logo
Witamy Gościa! Aby wykorzystać wszystkie możliwości proszę Zaloguj albo Rejestruj.

Zgłoszenie

Icon
Error

Opcje
Idź do ostatniego postu Idź do pierwszego nieprzeczytanego
Offline Wydział Rozwoju Miasta  
#1 Wysłane : 3 kwietnia 2018 14:12:56
Wydział Rozwoju Miasta

Ranga: Moderator

Grupy: WRM, Moderatorzy - Inwestycje
Przyłączony: 2016-04-06
Posty: 215

Podziękowano: 20 raz (y) w 20 postu (ów)
Miasto Katowice zaprasza do zapoznania się z zamierzeniem inwestycyjnym w ramach zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulicy Kościuszki i Kłodnickiej”, w ramach którego przewidziane jest wykonanie opracowania pn. „Koncepcja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulicy Kościuszki i Kłodnickiej”.

Cel przedsięwzięcia:
W rejonie aktualnie realizowanego węzła Brynów, znajduje się system kanalizacji deszczowej w tym odcinek kolektora DN500/DN800 od studni K-269 do wylotu DN800 do rzeki Kłodnicy, którego działanie jest niewystarczające i nie zapewnia właściwego odprowadzenia wód opadowych, m.in. z uwagi na dużą rozbudowę terenu w obszarze zlewni, jej doszczelnienie, stan techniczny kanałów jak i braku ich pełnej inwentaryzacji. Stan techniczny istniejącego wylotu DN800 do rzeki Kłodnicy również nie jest znany. Wobec powyższego zachodzi konieczność opracowania dokumentacji koncepcyjnej wraz z inwentaryzacją stanu technicznego systemu kanalizacyjnego w obszarze zlewni ciążącej do istniejącego wylotu DN 800 do rzeki Kłodnicy w rejonie węzła Brynów.

Lokalizacja:
Teren objęty koncepcją zlokalizowany jest w dzielnicach: Załęska Hałda Brynów część zachodnia, Brynów część wschodnia – osiedle Zgrzebnioka, Piotrowice – Ochojec, Ligota-Panewniki. Obszar zlewni obejmuje m.in. teren aktualnie realizowanej inwestycji miejskiej pn.: „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – Węzeł Brynów”. Odbiornikiem dla omawianej zlewni jest rzeka Kłodnica.

Teren, dla którego ma zostać opracowana koncepcja znajduje się w obrębie obowiązujących dokumentów planistycznych: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe – część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej w Katowicach (Uchwała nr IX/172/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29.05.2015 r.), miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Kościuszki - Kolejowa - Rzepakowa w Katowicach (Uchwała nr LX/1390/06 Rady Miasta Katowice z dnia 29 maja 2006 r.), miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Kościuszki, Zgrzebnioka, Huberta w Katowicach (Uchwała nr XXI/438/08 Rady Miasta Katowice z dnia 28.01.2008 r.), miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach – część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej (Uchwała nr  XLIII/814/17 Rady Miasta Katowice z dnia 1 czerwca 2017 r.) oraz objęty jest przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Subcentrum Południe w Katowicach (Uchwała nr XXX/693/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012 r.).


W załączeniu przedstawiono plan sytuacyjny z wrysowanym zakresem problematycznego odcinka kanalizacji w rejonie węzła Brynów wraz z wylotem DN 800 do rzeki Kłodnicy.

Planowany zakres inwestycji obejmuje:
Proponowany zakres dla zlecenia opracowania pn. „Koncepcja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulicy Kościuszki i Kłodnickiej” obejmuje:
1. analizę funkcjonowania istniejącego systemu odprowadzania wód deszczowych z wyznaczonej zlewni,
2. wskazanie zakresu rzeczowego niezbędnego do przeprowadzenia z podziałem na etapy przy założeniu jako etap 1 rozwiązania problemu niesprawnie działającego kolektora DN500/DN800 i wylotu DN800 do rzeki Kłodnicy w zakresie odprowadzania wód deszczowych m.in. z terenu aktualnie realizowanej inwestycji miejskiej pn.: „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – Węzeł Brynów”, z uwzględnieniem:
- wskazania priorytetów działań,
- bilansu wód opadowych z uwzględnieniem perspektywy rozwoju terenu oraz zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- występowania szkód górniczych wraz z oceną wpływu przewidywanych odkształceń terenu w oparciu o aktualny pomiar wysokościowy (część danych dostępna jest w Biurze Geologii i Górnictwa Urzędu Miasta Katowice),
- wskazania zakresu i kosztu przebudowy/remontu/renowacji w pierwszej kolejności dla odcinka kolektora DN500/DN800 od studni K-269 oraz niezbędnych robót dla wylotu DN800 do rzeki Kłodnicy,
- wskazania zakresu i kosztu przebudowy/remontu/renowacji układu kanalizacyjnego dla pozostałego systemu kanalizacyjnego w wyznaczonej zlewni.


Przewidywany termin realizacji zadań:
Rok 2018 – opracowanie dokumentacji koncepcyjnej.Na Państwa pytania i uwagi czekamy do dnia 17.04.2018 r.
Załączniki:
Plan sytuacyjny z zakresem opracowania.pdf 5,746 KB, pobrane 59 czas (s).
Użytkownicy przeglądający ten temat
Guest
Skok do forum  
Nie możesz tworzyć nowych tematów w tym forum.
Nie możesz odpowiadać na tematy w tym forum.
Nie możesz usuwać swoich postów w tym forum.
Nie możesz edytować swoich postów w tym forum.
Nie możesz tworzyć ankiet w tym forum.
Nie możesz głosować w ankietach w tym forum.