logo
Witamy Gościa! Aby wykorzystać wszystkie możliwości proszę Zaloguj albo Rejestruj.

Zgłoszenie

Icon
Error

Opcje
Idź do ostatniego postu Idź do pierwszego nieprzeczytanego
Offline JBryla  
#1 Wysłane : 29 września 2015 15:37:55
JBryla

Ranga: Senior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2015-04-13
Posty: 64
Polska
Lokalizacja: Piotrowice

Dziękuję: 2 razy
Podziękowano: 12 raz (y) w 10 postu (ów)
Witam!
Postanowiłem założyć nowy temat, ponieważ miasto nie podejmuje należytych kroków aby ucywilizować łącznik ulicy Wilczewskiego z ulicą Armii Krajowej. Przedstawiciele władz miasta od lat podkreślają, iż istnieje potrzeba i plan przebudowy przejścia. Niestety lata mijają a sytuacja jest coraz gorsza.
Na wstępie chciałbym odnieść się do roli jaką pełni tytułowy łącznik. Jest to przejście łączące Kąty Piotrowickie czyli kilka osiedli w tym osiedle Miłe Zacisze z przystankami, z których autobusy kursują z wysoką częstotliwością. Ponadto mieszkańcy korzystają z przejścia aby dojść do punktów usługowych usytuowanych na osiedlu Bażantowo. A więc nie sposób nie zauważyć popularności tego miejsca. Warto również podkreślić, iż teren usytuowany pomiędzy cmentarzem a zabudowaniami pełni również rolę rekreacyjną.
Problemem łącznika i terenu zielonego jest:
1) Brak utwardzonych ścieżek, co powoduje, że w okresie jesienno-zimowym korzystanie z tego przejścia jest problematyczne. Błoto i stojąca woda powodują brak możliwości przejścia bez zabrudzenia obuwia i ubrań.
2) Brak oświetlenia powoduje, iż po zmroku miejsce staje się niebezpieczne i nie przyjazne a zatem ogranicza dostępność do komunikacji miejskiej mieszkańcom Kątów.
3) Ilość śmieci jest zatrważająca (opisałem ten problem we właściwym wątku).
Uważam, że stworzenie utwardzonego i oświetlonego ciągu pieszego wzdłuż rowu piotrowickiego jest konieczne i pożądane przez mieszkańców. Ponadto w obliczu planów budowy linii tramwajowej łącznik stanie się jeszcze bardziej popularny. Na potwierdzenie moich słów o konieczności wybudowania chodnika odsyłam do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji społecznych dotyczących tramwaju; ww. uwaga była zgłaszana najczęściej.
W związku z powyższym chciałbym się przede wszystkim dowiedzieć jakie plany ma miasto aby ułatwić korzystanie z tego łącznika? Ponadto postuluję o przeanalizowanie możliwości stworzenia skweru pomiędzy cmentarzem a zabudowaniami. Inwestycja nie powinna być droga, ponieważ wystarczyłoby wybudować ścieżki i oświetlenie oraz zadbać o zieleń. Uważam, że takie miejsce jest potrzebne w tym rejonie oraz pozwoliłoby zapanować nad dzikimi wysypiskami śmieci.

UserPostedImage
[/url]

UserPostedImage


UserPostedImage
[url=http://postimage.org/]
Offline JBryla  
#2 Wysłane : 11 października 2015 16:42:28
JBryla

Ranga: Senior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2015-04-13
Posty: 64
Polska
Lokalizacja: Piotrowice

Dziękuję: 2 razy
Podziękowano: 12 raz (y) w 10 postu (ów)
Witam ponownie, proszę o zabranie głosu przedstawicieli miasta w niniejszej sprawie. Ponadto w mijającym tygodniu Proboszcz piotrowickiego cmentarza poinformował o zamykaniu cmentarza po zmroku ze względu na dużą liczbę aktów wandalizmu. Proszę potwierdzić i zainterweniować ww. sprawie, ponadto przejście ma być otwierane o godzinie 8 rano więc dojazd komunikacją miejską do pracy i szkoły będzie niemożliwy.
Offline W. Rozwoju Miasta  
#3 Wysłane : 12 listopada 2015 08:50:53
W. Rozwoju Miasta

Ranga: Member

Grupy: Nieaktywni
Przyłączony: 2011-03-09
Posty: 50

Podziękowano: 1 raz (y) w 1 postu (ów)
W 2011 roku przeprowadzono szczegółowe analizy dotyczące uwarunkowań technicznych dla wykonania w/w połączenia pieszo-rowerowego oraz rozeznano możliwości pozyskania terenów pod przedmiotowe przedsięwzięcie. Wówczas uwzględniając długość dystansu do pokonania przez pieszego, a także koszt inwestycji oraz mając wstępne deklaracje osób fizycznych i prawnych odnośnie zbycia części nieruchomości pod ciąg pieszo-rowerowy za najkorzystniejsze uznano poprowadzenie przedmiotowego połączenia jak najkrótszym śladem tj.: o dł. ok. 360 m wzdłuż Rowu Piotrowickiego. W związku z upływem kilku lat od rozeznania warunków pozyskania terenów pod omawiane przedsięwzięcie, zmianą właścicieli kilku nieruchomości, a także planowane nowe zagospodarowanie omawianego obszaru w tym pod funkcje komercyjne wraz z obsługą komunikacyjną niezbędne jest ponowne przeanalizowanie możliwości prawnych oraz technicznych dla wytyczenia sieci dróg oraz ciągów pieszych i rowerowych w tej części miasta. Ponadto dla w/w terenów przystąpiono do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – KWK „Murcki – Staszic”.
Z uwagi na konieczność przeprowadzenia w/w działań na przedmiotowe przedsięwzięcie planuje się zabezpieczyć środki finansowe w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej 2016-2035 na lata 2017-2018. W najbliższym czasie nie przewiduje się stworzenia skweru pomiędzy cmentarzem, a zabudowaniami przy ul. Wilczewskiego.
Offline JBryla  
#4 Wysłane : 24 kwietnia 2016 19:11:10
JBryla

Ranga: Senior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2015-04-13
Posty: 64
Polska
Lokalizacja: Piotrowice

Dziękuję: 2 razy
Podziękowano: 12 raz (y) w 10 postu (ów)
W związku z dobiegającą końca budową sklepu Intermarche przy rondzie Rostworowskiego mam pytania dotyczące układu drogowego. Po pierwsze, czy inwestor po uzgodnieniu z UM buduję łącznik drogowy ww. ronda z ulicą Agrestową? Po drugie, w internecie pojawiły się informacje jakoby inwestor planował budowę łącznika pieszego z ulicą Wilczewskiego i w związku z tym chciałbym się dowiedzieć czy UM może potwierdzić powyższe doniesienia? Jeśli tak to czy można prosić o udostępnienie planu lub przynajmniej opisanie w jaki sposób będzie poprowadzony chodnik?
Offline W. Budownictwa  
#5 Wysłane : 10 maja 2016 13:05:54
W. Budownictwa i Planowania Przestrzennego

Ranga: Moderator

Grupy: WB, Moderatorzy - Inwestycje, Moderatorzy - Infrastruktura
Przyłączony: 2011-04-08
Posty: 21

Podziękowano: 8 raz (y) w 7 postu (ów)
Dzień dobry.
W odpowiedzi na post z dnia 24.04.2016r. informuję, że Prezydent Miasta Katowice decyzją nr 1368/15 z dnia 19.10.2015r. udzielił pozwolenia na budowę budynku wielofunkcyjnego handlowo – usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (zewnętrzną instalacją wodno – hydrantową bez przyłącza, zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej bez zakresu związanego z przyłączem i wylotem do rowu otwartego, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej bez przyłącza), wewnętrzną instalacją gazu, pylonem reklamowym, zjazdem publicznym i drogą dojazdową oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 207/70, 426/54, 427/54, 428/55, 1108/211, 6126/212 przy ulicy Armii Krajowej w Katowicach. Zatwierdzony tą decyzją projekt zagospodarowania terenu przewiduje budowę wewnętrznej drogi dojazdowej do pawilonu (parkingu i dostaw magazynowych). Droga jest projektowana po stronie północnej pawilonu handlowo – usługowego prawie równolegle do istniejącego rowu melioracyjnego. Początkiem projektowanej drogi jest 4 wylot z ronda. Droga kończy się na zachodniej granicy działek nr 1108/211, 6126/212. Projektowana szerokość jezdni to 7m, dodatkowo po obu stronach jezdni projektuje się chodniki o szerokości 2m każdy.
Przedmiotowa decyzja nie obejmuje dalszego połączenia drogi z ul. Wilczewskiego lub z ul. Agrestową. Inwestor nie uzyskał pozwoleń na budowę przedmiotowych dróg.
Wydziałowi Budownictwa UM Katowice nie są znane plany inwestora w zakresie budowy tych łączników drogowych.
Offline JBryla  
#6 Wysłane : 11 maja 2016 12:12:13
JBryla

Ranga: Senior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2015-04-13
Posty: 64
Polska
Lokalizacja: Piotrowice

Dziękuję: 2 razy
Podziękowano: 12 raz (y) w 10 postu (ów)
Dziękuję za odpowiedź, ale niestety nie mogę uznać jej za satysfakcjonującą. Jeśli dobrze zrozumiałem to inwestor nie uzyskał pozwolenia na budowę przedmiotowego łącznika mimo, że o to zabiegał. Jeśli tak było to proszę o podanie przyczyn odmowy. Po drugie chciałbym uzyskać z Państwa strony konkretne informację dotyczące planów miasta na rozwiązanie problemu przejścia pomiędzy ulicą Wilczewskiego a ulicą Armii Krajowej. Proszę zauważyć, że mieszkańcy od lat interweniują w tej sprawie a Państwo za każdym razem ich zbywają. Niestety obecna ścieżka pozostawia wiele do życzenia (błoto, śmieci, dzikie zwierzęta, zamykany cmentarz na noc, itd.). Na dzień dzisiejszy wystarczy dobudować ok. 90 metrów chodnika aby połączyć ścieżkę biegnącą od ulicy Wilczewskiego do ulicy Kalinowej z nowym układem drogowym powstałym w związku z budową pawilonu usługowo-handlowego. Uważam, że taka inwestycja jest konieczna ze względu na otwarcie nowego sklepu a za lat kilka opisywany ciąg pieszy będzie niezbędny dla mieszkańców domów usytuowanych w rejonie ulicy Wilczewskiego i Tunelowej w celu dotarcia do przystanku tramwajowego. W związku z powyższym proszę o dogłębne przeanalizowanie problemu i poinformowanie o konkretnych planach miasta .
Offline W. Budownictwa  
#7 Wysłane : 11 maja 2016 13:23:36
W. Budownictwa i Planowania Przestrzennego

Ranga: Moderator

Grupy: WB, Moderatorzy - Inwestycje, Moderatorzy - Infrastruktura
Przyłączony: 2011-04-08
Posty: 21

Podziękowano: 8 raz (y) w 7 postu (ów)
Dzień dobry.
Do Wydziału Budownictwa UM Katowice nie wpłynął wniosek o wydanie pozwolenia na budowę łącznika z ul. Agrestową lub z ul. Wilczewskiego stąd odpowiedź, że Inwestor nie uzyskał pozwoleń na budowę przedmiotowych dróg.
thanks 1 użytkownik podziękował W. Budownictwa i Planowania Przestrzennego za ten post.
JBryla na 2016-05-11
Offline Wydział Rozwoju Miasta  
#8 Wysłane : 20 maja 2016 08:23:13
Wydział Rozwoju Miasta

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Inwestycje
Przyłączony: 2016-04-06
Posty: 221

Podziękowano: 22 raz (y) w 22 postu (ów)
Nawiązując do informacji przedstawionych w naszym poście z dnia 12.11.2015 r. informujemy, że w budżecie Miasta Katowice na rok 2016 (Uchwała nr XIX/360/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2015 r. z późn. zm.) oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2035 (Uchwała nr XIX/359/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2015 r. z późn. zm.) ujęte jest zadanie pn.: „Budowa połączenia pieszo - rowerowego ul. Wilczewskiego z ul. Armii Krajowej”. Na przeprowadzenie przedsięwzięcia przewidziano środki w latach 2017-2018. Określenie szczegółowego zakresu przyszłej inwestycji możliwe będzie po ponownym przeanalizowaniu uwarunkowań prawnych oraz technicznych dla wytyczenia przedmiotowego połączenia pieszo – rowerowego, w związku ze zmianą właścicieli nieruchomości oraz aktualnie realizowanym i planowanym nowym zagospodarowaniem omawianego obszaru (w tym obejmującym funkcje komercyjne wraz z obsługą komunikacyjną). Przyszła inwestycja uwzględni nowy układ drogowy z zaprojektowanym chodnikiem i ścieżką rowerową, wyprowadzony z ronda Rostworowskiego.
Offline JBryla  
#9 Wysłane : 5 kwietnia 2017 11:48:25
JBryla

Ranga: Senior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2015-04-13
Posty: 64
Polska
Lokalizacja: Piotrowice

Dziękuję: 2 razy
Podziękowano: 12 raz (y) w 10 postu (ów)
Dzień dobry, kiedy można spodziewać się konkretnych działań w sprawie budowy łącznika?
Offline Wydział Rozwoju Miasta  
#10 Wysłane : 11 kwietnia 2017 13:48:58
Wydział Rozwoju Miasta

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Inwestycje
Przyłączony: 2016-04-06
Posty: 221

Podziękowano: 22 raz (y) w 22 postu (ów)
Napisał: JBryla Idź do cytowanego postu.
Dzień dobry, kiedy można spodziewać się konkretnych działań w sprawie budowy łącznika?

W budżecie Miasta Katowice na rok 2017 (Uchwała nr XXXIV/665/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2016 r. ze zm.) oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2035 (Uchwała nr XXXIV/664/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2016 r. ze zm.) zapisane jest zadanie pn.: „Budowa połączenia pieszo - rowerowego ul. Wilczewskiego z ul. Armii Krajowej”. Obecnie prowadzone są działania związane z rozeznaniem spraw własnościowych i prawnych dla poprowadzenia omawianego ciągu pieszo-rowerowego. W bieżącym roku zakłada się zlecenie opracowania dokumentacji projektowej.
Offline JBryla  
#11 Wysłane : 8 czerwca 2017 08:23:02
JBryla

Ranga: Senior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2015-04-13
Posty: 64
Polska
Lokalizacja: Piotrowice

Dziękuję: 2 razy
Podziękowano: 12 raz (y) w 10 postu (ów)
Dzień dobry,

Kiedy zamierzacie Państwo ogłosić przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej? Jaki mają Państwo przyjęty harmonogram dla tej inwestycji?
Offline Wydział Rozwoju Miasta  
#12 Wysłane : 14 czerwca 2017 07:52:48
Wydział Rozwoju Miasta

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Inwestycje
Przyłączony: 2016-04-06
Posty: 221

Podziękowano: 22 raz (y) w 22 postu (ów)
Napisał: JBryla Idź do cytowanego postu.
Dzień dobry,
Kiedy zamierzacie Państwo ogłosić przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej? Jaki mają Państwo przyjęty harmonogram dla tej inwestycji?

Zgodnie z budżetem Miasta Katowice na rok 2017 (Uchwała nr XXXIV/665/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2016 r. ze zm.) oraz w Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2035 (Uchwała nr XXXIV/664/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2016 r. ze zm.) w 2017r. zakłada się zlecenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy połączenia pieszo - rowerowego ul. Wilczewskiego z ul. Armii Krajowej. Realizację zadania zaplanowano w 2018 r.
Offline JBryla  
#13 Wysłane : 3 października 2017 07:44:35
JBryla

Ranga: Senior Boarder

Grupy: Registered
Przyłączony: 2015-04-13
Posty: 64
Polska
Lokalizacja: Piotrowice

Dziękuję: 2 razy
Podziękowano: 12 raz (y) w 10 postu (ów)
Dzień dobry, czy w sprawie łącznika zostały poczynione już jakieś kroki? Czy posiadają Państwo już projekt budowlany chodnika?
Offline W. Rozwoju Miasta  
#14 Wysłane : 2 listopada 2017 14:28:53
W. Rozwoju Miasta

Ranga: Moderator

Grupy: WRM
Przyłączony: 2017-01-10
Posty: 7

Napisał: JBryla Idź do cytowanego postu.
Dzień dobry, czy w sprawie łącznika zostały poczynione już jakieś kroki? Czy posiadają Państwo już projekt budowlany chodnika?


Dla poprowadzenia wnioskowanego przedsięwzięcia przeprowadzono rozeznanie stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję. Aktualnie opracowywane są wytyczne na zlecenie wykonania dokumentacji projektowej dla budowy ciągu pieszego łączącego ul. Wilczewskiego z ul. Armii Krajowej. W ciągu najbliższych dni na Platformie Konsultacji Społecznych umieszczona zostanie informacja o zakresie przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.
Użytkownicy przeglądający ten temat
Guest
Skok do forum  
Nie możesz tworzyć nowych tematów w tym forum.
Nie możesz odpowiadać na tematy w tym forum.
Nie możesz usuwać swoich postów w tym forum.
Nie możesz edytować swoich postów w tym forum.
Nie możesz tworzyć ankiet w tym forum.
Nie możesz głosować w ankietach w tym forum.