrzyżowania z ulicą Ziołową ?
Wg Podstawowej Sieci Tras Rowerowych, a także na spotkaniu Zespołu Konsultacyjnego ds Polityki Rowerowej wskazywano, że droga rowerowa będzie kończyć się przy trasie nr 1, a dalej, jak to padło z ust jednego z urzędników "radźcie sobie sami",

Przyszłe prace koncepcyjne dla wytyczenia połączenia rowerowego dzielnicy Murcki z dzielnicą Piotrowice-Ochojec będą również obejmowały odcinek ul. Cegielnia Murcki od trasy rowerowej nr 1 do infrastruktury rowerowej planowanej w ramach zadania „Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna”, która przebiegać będzie w rejonie skrzyżowania ul. Cegielnia Murcki z ul. Ziołową. Poprzez realizację omawianego połączenia w takim zakresie zapewniona zostanie płynna komunikacja rowerowa pomiędzy dzielnicami Murcki, Piotrowice-Ochojec i dalej z Brynowem i centrum miasta.
Cytat:
- jaką nawierzchnię i szerokość przewiduje się dla drogi rowerowej i czy będzie to wydzielona droga rowerowa, ciąg pieszo-rowerowy (wspólny/dzielony), chodnik z udostępnionym ruchem rowerowym czy pas dla rowerów ?

Wszelkie rozwiązania dla wytyczenia infrastruktury rowerowej w tym rodzaj nawierzchni na poszczególnych odcinkach wskaże przyszła koncepcja przebiegu omawianego połączenia rowerowego. Zaproponowane przez projektantów rozwiązania muszą uwzględniać istniejące uwarunkowania terenowe i własnościowe, uzyskane opinie od gestorów infrasrtuktury podziemnej i PGL LP Nadleśnictwo Katowice oraz obowiązujące przepisy, a także „Politykę Rowerową Miasta Katowice” i wytyczne zawarte w publikacji Górnośląskiego Związku Metropolitalnego pt. "Metropolia Silesia na rowerach" w części pn.: "Wspólne standardy i wytyczne do kształtowania metropolitalnej polityki rowerowej miast GZM". Przy czym nadmienia się, że Miasto preferuje wytyczenie infrastruktury rowerowej w postaci wydzielonego ciągu rowerowego wykonanego z asfaltobetonu.
Cytat:
- czy na budowę odcinka od Samsonowicza do Kołodzieja wyraziło zgodę Nadleśnictwo ? Z tego co wiem, są bardzo sceptycznie nastawieni do asfaltowania dróg leśnych na swoim terenie, a czasem wręcz nie pozwalają nawet wyrównać dróg szutrem lub tłuczniem. Jeżeli nie mają Państwo takiej zgody, to moje pytanie, kiedy będzie, gdyż obawiam się, że projekt z tego powodu może się opóźnić lub w ogóle zostać odłożony na półkę.

Uzgodnienia odnośnie wytyczenia infrastruktury na terenach leśnych będzie prowadził przyszły wykonawca dokumentacji koncepcyjnej. Nadmienia się, że w przypadku sporządzonych w bieżącym roku koncepcji przebiegu połączenia ronda Huchrackiego z ul. Medyków oraz ul. Szopienickiej z ul. Graniczną, PGL LP Nadleśnictwo Katowice wyraziło zgodę na wykonanie nawierzchni utwardzonej kruszywem naturalnym.
Offline Wydział Rozwoju Miasta  
#5 Wysłane : 7 kwietnia 2017 13:55:27
Wydział Rozwoju Miasta

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Inwestycje
Przyłączony: 2016-04-06
Posty: 215

Podziękowano: 20 raz (y) w 20 postu (ów)
Napisał: rowerzysta Idź do cytowanego postu.
Czy nawierzchnia na planowanym odcinku DDR będzie asfaltowa na całym odcinku?

Wszelkie rozwiązania dla wytyczenia infrastruktury rowerowej w tym rodztaj nawierzchni na poszczególnych odcinkach wskaże przyszła koncepcja przebiegu omawianego połączenia rowerowego. Zgodnie z przyjętymi standardami określonymi w publikacji Górnośląskiego Związku Metropolitalnego pt. "Metropolia Silesia na rowerach" w części pn.: "Wspólne standardy i wytyczne do kształtowania metropolitalnej polityki rowerowej miast GZM" preferuje się realizację ciągów przeznaczonych dla rowerzystów z asfaltobetonu. Przy czym rodzaj zastosowanej nawierzchni na pewnych odcinkach uzależniony będzie od uzyskanych warunków od gestorów infrastruktury podziemnej oraz PGL LP Nadleśnictwa Katowice.

Offline rowerzysta  
#6 Wysłane : 25 kwietnia 2017 13:05:39
rowerzysta

Ranga: Newbie

Grupy: Registered
Przyłączony: 2017-03-21
Posty: 8
Polska
Lokalizacja: Katowice

Podziękowano: 1 raz (y) w 1 postu (ów)
Kod:
Uzgodnienia odnośnie wytyczenia infrastruktury na terenach leśnych będzie prowadził przyszły wykonawca dokumentacji koncepcyjnej. Nadmienia się, że w przypadku sporządzonych w bieżącym roku koncepcji przebiegu połączenia ronda Huchrackiego z ul. Medyków oraz ul. Szopienickiej z ul. Graniczną, PGL LP Nadleśnictwo Katowice wyraziło zgodę na wykonanie nawierzchni utwardzonej kruszywem naturalnym. 


Drodzy decydenci. Nawierzchnia szutrowa, bo o takiej tu mowa, nie nadaje się dla Drogi Dla Rowerów, eliminuje już na starcie możliwość jazdy po DDR skonstruowanej w ten sposób znaczną część rowerów. Dodatkowo będzie wymagała corocznego odnawiania. Taką nawierzchnię ewentualnie można stosować dla turystycznych tras rowerowych a nie dla miejskiej Drogi Dla Rowerów.
Offline Wydział Rozwoju Miasta  
#7 Wysłane : 8 maja 2017 12:07:22
Wydział Rozwoju Miasta

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Inwestycje
Przyłączony: 2016-04-06
Posty: 215

Podziękowano: 20 raz (y) w 20 postu (ów)
Napisał: rowerzysta Idź do cytowanego postu.
Kod:
Uzgodnienia odnośnie wytyczenia infrastruktury na terenach leśnych będzie prowadził przyszły wykonawca dokumentacji koncepcyjnej. Nadmienia się, że w przypadku sporządzonych w bieżącym roku koncepcji przebiegu połączenia ronda Huchrackiego z ul. Medyków oraz ul. Szopienickiej z ul. Graniczną, PGL LP Nadleśnictwo Katowice wyraziło zgodę na wykonanie nawierzchni utwardzonej kruszywem naturalnym. 


Drodzy decydenci. Nawierzchnia szutrowa, bo o takiej tu mowa, nie nadaje się dla Drogi Dla Rowerów, eliminuje już na starcie możliwość jazdy po DDR skonstruowanej w ten sposób znaczną część rowerów. Dodatkowo będzie wymagała corocznego odnawiania. Taką nawierzchnię ewentualnie można stosować dla turystycznych tras rowerowych a nie dla miejskiej Drogi Dla Rowerów.

W przypadku prowadzenia infrastruktury rowerowej na terenach leśnych, Miasto wykonuje ją zgodnie z warunkami otrzymanymi od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Katowice.
Użytkownicy przeglądający ten temat
Guest
Skok do forum  
Nie możesz tworzyć nowych tematów w tym forum.
Nie możesz odpowiadać na tematy w tym forum.
Nie możesz usuwać swoich postów w tym forum.
Nie możesz edytować swoich postów w tym forum.
Nie możesz tworzyć ankiet w tym forum.
Nie możesz głosować w ankietach w tym forum.